Historiaa

Koulun historiaa

Nykyinen Kalevankankaan koulu sai alkunsa, kun Mikkelin keskikoulun kannatusyhdistys perustettiin 22.1.1956. Kouluhallitus myönsi kannatusyhdistykselle luvan koulutyön aloittamiseen 24.5.1956. Mikkelin keskikoulu aloitti toimintansa 1.9.1956. Omaa koulurakennusta ei ollut, koulu aloitti toimintansa Mikkelin kauppaoppilaitoksen tiloissa.

Huhtikuussa 1957 ryhdyttiin toimenpiteisiin oman koulurakennuksen hankkimiseksi ja kaupunki luovutti koulun tontiksi alueen Hanhikankaalta. Uusi koulutalo saatiin käyttöön 4.1.1960. Lukuvuoden 1963-1964 alussa Mikkelin keskikoulu sai lukio-oikeudet ja samalla muutettiin koulun nimi Porrassalmen Yhteislyseoksi.

Lukuvuonna 1968-1969 syntyi kaikkien aikojen oppilasennätys koulussa: oppilaita oli 712. Tilanpuute oli huutava, sillä Metsolankadulla toimineen koulun uutta osaa ei silloin ollut vielä rakennettu. Mikkelin kaupunki siirtyi hallinnollisesti peruskoulujärjestelmään 1.8.1974. Tällöin vaihdettiin jälleen koulun nimeä ja uudeksi nimeksi otettiin koulun sijaintiin viittaava Kalevankankaan yläaste ja lukio.

Metsolankadulla koulurakennuksen uuden puolen rakentaminen aloitettiin syksyllä 1975, ja uuden puolen vihkiäiset olivat 8.10.1976. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan kouluhallituksen silloinen pääjohtaja Erkki Aho. Vanhan puolen saneerausohjelma suoritettiin vuoden 1984 aikana. Tämän jälkeen mitään suurta muutosta koulurakennuksemme ei ole kokenut.

Lukuvuoden 1994-1995 aikana Mikkelin kaupungissa tehtiin mittava kouluverkkouudistus. Sen tuloksena Kalevankankaan lukio lakkautettiin 31.7.1995. Peruskoulu jatkoi nimellä Kalevankankaan yläaste. Koulun nimi muuttui 1999 perusopetuslain muutosten myötä Kalevankankaan kouluksi.

Vuonna 2004 Mikkelin kaupungissa käynnistettiin koulutustilaselvitykset, jotka päättyivät vuonna 2008 tehtyihin päätöksiin. Niiden perusteella päätettiin lakkauttaa Siekkilän ja Vanamon koulut ja yhdistää ne uudeksi Kalevankankaan kouluksi. Samalla myös koulun paikka muuttui. 1.8.2011 toimintansa käynnistäneelle Kalevankankaan koululle peruskorjattiin ja laajennettiin tilat ja piha-alueet Raviradantielle. Aikaisemmin Kalevankankaan koulukiinteistössä ovat toimineet Mikkelin terveydenhoito-oppilaitos ja Mikkelin ammattikorkeakoulu.