Turvallisuus

Turvallisuus

Turvallinen opiskeluympäristö
Kalevankankaan koulussa opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL§29). Tätä oikeutta edistetään erityisesti turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden sekä kasvatuksellisen puuttuminen avulla. Niiden lisäksi koulussa toteutetaan ja noudatetaan seuraavia suunnitelmia, sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia:

  1. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
  2. Järjestyssäännöt
  3. Muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
  4. Koulun toimintatavat (Kalevankankaan kymppi)

Järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi Kalevankankaan koulussa annetaan määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. Mikäli huoltajan tietoon tulee oppilaiden turvallisuutta vaarantavaan toimintaan liittyvää tietoa, häntä pyydetään ottamaan viipymättä yhteyttä lapsensa omaan luokanopettajaan, luokanohjaajaan tai erityisluokanopettajaan.

Liikenneturvallisuus

Koulun alueella tulee noudattaa liikennemerkeillä ilmoitettuja ohjeita. Huoltajan tulee jättää ja noutaa oppilaat Raviradantien varresta (Pankajoen puoleinen pysäköintialue tai koulun puolella oleva kadun levike). Huoltajat eivät voi kuljettaa oppilaita koulun piha-alueella. Tämän periaatteen noudattaminen on erityisen tärkeää E-siiven ovien läheisyydessä (Raviradan puoleinen koulun pääty), koska kyseiset alueet on varattu turvallisuussyistä ainoastaan takseille, INVA-takseille ja henkilökunnan autoliikenteelle.