Luokat 7-9

Yläkoulutiimin toimintasuunnitelma LV 2017 - 2018

TIIMIN TOIMINTAPERIAATTEET JA YHTEISET PEDAGOGISET TAVOITTEET

 • Yläkoulun tiimin tavoitteena on omalta osaltaan askel askeleelta edistää koulun yhteistä visiota: ”Viisaasti vireä osallistuvien oppijoiden yhteisö”.
 • Tiimin jäsenet toimivat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja ovat aktiivisesti kehittämässä Kalevankankaan koulua.
 • Koulun painopistealueet (hyvinvointi ja liikunta, luonto ja ekologisuus, media ja uudet oppimismenetelmät ja aktiivinen maailmankansalaisuus) huomioidaan opetus- ja kasvatustyössä.
 • Edistää osaltaan yhtenäiskoulun käytänteitä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä koulun sisällä.

TIIMIKOHTAISET JÄRJESTELYT

 • Tiimin asioista tiedotetaan viikoittaisessa palaverissa (yleensä tiistai klo 12 - 12.20 tai klo 15 - 16), Wilmassa tai s-postitse.
 • Palaveripäivät tiedotetaan Pedanetissa henkilökuntakalenterissa ja Wilmassa. Muistioluonnos toimii asialistana.
 • Yläkoululaiset ruokailevat klo 11.35 – 12.00. Opettaja voi sopia ryhmänsä kanssa myös poikkeusjärjestelyn, jolloin hän huolehtii valvonnasta.
 • Ruokailua valvovat erikseen nimetyt opettajat (neljä valvojaa / ruokailuvuoro) ja mahdolliset henkilökohtaiset avustajat ruokavalvontalistan mukaisesti.
 • Kaikki ruokalassa ruokailevat aikuiset opastavat oppilaita ja puuttuvat tarvittaessa häiriöihin.
 • Välituntivalvonnat hoidetaan valvontalistan mukaisesti. Esteen sattuessa opettaja sopii itse vuoron vaihdon tai muun varajärjestelyn.
 • Siirtymätilanteissa esim. koulun ulkopuolelle opettaja antaa oppilaille huolellisen ohjeistuksen.
 • Yläkoulutiimi noudattaa Kalevankankaan koulun kasvatuksellisen puuttumisen periaatteita. Kasvatuskeskusteluihin opettaja pyytää itselleen työparin, joka voi olla luokanohjaaja, toinen opettaja, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, koulukuraattori tai apulaisrehtori. Mikäli luokanohjaaja ei ole mukana kasvatuskeskustelussa tai muussa omaa luokkaansa koskevassa tilanteessa, on luokanohjaajaa ehdottomasti tiedotettava asiasta.
 • Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua koulun sääntöjen rikkomiseen. Tarvittaessa voidaan määrätä jälki-istunto, ja apulaisrehtori valvoo mahdolliset jälki-istunnot keskiviikkoisin klo 15 työhuoneessaan. Jälki-istunnon antaja kuulee oppilasta, antaa kirjallisen ilmoituksen oppilaalle ja kuulee Wilman kautta tai puhelimitse huoltajaa / huoltajia sekä tiedottaa rangaistuksesta luokanohjaajalle ja apulaisrehtorille.
 • Henkilöstön poissa ollessa lyhytaikaiset sijaisuudet hoidetaan pääasiassa oto -järjestelyin tai oman koulun opettajan toimiessa sijaisena. Taitoaineissa sekä fy/ke:ssä on aina sijainen. Tarvittaessa koulunkäyntiavustaja toimii opettajan apuna oto -sijaisuuksissa.
 • Koulupäivän aikana oppilaalle tapahtuvan tapaturman tai sairastapauksen hoitaa ensisijaisesti (pienissä vammoissa) aineenopettaja ja vakavissa tapauksissa terveydenhoitaja. Huoltajaan otetaan yhteys. Oppilaan laittamista yksin kotiin on harkittava tilanteen mukaan. Tapaturmailmoituksen tekee terveydenhoitaja tai koulusihteeri opettajan kuvaamalla tavalla.

