Harjoittelu ja työssäoppiminen

Harjoittelu ja työssäoppiminen

Kalevankankaan koulu tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan harjoittelupaikkoja mm. luokanopettajan, aineenopettajan, erityisopettajan, erityisluokanopettajan tai koulunkäyntiavustajan ammattiin opiskeleville. Lisäksi ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja opetusalan opiskelijat voivat hakea harjoittelupaikkaa koulustamme. Lupaa näyttökokeen suorittamiseen haetaan vastaavalla tavalla.

Harjoittelujakson toivotaan kestävän vähintään 4 viikkoa. Harjoittelupaikan saaminen edellyttää aina harjoittelijan tekemää kirjallista hakemusta, jonka perusteella koulun rehtori tekee virallisen päätöksen harjoittelun suorittamisesta. Hakemus tulee toimittaa rehtorille hyvissä ajoin ennen aiottua harjoittelun aloittamisajankohtaa. Vahvistus harjoittelupaikan saamisesta toimitetaan opiskelijalle ennen harjoittelun aloittamista.

Harjoittelupaikkoja voi tiedustella:

 • rehtori Janne Syrjäläinen p. 050 311 7525
 • apulaisrehtori Mervi Puukko p. 050 311 7524


Hakemus voi olla vapaamuotoinen ja siitä tulee selvitä mm. seuraavat asiat:

 • Harjoittelijan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Oppilaitos ja opiskelumuoto
 • Harjoittelua ohjaavan opettajan nimi/virkanimike lähettävässä oppilaitoksessa yhteystietoineen
 • Opintokokonaisuus, johon harjoittelu liittyy (harjoittelun laajuus opintoviikkoina)
 • Harjoittelun kesto ja tarkka esitys harjoitteluajasta
 • Opetusmuoto ja luokkataso, johon harjoittelupaikkaa haetaan
 • Harjoittelijalle ja harjoittelulle asetetut tavoitteet (lyhyt kuvaus)
 • Esitys ohjaavasta opettajasta (mikäli on tiedossa)
 • Ohjaavalle opettajalle ja Kalevankankaan koululle kuuluvat velvoitteet
 • Ruokailun järjestäminen (koulu ei voi tarjota lounasta harjoittelijalle)
 • Ohjaavalle opettajalle maksettava korvaus
 • Mahdolliset erityistoiveet, harjoittelijan vahvuudet ja rajoitukset
 • Mahdolliset muut lisätiedot

Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen:

Rehtori Janne Syrjäläinen
Kalevankankaan koulu
Raviradantie 16
50100 MIKKELI

tai sähköpostitse osoitteeseen: janne.syrjalainen(at)mikkeli.fi