Peitsarin koulu

Vanhempainilta YHTEINEN ILTA: LAPSET 20.2.2019

2019-02-21

1

YHTEINEN ILTA: LAPSET

PUHEISSA

Mikkeli 20.2 2019

Bitta Söderblom, LTO, VTM

Minkäkuva, itsetunto ja luottamus omaan

itseensä

■ Minäkuva/käsitys: meidän oma henkilökohtainen kokemus itsestämme

= yksilön kuva itsestään, kyvyistään, arvosta ja päämääristä

– Itsetunto ja –luottamus on osa minäkäsitystä

■ Itsetunto liittyy käsitykseen itsestään yksilönä

– hyvä itsetunto à olen hyvä sellaisena kuin olen

■ Itseluottamus liittyy käsitykseen suorituksiin

– hyvä itseluottamus à osaan tehdä jonkun asian

hyvin

■ Hyvä itsetunto ja –luottamus

– suojaa lasta ja nuorta syrjäytymiseltä ja riskikäyttäytymiseltä

– Auttaa lasta selviytymään haasteellisissa tilanteissa.

21.2.2019 Bitta Söderblom

Itsetunto Itseluottamus

2019-02-21

2

Itsetunto ja luottamus omaan itseensä

■ Lapsen kuva itsestään ja itsetunto rakentuu päivittäin arjen pienissä

kohtaamisissa, tehtävissä, kokemuksissa ym.

– Siihen vaikuttavat kaikki ihmissuhteet, se palaute mitä toisilta saa –

kannustus, läsnäolo, tuki, lohtu, hymyt, katseet, kuunteleminen ym.

■ Syntyy käsitys, uskomus, oletus tai tunne siitä, millainen ja miten hyvä on, mihin

pystyy, mitä haluaa, mitä osaa ja onko suojelemisen arvoinen!

■ Jokainen meistä voi vaikuttaa lapsen Itsetuntoon ja kokemukseen itsestä,

joka päivä, joka hetki ja aina uudestaan

– Rakentavasti tai murentavasti

àitsensä toteutuva enne (sisäistetty odotusarvo)

21.2.2019 Bitta Söderblom

”IHMINEN ON KUIN PAPERIPALA,

JOHON JOKAINEN OHIKULKIJA JÄTTÄÄ

MERKKINSÄ”

Kiinalainen sananlasku

21.2.2019 Bitta Söderblom

2019-02-21

3

VAHVUUDET JA HAAVOITTUVUUDET

Jokaisen elämässä on asioita, jotka sujuvat ja

asioita, jotka ovat vaikeita

Vahvuudet =

Asiat, jotka sujuvat

Haavoittuvuudet =

Asiat, jotka ovat

vaikeita tai joista voi

tulla vaikeita, jos

mitään ei tehdä

21.2.2019 Bitta Söderblom

Se mihin kiinnitämme huomiomme, se myös kasvaa

– ja jos uskotaan hyvää niin sen todennäköisyys

lisääntyy– itsensä toteuttava enne!

2019-02-21

4

LAPSI KULKEE KODIN JA

KOULUN VÄLIÄ –

NÄIDEN KAHDEN MAAILMAN

KASVATTAMANA

Vapaa

ajan

areenat

Kehitysympäristöt

21.2.2019 Bitta Söderblom

Koti

Koulu

Lapsi

• Kehitysympäristö

• Konteksti, jossa lapsi on osallinen ja

jatkuvassa vuorovaikutuksessa

• Saa viestejä omasta itsestään,

arvostaan ja ja kyvyistään.

• Kehitysympäristöt toimivat rinnakkain

mutta eivät toisistaan täysin erillisinä

• Lapsi kantaa kokemuksensa

mukanaan paikasta toiseen –

ilot ja ikävät

• Kun ongelmia ilmaantuu voivat muut

ympäristöt kantaa

• YHTEISTYÖ

2019-02-21

5

Vapaa

ajan

areenat

Suojaavat tekijät koulua ja kotia ajatellen

■ Hyvät suhteet perheessä ja opettajiin

■ Mahdollisimman toimiva arki kotona ja

koulussa

■ Tunne kuulumisesta ryhmään

■ Iloja ja onnistumisia – pieniä arkisia asioita

■ Lapsen tunteita, mielialaa ja käyttäytymistä

ymmärretään

■ Toimiva yhteistyö kodin ja koulun välillä

– Lapsen kokemus siitä, että arjen tärkeät

aikuiset tekevät yhteistyötä ja

arvostavat toisiaan

21.2.2019 Bitta Söderblom

Koti

Koulu

Lapsi

TOIMIVA YHTEISTYÖ …

Syntyy kun, että kaikki osapuolet kokevat

voivansa vaikuttaa siihen ja hyötyvänsä siitä!

2019-02-21

6

Mutta helppoa se ei aina ole!

■ Koti ja koulu ovat hyvin erilaisia

ympäristöjä

– Lapsen erilaiset ominaispiirteet

nousevat pintaan

– … ja meillä on jokaisella oma

todellisuuden karttamme, jonka avulla

suunnistamme

■ Osataan nähdä eri asioita

– Kyseessä ei ole oikeasta ~

väärästä

■ Konflikteja syntyy, kun riidellään siitä,

kenen todellisuus/totuus on oikeampi

– Toisen näkökulman hyväksyminen

avaa mahdollisuuksia etsiä ratkaisuja

■ Kunnioitus ja arvostus!

21.2.2019 Bitta Söderblom

Mutta helppoa se ei aina ole!

■ Toimiva vuorovaikutus on tahtotila -

syntyy

– Halusta kuunnella mitä toisella on mielessä

■ Pitää kuunnella siten, että toinen voi

tuntea tulleensa kuulluksi

– Mitä mielessä tapahtuu kun toinen

puhuu?

– Halusta asettua vastavuoroisuuteen

■ Kertominen - monologi tai

keskusteleminen - dialogi

■ On hyvä erottaa puhumisen tasot:

– Mitä sanotaan (sisältö)

– Miten sanotaan (prosessi)

– Jälkimmäinen 4 x tärkeämpi

21.2.2019 Bitta Söderblom

2019-02-21

7

■ Ongelmista puhuminen on taitolaji …

– Vastakkain asettumista, puolustautumista,

vastuun pallottamista, lannistumista

■ Miten menee yhteistyön jatkossa?

■ Ongelmapuheen rinnalle tilaa myös asioille,

jotka toimivat ja kantavat lasta

– Avaa mahdollisuuden rakentaa

kokonaisvaltaisempi kuva lapsen elämästä

– yhteinen ymmärrys

– Vahvuuksien tunnistamisella, näkyväksi

tekemisellä ja niiden tukemisella on suuri

merkitys – pärjäävyystekoja

– Vaikuttaa myönteisesti lapsen rakentuvaan

minäkuvan ja itsetuntoon

– Suhteen perusta on myönteinen, kokemus

ettei leimata ym.

Mutta helppoa se ei aina ole!

21.2.2019 Bitta Söderblom

Vai onko sittenkin?

■ Asettuminen yhteistyöhön edellyttää luopumista

– Ongelmakeskeisyydestä àkokonaisvaltaiseen ymmärrykseen

– Yksipuolisesta asiantuntijuudesta à tasavertaisuuteen ja jaettuun

asiantuntijuuteen

– Oikeassa olemisesta àErilaisten näkemysten arvostamiseen

– Totuuksien kertomisesta àvuoropuheluun asettumiseen

– Syyllisen löytämisestä àpohdintaan siitä, miten jatkossa välttää tilanteita

– Neuvojen antamisesta àyhteiseen ideointiin

– Menneisyyden vatvomisesta àtulevaisuuden rakentamiseen

■ Asenne ratkaisee paljon!

– Miten asioita sanoitetaan on valinta!

21.2.2019 Bitta Söderblom

2019-02-21

8

Tuletko mielelläsi kouluun –työskentely

koululla keväällä

21.2.2019 Bitta Söderblom

Asenne

Kunnioitus

Kuuleminen

Vuoropuhelu

Luottamus

Myönteinen ja avoin

ilmapiiri

Ar vostaminen

Tur vall isu u den tu n ne

The End!

2019-02-21

9

PORINAA PÖYDISSÄ

Jokaisessa pöytdässä on lappunen, jossa on kysymys!

8-10 min aikaa jokaisen aiheen työstämiseen

à siirtyminen seuraavaan pöytään!

Ope pitää kirjaa!

Lopuksi yhteinen purku!

Aiheita pohdittavaksi pöydissä

■ Mikä vaikuttaa lapsiin ja nuoriin ja heidän elämään tänään?

Positiivisesti/ negatiivisesti?

■ Mitä taitoja / vahvuuksia toivoisi, että lapsella on repussaan, kun

peruskoulu päättyy? Mitä kotona ja koulussa voidaan tehdä?

■ Mitä juuri minä voisin tehdä lapsen itsetunnon ja luottamuksen hyväksi

aikuisena / vanhempana ja koulun toimijaina?

■ Mitkä ovat kodin ja koulun mahdollisuudet vahvistaa lasta ja nuorta

tekemään viisaita valintoja?

■ Mikä on sinulle vanhempana tärkeää yhteistyössä koulun kanssa?

21.2.2019 Bitta Söderblom

Viikkotiedote 8

VIIKKOTIEDOTE 8 (18.-24.2.2019)

Päivänavausvuoro: Mervi

Opehuonevastaava: Anne

MAANANTAI

Tyttöteatterin esitys klo 12.45-14.45. Ollaan hissukseen.

Jukurit vierailevat koululla klo 13.00-14.00 liikuntasalissa.

 

TIISTAI

Tyttöteatterin esitykset klo 8.15-10.15 ja klo 12.00-14.00.

Otavan oppimateriaaliedustaja Merja Pehkonen Artiumin aulassa klo 8.45-11.00.

