Kalevankankaan koulu

Kalikselle julistettiin koulurauha

Suomen kouluihin julistettiin Koulurauha 22.8. Vantaalla ja täällä omassa koulussamme Kalevankankaalla perjantaina 24.8. Onnistunut tapahtuma järjesttiin yhteistyössä koulun ja seurakunnan kanssa.
Koulurauhan julistuksen avulla on jo 26 vuotta muistutettu koulujen alkaessa siitä, että jokaisella on oikeus turvalliseen ja viihtyisään kouluun.
Koulurauhatyössä keskeistä on oppilaiden osallisuus ja oman äänen esiintuominen.
Koulurauhatyön tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja että jokainen
oppilas ja henkilökunnan jäsen voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.
Tänä vuonna painotettiin kouluissa myös teemaa: " Sinäkin voit vaikuttaa.- Hymykin auttaa." Teemalla halutaan nostaa esiin se, että miten jokainen voi pienillä teoilla vaikuttaa ilmapiiriin koulussa, ja miten oppilailla voisi olla enemmän vaikutusmahdollisuuksia koulussa.
Koulussame pyritään kehittämään sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä sekä koulukiusaamisen ehkäisemistä.