OPS

Opetussuunnitelma

Vuosiluokilla 1-6 siirrytään uusien perusteiden mukaiseen opetussuunnitelmaan 1.8.2016. Kuudennet vuosiluokat jatkavat vanhan OPS:n mukaista BG:n opiskelua vielä lv.2016-17. Yläkoulu siirtyy uuteen OPS:aan vuosiluokka kerrallaan lv.2017-18 alkaen.

Linkki OPS-sivuille: https://peda.net/mikkeli/perusopetus/ol