 

KESKIVIIKKO

Paukkulan opiskelijat ovat muotoilleet tiistaina lumesta liukumäkiä, joita saamme käyttää keskiviikosta alkaen.

 

Vanhempainilta Artiumin alakerrassa 4.-luokassa klo 18.00-19.30.

Aiheena on kodin ja koulun yhteistyö.

Vetäjänä Lapset puheeksi- kouluttaja Bitta Söderblom. Tervetuloa kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä.

3.-luokka kokoontuu jo klo 17 omassa luokassaan.

 

TORSTAI

Koulujenväliset hiihtokilpailut Rantakylässä. Matkaan lähtee Tuula ja Katariina otoilee 5.-luokkaa.

PERJANTAI

Ulkoilupäivän ohjelmassa on luistelua/hiihtoa ja makkaranpaistoa nuotiolla:

klo 8-9 3. ja 4. luokat

klo 9-10 1. ja 5. luokat

klo 10-11 2. ja 6A ja 6B luokat

 

Rentouttavaa talvilomaa kaikille!

 

 Muuta: Paukkulan opiskelija Enna Myyryläinen suorittaa osaamisen näyttöjä 3. luokassa ma-ke.

KiVa Koulu® -ohjelman kyselyt oppilaille ovat avoinna MAALISKUUSSA 1.–31.3.

 Oppilaskyselyä on uudistettu saamamme palautteen mukaan. Kyselyyn on lisätty mm. yksinäisyyttä koskeva kysymys. Kyselyssä on kysymyksiä liittyen hyväksytyksi tulemisen kokemuksiin koulussa (1.-9.lk), tasa-arvoiseen kohteluun sekä seksuaaliseen ja sukupuoliseen häirintään (4.-9.lk). Kyselyn tuloksia voi hyödyntää mm. koulun tasa-arvosuunnitelman toteutumisen arvioinnissa. Kyselyn ajankohtaa aikaistettiin oppilaiden osalta maaliskuuksi, jotta te saatte tulokset kouluille jo huhtikuun aikana.

 Oppilaiden kysely on avoinna arkisin ma-pe klo 7.45 - 16.00. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulutunnuksen ja kyselysalasanan avulla.

Koulujen Ruoka- ja puhtauspalveluiden (RuPu) asiakastyytyväisyyskysely järjestetään tänä vuonna viikoilla 7-8 (11.-22.2.2019). Kysely järjestetään ”perinteisesti” 4.- ja 8. -luokkalaisille, lukiolaisille ja koulujen henkilöstölle. Kysely toteutetaan samoin kysymyksin kuin viime vuonnakin ja toiveruoat on ruokalistoilla viikoilla 19 – 20. Tarvittavat salasanat löytyvät alakäytävän ilmoitustaululta.

 Katso. Näe se mitä katsot. Ymmärrä mitä näet. Opi siitä mitä ymmärrät. Toimi sen perusteella mitä opit.

 Talviterveisin, Katariina

Viikkotiedote 7

VIIKKOTIEDOTE 7 (11.-17.2.2019)

Päivänavausvuoro: Srk (diakoni Tarja Nousiainen)

Opehuonevastaava: Laura

MAANANTAI

 

TIISTAI

Tuula ja Katariina ovat Loistavasti johdettu-koulutuksessa.

 

KESKIVIIKKO

Sanoma Pron oppimateriaaliesittely (Lasse Perälä) on neukkarissa klo 11.00-13.15.

 

Aapo Repon nukketeatteriesitys koko koululle auditoriossa klo 12.15-12.45.

 


 

TORSTAI

Hyvää ystävänpäivää. Merja lupautui leipomaan ystävänpäiväksi kuppikakkuja, jotka isot oppilaat pääsevät (ennen torstaita) koristelemaan. Lautanen toimittaa nyt Ystävänpäiväkortin virkaa 

Tarkoitus olisi, että jokainen oppilas koristelisi yhden paperilautasen. 

6. -luokkalaiset koristelevat lautasen 2. luokan kummioppilaalle ja päinvastoin.

5. -luokkalaiset koristelevat lautasen 1. luokan kummioppilaalle ja päinvastoin.

4. -luokkalaiset koristelevat lautasen 3. luokan oppilaalle ja päinvastoin. (Voitte sopia keskenään, jos haluatte, että asiassa on joku "systeemi")

Lautasen päälipuolelle tulee saajan nimi + luokka ja pohjaan tekijän nimi (ainakin kummiluokkien kohdalla. Jos kummioppilasta ei jostain syystä enää ole, niin lautanen tehdään silti ja jätetään vain nimeämättä) Paperilautasia löytyy huomisesta perjantaista alkaen keittiöstä, koristellut lautaset toimitetaan takaisin keittiöön torstaiaamuun mennessä ja isot oppilaat (4-6 luokkalaiset) jakavat kuppikakut luokkiin torstaina 12.20 alkaen.

Koulumme entinen oppilas Emmi-Lotta Melkinen vierailee koululla n. 10.45-11.15 penkkarien merkeissä. Tyttöteatterilla on esityksiä ja auditorio on varattu 10-18.00.

PERJANTAI

Valinnaiset 5-6 lk: Draama, liikunta ja koodaus klo 13.00-

 

 

Poissa: Katariina ja Tuula ovat tiistaina Loistavasti johdettu-koulutuksessa. Katariinaa sijaistaa Ulla-Maija Vänttinen ja Tuulaa Kirsi Häkkinen. Jukka otoilee Tuulan tunnin klo 12-13 ja toimii rehtorina.

Torstaina Ruut on poissa ja Laura sijaistaa.

Perjantaina olen omalla virkavapaalla ja sijaisenani toimii Ulla-Maija Vänttinen.

Muuta:

Koulujen Ruoka- ja puhtauspalveluiden (RuPu) asiakastyytyväisyyskysely järjestetään tänä vuonna viikoilla 7-8 (11.-22.2.2019). Kysely järjestetään ”perinteisesti” 4.- ja 8. -luokkalaisille, lukiolaisille ja koulujen henkilöstölle. Kysely toteutetaan samoin kysymyksin kuin viime vuonnakin ja toiveruoat on ruokalistoilla viikoilla 19 – 20.

Se miten ihminen kohtelee muita,

kertoo, miten hän arvostaa itseään.

-Raisa Cacciatore

  Yhdessä tekemisen iloa, Katariina

 

 

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 6

VIIKKOTIEDOTE 6 (4.-10.2.2019)

Päivänavausvuoro: Katariina (hiihtokilpailun palkintojenjako)

Opehuonevastaava: Minna

MAANANTAI

3. luokka Kulttuuripolulla: Veljeni Leijonamieli klo 12-12.45. Kävelemme teatterille, joten syömme jo 10.50-11.15.

TIISTAI

 

KESKIVIIKKO

 

TORSTAI

Katariina rehtorikokouksessa klo 11.00-16.00.

PERJANTAI

Perjantaina vietetään Kävele tai pyöräile töihin ja kouluun –päivää.
3. -luokkalaisilla Anssi Kirvesniemen hiihtokoulua klo 8.00-9.35.

 

 

Poissa: Katariina on poissa torstaina klo 11.00-16.00. Pirjo otoilee?

Muuta: Perjantaina vietetään Kävele tai pyöräile töihin ja kouluun päivää! Kävellen tai pyörällä töihin ja kouluun talvisessa säässä? Miksipä ei. Kävely ja pyöräily talvella ei ole sen erikoisempaa kuin muinakaan vuodenaikoina. Tai oikeastaan on, sillä ainoastaan talvella pääsee nauttimaan talvimaisemista ja haukkaamaan talvi-ilmaa ennen työ- tai koulupäivää.  Ota haaste vastaan ja koe talven raikkaus ja kauneus arkimatkallasi! Halutessasi nappaa kuva matkaltasi ja jaa se sosiaalisessa mediassa: #liikkuvamikkeli, #elämäsimoottori, #kävellenkouluun, #pyörälläkouluun, #pyörällätöihin, #kävellentöihin, #pyöräilytalvi

Koko koulun vanhempainilta on ke 20.2. klo 18.00-19.30. Illan teemana on Kodin ja koulun yhteistyö. Illan vetäjänä toimii Lapset puheeksi -kouluttaja Bitta Söderblom. Koulun henkilökunta osallistuu työpajoihin. Neuvottelukunta ja koulu toivottavat kaikki huoltajat innolla mukaan! Luodaan yhdessä hyvinvointia.

Uusia mielipiteitä aina epäillään ja tavallisesti myös vastustetaan, ja syyksi riittää vain se, että ne eivät ole vielä yleisiä mielipiteitä. -John Locke    Työniloa, Katariina

 

KUTSU vanhempainiltaan

Koko koulun vanhempainilta on ke 20.2. klo 18.00-19.30. Illan teemana on Kodin ja koulun yhteistyö. Illan vetäjänä toimii Lapset puheeksi -kouluttaja Bitta Söderblom.

Neuvottelukunta ja koulu toivottavat kaikki huoltajat innolla mukaan! Luodaan yhdessä hyvinvointia.

