YHR - Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä

Kalevankankaan koulun YHR 29.10.

Kalevankankaan koulun YHR

29.10.2019 klo 14-15.30 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Sini Härkönen, Jarno Saarelainen, Tiina Teinilä-Pitkänen, Joel Kaarna, Rauno Paltiala, Ira Puttonen, Anu Kärkkäinen (sosionomiopiskelija), Oona Airaksinen (th-opiskelija)

 

Muistio

1. THL:n tiedonkeruu
 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskoulussa 2019; valmisteltiin tiedonkeruulomake
2.Työsuojelutarkastus (AVI)
 • oli koululla 15.10
 • keskeisimmät asiat tiedoksi
 • koulun arki ja sen hoitaminen monimuotoisuuksineen sai kiitosta
 • psykososiaalisen kuormituksen huomioiminen, väkivallan uhka, sisäilman aiheuttama terveysvaara (ilmanvaihto yms.)
3. Resto-koulutus
 • koulutus rehtoreille meneillään
 • tavoitteena sovittelutoiminnan lisääminen
4. Muut ajankohtaiset asiat
 • erityisopetuksen seurantapalaveri 29.10.
 • poistumisharjoitus tulossa, rehtori tiedottaa tästä
5. Seuraavat palaverit
 • 10.12 klo 14
 • 4.2. klo 14

Kalevankankaan koulun YHR 27.8.2019

27.8.2019 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja (apulaisrehtori), Jaana Lemetti (erityisopettaja), Kaarina Mehto (kuraattori), Ulla Mälkiäinen (oppilaanohjaaja), Satu Pekonen (erityisopettaja), Tiina Rantalankila (erityisopettaja), Katja Ruottinen (terveydenhoitaja), Sini Härkönen (perheohjaaja), Heta Riittinen (koulupsykologi), Jarno Saarelainen (erityisopettaja), Rauno Paltiala (huoltaja), Ira Puttonen (oppilas), Aadam Heikkinen (oppilas)

 

Asiat:

1. YHR-ryhmän kokoonpano, järjestäytyminen ja vastuualueet

Mervi Puukko: koulu kokonaisuutena
Satu Pekonen: luokat 1-6
Jaana Lemetti: luokat 6-9
Ulla Mälkiäinen: luokat 7-9 ja neuvottelukunta
Tiina Rantalankila: luokat 7-9
Susanna Parkkinen: Taiturit
Jarno Saarelainen: Jokerit
Ira Puttonen ja Aadam Heikkinen: oppilaskunta
Rauno Paltiala: neuvottelukunta/huoltaja
Katja Ruottinen ja Kaarina Mehto: kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto
Heta Riittinen:
Sini Härkönen:
Joel Kaarna: nuorisotyö

2. Palvelutehtävätilanne; oppilas- ja luokkatilanteet

1.-6.-luokat

Erityisopetuksen resurssia on nyt hyvin, toki tarvetta sille on.

Muutoksia: Ihastjärven koulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtyminen Kalevankankaalle, sekä erityisoppilaiden integrointi luokkiin (omaan lähikouluun).

Poikapainotteiset 1. luokat.

Integraatiolisää käytetty jakotunteihin, mikä on ollut hyvä asia

Positiiviset 6. luokat, vaikka haasteita onkin.


7.-9. -luokat

Välipalalla käynyt vähän oppilaita, otetaan asia esille luokissa.

Matematiikan palkitus 9. luokille 3h (yhteisopettajuus, ela-resurssi), tarkoitus laajentaa myös kieliin jatkossa.

Huippu oppilaskunnan hallitus!

Oppilasvaihtoja ollut lukuvuoden alussa.

7.lk ryhmäytymispäivät oli vkolla 34 (kivat 7. luokat).

Erityisopettajien vastuuluokat ja lukujärjestykset siltä osin hyvin onnistuneet.


Taiturit

Ei edustajaa tällä kertaa kokouksessa.


Jokerit

Vain yksi luokka (1 opettaja, 1 avustaja, 1 henk.koht. avustaja), liittyy erityisopetuksen muutokseen.

