Koulukuljetukset

Koulukuljetukset

Kalevankankaan koulun oppilaista monet (lähes joka neljäs) saapuvat päivittäin kouluun oppilaskuljetuksella. Oppilaat käyttävät koulumatkoihin mm. linja-autoa, taksia ja invatakseja. Koulun yhteydessä olevat oppilaskuljetusten purku- ja lastauspaikat opastetaan oppilaille ensimmäisenä koulupäivänä ja huoltajille syyslukukauden ensimmäisessä vanhempainillassa. Linja-autojen purku- ja lastauspaikat ovat Raviradantien varressa. Mikäli oppilas jää koulupäivän jälkeen koulun yhteydessä järjestettävään iltapäiväkerhoon, huoltaja vastaa kotiinkuljetuksesta.

Kuljetusten suunnittelusta vastaa Kyytineuvon kuljetuskoordinaattori Marja-Leena Nuutilainen
p. 044 794 5160 (marja-leena.nuutilainen@mikkeli.fi).

Tiedot oppilaan työjärjestyksestä (ml. päivittäinen aikataulu), oppilaskuljetuksen toteuttamistavoista (=millä kuljetusmuodolla ja mihin aikaan kuljetus on järjestetty) ja aikatauluista toimitetaan huoltajalle viimeistään ensimmäisenä koulupäivänä. Lisäksi koulu vastaa oppilaiden opastamisesta koulun pysäkille, jotta kaikki oppilaat pääsevät turvallisesti heille varattuihin kuljetuksiin. Koulun alkaessa erityisen huomion kohteena ovat 1.-luokkien oppilaat, Taituri-oppilaat ja uudet oppilaat.

Lisätietoa oppilaskuljetuksista

Tuskun suunta

Vuorolinja-autot (paikallisliikenne)

Kalevankankaan koulun Tuskussa asuvilla oppilailla ensisijainen kuljetusmuoto on vuorolinja-auto. Vuorolinja-autoihin oppilaalle tilataan älykortti koulumatkoja varten ja hän saa sen ensimmäisenä koulupäivänä koululta. Samassa yhteydessä oppilaalle annetaan ohje älykortin käytöstä.

Päiväauto (tilauslinja-auto)

Mikkelin kaupungin sivistystoimella on käytössään Tuskun suuntaan ns. ”päiväautoja” (=tilauslinja-auto). Autot ovat pienoislinja-autoja ja niiden reitit on suunniteltu tilausten mukaan. Näihin autoihin ei tarvita älykorttia. (Liikennöitsijän puhelinnumero 015-214 662 tai 0400-564 082; Auton kuljettajan puhelinnumero 040-592 7888)

Taksit

Tarvittaessa Tuskun suunnan oppilaskuljetuksiin käytetään myös takseja, mikäli oppilaan työjärjestyksen mukainen aikataulu ei sovi linja-autojen aikatauluihin. Taksikuljetuksia hoitaa pääsääntöisesti Mikkelin Palvelutaksit Oy / Vesa Tirronen, puh. 0440-160000 (Taksin kuljettajan puhelinnumero on 0440-165000, johon huoltajat ilmoittavat peruutukset yms. muutokset kuljetuksiin.)

Tuskun suunnasta tulevien 0.-6. luokkien oppilaiden kuljetus:

Vuorolinja-autot ja päiväautot aamuisin:

Karjalanharjuntietä tulee vuorolinja-autoja Mikkeliin matkakeskukseen klo 7:40 ja klo 8:45. Molemmat autot tuovat oppilaat koulun pysäkille. Oppilaat lähtevät kuljetukseen Karjalanharjuntien varrella kotia lähimpinä olevilta linja-autopysäkeiltä. Tuskussa tulee olla linja-autopysäkeillä joko klo 7.20 tai klo 8.25. Kun koulu alkaa klo 10.00, kuljetukset tehdään päiväautoilla ja tällöin oppilaiden on oltava linja-autopysäkeillä klo 9:30.