Paukkulan kesäleirit 2019/ Peitsarin koululaisilla on ennakko-oikeus ilmoittautumiseen

Hei!
Olisiko teillä tarvetta/halua saada lapsi kesäleirille kesäkuun viikoiksi? Paukkula antaa Peitsarin koulun oppilaille ennakko-oikeuden ilmoittautua Paukkulan kesäleireille; viime vuonna yleisessä jaossa kaikki halukkaat eivät mahtuneet leireille. Paukkulan perinteiset kesäleirit ovat tarkoitettu alakouluikäisille lapsille. Leirivaihtoehtoina on joko liikuntapainotteinen Yleisleiri tai ilmaisupainotteinen Luova Lava Lapsille -leiri. Leireillä jakaudutaan tarvittaessa iän mukaisiin ryhmiin. Leirit toteutetaan maanantaista perjantaihin (poikkeuksena juhannusviikko: ma-to) klo 8.00 – 16.00, ja paikkana on opiston kampusalue osoitteessa Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli. Yleisleirin ohjelma koostuu erilaisista pelailuista ja leikeistä, sään mahdollistaessa, niin sisällä kuin ulkona. Leirillä hyödynnetään Paukkulan Kampuksen puistomaista piha-aluetta ja sisäliikuntasaleja, jotka mahdollistavat monipuolisen palloilulajien toteutuksen sekä kaiken maailman kehonhallinta- ja temppusirkukset. Vaikka ohjelmassa painotetaan liikunnallisuutta, ei aiempaa harrastuneisuutta edellytetä. Toki ohjelmassa on myös käsillä tekemistä ja rauhoittumista tarinoiden äärelle. Yleisleiri nimensä mukaisesti pitää sisällään rentoa ja hauskaa, monipuolista ohjelmaa. Luova lava lapsille -leirit ovat näyttämöilmaisuun painottuvia rentoja ja hauskoja monitaideleirejä. Kukin leiriviikko huipentuu teatteriproduktioon, joka suunnitellaan ja valmistetaan taidelähtöisten leikkien ja hauskanpidon ohessa. Esityksessä lasten oma ääni pääsee esiin ja lapset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi. Leireillä toteutetaan matalan kynnyksen periaatetta, joten aiempaa harrastuneisuutta ei edellytetä. Leirien päivittäinen (ohjeellinen) aikataulu: klo 08.00 – 09.00 Saapuminen leirille klo 09.00 – 11.00 Ohjattua toimintaa klo 11.00 – 11.30 Lounas klo 11.30 – 13.30 Ohjattua toimintaa klo 13.30 – 14.00 Välipala klo 14.00 – 15.00 Ohjattua toimintaa klo 15.00 – 16.00 Lapsen noutaminen leiriltä Vanhempien suostumuksella lapsi voi tarvittaessa saapua ja lähteä leiriltä ilman hakijaa, mutta tästä on sovittava ohjaajien kanssa erikseen. Leiriviikot kesällä 2019: 3.-7.6.2019 10.-14.6.2019 17.-20.6.2019 24.-28.6.2019 Hinta: Leiriviikon hinta on 62 €/lapsi. Hinta sisältää ohjatun toiminnan, päivittäisen lounaan ja välipalan. Sisaralennus 10 € / sisarus osallistuttaessa samalle leiriviikolle (voi osallistua eri teemaleireille). Kaikille Paukkulan lasten leireille voit ilmoittautua samalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen leirien alkamisajankohtaa. Ilmoittautumislomake https://paukkula.fi/kurssit/lasten-kesaleirit-2018/

Viikkotiedote 5

VIIKKOTIEDOTE 5 (28.1.-3.2.2019)

Päivänavausvuoro: srk Anna-Maija Halme LIIKUNTASALISSA 1-2 luokkalaisille /

Opehuonevastaava: Merja

MAANANTAI

 

TIISTAI

 

 

KESKIVIIKKO

Koulun hiihtokilpailut Tuppuralan pururadalla: 3-6 luokat klo 10.00 ja 1-2 luokat klo 12.00. Palkintojenjako on ke 6.2.

  

TORSTAI

Katariina Positiivinen CV- koulutuksessa. 

PERJANTAI

5-6 luokkalaisilla valinnaista (liikunta, robotiikka ja draama) klo 13-15.

Poissa: Katariina on to Positiivinen CV -koulutuksessa. Sijaisena toimii Ulla-Maija Vänttinen.

Muuta: Hammastarkastukset (1.lk, 3.lk ja 5.lk) pidetään koululla Kartano- rakennuksessa terveydenhoitajan huoneessa:

1.lk ma ja ti

3.lk ti ja ke

5.lk to ja pe

  Kun kaikki voima ei mene pahan vastustamiseen, hyvä voi tulla.

-Marja Holm

  Työniloa, Katariina

 

 

Tervetuloa Mikkelin Naisvoimistelijoiden hiihtolomaleirille Lyseon koululle 25.–27.2.2019.

Tervetuloa Mikkelin Naisvoimistelijoiden hiihtolomaleirille Lyseon koululle 25.–27.2.2019.

7-12-vuotiaille suunnatulla päiväleirillä aloitamme päivät kello 08 yhteisellä aamupalalla, jonka jälkeen on ensimmäisen lajin vuoro. Päivän aikana treenit koostuvat kahdesta eri lajista. Leirillä pääset treenaamaan uusia sekä jo ennestään tuttuja lajeja: cheerleadingiin, telinevoimisteluun, tanssiin, akrobatiaan ja tanssilliseen voimisteluun. Päivän aikana syödään ravitseva lounas ja välipala sekä huolehditaan myös lepotauoista yhteisen olemisen ja pelailun avulla. Päivä loppuu klo 16 jolloin osallistuja voi lähteä itsenäisesti kotiin. Lapsi tulee olla haettuna klo 16:30 mennessä.

Leirin hinta on jäseniltä 65€ ja ei jäseniltä 75€. Hinta sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan. Ilmoittautuminen 26.1.2019 mennessä, ilmoittautuminen ja lisätietoa osoitteessa https://www.mikkelinnaisvoimistelijat.fi/tapahtumat/?x338785=390212

 

 

Tarja Ikonen

Toiminnanjohtaja

Mikkelin Naisvoimistelijat ry

 

Mikkelin Naisvoimistelijat ry Pohjolankatu 20 50120 Mikkeli puh. 040 737 5330 email-mnv.toimisto@gmail.com

Viikkotiedote 4

VIIKKOTIEDOTE 4 (21.-27.1.2019)

Päivänavausvuoro: Iiris

Opehuonevastaava: Pirjo

MAANANTAI

Kulttuuripolku: Aapo Oranen ja Riina Uimonen Mikkelin teatterilta vetävät 3. luokassa työpajaa näytelmästä Veljeni Leijonamieli klo 9.50-10.35.

2. luokka vierailee Kenkäverossa klo 11-12.

TIISTAI

 

YHR -kokous koululla klo 15.00-16.30.

- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskartoitukset ja suunnitelman päivittäminen koulussamme

- Hyvinvointia osallistamalla ja vastuuttamalla (”uimaradat” koulun seinällä)

- Kevään vanhempainillat: Ke 20.2. ja huhtikuussa to 11.4.

- Muut asiat

 

KESKIVIIKKO

Uusi oppilastoimikunta kokoontuu klo 11-12 neuvotteluhuoneessa.

  

Kaikille oppilaille mahdollinen TaideMoovit 2.0 animaatio -elokuvakerho klo 14.15-16.15 Katariinan luokassa. Opettajana toimii mainio Aapo Repo.

TORSTAI

 

PERJANTAI

 

 

Poissa: Tuula ja minä olemme Loistavasti johdettu -koulutuksessa tiistaina. Henna-Riikka Haikonen sijaistaa minua ja Tuulaa Kirsi Häkkinen?

 

Muuta:

Ensimmäisen vuosikurssin lähihoitajaopiskelijat harjoittelevat koulullamme 21.2.-8.3.

Sandra Herranen 3.lk

Jane Erica Lahtinen 1.lk

Linnea Koponen 2.lk

Aapo Revon nukketeatteriesitys on auditoriossa ke 13.2. klo 12.15-12.45.

Jukurit vierailevat koulullamme ma 18.2. klo 13 liikuntasalissa. Jukka voisi selvitellä saammeko sinne dataprojektorin?

 

Tulevaisuus kuuluu niille, jotka näkevät mahdollisuuksia ennen kuin niistä tulee ilmeisiä. -John Scully   Työniloa, Katariina

 

 

 

 

 

 

 

Kevään vanhempainillat ovat ti 20.2. ja 11.4.

Peitsarin koulun neuvottelukunnan kokous

Aika: torstai 17.1.2019 kello 1800-1915

Paikka: Peitsarin koulu, Paukkula Artium-rakennus

Osallistujat: Perttu Liukkonen, puheenjohtaja

Johanna Kaurio

Mari Häkkinen

Tuula Hyytiäinen

Pirjo Rundgren

Henna Murtonen

Toni Väisänen

Kirsi Asteljoki, sihteeri

Kokouksessa käsitellyt asiat

1) Kokouksen aluksi Tuula Hyytiäinen kertoi koulun tämän hetken liikuntamahdollisuuksista ja kou-lun liikuntavälineiden vähyydestä. Neuvottelukunnan kokouspalkkioita on tarkoitus ohjata myös välinehankintoihin.

2) Bitta Söderblom tulee luennoimaan koululle 20.2.2019 aiheesta kodin ja koulun välinen yhteis-työ. Jokaisen oppilaan perheestä toivotaan osallistumista tilaisuuteen. Neuvottelukunta vastaa tilaisuuden kuluista (mm. luentopalkkio).

3) Neuvottelukunta järjestää keväällä toiminnallisen iltatapahtuman, jossa toimijoiksi on pyydetty Paukkulan Nuoriso-opiston oppilaita. Katariina Vilén on jo keskustellut opettaja Janne Vilkmanin kanssa. Osallistujia arvioidaan tulevan 150 oppilasta + vanhemmat. Tapahtuma esitetään pidettä-vän to 11.4.2019, jolloin Paukkulan Nuoriso-opiston oppilailla on vielä koulua. Varapäivät ovat to 25.4. ja to 9.5. Esitetyt toimintarastit (noin 15 min/rasti):

 1. lukuluokka, jossa voi käydä kuuntelemassa lyhyen sadun tms. V. 2019 on lukemisen unelma-vuosi
 2. kaupunkisota, jossa aseina pehmeät pallot / säkit (vastuuhlö Pirjo Rundgren)
 3. maalauspiste jokaiselle luokalle (maalauksen aiheena esimerkiksi Me yhdessä)
 4. linnunpöntön valmistaminen (yksi/oppilas, vastuuhlö Perttu Liukkonen)
 5. yllätys tehtävä (Paukkulan nuoriso-opiston oppilaat)
 6. makkaran paistopiste (kanttiini 5. luokan järjestämänä, vastuuhlö Tuula Hyytiäinen).

