Kalevankankaan koulu

Tsempparistipendi koulumme oppilaalle!

KiVa Koulun myöntämän tsempparistipendin perustelut:
Tsempparioppilas on ala- tai yläkoululainen, joka on luokassa ystävällinen, arvostaa ja rohkaisee muita tai toimii kouluyhteisössä kaikkien hyväksi. Hän voi olla myös oppilas, joka on toiminut hyvällä tavalla tukena sellaiselle oppilaalle, joka on kiusaamisen tai jonkun muun syyn takia heikommassa asemassa yhteisössä.