Taito- ja taideaineet haastavia kun vain vähän oppilaita.

Kyselyjä paikoista tulee, ja muutoksia oppilasilanteeseen voi tulla syksyn aikana.


Neuvottelukunta

Koulutyö alkanut hyvin.

Liikunnallinen vanhempainilta 3.9.


Kouluterveydenhuolto

Vauhdikas syksyn aloitus.

8.lk laajat terveystarkastukset alkaneet.

Avoin vastaanotto -kokeilu alkanut hyvin (ti/to 12-13).


Oppilashuolto

Koulukuraattorin aikatauluja on helpottanut, kun Ihastjärvi jäi pois (vaikka oppilasmäärä sama)

Perheohjaaja-kuraattori yhteistyö!

Koulupsykologilla on viisi koulua.3. Asioita lukuvuodelle 2019-20

Kokoontuminen säännöllisesti, viime lukuvuonna kuusi kertaa.
Käydään läpi laajoihin terveystarkastuksiin (1., 5 ja 8. luokat) sisältyvät luokkayhteenvedot.
Mahdolliset varahenkilöt (poissaolot): mikäli on pitempi poissaolo tiedossa, niin sitten valitaan varaedustaja.
Tiedon jakaminen: asialista/muistio Pedanettiin (myös huoltajille näkyviin) ja wilmaan/s-postiin.


4. Turvallisuus

Turvakävelyt henkilöstölle toteutettiin koko henkilökunnan ensimmäisenä työpäivänä 7.8.
Tapaturmaohjeistus löytyy Pedanetista.
Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma (henkilöstö velvollinen lukemaan).

5. Oppilaan tuen käsikirja, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Oppilaan tuen käsikirja löytyy Pedanetista.
Tasa- arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (Hyvä ja turvallinen koulupäivä) valmistui keväällä 2019, löytyy Pedanetista.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kommentoitavana.

6. Terveydenhuolto-ohjeistus

Ohjeistus kerrottiin koko henkilökunnalle lukuvuoden alussa, ohjeistus Pedanetissa.

7. Muut asiat

SPR:n Läksykerho aloittaa (alakoululaisille)

8. Seuraavat palaverit

Ei sovittu seuraavaa palaveriaikaa. Mervi ilmoittaa sen kun muita aikatauluja varmistuu.

Kalevankankaan koulun YHR ma 29.4.

Kalevankankaan koulun YHR

29.4.2019 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko (puheenjohtaja), Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Jarno Saarelainen, Jonna Härkönen, Tiina Teinilä-Pitkänen, Rauno Paltiala (huoltajaedustaja), Sini Härkönen (perheohjaaja)

Asiat:

1. Kuulumiset

Alakoulu
- paljon palavereita
- paljon tuen tarvetta (6. lk, mutta hyvää työskentelyä kuitenkin)
-
erityisopetuksen muutokset työllistävät
Yläkoulu
- useita ”putoamisuhkan alla” olevia, nelosvaroituksia, koulukuntoisuudesta huolta, myös käytösongelmia, oppimisen pulmiin ei aina riitä tarpeeksi aikaa, 7. lk lukiseulat menossa
Taiturit
- oppilaat ihanan pirteitä
- erityisopetuksen kehittäminen mietityttää
- Hyppy! 7.5. klo 18
Jopo