4) Tulevat tapahtumat

 • ke 20.2.2019 klo 1800 – 1930 luento oppilaiden vanhemmille
 • huhtikuu 2019 toiminnallinen iltatapahtuma teemana lapsen ja aikuisen yhteistä aikaa

5) Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1915. Seuraava kokous on keskiviikkona 20.3.2019 klo 1800

(alustava varaus).

Viikkotiedote 3

VIIKKOTIEDOTE 3 (14.-20.1.2019)

Päivänavausvuoro: srk

Opehuonevastaava: Jukka

MAANANTAI

 

TIISTAI

 

KESKIVIIKKO

YläkouluINFO kuutosille klo 13.15-14.00. Koululle tulevat Lyseon opot Marjaana Louhi ja Elina Kerppola sekä muutama tukioppilas.

 Kaikille oppilaille mahdollinen TaideMoovit 2.0 animaatio-elokuvakerho klo 14.15-16.15 Katariinan luokassa. Opettajana toimii mainio Aapo Repo.

TORSTAI

 

Neuvottelukunnan kokous on neukkarissa klo 18.00.

Aiheena kevätlukukauden vanhempainillat:

· 20.2. Kodin ja koulun yhteistyö, vetäjänä Lapset puheeksi -kouluttaja Bitta Söderblom

· Toiminnallinen vanhempainilta on suunnitteilla huhtikuulle. Toimintarasteja on vetämässä Paukkulan opiskelijat.

PERJANTAI

5-6 valinnaiset: draama, liikunta, koodaus

 

Poissa: Olen poissa tiistaina klo 12-13 ja to ja pe Fasilitoinnin rautaisannos -koulutuksessa Helsingissä. Torstaina Tuula ja Seija otoilevat ja Henna-Riikka Haikonen sijaistaa perjantaina.

Muuta:

 

Yksinkertaiset ongelmat vaativat yksinkertaisia ratkaisuja. Monimutkaiset ongelmat vaativat yksinkertaisia ratkaisuja

    Työniloa, Katariina

 

 

 

Viikkotiedote 2

VIIKKOTIEDOTE 2 (7.-13.1.2019)

Päivänavausvuoro: Tuula

Opehuonevastaava: Katariina

MAANANTAI

Liikuntaluokan pääsykokeet Kalevankankaan koululla 6.lk. klo 8.00-12.00.

 

TIISTAI

 

KESKIVIIKKO

Musiikkiluokan (2 lk) pääsykokeet Päämajakoululla klo 15.00.

Musiikkiluokkien INFO-ilta huoltajille Päämajakoululla klo 18.00.

  

TORSTAI

Rauni on koulutuksessa klo 9-11.

Koulukuvaus on Tuulan luokassa :

8.30

henkilökuntakuva

n. 12

8.50

2.lk

16

9.25

6B

15

10.00

1.lk

20

10.45

koko kouluväen yhteiskuva ulkona

132+12=144

11.00

3.lk

19

11.35-12.15

RUOKATAUKO

 

12.15

4.lk

24

12.50

6A

17

13.25

5.lk

21

PERJANTAI

Koulutulokkaiden kouluun ilmoittautuminen Wilmassa päättyy.

 

 

 

Muuta:

Aikaistamme 5-10 min ruokailuja, koska opistolla lisääntyy ruokailijoiden määrä.

Liikunnassa on parillisilla viikoilla luistelua ja parittomilla viikoilla hiihtoa.

Kuraattori ja ELA -opettaja Anja alkavat vetämään Maltti- ja Tunnetaito-ryhmiä parillisina keskiviikkoina.

Ei sillä ole merkitystä miltä me näytämme tai mitä me aikaansaamme sen rinnalla, mitä me olemme toinen toisillemme. Katariina

 

 

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 1

VIIKKOTIEDOTE 1 (31.12.-6.1.2019)

Päivänavausvuoro: srk

Opehuonevastaava: Mervi

MAANANTAI

JOULULOMA

 

TIISTAI

UUDENVUODENPÄIVÄ

KESKIVIIKKO

Srk:n aamunavaus auditoriossa klo 9.50

 

 

 

TORSTAI

 

PERJANTAI

 

 

Koulukuvaus on to 10.1. Auditorio, Savotan liikuntasali ja Pajatus ovat käytössä, joten kuvauspaikka on vielä hakusessa. Mietinnässä Artiumin aula tai ES Tanssiopiston sali.

Ulkovarasto on valmistunut ja sitä voi nyt ryhtyä käyttämään esim. luistimien vaihdossa. Varastosta löytyy varakypärät ja teroitetut varaluistimet.

Välituntivalvonnassa on jatkossa aina opettaja sekä koulunkäyntiavustaja.

  Unelmiesi elämän salaisuus on se, että alat elää unelmiesi elämää. -Mike Dooley  Yhdessä oppimisen ja tekemisen iloa vuodelle 2019 !
Katariina

Viikkotiedote 52

VIIKKOTIEDOTE 51 (17.12.-23.12.2018)

Päivänavausvuoro: Katariina

Opehuonevastaava: Katariina

MAANANTAI

1-3 luokkien kenraaliharjoitukset salissa klo 9.50-10.35.

Janne Ahokas (valot, äänet ja kuvat) käytettävissämme klo 9.30-

TIISTAI

4-6 luokkien kenraaliharjoitus klo 9.50-10.35

Janne Ahokas (valot, äänet ja kuvat) käytettävissämme klo 9.30- ja illalla 17.30-19.30

TERVETULOA 

Peitsarin koulun joulujuhlaan, Artiumin saliin

tiistaina 18.12.2018

1-3 luokkien juhla on klo 18.00-18.30

(Tuolloin 4-6 luokkalaiset kokoontuvat opettajineen Kartanon luokkahuoneisiin)

4-6 luokkien juhla on klo 18.45-19.15

(Jos 1-3 luokkalaisilla on silloin vanhemmat sisaruksensa juhlassa, niin he odottavat opettajineen Artiumissa, omissa luokissaan)

Oppilaat näkevät toistensa ohjelmat kenraaliharjoituksissa maanantaina ja tiistaina.

Näin saamme teille vanhemmille paikat juhlasalistamme.

Lämpimästi tervetuloa!

 

KESKIVIIKKO

 

 

Aamunavaus klo 9.50 salissa. Kuuntelemme SlowDayn radiolähetyksen.

 

Katariina on henkilöstöhallinnon Sähköiset lomakkeet -koulutuksessa valtuustosalissa klo 12.30-15.00.

 

TORSTAIPERJANTAI

Yhteinen lukukauden lopetus auditoriossa klo 9.50

- Joululauluja

- Elokuva

 

Koulu päättyy normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti, paitsi 3. luokkalaisilla koulu loppuu poikkeuksellisesti jo klo 13.00

 

Kun et keksi, mitä sanoisit, sano jotain myönteistä.

-Tony Dunderfelt

 

Rauhaisaa joulun aikaa ja Hyvää uutta vuotta!

Kevätlukukausi alkaa ke 2.1.2019 lukujärjestysten mukaisesti.

 

Katariina

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 50

VIIKKOTIEDOTE 50 (10.12.-16.12.2018)

Päivänavausvuoro: Laura

Opehuonevastaava: Iiris

MAANANTAI

Piparkakkujen paistaminen 2.lk Merjan avustuksella.

Uinnit:

8.15-9.00 6B (+Jukka)

9.15-10.00 1.lk

10.15-11.00 6A

12.00-12.45 3.lk

13.00-13.45 4.lk

 

TIISTAI

Koko koulun pikkujoulupäivä. Luokilla on omat ohjelmansa. 6A-luokka pitää kanttiinia klo 8.50-11.00. Pikkuherkut maksavat 1€ kappale ja varat menevät leirikoulun hyväksi.

Tonttutaisto Savotta-rakennuksessa:

8.00-8.45 6B (taistelukentän pystytys)

8.50-9.20  3. luokka taistelee

9.20-9.50  4. luokka taistelee

9.50-10.20 2. luokka taistelee

10.20-10.50  1. luokka taistelee

10.50-11.20  5. luokka taistelee

 RUOKA

 12.15-12.45 6B luokka taistelee

12.45-13.15  6A luokka taistelee

13.15-14.00  6A (taistelukentän siivous)

Piparkakkujen paistaminen 1.lk Merjan avustuksella.

 

KESKIVIIKKO

Tuula ja Katariina Loistavasti johdettu-koulutuksessa XAMK:ssa.

 

Uinnit:

8.15-9.00 4.lk (Jukka lähtee mukaan ja Ulla-Maija hoitaa 1. luokan ensimmäisen tunnin )

9.15-10.00 1.lk

10.15-11.00 5.lk

12.00-12.45 3.lk

13.00-13.45 2.lk

 

Piparkakkujen paistaminen 3.lk Merjan avustuksella. 

 

TORSTAI

Lucia-päivän aamunavaus on Savotta-rakennuksen liikuntasalissa klo 9.50. Lucia-kulkueeseen osallistuvat kaikki 6. luokkien tytöt. 6.luokkalaiset äänestivät Peitsarin koulun Luciaksi 6A-luokan Helmin. Hän on valoisa, elämänmyönteinen ja toiset huomioon ottava. Piparkakkutarjoilu.

Katariina on rehtorikokouksessa Päämajakoululla klo 13.00-16.00.

 

PERJANTAI

3. luokka kävelee Helluntaiseurakunnan tiloihin (Porrassalmenkatu 57) katsomaan Joulumatka-näytelmää klo 10-10.45. Oppilaat, jotka eivät osallistu retkeen jäävät Mervin 2. luokkaan.

 

5-6 luokalla valinnaista klo 13.15- 15.00 (draama, liikunta ja koodaus).

