Mikkelin kaupungin koulukuljetusten ohjeistus

Mikkelin kaupungin koulukuljetusten ohjeistus

Mikkelin kaupungin Kyytineuvo hoitaa keskitetysti koulumatkakuljetukset. Kasvatus- ja opetuslautakunta on vahvistanut oppaan, josta selviää kuljetuksiin liittyvät asiat.

Kuljetus myönnetään ilman hakemusta seuraavin perustein:

• jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä tai 1. – 2. luokkien oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on yli kolme kilometriä

• opetustoimen järjestämässä esiopetuksessa oleva esioppilas saa koulukuljetuksen lähimpään esiopetuksen järjestämispaikkaan, mikäli koulumatka on yli kolme kilometriä

Syyslukukauden 2019 taksi-/tilausajokuljetuksessa olevien oppilaiden kuljetustiedot ovat nähtävissä Wilmassa 5.8.2019.
Joukkoliikenteessä kulkevien oppilaiden kuljetustiedoissa lukee Wilmassa ”linja-auto”, ja tarkemmat reitti- ja aikataulutiedot tulee tarkistaa joukkoliikenteen aikatauluista (esim. mikkeli.fi/joukkoliikenne), tai tietoja voi pyytää myös suoraan liikennöitsijältä.

Koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus