Terveydenhuolto

Terveydenhuolto

TERVEYDENHUOLTO

KOULUTERVEYDENHUOLTO

On ennalta ehkäisevää ja pyrkii oppi­laiden terveyden­tilan edistämiseen. Se käsit­tää koulun ter­veydellisten olojen val­von­nan, oppilaskohtaisen terveyden­hoitotoimin­nan ja terveys­kasvatuksen.

SAIRAANHOITO

Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Sairasta lasta ei pidä lähettää kouluun. Oppilaan huolta­jat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa sairaanhoidosta ja sen aiheutta­mista kustan­nuksis­ta. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, terveydenhoitaja, luokanvalvoja tai muu opettaja on yhteydessä huoltajaan ja tarvittaessa huoltaja hakee sairastuneen oppilaan kotiin. Huoltajalle annetaan pyydettäessä todistus työnantajalle sairaan lapsen hoidon järjestelystä.

TAPATURMAT

Koulussa tai koulumatkalla sattuneissa tapaturmissa annetaan ensiapu koulussa. Koulutapaturman sattuessa on aina otettava yhteys mahdollisimman pian opettajaan tai terveyden­hoitajaan. Tarvit­taessa oppilas lähetetään jatkohoitoon, ensisijaisesti huoltajan saattelemana. Tapaturmasta tehdään vakuutusyhtiöön koulutapaturmailmoitus.

Vapaa-aikana sattuneet tapaturmat eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon, vaan niiden hoidosta sekä kustannuksista vastaa koti.

RUOKA-AINEALLERGIAT

Kun oppilaalla on todettu ruoka-aineallergia, joka aiheuttaa merkittäviä tai hengenvaarallisia oireita, tarvitaan erityisruokavalio. Lievissä allergioissa riittää itsehoito ja seuranta. Erityisruokavaliosta pyydetään ilmoittamaan terveydenhoitajalle. Lukuvuoden aikana tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava erikseen.

KOULUTERVEYDENHOITAJA

Terveydenhoitaja Katja Ruottinen (p. 044-7944660) on tavattavissa koululla pääsääntöisesti päivittäin.

TERVEYSTARKASTUKSET

Terveydenhoitaja tai koululääkäri tapaa oppilaat vuosittain. Ns. laaja terveystarkastus tehdään 1., 5. ja 8. luokalla.

KOULULÄÄKÄRI

Vastaanotosta on sovittava terveydenhoitajan kans­sa etukä­teen. Lääkärintarkastukseen kutsutaan 1. luokkalaiset, 5. luokkalaiset ja 8. luokkalaiset. Koululääkärinä toimii Annika Vanjoki.

ERIKOISLÄÄKÄRI

Koululääkärin määräämä silmä- tai korvalääkärin suorittama ensimmäi­nen tarkas­tus on oppilaalle maksuton. Jatkohoito on huoltajan kustannettava.

HAMMASHOITO

Alle kouluikäisten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden hammashoito toteutetaan erillisen ohjelman mukaan asiasta annetun asetuksen mukaisesti. Suun terveydenhuolto hankki viime vuonna kannettavan hoitoyksikön, mikä on mahdollistanut uuden toimintamallin käyttöön oton koululaisten hammastarkastuksissa. Lukuvuonna 2017-2018 1., 3. ja 5.luokan oppilaiden suun ja hampaiden terveystarkastuksia toteutetaan kouluilla ns. pop up tarkastuksina.


Hammashoidon ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo. 7.30-15.00, puh. 015 194 4410.

Hammaslääkäripäivystys ma-pe klo.8-21, la-su ja arkipyhät klo. 10-14

Arkisin ajanvaraus klo. 7.30-15 puh. 015 194 4410, la, su ja arkipyhät klo. 9-10 puh. 015 194 4425

Pankalammen hammashoitola, Kiiskinmäenkatu 5-7, 50130 Mikkeli. Hammashoitola sijaitsee Pankalammen ns. alatalossa, jonne on käynti Saattotien kautta.

Suun terveydenhuollon ajanvarauksen ollessa suljettuna ja vakavissa tapauksissa soita Ensineuvoon puh. 015 211 411 ma–pe klo. 15–21, la–su sekä arkipyhinä klo. 7–9 sekä 10–15.

Yöaikaan, viikonloppuna sekä arkipyhinä ja iltaisin suun terveydenhuollon ajanvarauksen ja Ensineuvon ollessa suljettuna puhelinpalvelu on numerossa 015 225 588, jossa soittajalle tehdään hoidon tarpeen arviointi äkillisissä suun ja hampaiden terveysongelmissa.

th.Katja Ruottinen