 

 

Poissa:

Katariina ja Tuula ovat koulutuksessa keskiviikkona. Sijaisenani toimii Ulla-Maija Vänttinen ja Tuulalla Kirsi Häkkinen.

Muuta:

 

Ulkovarasto on säilytystiloja vaille valmis. Jukka Hiltunen rakentaa hyllyjä yms. ja siirtää Paukkulasta tarvittavat välineet. Kentän valot on ajastettu palamaan ainoastaan viikolla aikavälillä klo 7.30-21.00. Ulkovaraston valot palavat pihavalaistuksen mukaan.

Jokaiseen luokkaan on hankittu kaksi huopaa.

 

Tärkeät asiat voi tehdä vain kerran: Kerran synnyn kerran kuolen ja vain yhden kerran elän tämän hetken.

-Heli Karjalainen

 

Katariina

 

5-6 luokkien valinnaisaineet perjantaisin

Valinnaisaineet perjantaisin (loppuvuosi 2018 ja kevät 2019)

VK 47 23.11. draama ja liikunta

VK 48 30.11. draama, liikunta, koodaus

VK 49 7.12. (loma)

VK 50 14.12. draama, liikunta, koodaus

VK 51 21.12.

VK 52 28.12. (loma)

VK 1 4.1. draama, liikunta, koodaus

 

Syyslukukauden valinnaiset (10 kertaa) loppuvat

 

VK 2 11.1.

VK 3 18.1. draama, liikunta, koodaus

VK 4 25.1.

VK 5 1.2. draama, liikunta, koodaus

VK 6 8.2.

VK 7 15.2. draama, liikunta, koodaus

VK 8 22.2.

VK 9 1.3. (hiihtoloma)

VK 10 8.3. draama, liikunta, koodaus

VK 11 11.3.

VK 12 22.3. draama, liikunta, koodaus

VK 13 29.3.

VK 14 5.4. draama, liikunta, koodaus

VK 15 12.4.

VK 16 19.4. (Pitkäperjantai)

VK 17 26.4. draama, liikunta, koodaus

VK 18 3.5.

VK 19 10.5. draama, liikunta, koodaus

VK 20 17.5.

VK 21 24.5. draama, liikunta, koodaus

VK 22 31.5.

 

Kevätlukukauden valinnaiset (9 kertaa ?) loppuvat

Viikkotiedote 48

VIIKKOTIEDOTE 48 (26.11.-2.12.2018)

Päivänavausvuoro: Laura

Opehuonevastaava: Iiris

MAANANTAI

3. luokan kokkikerho Lähemäen seurakuntatalolla klo 14-16. Osallistumismaksu 3€/kerta. Ohjaajana toimii Merja Saarinen.

 

TIISTAI

Paukkulan opiskelijoiden vetämä välituntitoiminta klo 10.35-11.00.

Vyörypallo, iso sali

Pihasähly, ulkona

Pihapelit, ulkona

Tuulan luokka (A4) on Paukkulan käytössä klo 17-20.

 

KESKIVIIKKO

 

 

 

TORSTAI

8.00-8.45 tekstiilityötä opettavat opettajat järjestelevät käsityöluokan kuntoon.

Sovimme, että "kännykkävälkkä" on poikkeuksellisesti torstaina 29.11. pitkällä välitunnilla.

Artiumin aula ja auditorio ovat maakuntaliiton käytössä koko päivän. Muistutetaan oppilaita kohteliaasta käytöksestä ja sisätiloissa hissukseen olemisesta.

PERJANTAI

 

Luokat saavat toteuttaa haluamallaan tavalla Slow -päivää, eli hidasta päivää.

Teemana hidas ja rauhallinen päivä (+ oppilaskunta koristelee Artiumin aulatilan jouluilmeeseen). Luokkiin hankitaan kuuset valoineen. Luokaa muuten luokkiin oma jouluilme.

Jokainen luokka viettää päivää oman aikataulun ja näkemyksen mukaan.

Tässä suunnittelun avuksi oppilaskunnan ajatuksia päivästä:

- rento pukeutuminen (villasukat, jopa yöpaita mahdollinen...)

- pehmolelu mukaan

- luokassa rauhallinen (joulu) musiikki

- lauta-, palapelit, yms. (ei kännyköitä, johtoja, ääntä, valoja)

- lukemista, piirtelyä

- majan/majojen rakentamista omassa luokassa (tyynyjä, peittoja, isoja huiveja)

- rentoutusharjoituksia, hierontaa

 

Poissa:

Muuta:

Paukkula käyttää kaikkia luokkiamme Artiumissa sekä Kartanossa la 1.12. 

 

Paras liikkeellepaneva voima olet
sinä itse. Älä odottele ketään tuuppaamaan
sinuun vauhtia. Entä jos ei ketään tule?

-Jim Rohn

 

Katariina

 

 

 

Joulujuhlakutsu

HYVÄT VANHEMMAT,

TERVETULOA 

Peitsarin koulun joulujuhlaan, Artiumin saliin

tiistaina 18.12.2018.

 

1-3. luokkien juhla on klo.18.00-18.30.

( Tuolloin 4-6 luokkalaiset kokoontuvat opettajineen Kartanon luokkahuoneisiin.)

 

4-6. luokkien juhla on klo.18.45-19.15

( Jos 1-3. luokkalaisilla on silloin vanhemmat sisaruksensa juhlassa, niin he odottavat opettajineen Artiumissa, omissa luokissaan.)

 

Oppilaat näkevät toistensa ohjelmat kenraaliharjoituksissa maanantaina ja tiistaina.

Näin saamme teille vanhemmille paikat juhlasalistamme.

Lämpimästi tervetuloa!

Peitsarin väki

SlowDay 30.11.

SlowDay 30.11. ohjelmasta

Teemana hidas ja rauhallinen päivä (+ oppilaskunta koristelee Artiumin aulatilan jouluilmeeseen)

Jokainen luokka viettää päivää oman aikataulun ja näkemyksen mukaan.

Tässä suunnittelun avuksi oppilaskunnan ajatuksia päivästä:

- rento pukeutuminen (villasukat, jopa yöpaita mahdollinen...)

- pehmolelu mukaan

- luokassa rauhallinen (joulu)musiikki

- lauta-, palapelit, yms. (ei kännyköitä, johtoja, ääntä, valoja)

- lukemista, piirtelyä

- majan/majojen rakentamista omassa luokassa (tyynyjä, peittoja, isoja huiveja)

- rentoutusharjoituksia, hierontaa

Sovimme, että "kännykkävälkkä" on poikkeuksellisesti torstaina 29.11. pitkällä välitunnilla.

terveisin oppilaskunta ja Laura

 

 

Neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja 15.11.2018

Pöytäkirja

Neuvottelukunnan kokous 15.11. klo.18.00-19.45 Paukkulassa

Läsnä:

Perttu Liukkonen

Mari Häkkinen

Johanna Kaurio

Marika Forselius

Tiina Huttunen

Pirjo Rundgren

Tuula Hyytiäinen

Katariina Vilén

 

Kokouksessa käsiteltyjä asioita:

 • Katariina Vilen kertoi miten koulun käynti on syyslukukaudella sujunut.
  • koulun ja vanhempien väliseen vuorovaikutukseen kaivataan lisää yhteistyötä
   • Wilman viestit ei saa olla ainut kanava
  • tunneilla esiintyy välillä liikaa rauhattomuutta
  • lasten selvästi lisääntynyt some aika huolestuttaa opettajia ja neuvottelukuntaa,
   • lisääntynyt rauhattomuus, lyhyt pinnaisuus
  • pohdimme yhdessä kuinka koulun ja kodin välistä keskustelua saadaan kehitettyä
   • kehitteillä vanhempainilta tammikuulle em. aiheesta sekä lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta
   • mahdollisesti ulkopuoleinen luennoitsija
 • Soisalonliikenteen linja-autojen ”aikatauluttomuudesta” keskusteltiin myös
  • autoja lähtenyt liian aikaisin tai ovat olleet myöhässä
  • Paukkulan vuorot siirtyneet syysloman jälkeen uusiin aikatauluihin
  • koulukyytien aikana esiintyy häiriköintiä, kuljettajat keräävät Walttikorteista nimet ylös ja ne toimitetaan koululle
  • neuvottelukunta toivoi myös kuljettajille malttia kun asiakkaina ovat pienet lapset
 • Koulun kenttä on valmis
  • ulkoväline varasto valmistuu kentän laitaan
  • liikuntatoimelta kysellään aktiivisesti siihen talveksi jäätä luistelua varten, neuvottelukunta tekee voitavansa että jää myös saadaan koska lähikentät ovat täynnä
  • Koululle on tulossa ennen talvea lisää ulkoliikunta telineitä ja kiikkuja
 • tutustuimme myös opettajien toimintasuunnitelma kalenteriin
  • kalenteriin merkataan mitä milloinkin on suunnitteilla ja tapahtumassa
  • kalenteri on koettu hyväksi ja toimivaksi
 • neuvottelukunta järjestää keväällä (huhtikuussa) iltatapahtuman – ”lapsen ja aikuisen yhteistä aikaa” teemalla.
  • Suomen nuoriso-opisto mukana
   • rastipisteitä, pelejä, taidepiste jne…
  • esim. jalkapallo-ottelu lapset vs. aikuiset
  • infopiste, lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksesta
   • mahdollisesti myös luento
  • Eslin vaunu
  • makkaran paistoa
  • kuuntelemme myös mitä oppilaat itse tapahtumalta haluaisivat
 • seuraava kokous 17.1. klo.18.00 Paukkulassa

 

T: Kokouksen vt. sihteeri, Perttu Liukkonen

 

 

 

 

 

Verso ja Resto

Vertaissovitteluasiaa

Koulussamme toteutetaan vertaissovittelua. VERSO eli vertaissovittelu on ratkaisukeskisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tarjoaa vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain. Sovittelutoiminta on rauhanomainen tapa ratkaista ristiriitoja ja käytössä laajalti myös muilla yhteiskunnan osa-alueilla. Koulutetut vertaissovittelijaopppilaat auttavat ristiriitojen osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitan. Osapuolet saavat itse kertoa oman näkökulmansa, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia, miten riita ratkaistaan. Sovittelun lopuksi tehdään osapuolten välinen sopimus, jonka toteutumista seurataan. 

