Oppimisen tuki

Jopo-opetus

JOPO-opetus

Joustavaa perusopetusta järjestetään Kalevankankaan koulun JOKERI-erityisluokilla (yksi 8.-9. yhdysluokka). Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja työskentelyn tavoitteellisuutta. Keskeisenä päämääränä on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja toisen asteen opiskelupaikan turvaaminen. Lisäksi JOPO-opetuksella tuetaan yleisen elämänhallinnan vahvistumista ja sosiaalisten taitojen parantumista. JOPO-opiskelussa päävastuu on oppilaalla, mutta opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista tuetaan tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa.

Joustava perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille, joita alisuoriutumisesta tai koulumotivaation puutteesta johtuen näyttäisi uhkaavan syrjäytyminen jatko-opinnoista ja työelämästä. Oppilaat opiskelevat pääosin yleisen oppimäärän mukaan.

JOPO-haku ja oppilasvalinta

Oppilaan tarve joustavaan perusopetukseen selvitetään lähettävässä koulussa opettajien ja psykososiaalisen oppilashuollon ammattilaisten yhteistyönä. Tämän jälkeen huoltajan tekemä kirjallinen hakemus osoitetaan Kalevankankaan koulun rehtorille. Hakemukset tulee jättää viimeistään (kevään 2020 päivämäärää ei ole vielä päätetty) . Myös lähettävässä koulussa täytetään erillinen selvityslomake.

Kirjalliset hakemukset ja selvitykset käsitellään moniammatillisen työryhmän kokouksessa (Kalevankankaan koulu, Raviradantie 16, kokoushuone A 230). Ryhmään kuuluu Kalevankankaan koulun rehtorin ja JOPO-ryhmää opettavan erityisluokanopettajan lisäksi paikkaa hakeneiden oppilaiden lähikoulujen edustajat. Kaikki oppilaspaikkaa hakeneet oppilaat haastatellaan helmikuun aikana. Kalevankankaan koulun rehtori tekee päätöksen JOPO-opetukseen valittavista oppilaista Päivämäärää ei ole vielä päätetty.

Mikäli paikkoja jää JOPO-oppilasvalinnan jälkeen vapaiksi, niihin otetaan luokkamuotoista erityisopetusta tarvitsevia oppilaita HOJKS-neuvottelujen perusteella. Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilasvalinta tehdään JOPO-opetuksen kanssa samassa aikataulussa.

Uusia oppilaita JOPO/Jokeri-ryhmään valitaan myös myöhemmin lukuvuoden aikana, mikäli se on pedagogisesti ja oppilasmäärien perusteella mahdollista. Lukuvuoden aikana hakemukset osoitetaan Kalevankankaan koulun rehtorille. Rehtori päättää tällöin oppilaaksi ottamisesta JOPO-ryhmää opettavaa erityisluokanopettajaa ja lähettävän koulun edustajia kuultuaan.