YHR - Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

YHR 18.1. klo 14

YHR 18.1.2019 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Kutsuttu:
Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Jarno Saarelainen, Tuomo Mikkonen, Nina Valkonen, Anette Valentin, Marja Kanerva, Rauno Paltiala (huoltaja, varalla Miia Korpela), Iina Rasimus (oppilasedustaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja)

Asiat:

1. Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastus

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, joka toteutetaan tarkastuksin kolmen vuoden välein (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tarkastus tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa (asetus 338/2011). Koulumme tarkastus tehdään 11.2.2019.

Sitä ennen laki velvoittaa koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää esikäsittelemään THL:n laatiman kyselylomakkeiston.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126936/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen
- aloitetaan kartoituskyselyllä
- vastuuryhmä Satu.Pe, Ulla ja Mervi, alustava runko työskentelylle on olemassa
- oppilaiden kanssa työstäminen ja asioiden käsittely keskeistä

3. Muut asiat
-
oppilaskunta on käsitellyt kiusaamisasioiden ehkäisyyn liittyviä asioita syksyn aikana, miten etenee?
- koulupsykologitilanne? rekrytointi on meneillään, Kalevankankaan koulun psykologina (kiireellisimmät asiat) toimii Heta Riittinen
- Puheeksiotto-koulutukset (häirintä ja väkivalta) kevälukukaudella henkilöstölle, Kaarina ja Katja, onko ajankohdat sovittu?

4. Seuraavat palaverit

ma 18.2. klo 14 (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus)

ma 25.3. klo 14 (erityisopetuksen asiat, vain koulun aikuisille)

ma 15.4. klo 14

Muistio 13.11.

Kalevankankaan koulun YHR

13.11.2018 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Nina Valkonen, Rauno Paltiala (huoltajaedustaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja)

Asiat:

1. Palvelutehtävätilanne; oppilas- ja luokkatilanteet

1-6
- kiireinen syksy
- vanh.vartit ja Lapset puheeksi- keskusteluja pidetty
- oppimissuunitelmia ja hojk:a päivitetty ja tehty, nostettu oppilaita tuen portailla ylöspäin
- paljon tapahtumia koulussa (rikkoo arkirutiinia)
- levottomuutta
7-9
- käytöksen puolen tuen asiat lisääntyneet (näkyy myös kuraattorilla)
- pääsääntöisesti oppilaat käyvät hyvin koulua, yksittäisten oppilaiden levottomuutta on
- tällä hetkellä on puolet 9. lk:sta tet-harjoittelussa kerrallaan, on väljempää ja opettajilla on aikaa oppilasryhmille enemmän, on toimiva ratkaisu
- yleisesti yläkoulun puolella luokkatilat ovat täysiä / varattuja
Taiturit
- parakit, tullut väljyyttä, ajoittain ei silta tilaa riittävästi eriyttämiseen (vaikka ei uskoisi)
- lapset tulevat mielellään kouluun
- sijaistukset rasittavat arkea (sijaisia saa palkata, mutta monet uudet ja vaihtuvat sijaiset rasittavat vakituisen henkilökunnan jaksamista toisinaan)
Jokerit
- Art-ryhmät käynnissä
- 7-8 hyvä ryhmä, 9 haasteellisuutta
Oppilaskunta
- Nenäpäivän tuotto 510 eur
- Kypäräkampanja keväällä
- oppilaskunta on käsitellyt kiusaamisasioiden ehkäisyyn liittyviä asioita syksyn aikana, asioiden työstämien kesken
Muuta
- KiVa-tapauksia vain vähän, Versossa ei ole ollut myöskään ollut montaa tapausta vielä tämän syksyn aikana
- Motorisen huoneen käyttöä tarkistetaan niin että sitä voi iltapäivisin käyttää myös muut kuin Taiturit rauhoittumistilana (pedaan varaus, kestovaraukset Kurreen ja lukkari näkyviin oven viereen).

2. Tavoitteet lukuvuodelle 2018-19
- kokoontuminen säännöllisesti
- käydään läpi laajoihin terveystarkastuksiin (1., 5 ja 8. luokat) sisältyvät luokkayhteenvedot
- mahdolliset varahenkilöt (poissaolot): mikäli on pitempi poissaolo tiedossa, niin sitten valitaan varaedustaja
- tiedon jakaminen: asialista ja muistio Pedanettiin (myös huoltajille näkyviin) ja wilmaan / s-postiin
- lisäksi ryhmän kokoamia asioita (erillinen kohta "Ryhmässä luotuja tavoitteita") 