YHTEISTYÖ JA OSAAMISEN JAKAMINEN

 • Työtä hoidetaan tiimimäisellä työotteella. Kaikkien osaaminen hyödynnetään yhdessä oppilaiden parhaaksi.
 • Osallistutaan koulun sisäisiin koulutuksiin sekä oppijoina että kouluttajina.
 • Annetaan tukea ja apua toisille kasvatustilanteissa, opetusvälineiden käytössä jne.
 • Uuden opettajan tai sijaisen perehdyttämisestä huolehtii pääasiassa aineenopettaja ja apulaisrehtori.
 • Kesken vuoden tulevan uuden oppilaan ja hänen perheensä vastaanottaa luokanohjaaja yhdessä oppilaanohjaajan, kuraattorin tai apulaisrehtorin kanssa.

UUSI OPETUSSUUNNITELMA JA VALINNAISUUS

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 7.-luokilla oppiaineiden osalta. Laaja-alaisuutta, monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja toimintakulttuuria toteutetaan kuitenkin kaikilla yläluokilla jossain määrin. Lisäksi valinnaisainekokonaisuus päivitetään syyslukukauden aikana uuden opetussuunnitelman mukaisesti.


KOULUN ULKOPUOLINEN TYÖSKENTELY

Lukuvuoden kulku tapahtumien osalta

24.8.

Koko koulun pihakirkko ja koulurauhan julistaminen

28. - 30.8.

7. luokkien ryhmäytymispäivät seurakuntakeskuksella

6.9.

Sukkulaviestit

8.9.

Kick off – koko koulun tapahtuma

21.9.

Tulevaisuuden kuusi

29.9.

Mikkeli City Battle

vkolla 38

7. luokkalaisten tervetuliaisjuhlat

25.9 - 6.10.

9. lk Työelämään tutustuminen

11.10.

Bioaikarekka

18.10.

Taitaja9 -paikalliskilpailu Esedulla. Menestyksestä riippuen joukkue / joukkueet jatkavat aluekarsintaan ja valtakunnalliseen loppukilpailuun.

10.11.

Nenäpäivä. Oppilaskunta ja tukioppilaat vastaavat ohjelmasta.

13.11.

Ole hyvä! Var god! -esitys

14.11.

Taidetestaajat 8. lk Mikkelin teatterissa

15.11.

Esedu on the road –kiertue omalla koululla

30.11.

Adventtihartaus klo 10.00

5.12.

Suomi 100 –juhlat ja tanssiaiset

13.12.

Lucia-tapahtuma klo 12.00

vko 51

Luokkien pikkujouluja

vko 50

7. luokat osallistuvat Kulttuuripolku -toimintaan

21.12.

Joulukirkko 7-9 –luokkalaisille klo 13 Tuomiokirkossa, johon koulupäivä päättyy.

17.1.

9. lk:n tutustuminen toisen asteen koulutukseen

22.2.

Iltamat

19.1.

Välitodistusjuhla

14.2.

Ystävänpäivä

23.2.

Taksvärkki

6.3.

Taidetestaajat 8. lk, Madama Butterfly Kansallisooppera, Helsinki

12. - 16.3.

8. lk Työelämään tutustuminen

29.3.

Pääsiäishartaus 7.-9. –luokkalaisille klo 12.30 Tuomiokirkossa, johon koulupäivä päättyy.

11.4.

8. lk:n tutustuminen Eseduun

30.4.

Vappujuhla

7. - 9.5.

7. lk Työelämään tutustuminen

Keväällä

· 8. luokat osallistuvat Kulttuuripolku -toimintaan

· Uudet tukioppilaat ovat koulutuksessa

· Uusien tukioppilaiden valinta

· 8. lk:n retki Taitaja –tapahtumaan

· Talviliikuntapäivä

Toukokuussa

· 8. lk:n tutustuminen Mikkelin lukioon

· Opintoretket

22.-25.5.

9L leirikoulu Vierumäen urheiluopisto

31.5.

Ysien juhla viimeisellä kouluviikolla.

Viimeiselle viikolle erikoisohjelmaa koko yläkoululle.

