Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut

Psykososiaaliset palvelut sisältävät koulupsykologien ja -kuraattoreiden toiminnan. Palvelut tukevat ja auttavat oppilaan koulunkäyntiä ja kokonaiskehitystä. Toiminta on luottamuksellista ja perustuu yhteistyöhön vanhempien, opettajien ja tarvittaessa muiden lapsen asioissa mukana olevien tahojen kanssa.

Koulupsykologien toiminnan tavoitteena on poistaa mahdollisia oppimisen esteitä ja luoda koululaisille heidän oppimisedellytyksiään parhaiten vastaavat opetusjärjestelyt. Työhön sisältyy oppimisvaikeuksien, työskentelytaitojen ja tarkkaavaisuuspulmien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja seuranta tuen eri tasoilla. Toiminta tapahtuu ennalta sovituissa neuvotteluissa ja tapaamisissa.

Koulukuraattorit ovat koulun sosiaalityöntekijöitä. Kuraattorityön painotus on varhaisessa tuessa ja oppilaiden ongelmien varhaisessa selvittelyssä. Oppilas voi hakeutua/ohjautua koulukuraattorin luo jos mieltä askarruttaa mm. koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, kaverisuhteisiin, perheeseen tai vapaa-aikaan liittyvät asiat. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä suoraan kuraattoriin lapsensa asioissa. Hyvä käytäntö alakouluilla on, että opettaja on yleensä ensin yhteydessä huoltajaan ohjatessaan oppilaan asiaa kuraattorille tai sopiessaan yhteispalavereja.

Koulupsykologi Heta Riittinen, puh. 040 359 7864 (toistaiseksi, kunnes saadaan rekrytoitua)

heta.riittinen@mikkeli.fi

Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas ja Vanhala

Koulukuraattori Kaarina Mehto, puh. 044-794 2785

kaarina.mehto@mikkeli.fi, os. Raviradantie 16, 50100 Mikkeli

Toimialueeseen kuuluvat koulut: Kalevankangas, Päämajakoulu, Rouhiala ja Vanhala

Oppilaitamme palvelee myös Nuorten Olkkari

Ristimäenkatu 3
50100 Mikkeli