3. Sisäilma-asia
- rehtori tiedottaa ensin henkilöstöä, sitten huoltajia asiasta
 
4. Koulutiimit ja psykologitilanne
- Mikkelissä on tällä hetkellä kahden koulupsykologin vajaus, rekrytoinit on meneillään
- sillä aikaa Kalevankankaan koulun psykologina (kiireellisimmät asiat) toimii Heta Riittinen

5.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittäminen
- aloitetaan varsinaisesti tammikuussa, yhteiset ohjeet ja runko tulee "kaupungilta", Mervi mukana työstämisessä 
- Satu, Ulla ja Mervi ovat olleet koulutuksessa asiaan liittyen, tehdään alustava runko työskentelylle
- oppilaiden kanssa työstäminen ja asioiden käsittely keskeistä
- osana suunitelmaa tehdään suunnitelmat My Space, Not Yours! -oppimiskokonaisuuksista 7.-9. luokille, jotka toteutuvat vuosittain opetuksen sisällä 
7. lk Netti, media ja minä (tehty)
8. lk Tunne- ja turvataidot
9. lk Seurusteluväkivalta
 - Puheeksiotto-koulutukset (häirintä ja väkivalta) kevälukukaudella henkilöstölle, Kaarina ja Katja
 
6. Koulukuljetuspalaveri - lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ja sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola olivat koululla 31.10. (oppilaiden kuulemistilaisuus)
- tiedoksi 

7. Muut asiat

- SPR:n Läksykerho, markkinointia lisää ja aika on muutettu ke 12-14.30
- LAPE-hanke etenee, mm. Lapset puheeksi –keskustelut 7. luokkalaisille
- Valoa ei väkivaltaa -aamunavaukset luokissa pe 23.11.
- keskustelua ja huolen jakamista päihdetilanteesta Mikkelissä, Etsivä nuorisotyön rooli ja huoltajien tekemät aloitteet tilanteeseen puuttumiseen
- nuorisotila Starlight:n siirtyminen lähelle Stellaa

8. Seuraavat palaverit

ma 21.1. klo 14
ma 18.2. klo 14
ma 25.3. klo 14 (erityisopetuksen asiat, vain koulun aikuisille)
ma 15.4. klo 14 

Muistio 18.9.

Kalevankankaan koulun YHR

18.9.2018 klo 13 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Ulla Sopanen, Jarno Saarelainen, Tuomo Mikkonen, Nina Valkonen, Anette Valkonen, Iina Rasimus (oppilasedustaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja)

Asiat:

1. YHR-ryhmän kokoonpano, järjestäytyminen ja vastuualueet

Mervi Puukko: koulu kokonaisuutena
Satu Pekonen: luokat 1-6
Jaana Lemetti ja Ulla Mälkiäinen: luokat 7-9
Tiina Rantalankila: luokat 6-9
Susanna Parkkinen: Taiturit
Jarno Saarelainen: Jokerit
Iina Rasimus ja Viljami Tiainen: oppilaskunta
huoltajajäsen: neuvottelukunta / huoltaja
Katja Ruottinen, Kaarina Mehto ja Ulla Sopanen: oppilashuolto
Tuomo Mikkonen, Nina Valkonen ja Anette Valentin: koulunuorisotyö

2. Palvelutehtävätilanne; oppilas- ja luokkatilanteet

1-6 7-9 Taiturit Jokerit Oppilaskunta Neuvottelukunta Oppilashuolto Koulunuorisotyö

3. Tavoitteet lukuvuodelle 2018-19 (parityönä)

- kokoontuminen säännöllisesti, viime lukuvuonna kuusi kertaa - käydään läpi laajoihin terveystarkastuksiin (1., 5 ja 8. luokat) sisältyvät luokkayhteenvedot - mahdolliset varahenkilöt (poissaolot): mikäli on pitempi poissaolo tiedossa, niin sitten valitaan varaedustaja - tiedon jakaminen: asialista ja muistio Pedanettiin (myös huoltajille näkyviin) ja wilmaan / s-postiin

4. Turvallisuus

Turvakävelyt henkilöstölle syyskuun aikana. Tapaturmaohjeistus löytyy Pedanetista. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman lukeminen, lukukuittaus lähiaikoina henkilöstölle. Henkilökunnan taukotilan lukitus. Sisäilma-asiat.

5. Oppilaan tuen käsikirja

Keväällä päivitetty versio löytyy Pedanetista.

6. Terveydenhuolto-ohjeistus

Ohjeistus kerrottiin koko henkilökunnalle lukuvuoden alussa, ohjeistus Pedanetissa.

7. Muut asiat

- SPR:n Läksykerho aloittanut, alakoululaisille
- LAPE-hanke etenee, mm. Lapset puheeksi –keskustelut 7. luokkalaisille

8. Seuraavat palaverit

ti 13.11. klo 14

ma 21.1. klo 14