Tervetuloa Lähemäen koulun sivuille

Syyslukukausi 2019

Syyslukukausi on lähtenyt mukavasti alkuun ja siitä se koulutyö taas starttaa. 
<-----------Koulu tiedottaa lehti löytyy nyt vasemmasta palkista ja sieltä saa tietoa koulun asioista.

TOIMINTA-AJATUSLähemäen koulussa opiskellaan toiset huomioiden, vastuullisesti, ahkerasti ja ympäristöä kunnioittaen.
Oppilaan myönteistä itsetuntoa ja lahjakkuutta pyritään kehittämään.
 
Yleissivistävien opintojen avulla haluamme yhteistyössä kodin kanssa turvata oppilaalle elämässä riittävät tiedot ja taidot sekä jatko-opintokelpoisuuden.
Koulussamme annetaan laadukasta perusopetusta, jota toteuttavat motivoituneet työntekijät. Kodin kasvatustyötä tuetaan resurssien mukaan. Koulussamme noudetaan kirjoitettuja järjestyssääntöjä sekä yleisiä hyviä tapoja.

Oppimiskäsitys

Lähemäen koulussa oppilas nähdään aktiivisena toimijana. Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta työskentelystä ja tehtävien hoidosta. Oppilaan oma asenne on tärkeää oppiaineiden opiskelussa.

Oppilas saa vahvat perustyöskentelytaidot. Toteuttamista tukevat vaihtelevat ja monipuoliset työskentelytavat. Edellä mainittuja asioita ohjaavat toiminnalliset ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, koulumme retkisuunnitelman mukaiset retket, teemapäivät ja projektityöt. Opettajat arvioivat monipuolisesti oppilaan työskentelyä ja osaamista. Oppilasta kannustetaan ja hänelle annetaan rakentavaa palautetta.