Vuorolinja-autot ja päiväautot iltapäivisin:

Iltapäivisin vuorolinja-autolla pääsee Tuskuun vain silloin, kun koulu loppuu klo 14:00. Linja-auto noutaa oppilaat koulun pysäkiltä. Kun koulu päättyy muina aikoina, kuljetus hoidetaan tilauskuljetuksena, joko tilauslinja-autolla tai taksilla heti koulupäivän päätyttyä.

Jyväskylän suunta
*Iltapäivisin Matkakeskuksesta klo 13:10 (koulun kohdalla n. 13:15) ja klo 14:10 (koulun kohdalla n. klo 14:15) lähtevät vuorolinja-autot kiertävät Raviradantien kautta (koulun oma pysäkki)
*klo 14:10 lähtevä auto ajaa Tuskun ja Karjanlanharjun kautta
*ensimmäisellä kouluviikolla iltapäivisin klo 13:00 ajaa päivittäin tilauslinja-auto Tuskuun

Kaupungin kautta kulkevat oppilaat

Aamut
*
Haja-asutusalueelta tulevia oppilaita on ohjattu Anttilan edestä (Hallitustorin kulmalta) lähtevään paikallisliikenteen linja-autoon (nro 7), joka tulee Raviradantielle. Linja-auto lähtee Hallitustorilta klo 7:45, 8:45 ja 9:45

Iltapäivät
*
Matkakeskukseen lähtevä linja-auto on koulun kohdalla klo 14:05 ja klo 15:05 paikallisliikenteen auto (nro 7). Auto kiertää Raviradantie 16 kautta ja tällä oppilaat pääsevät Matkakeskukseen, josta jatkavat omissa vuorolinja-autoissaan kotiin.
*Tuskuun, Harjumaahan ja Vanhamäkeen menevät oppilaat, joilta koulu päättyy klo 15 lähtevät linja-autoon Mikaelin kohdalla olevalta pysäkilta (Raviradantien puoleinen pysäkki). Linja-auto on Mikaelin kohdalla aikataulun mukaan klo 15:23.
*Ihastjärven suuntaan kulkevat oppilaat, joilla koulupäivä päättyy klo 13.05, kulkevat tilauslinja-autolla, joka lähtee koulun pysäkiltä klo 13.15 (kuljettajan puhelinnumero 0400-165039).
*Linja-autojen tarkemmat aikataulut ilmenevät Seutuaikataulusta tai reittioppaasta http://mikkeli.matkahuolto.info/fi/.

Turvallisuusohjeita
*
Huoltajien tulee ohjata ja neuvoa lapsiaan sen osalta, miten linja-autosta poistutaan. Vuorolinja-autothan jättävät oppilaat pysäkeille ja jotkut lapset joutuvat ylittämään Karjalanharjuntien. Pysäkillä on odotettava, että linja-auto lähtee ensin ja sitten vasta ylitetään tie. Koulumatkan sujumisen ja oppilaan turvallisuuden kannalta lasta on hyvä kotona perehdyttää ja ohjeistaa linja-autossa matkustamisesta. Oppilaat näyttävät linja-autolle pysähtymismerkin kättä nostamalla.

Kalevankankaan koulussa oppilaskuljetusten osalta suunnittelun vastuuhenkilöitä ovat

*koulusihteeri Sirpa Jaatinen (alakoulu-, yläkoulu- ja Jokeri-luokat)
*koulunkäyntiavustaja Sirpa Ranta-aho ja erityisluokanopettaja Susanna Parkkinen (Taituri-luokat)

Kuljetuksen peruminen

Jos oppilaalle on järjestetty koulumatkoille päiväauto- tai taksikuljetus ja oppilas on esim. sairastumisen vuoksi estynyt menemästä kouluun tai ei muun syyn vuoksi tarvitse kuljetusta, tulee huoltajan/oppilaan ilmoittaa asiasta suoraan liikennöitsijälle. Vuorolinja-autoon poissaolotietoa ei tarvitse ilmoittaa. Mikäli taksikuljetusta ei ole peruttu, kuljetushinta peritään huoltajalta. Saman päivän aikana tapahtuva muutos tulee ilmoittaa 0,5 tuntia aikaisemmin ennen kuljetuksen alkamista. Mikäli muutos aiheutuu koulun taholta, koulu hoitaa perumisen.