- päihdeongelmat pienemmässä osassa kuin aiemmin
- yleinen vetämättömyys, ei saada tehtyä hommia tuesta huolimatta
Etsivä nuorisotyö / Ohjaamo Olkkari
- Kamut liikenteessä vapun aikaan, ammattilaisjoukkoa enemmän kuin aiemmin, samoin koulujen loppumisaikaan, kesäjuttuja tulossa (Urpola, Hessu-bussi, osa nuoritaloista laajemmin auki, Ohjaamo auki koko kesän, myös puhelinpäivystys, paljon ryhmiä ja toimintaa)
Kouluterveydenhuolto
- tarkastuksia vielä tekemättä, toinen th välillä apuna
- ensi vuoteen on tulossa jatkuvasti kerran vko apuja
Koulupsykologi
- ei ole saatu rekrytoitua, Heta Riittinen tekee tutkimuksia, kesäksi ostopalveluna
Koulukuraattori
- kasvatus- ja perheneuvonnan kehittämistyö
- Ihastjärvi jää pois, mikä säästää aikaa muulle työlle
- noin 50 oppilasta asiakkaana
- vanhemmat ja oppilaat ottavat paljon yhteyttä suoraan
Perheohjaaja
- perheitä ohjautuu hyvin kuraattorin ja terveydenhoitajan kautta, hyvää yhteistyötä
- sekä opettajat että huoltajat saavat olla suoraankin yhteydessä
- uusi adhd hoitopolku (Sini Härkönen mukana)
Neuvottelukunta / huoltajat
- neuvottelukunnan muistiot pedaan näkyville
- kokoontuminen 3-4 krt/vuosi
- suunnistusilta oli 1.4.

2. Hyvä ja turvallinen koulupäivä –suunnitelma
- suunnitelma on nyt valmiina pedanetissa, sekä linkki wilmassa
- Seija Mannisen hyväksyttäväksi 30.4.

3. Verso ja KiVa (Ulla)
-
Verso-sovittelijat ja vastaavat aikuiset on nimetty
- tapauksia on vähän, väsähtämistä?
- aikuisia sekä oppilaita muistutettava tästä taas syksyllä lisää
- tarvitaan myös lisää uusia vanhempia sovittelijoita
- KiVa toimii (alle 10 tapausta tänä lukuvuonna, enimmäkseen alakoulun tapauksia)
- Kiva-kyselyn oppilastulokset ovat tulleet, käsittelyä vielä kevään ja alkusyksyn aikana

4. Ruoka- ja puhtauspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
- katsottiin kyselyn tuloksia, keskustelua

5. Yhr-työskentelyn arviointia (tämä lukuvuoden osalta)
-
palautettiin mieliin syksyllä kootut tavoitteet
- asioita ja tehtäviä on paljon, tavoitteissa jää paljon toteutettavaa myös ensi lukuvuodelle

6. Muut asiat
- ensi lukuvuoden erityisopetustilanne sekä opettajatilanne
- Mikkelin Pyöräilyviikko 4.-12.5. ja Pyörällä kouluun –päivä 8.5.

Muistio 21.1. klo 14-16

Kalevankankaan koulun YHR

21.1.2019 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Paikalla: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Jarno Saarelainen, Tuomo Mikkonen, Rauno Paltiala (huoltaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja), kaksi Etsivän nuorisotyön harjoittelijaa

Asiat:

1. Oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tarkastus

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävä on oppilaitosympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, joka toteutetaan tarkastuksin kolmen vuoden välein (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tarkastus tehdään yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa (asetus 338/2011). Koulumme tarkastus tehdään 11.2.2019.

Sitä ennen laki velvoittaa koulun yhteisöllistä oppilashuoltoryhmää esikäsittelemään THL:n laatiman kyselylomakkeiston.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126936/URN_ISBN_978-952-302-505-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Täytetty lomake erillisenä liitteenä.

2. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen

- aloitetaan kartoituskyselyllä
- vastuuryhmä Satu.Pe, Ulla ja Mervi, alustava runko työskentelylle on olemassa
- oppilaiden kanssa työstäminen ja asioiden käsittely keskeistä
 
3. Muut asiat

Nuoriso-ohjaajat jalkautuvat koululle jatkossa torstaisin 10.50-12.20 (noin) väliseksi ajaksi.

4. Seuraavat palaverit

ma 18.2. klo 14 (tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus)
ma 25.3. klo 14 (erityisopetuksen asiat, vain koulun aikuisille)
ma 15.4. klo 14

Muistio 13.11.

