Neuvottelukunta

Neuvottelukunta

Kalevankankaan koulun neuvottelukuntaan ajalla 1.8.2017 - 31.7.2020 kuuluvat seuraavat henkilöt:

Varsinaiset jäsenet:
1. Jatta Juhola (3B/ 4B)
2. Miia Korpela (2B)
3. Tanja Kuuslehto (4B)
4. Janne Pajunen (3B/ 5B)
5. Maria-Teresa Lampila, pj. (1A/ 4A/ 6A)
6. Pia Hokkanen (7B/ 8B)
7. Reijo Hämäläinen (9T)
8. IIna Rasimus, oppilaskunnan puheenjohtaja (oppilaskunta)
9. Ulla Mälkiäinen (opettajakunta)
10. Jouko Pöyry, (muu henkilökunta)
11. Janne Syrjäläinen, rehtori (asiantuntija)

Henkilökohtaiset varajäsenet:
1. Jenni Kauhanen (4A/ 7C)
2. Markus Mäkinen (2B)
3. Kati Jääskeläinen (2B)
4. Meri Fagerholm (3B/ 6B)
5. Laura Räisänen (4A/ 6A)
6. Anu Onttonen-Savolainen (6B/ 8B)
7. Rauno Paltiala (7T)
8. Linnea Uotila, oppilaskunnan varapuheenjohtaja (oppilaskunta)
9. Outi Kunnamo, (opettajakunta)
10. Marko Partio (muu henkilökunta)
11. Mervi Puukko, apulaisrehtori ( asiantuntija ) tai ( varavara: Marita Hokkanen, yhdysopettaja )

Neuvottelukunnan järjestäytymiskokous pidettiin 27.9.2017. Seuraava kokous järjesteträän tarpeen mukaan. Neuvottelukunta osallistuu mukaan 19.10. pidettävän Ruska-riehan järjestelyihin.

Viite: Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasääntö 5.2.4.

NEUVOTTELUKUNTA

Mikkelin kaupungin sivistystoimen toimintasäännön kohdan 5.2.4. mukaan kodin ja koulun yhteistyön edistämistä ja koulun kehittämistä varten kullakin koululla on Anttolan koulua, Haukivuoren koulua ja Mikkelin lukion Haukivuoren ja Puumalan toimipisteitä lukuun ottamatta neuvottelukunta.

Neuvottelukuntien tehtävänä on toimialansa mukaan:

‑toimia yhteistyölinkkinä työelämään ja tässä tarkoituksessa tuoda oppilaitoksen opetustyöhön ja opetussuunnitelmiin työelämän näkemykset ja kannanotot,
- toimia koulun ja kodin välisen yhteistyön edistäjänä, ja osallistua koulun kehittämistyöhön,
-antaa koulun/oppilaitoksen toimintaan liittyviä lausuntoja ja tehdä esityksiä.

Neuvottelukuntaan kuuluu oppilaiden vanhempien edustajia, opettajakunnan edustaja, koulun muun henkilökunnan edustaja ja 7-9 luokkien kouluissa sekä lukioissa oppilaskunnan edustaja. Mikkelin lukion neuvottelukuntaan nimetään lisäksi kaksi Puumalan edustajaa (1 opettaja ja 1 huoltaja). Neuvottelukunnan vanhempia edustavien jäsenten lukumäärä on koulun koosta riippuen 5‑7 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Vanhempien edustajat valitaan koulun rehtorin koolle kutsumassa vanhempainkokouksessa, muut edustajat valitsee ko. henkilöstöryhmä keskuudestaan ja oppilaskunnan edustajan oppilaskunta.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Kouluilla voi perustellusta syystä olla myös yhteinen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle koulun rehtori/johtaja. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin.

Koulun rehtori/johtaja toimii neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijajäsenenä. 7.‑9. luokkien kouluissa ja lukiossa nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä neuvottelukunnan kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

Neuvottelukunnan kokousmenettelyissä ja päätöksenteossa noudatetaan Mikkelin kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltija esittelyä.

Koska neuvottelukunta ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, ei neuvotteluntien valinnassa sovelleta lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (kunnallisissa toimielimissä, valtuustoja lukuunottamatta, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, ellei erityisestä syystä muuta johdu; TasaAL 17.2 1995/206 § 4).