Vesisankarit 9. lk, viimeisellä viikolla

2.6.

Kevätjuhla klo 9.00

Vanhempainillat

 • Koko koulun vanhempainilta 31.8., jonka yhteydessä kaikkien luokkien luokkakohtaisia vanhempainiltoja.
 • 8. luokat 31.10.
 • 9. luokat 29.11. (jatko-opinnot)
 • Tulevat 7. luokkalaisten vanhemmat 23.1.
 • Lukuvuoden 2018-2019 7. luokat / vanhempainilta 8.5.

Luokanohjaajat pitävät tarvittaessa omia vanhempainiltojaan.

Päivämäärästä riippumatonta toimintaa

 • Oppilaanohjauksessa tehdään yritysvierailuja, kouluvierailuja Mikkelissä ja tarvittaessa muuallakin sekä käydään tutustumassa nuorille tärkeisiin palveluihin kuten Olkkariin, pankkiin, työ- ja elinkeinokeskukseen.
 • Eri oppiaineissa tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä kaupungille ja koulun lähiympäristöön.
 • Yhteistyökumppanit: seurakunta, nuorisotoimi, Olkkari, kulttuuritoimi, urheiluseurat, rotaryt, kirjasto, museot, poliisi, ammattikorkeakoulu, Esedu, koulun nimikkotaiteilijat, Etelä-Savon urheiluakatemia, Taksvärkki ry, ELKA, Sosiaalitoimi, NFG, UPM-metsä.
 • Oppilaskuntatyö
  • Oppilaiden osallisuutta tuetaan ja kehitetään. Ohjaavina opettajina toimivat Jaana Lemetti ja Outi Kunnamo. Oppilaskunnan hallituksessa on jokaiselta yläkoulun luokalta oppilas.
 • Tukioppilastoiminta
  • Tukioppilastoiminta on aktiivista. Ohjaajana Sari Koivikko.
  • Tiivis yhteistyö oppilaskunnan hallituksen kanssa erilaisten tapahtumien järjestämisessä.
 • Oppilaskunnan ja tukioppilaiden järjestämät tapahtumat.
 • Luokanohjaajantunnit yläkoulun luokilla jaksojen lopussa.
 • Aulamusiikkia jaksojen lopussa.
 • Mahdollisuuksien metsä –metsäteollisuuden kouluvierailu
 • Liikuntapäivät ja –tapahtumat

Kodin ja koulun välinen toiminta

 • Wilman ja Pedanetin aktiivinen käyttö, annetaan myös positiivista palautetta, koetulokset merkitään Wilmaan.
 • Muu kodin ja koulun välinen yhteistyö.
 • Huoltajia kutsutaan koulun tilaisuuksiin.
 • Tarjotaan huoltajalle tarvittaessa mahdollisuus vanhempainvarttiin.
 • Yhteyttä huoltajiin pidetään tarvittaessa myös puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
 • Perhepalavereita pidetään tarvittaessa.

Oppilaasta huolehtiminen

 • Oppilashuolto
 • Yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään (YHR) osallistuvat apulaisrehtori, koulupsykologi, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, etsivä nuorisotyöntekijä, kaksi oppilaskunnan jäsentä ja huoltajajäsen.
 • Luokanohjaaja toimii keskushenkilönä oppilashuollollisissa asioissa ja kokoaa tarvittaessa tuekseen kuraattorin, oppilaanohjaajan, erityisopettajan, terveydenhoitajan, apulaisrehtorin jne.
 • HOJKSien laatimisesta ja päivittämisestä vastaa erityisopettaja, ja oppimissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen on luokanohjaajan tai aineenopettajan vastuulla.
 • KiVa-koulu -ohjelma. Koulukiusaamiseen puututaan KiVa-koulu – ohjelman mukaisesti.
 • Verso eli vertaissovittelu otetaan käyttöön lukuvuoden aikana. Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulujen sovittelutoimintaa.

Kerhotyö

  • Lukupiiri
  • Shakkikerho
  • Liikuntakerho
  • Iltamakerho
  • Kurnu-toimitus
  • Käsityökerho