Kalevankankaan koulun YHR

13.11.2018 klo 14 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Nina Valkonen, Rauno Paltiala (huoltajaedustaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja)

Asiat:

1. Palvelutehtävätilanne; oppilas- ja luokkatilanteet

1-6
- kiireinen syksy
- vanh.vartit ja Lapset puheeksi- keskusteluja pidetty
- oppimissuunitelmia ja hojk:a päivitetty ja tehty, nostettu oppilaita tuen portailla ylöspäin
- paljon tapahtumia koulussa (rikkoo arkirutiinia)
- levottomuutta
7-9
- käytöksen puolen tuen asiat lisääntyneet (näkyy myös kuraattorilla)
- pääsääntöisesti oppilaat käyvät hyvin koulua, yksittäisten oppilaiden levottomuutta on
- tällä hetkellä on puolet 9. lk:sta tet-harjoittelussa kerrallaan, on väljempää ja opettajilla on aikaa oppilasryhmille enemmän, on toimiva ratkaisu
- yleisesti yläkoulun puolella luokkatilat ovat täysiä / varattuja
Taiturit
- parakit, tullut väljyyttä, ajoittain ei silta tilaa riittävästi eriyttämiseen (vaikka ei uskoisi)
- lapset tulevat mielellään kouluun
- sijaistukset rasittavat arkea (sijaisia saa palkata, mutta monet uudet ja vaihtuvat sijaiset rasittavat vakituisen henkilökunnan jaksamista toisinaan)
Jokerit
- Art-ryhmät käynnissä
- 7-8 hyvä ryhmä, 9 haasteellisuutta
Oppilaskunta
- Nenäpäivän tuotto 510 eur
- Kypäräkampanja keväällä
- oppilaskunta on käsitellyt kiusaamisasioiden ehkäisyyn liittyviä asioita syksyn aikana, asioiden työstämien kesken
Muuta
- KiVa-tapauksia vain vähän, Versossa ei ole ollut myöskään ollut montaa tapausta vielä tämän syksyn aikana
- Motorisen huoneen käyttöä tarkistetaan niin että sitä voi iltapäivisin käyttää myös muut kuin Taiturit rauhoittumistilana (pedaan varaus, kestovaraukset Kurreen ja lukkari näkyviin oven viereen).

2. Tavoitteet lukuvuodelle 2018-19
- kokoontuminen säännöllisesti
- käydään läpi laajoihin terveystarkastuksiin (1., 5 ja 8. luokat) sisältyvät luokkayhteenvedot
- mahdolliset varahenkilöt (poissaolot): mikäli on pitempi poissaolo tiedossa, niin sitten valitaan varaedustaja
- tiedon jakaminen: asialista ja muistio Pedanettiin (myös huoltajille näkyviin) ja wilmaan / s-postiin
- lisäksi ryhmän kokoamia asioita (erillinen kohta "Ryhmässä luotuja tavoitteita") 

3. Sisäilma-asia
- rehtori tiedottaa ensin henkilöstöä, sitten huoltajia asiasta
 
4. Koulutiimit ja psykologitilanne
- Mikkelissä on tällä hetkellä kahden koulupsykologin vajaus, rekrytoinit on meneillään
- sillä aikaa Kalevankankaan koulun psykologina (kiireellisimmät asiat) toimii Heta Riittinen

5.
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittäminen
- aloitetaan varsinaisesti tammikuussa, yhteiset ohjeet ja runko tulee "kaupungilta", Mervi mukana työstämisessä 
- Satu, Ulla ja Mervi ovat olleet koulutuksessa asiaan liittyen, tehdään alustava runko työskentelylle
- oppilaiden kanssa työstäminen ja asioiden käsittely keskeistä
- osana suunitelmaa tehdään suunnitelmat My Space, Not Yours! -oppimiskokonaisuuksista 7.-9. luokille, jotka toteutuvat vuosittain opetuksen sisällä 
7. lk Netti, media ja minä (tehty)
8. lk Tunne- ja turvataidot
9. lk Seurusteluväkivalta
 - Puheeksiotto-koulutukset (häirintä ja väkivalta) kevälukukaudella henkilöstölle, Kaarina ja Katja
 