Vastuu vertaissovittelusta säilyy aina aikuisilla eli koulumme ammattihenkilöstöllä ja erityisesti tehtävään erikseen koulutetuilla Verso-ohjaajilla. 

Verso-koulutuksen saaneet soivittelijaoppilaat sovittelevat nuorempien välisiä ristiriitoja. Restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun koulutuksen (RESTO -koulutus) saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat puolestaan tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen. Henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksenmuikaisesta menettelystä ohjaa tapahtuman käsittelyä. Syventävän RESTO-koulutuksen käyneet henkilökunnan jäsenet toimivat sovittelijatehtävän lisäksi koulunsa sovittelutyön asiantuntijoina yhdessä vertaisovittelijoiden ja Verso-ohjaajien kanssa.

Sovitteluterveisin,

 Anne Kumlin,

Verso-ohjaaja ja Resto -sovittelija

Viikkotiedote 47

 

VIIKKOTIEDOTE 47 (19.-25.11. 2018)

Päivänavausvuoro: srk

Opehuonevastaava: Laura

MAANANTAI

 

 

TIISTAI

Tuula ja Katariina ovat koulutuksessa.

Iiris mahdollisesti myös NuoriYrittäjä- koulutuksessa XAMK:ssa.

Paukkulan opiskelijoiden vetämä välituntitoiminta klo 10.35-11.00

· tanssi, pikkusali

· hännänryöstö, ulkona

· kujanjuoksu, iso sali

KESKIVIIKKO

 

 

TORSTAI

Katariina on rehtoreiden edunvalvontatilaisuudessa klo 14.30-18.00.

PERJANTAI

 

 

Poissa: Tiistaina olen Tuulan kanssa Loistavasti johdettu –koulutuksessa Xamk:ssa. Sijaisenani toimii Riku Häkli ja Tuulalla Kirsi Häkkinen.

Muuta:

 

Olemme saaneet 4 kpl uusia liikuntavaraston (huone 116) avaimia. Yksi avain roikkuu opehuoneen seinällä. Tuula saa oman avaimen ja pidän yhden avaimen itselläni vara-avaimena. Yksi avain on vielä jaossa Kartanon puolelle.. Vanha avain ei enää toimi.

 

Liikuntaluokalle hakeminen:

Hakemus palautetaan Kalevankankaan koulun kansliaan tai sähköpostin liitteenä koulusihteerille jonna.linnarinne@mikkeli.fi viimeistään 11.12.2018. Hakemus ja tiedote löytyvät myös netistä osoitteesta:

https://peda.net/mikkeli/perusopetus/kalevankangas

 

Soveltuvuuskoe järjestetään maanantaina 7.1.2019, kokeesta ei lähetetä erillistä kutsua hakijalle.

 

Muistathan kunnioittaa hajusteettomuutta. Parfyymit tuoksahtavat edelleen satunnaisesti koulussamme. Kiitos.

  Tilaisuuden kultaisen tuokion hyödyntäminen ja käden ulottuvilla olevaan hyvään tarttuminen ovat suurta elämäntaitoa.

-S. Johnson

 

Katariina

 

 

 

 

 

 

 

Viikkotiedote 46

VIIKKOTIEDOTE 46 (12.-18.11. 2018)

Päivänavausvuoro: Jukka

Opehuonevastaava: Merja

MAANANTAI

 

TIISTAI

1-2 luokkien säbäpäivä. Lähtö koululta klo 8.15 ja paluu Saimaa Stadiumilta klo 11.40.

Paukkulan opiskelijoiden vetämä välituntitoiminta klo 10.35-11.00

· Maan valloitus, ulkona

· Tarjoilija peli, iso sali

· Tanssi, pikkusali

· Pihasähly, ulkona

KESKIVIIKKO

 

3-4 luokkien säbäpäivä. Lähtö koululta klo 9.45 ja paluu Saimaa Stadiumilta klo 13.00.

 

Verso-koulutusta oppilaille (12 opp.) Launialan koululla. Mukaan lähtee Anne ja Laura otoilee.

 

Kuudesluokkalaiset lähtevät (Kulttuuripolku) seuraamaan Mikkelin kaupunginorkesterin soittoharjoituksia Mikaeliin klo 10.00.

 

Anja Pylkkänen aloittaa uutena resurssiopettajana.

 

 

 

TORSTAI

Anne ja Pirjo Verso-koulutuksessa klo 12-16.

Olen rehtorikokouksessa klo 13.00-16.00.

Neuvottelukunnan kokous koululla klo 18.00.

· ajankohtaiset asiat

· suunnittelemme kevään vanhempainiltaa

· muut asiat

PERJANTAI

 

 

 

Muuta:

 

Mietimme Tuulan kanssa Loistavasti johdettu! –koulutuksen kehittämishankettamme ja päädyimme kehittämään oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Tunne -ja vuorovaikutusrata muuttuu Hyvinvointiradaksi. Sisällytämme tähän rataan myös turvallisuuden.

 

Paras homma päätyy henkilölle, joka saa sen tehdyksi siirtämättä vastuuta muille tai turvautumatta tekosyihin.

-Napoleon Hill

 

 

Katariina

 

 

 

 

 

 

 

VIIKKOTIEDOTE 45 (5.-11.11. 2018)

VIIKKOTIEDOTE 45 (5.-11.11. 2018)

Päivänavausvuoro: Srk

Opehuonevastaava: Minna

MAANANTAI

 

TIISTAI

 

KESKIVIIKKO

 

Paukkulan opiskelijoiden järjestämä välituntitoiminta klo 10.35-11.00. Ohjelmaan on lisätty neljäs piste.

Viimeeksi sisäpisteellä olleet oppilaat ovat nyt ulkona ja viimeeksi ulkona olleet tulevat halutessaan sisälle.
Koko koulun KIRPPUTORI klo 12.00. Omaa rahaa mukaan max 10€.

 

TORSTAI

 

PERJANTAI

6A luokan järjestämä disko Savotan liikuntasalissa klo 18-21.00. Sisäänpääsymaksu 1€. Vain Peitsarin koulun oppilaille.

 

 

Tuula ja Katariina ovat Loistavasti johdettu -koulutuksessa torstaina. Tuulan sijaisena on Kirsi ja minulla Ullis.

 

Muuta:

Lähihoitajaopiskelijat aloittavat 5 viikon harjoittelun: Daria 1.lk, Sarita Å 3.lk ja Emma V 4 ja 5 lk.
 

Huomaa, että jos sinulla on aikaa nurista ja valittaa jostakin, sinulla on myös aikaa tehdä jotain asialle.

-Anthony D'Angelo

 

Rauhaisaa isänpäivää!

 

Katariina

 

 

Viikkotiedote 44

VIIKKOTIEDOTE 44 (29.10- 4.11. 2018)

Päivänavausvuoro: Mervi

Opehuonevastaava: Pirjo

MAANANTAI

1. luokan kokkikerho alkaa Lähemäen seurakuntatalolla klo 14-16. Ohjaajana toimii Merja Saarinen.

TIISTAI

 

KESKIVIIKKO

 

Paukkulan opiskelijoiden järjestämä välituntitoiminta klo 10.35-11.00

Lattia on laavaa, Savotta-rakennus, iso sali

Oton peli, Savotta-rakennus, pikku sali

Pihasähly, ulkona

Pihapelit, ulkona

 

 

TORSTAI

 

PERJANTAI

Terveydenhoitaja vastaanottoaika (akuutit oppilasasiat) rajoitetaan aikavälille klo 12.00-12.30. Hätätapaukset hoidetaan jatkossakin välittömästi.

 

3.luokka aloittaa tekniset käsityöt Launialan koululla Laura Koskisen kanssa. Ryhmä A lähtee koululta bussilla klo 12.00 ja kotimatka hoituu kävelemällä Peitsarin vanhan koulun pysäkille. Kävelymatkalle pysäkille on ensimmäisellä kerralla mukana koulunkäyntiavustaja Pirjo.

 

 

Poissa: Maanantaina on Pirjo poissa ja Minna tuuraa Pirjoa klo 8.50-13.00.

Muuta:

Peitsarin koulun oppilaiden koulukuljetukset Paukkulaan ma 29.10.2018 alkaen.

  • kuljetukset alkavat ma 29.10.2018 alkaen toistaiseksi talviajalle 2018 – 2019
  • kuljetus järjestetään joukkoliikenteenä paikallisliikenteen linjalla 2 Tupala/Launiala
  • käytössä on lisäauto; bussin tunnistaa tekstistä 2 LISÄAUTO PAUKKULA
  • aamuisin bussin lähdöt torilta klo 7:10, klo 8:15 ja klo 9:17 ja Lehtolankadun pysäkiltä klo 7:25, klo 8:25 ja klo 9:25 ja aamukuljetus tuo oppilaat Tuppuralankadun Paukkulan pysäkille.
  • iltapäivisin lisäbussin lähdöt ovat Tuppuralankadulta Paukkulan pysäkiltä klo 12:15, klo 13:15 ja klo 14:15, paluuvuoro kiertää Launialankadun kautta Peitsariin ja siitä edelleen normaalia reittiä pitkin Juvantielle, Savolaistenkadulle ja Tupalan Lehtolankadulle jne. (Karttaliite lisäauton reitistä)
 • kaikilla vuoroa käyttävillä oppilailla tulee olla Waltti –kortti mukana ja sitä käytetään matkoilla, ilman Waltti -korttia matkustavaa oppilasta ei kuljettaja ota kyytiin
 • bussissa istumapaikat on varattu ensisijaisesti pienemmille 1. – 2. luokan oppilaille
 • joukkoliikenteen vuorobussissa myös seisomapaikat ovat käytössä ja istumapaikkaa kaikille matkustajille ei voida luvata
 • lyhyille koulumatkoille suositellaan kävelyä ja pyöräilyä, käytössä ovat hyvät reitit alikulkuineen Tupala-Peitsarin ja Paukkulan välillä
Päätökset ilman riskejä ovat kuin vene, joka ei koskaan pääse ulapalle, vaan jonka aalto paiskaa aina takaisin rannalle.

