Oppilasarviointi

Oppilasarviointi

Oppilasarviointi

Kalevankankaan koulun oppilasarvioinnin periaatteet on kuvattu koulukohtaisessa ja kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa.

Arviointi toteutetaan seuraavasti:

  • Alakouluopetus: arviointikeskustelu tai välitodistus (Oppilaan vastuuopettaja tiedottaa väliarvioinnin muodon oppilaille ja huoltajille syyslukukauden alkaessa.)
  • Taituri-opetus: ei välitodistusta (yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat saavat todistukset 18.1.2019)
  • Jokeri-opetus: välitodistus
  • Yläkouluopetus: välitodistus

Välitodistusten antopäivät:

  • 18.1.2019

Hylätyn arvosanan korotuspäivä on