6. Koulukuljetuspalaveri - lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ja sivistystoimen ylitarkastaja Kari Lehtola olivat koululla 31.10. (oppilaiden kuulemistilaisuus)
- tiedoksi 

7. Muut asiat

- SPR:n Läksykerho, markkinointia lisää ja aika on muutettu ke 12-14.30
- LAPE-hanke etenee, mm. Lapset puheeksi –keskustelut 7. luokkalaisille
- Valoa ei väkivaltaa -aamunavaukset luokissa pe 23.11.
- keskustelua ja huolen jakamista päihdetilanteesta Mikkelissä, Etsivä nuorisotyön rooli ja huoltajien tekemät aloitteet tilanteeseen puuttumiseen
- nuorisotila Starlight:n siirtyminen lähelle Stellaa

8. Seuraavat palaverit

ma 21.1. klo 14
ma 18.2. klo 14
ma 25.3. klo 14 (erityisopetuksen asiat, vain koulun aikuisille)
ma 15.4. klo 14 

Muistio 18.9.

Kalevankankaan koulun YHR

18.9.2018 klo 13 Neuvotteluhuone A230

Läsnä: Mervi Puukko puheenjohtaja, Jaana Lemetti, Kaarina Mehto, Ulla Mälkiäinen, Susanna Parkkinen, Satu Pekonen, Tiina Rantalankila, Katja Ruottinen, Ulla Sopanen, Jarno Saarelainen, Tuomo Mikkonen, Nina Valkonen, Anette Valkonen, Iina Rasimus (oppilasedustaja), Viljami Tiainen (oppilasedustaja)

Asiat:

1. YHR-ryhmän kokoonpano, järjestäytyminen ja vastuualueet

Mervi Puukko: koulu kokonaisuutena
Satu Pekonen: luokat 1-6
Jaana Lemetti ja Ulla Mälkiäinen: luokat 7-9
Tiina Rantalankila: luokat 6-9
Susanna Parkkinen: Taiturit
Jarno Saarelainen: Jokerit
Iina Rasimus ja Viljami Tiainen: oppilaskunta
huoltajajäsen: neuvottelukunta / huoltaja
Katja Ruottinen, Kaarina Mehto ja Ulla Sopanen: oppilashuolto
Tuomo Mikkonen, Nina Valkonen ja Anette Valentin: koulunuorisotyö

2. Palvelutehtävätilanne; oppilas- ja luokkatilanteet

1-6 7-9 Taiturit Jokerit Oppilaskunta Neuvottelukunta Oppilashuolto Koulunuorisotyö

3. Tavoitteet lukuvuodelle 2018-19 (parityönä)

- kokoontuminen säännöllisesti, viime lukuvuonna kuusi kertaa - käydään läpi laajoihin terveystarkastuksiin (1., 5 ja 8. luokat) sisältyvät luokkayhteenvedot - mahdolliset varahenkilöt (poissaolot): mikäli on pitempi poissaolo tiedossa, niin sitten valitaan varaedustaja - tiedon jakaminen: asialista ja muistio Pedanettiin (myös huoltajille näkyviin) ja wilmaan / s-postiin

4. Turvallisuus

Turvakävelyt henkilöstölle syyskuun aikana. Tapaturmaohjeistus löytyy Pedanetista. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman lukeminen, lukukuittaus lähiaikoina henkilöstölle. Henkilökunnan taukotilan lukitus. Sisäilma-asiat.

5. Oppilaan tuen käsikirja

Keväällä päivitetty versio löytyy Pedanetista.

6. Terveydenhuolto-ohjeistus

Ohjeistus kerrottiin koko henkilökunnalle lukuvuoden alussa, ohjeistus Pedanetissa.

7. Muut asiat

- SPR:n Läksykerho aloittanut, alakoululaisille
- LAPE-hanke etenee, mm. Lapset puheeksi –keskustelut 7. luokkalaisille

8. Seuraavat palaverit

ti 13.11. klo 14

ma 21.1. klo 14