 

On mukava palata taas arjen pariin ja nähdä teitä kaikkia,

Katariina

 

 

Peitsarin koulun oppilaiden koulukuljetukset Paukkulaan ma 29.10.2018 alkaen

Hei.

Olemme saaneet palautetta Tupalan paikkurivuoron ahtaudesta. Kulkijoita alkaa näin talven lähestyessä olla niin paljon, että autoon eivät kaikki meinaa mahtua. Tähän reagoidaan niin, että viime talvena toimivuutensa osoittanut liikennöintijärjestely otetaan taas käyttöön. Uusi järjestely käynnistyy heti syysloman jälkeen, 29.10.

Tämä tarkoittaa sitä, että ykkös-kakkosluokkalaisten erityisjärjestely puretaan samalla aikataululla. Syysloman jälkeen heidänkin pitää kulkea näillä vuoroilla.

Peitsarin koulun oppilaiden koulukuljetuksista Paukkulaan on sovittu Soisalon Liikenne Oy:n ja joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkisen kanssa seuraavasti;

 

 • kuljetukset alkavat ma 29.10.2018 alkaen toistaiseksi talviajalle 2018 – 2019
 • kuljetus järjestetään joukkoliikenteenä paikallisliikenteen linjalla 2 Tupala/Launiala
 • käytössä on lisäauto; bussin tunnistaa tekstistä 2 LISÄAUTO PAUKKULA
 • aamuisin bussin lähdöt torilta klo 7:10, klo 8:15 ja klo 9:17 ja Lehtolankadun pysäkiltä klo 7:25, klo 8:25 ja klo 9:25 ja aamukuljetus tuo oppilaat Tuppuralankadun Paukkulan pysäkille.
 • iltapäivisin lisäbussin lähdöt ovat Tuppuralankadulta Paukkulan pysäkiltä klo 12:15, klo 13:15 ja klo 14:15, paluuvuoro kiertää Launialankadun kautta Peitsariin ja siitä edelleen normaalia reittiä pitkin Juvantielle, Savolaistenkadulle ja Tupalan Lehtolankadulle jne. (Karttaliite lisäauton reitistä)
 • kaikilla vuoroa käyttävillä oppilailla tulee olla Waltti –kortti mukana ja sitä käytetään matkoilla, ilman Waltti -korttia matkustavaa oppilasta ei kuljettaja ota kyytiin
 • bussissa istumapaikat on varattu ensisijaisesti pienemmille 1. – 2. luokan oppilaille
 • joukkoliikenteen vuorobussissa myös seisomapaikat ovat käytössä ja istumapaikkaa kaikille matkustajille ei voida luvata
 • lyhyille koulumatkoille suositellaan kävelyä ja pyöräilyä, käytössä ovat hyvät reitit alikulkuineen Tupala-Peitsarin ja Paukkulan välillä

Terveisin

Jarmo Halonen

Viikkotiedote 42

VIIKKOTIEDOTE 42 (15.- 21.10.2018)

Päivänavausvuoro: Katariina

Opehuonevastaava: Jukka

MAANANTAI

Liikkuva perhe-tutkimushankeen jatko:

1.lk klo 8.50-9.35 (2 oppilasta)

2.-3. lk klo 9.50-10.50 (5 oppilasta)

Gideon -liike jakaa Raamatut 3.luokalle klo 12.15.

TIISTAI

Lasten parlamentti. Mukaan lähtevät Hilla ja Helmi.

KESKIVIIKKO

 

 

 

TORSTAI

Katariina rehtorikokouksessa klo 13.00-16.00.

PERJANTAI

 

 

Muuta:

Ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelija (Jyväskylän yliopisto) Annika Wilkman tutustuu alkuopetukseen ma, ke tai to 1. -luokassa.

Muistattehan sulkea ikkunat ja ovet luokista koulupäivän loputtua.

Anni jää äitiyslomalle 7.11. ja hänen tilalleen resurssiopettajaksi tulee Anja Parkkinen. Anja aloittaa ke 14.11.

Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. -Sokrates,  Rentouttavaa syyslomaa!  Katariina

Viikkotiedote 41

VIIKKOTIEDOTE 41 (8.- 14.10.2018)

Päivänavausvuoro: Srk

Opehuonevastaava: Mervi

MAANANTAI

5. luokka lähtee tutustumaan Metsä-Sairilan kaatopaikalle klo 12.00

 

TIISTAI

Katariina on kaupungin Valmentava johtaminen -koulutuksessa 14.30-16.00 virastotalon lounashuoneella.

KESKIVIIKKO

 

 

 

TORSTAI

Olen Lyseolla Luokkamuotoisen erityisopetuksen alueellisessa tapaamisessa Lyseolla klo 13.00. Mahdollisesti Anja mukaan?

PERJANTAI

Mikkelin kaupungin orkesterivierailu koululla (Kulttuuripolku):

klo 9.00 6A -luokka

klo 10.00 6B -luokka

 

 Muuta:

Paukkulan nuoriso-opiston opiskelijat Oiva Karjula ja Ringa Lahtonen harjoittelevat 3.-luokassa 8.10.-12.10. ja 29.10.-09.11.2018

  Ne jotka nostavat maailmaa ylös ja eteenpäin ovat juuri niitä, jotka kannustavat enemmän kuin kritisoivat.

Viikkotiedote 40

VIIKKOTIEDOTE 40 (1.- 7.10.2018)

Päivänavausvuoro: Iiris

Opehuonevastaava: Katariina

MAANANTAI

 

 

TIISTAI

Olen Loistavasti johdettu -koulutuksessa Mikkelin XAMK:ssa. Sijaisenani on Ulla-Maija Vänttinen.

KESKIVIIKKO

 

 

 

TORSTAI

Taikuutta lapsille -show Artiumin auditoriossa klo 12.15-13.00.

Taikurina Roope Ylitalo.

PERJANTAI

 

 

 6B -luokka on leirikoulussa Tanhuvaaran urheiluopistolla ke-pe. 

Ei ole parempaa ihon, vartalon tai käytöksen kaunistajaa kuin halu levittää ympärille iloa pahan mielen sijasta.

-R.W. Emerson

 

Työniloa, Katariina

VIIKKOTIEDOTE 39 (24.- 30.9.2018)

VIIKKOTIEDOTE 39 (24.- 30.9.2018)

Päivänavausvuoro: Seurakunta

Opehuonevastaava: Iiris

MAANANTAI

 

 

TIISTAI

Virtapiiri- teatteriryhmällä on näytös auditoriossa klo 14.00. Huomioidaan siis KOHTELIAALLA KÄYTTÄYTYMISELLÄ VIERAILEVAT ihmiset ja OLLAAN HISSUKSEEN Artiumin puolella klo 12-

KESKIVIIKKO

 

 

 

 

TORSTAI

Koko koulun poistumisharjoitus klo 9.50. Tulen ilmoittamaan luokkiin henkilökohtaisesti, kun poistuminen tapahtuu. Kokoontumispaikkana toimii Savotta-rakennuksen seinusta kunnes kenttä valmistuu.

PERJANTAI

 

 

 

Paukkulan opisto toivoo, että alueen puut ja pensaat saavat kasvaa rauhassa. Tarkoittaa sitä, ettei niissä kuljeta, kiipeillä eikä niitä revitä. Puskiin voi piiloutua, jos ei vahingoita kasveja.

Paukkulan opiskelijoita on ohjeistettu käyttäytymään esimerkillisesti ruokailussa. Poikien on otettava päähineet pois ruokalassa.

Koulu on saanut viisi uutta iPadia. Uusia ohjelmia/applikaatioita voi tilata/ottaa käyttöön Katalogi- applikaatiolla. Maksulliset ohjelmat tilataan s-postilla Tero Höylältä (tero.hoyla@mikkeli.fi).

Saimme myös Action -kameran, jonka voi kiinnittää esim. polkupyöräkypärään. Kamera on nyt Tuulan luokassa. Tavoitteena on saada jotakin materiaalia lähetettyä Liikkuva Koululle liittyen Be active -polkupyöräviikolta.

Jo nyt tiedoksi, että 2.11. alkaen Anna ottaa akuutteja potilaita vastaan perjantaisin klo 12-12.30.

 

 

Pessimismi on aivan turhaa - se ei kuitenkaan toimi.

 

 

Työniloa, Katariina

 

 

 

VIIKKOTIEDOTE 37 (10.9.- 16.9.2018)

VIIKKOTIEDOTE 37 (10.9.- 16.9.2018)

Päivänavausvuoro: srk

Opehuonevastaava: Anne

MAANANTAI

Tekninen käsityön tunnit Launialan koululla alkavat; 4.luokka klo 8.00-9.30.

Käsityötunnit ovat päivän ensimmäiset oppitunnit, jolloin oppilaat tulevat Waltti- kortilla vanhan Peitsarin koulun pysäkille n. klo 7.30. Sieltä oppilaat kävelevät Launialankatua Launialan koululle. Ensimmäisellä kerralla Pirjo–avustaja on vanhan Peitsarin koulun pysäkillä oppilaita vastassa ja kävelee oppilaiden kanssa Launialan koululle. Launialasta Paukkulaan on tilausajo klo 9.35. Koulunkäyntiavustaja Minna kulkee oppilaiden kanssa.

 

Tekninen käsityö Launialan koululla 6.luokka ma klo 9.50-11.20

Tilausajo: lähtö Paukkulasta klo 9.50 ja paluu Launialasta klo 11.20.

 

 

TIISTAI

Tuulan tekemä rastireittisuunnistus Paukkulan piha-alueella.

8.50 3.lk

9.50 2.lk

11.00 ?

12.15 1.lk (5.lk opastaa)

13.15?

 

KESKIVIIKKO

 

 Taidemoovit 2.0-hanke; Elokuva-animaatiokerho 3-4 luokkalaisille 4.luokassa klo 13.15-15.15.

 

TORSTAI

Kouluviestikarnevaalit Urheilupuistossa.

Kaikki lähtevät klo 8.50. Pienet oppilaat (1-2lk) kulkevat bussilla.

Isommat oppilaat (3-6lk.) pyöräilevät Urskiin.

Merja-ohjaaja kävelee niiden oppilaiden kanssa, jotka eivät pyöräile.

Koulustamme osallistuu hienosti kaksi joukkuetta jokaiseen sarjaan.

Sukkulaviesti 16x80m 1-2lk 1. joukkue

calling klo 9.25, startti 9.45.

2.joukkue calling klo 9.40, startti 10.00.

 

Sukkulaviesti 16x80m 3-4 1. joukkue

calling 9.55, startti klo 10.15

Sukkulaviesti 16x80m 3-4 2. joukkue

calling klo 10.10, startti 10.30.

 

Sukkulaviesti 16x80m 5-6 1. joukkue

calling 10.55, startti klo 11.15

Sukkulaviesti 16x80m 5-6 2. joukkue

calling 11.03, startti 11.23.

 

Pienten bussi lähtee takaisin klo.10.30.

 

Ruotsalaiset viestit (400m, 300m, 200m ja 100m) juostaan aikavälillä 11.15-12.03.

 

1-2lk. syövät koululla. Vain sukkulaviestissä juoksevat 3-6 luokkalaiset lähtevät takaisin koululle Katariinan johdolla( + Laura, Iiris, Merja ja Anne) n. klo.11.00 ja syövät normaalisti kouluruuan.

Tuula on tilannut eväät niille urheilijoille, jotka jäävät Urskiin ja osallistuvat ns. ruotsalaisviesteihin. Tuulan kanssa jäävät Urheilupuistoon ainakin Anja ja Minna.

Katariina on reksikokouksessa Ristiinan yhtenäiskoululla klo 13.00-

PERJANTAI

Teknisen työn tunnit Launialan koululla 5.luokka klo 8.50-10.30

Käsityötunnit ovat päivän ensimmäiset oppitunnit, jolloin oppilaat tulevat Waltti- kortilla vanhan Peitsarin koulun pysäkille n. 8.30. Sieltä oppilaat kävelevät Launialankatua Launialan koululle. Ryhmän ensimmäisellä kerralla Pirjo– avustaja on vanhan Peitsarin koulun pysäkillä oppilaita vastassa ja kävelee oppilaiden kanssa Launialan koululle. Launialasta Paukkulaan on tilausajo klo 10.35

 

 

 

 Muuta: Tuula ostaa koululle uuden ensiapulaukun, laastareita ja kylmäpakkauksia. Ensiaputarvikkeita säilytetään kokoushuoneessa ja kylmäpakkauksia Artiumin keittiön pakastimessa.

 

Teknisen työn kuljetukset Launialan koululle lv. 2018-2019 alkavat.

Aikaisempaan tiedotteeseen muutos, että oppilaat opiskelevat teknistä työtä jaksoina. Jaksojen pituuksista tiedottaa luokanopettaja erikseen. 3-6 luokkien käsityöryhmät on jaettuja.

SUOSITTELEMME turvallisuussyistä käyttämään käsityöpäivinä järjestettyjä koulukuljetuksia. Huoltajien luvalla oppilaat voivat kuitenkin kulkea kouluun käsityöpäivinä myös esim. pyörällä. Tuolloin täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta liikenteessä.

 • 1-2 luokka käy vain muutaman kerran lukuvuoden aikana Launialan koululla teknisessä käsityössä. Jukka ja Mervi tilaavat kuljetukset erikseen.

 

  • 3.-luokka käy Launialan koululla syksyllä vk. 44-50 ja keväällä vk 10-21 pe klo 12.15-14.00. Lähtö Paukkulasta tilausbussilla klo 12.15.
  • Kotimatka hoituu niin, että oppilaat kävelevät Launialankatua pitkin vanhan Peitsarin koulun pysäkille ja jatkavat siitä Waltti -kortilla Tupalaan. Linja-auto 2 lähtee kaupungista klo 14.15. Teknisen työn opettaja Laura Koskinen tai avustaja Pirjo Rundgren kävelevät oppilaiden kanssa ensimmäiset ”kotimatkat” Peitsarin vanhan koulun pysäkille.
 • 4-6 luokat käyvät säännöllisesti Launialassa teknisessä työssä. Ensimmäiset kerrat ovat ensi viikolla 37 (10.9.2018)
  •  
 • 4.luokka ma klo 8.00-9.30

Käsityötunnit ovat päivän ensimmäiset oppitunnit, jolloin oppilaat tulevat Waltti-kortilla vanhan Peitsarin koulun pysäkille n. klo 7.30. Sieltä oppilaat kävelevät Launialankatua Launialan koululle. Ryhmien ensimmäisillä kerroilla Pirjo–avustaja on vanhan Peitsarin koulun pysäkillä oppilaita vastassa ja kävelee oppilaiden kanssa Launialan koululle. Launialasta Paukkulaan on tilausajo klo 9.35.

 

 • 5.luokka pe klo 8.50-10.30

Käsityötunnit ovat päivän ensimmäiset oppitunnit, jolloin oppilaat tulevat Waltti-kortilla vanhan Peitsarin koulun pysäkille n. 8.30. Sieltä oppilaat kävelevät Launialankatua Launialan koululle. Ryhmien ensimmäisillä kerroilla Pirjo– avustaja on vanhan Peitsarin koulun pysäkillä oppilaita vastassa ja kävelee oppilaiden kanssa Launialan koululle. Launialasta Paukkulaan on tilausajo klo 10.35.

 

 • 6.luokka ma klo 9.50-11.20

Tilausajot: lähtö Paukkulasta klo 9.50 ja paluu Launialasta klo 11.20.

 

  Kun et keksi, mitä sanoisit, sano jotain myönteistä.

-Tony Dunderfelt

 

Katariina

 

 

Peitsarin koulun FillaRilla- viikko 3.- 7.9.2018

Peitsarin koulun FillaRilla- viikko 3.- 7.9.2018 

MA: Poliisi on tulossa kertomaan koululle liikenneturvallisuuteen ja polkupyöräilyyn liittyvistä asioista.

- auditorio varattu 9.50 eteenpäin

TI: Huoltajille on tarjolla aamukahvit Artiumin aulassa tiistaina 4.9. klo 8.00-8.45 . Tarjolla on siis yhteinen koulu/työmatka lapsen kanssa sekä kahvia ja hyvää aamuseuraa. Ilmoita osallistumisestasi ennakkoon luokanopettajalle, niin osaamme keittää kahvia riittävästi.

3-6 -luokkalaiset ajavat polkupyörillä erilaisia taitoratoja vanhan Peitsarin koulun kentällä (6 luokkalaiset suunnittelevat radat ja ohjaavat toimintaa)

- 3 lk klo 9

- 4 lk klo 10

- 5 lk klo 11

1-2 -luokkalaiset ratsastavat erilaisia taitoratoja keppihevosilla Paukkulassa (5 luokkalaiset suunnittelevat radan ja ohjaavat toimintaa) 

HUOM! Keppariradalla kypäräpakko! Tuokaa omat kepparit tuolloin kouluun!

KE: Paukkulan ympäristössä toimintarasteja

TO:  Kysyimme oppilailta toiveita pyöräilyviikkoa varten ja siellä toivottiin pyöräretkeä. Toteutamme pyöräretken perhepyöräilynä omaan tahtiin Tupalasta Mikkelipuistoon ja takaisin torstaina 6.9. klo 18.00. Samalla voi yhdessä lapsen kanssa opetella turvallista koulumatkareittiä. Olemme varanneet Kaihun kodan käyttöömme. Kodalta voi ostaa makkaraa 1€/kpl ja mehua 50 snt. Ilmoita luokanopettajalle makkaranhankintaa varten, kuinka monta osallistujaa perheestänne on tulossa kodalle perjantaihin 31.8. mennessä.

PE: Pyörä-Hessu on tulossa kertomaan koululle turvallisesta pyörästä ja sen huollosta (3-6 luokat)

- liikuntasali on varattu klo 9.50

Lisäksi pelaamme netissä FillaRilla-opetuspeliä (fillarilla.fi). Pelissä löytyy oma ohjelma myös vanhemmille.

 Minkälaisen pyöräilijän maailma sinusta saa? Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, minkälainen pyöräilijä haluaa itse olla. Tule kertaamaan pyöräilytietojasi ja oppimaan uutta hauskojen tehtävien ja pelien avulla. Fillarillassa sinua odottavat Filla ja Rilla, tyypit, jotka eivät ole ikinä fillaroineet- voitko kuvitella? He tarvitsevat kipeästi apuasi – aloitetaanko?

 

 

Tutkitaan, kokeillaan ja opitaan uutta yhdessä!

 

Tutkitaan, kokeillaan ja opitaan uutta yhdessä!

Tiedekerhossa lapset pääsevät tutkimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä elämyksellisesti. Jokaisella kerhokerralla on eri aihe, joka voi liittyä ympäristöoppiin, biologiaan, maantieteeseen, fysiikkaan, kemiaan, tai matematiikkaan. Tiedekerho kehittää lapsen kykyä havainnoida erilaisia ilmiöitä, ja antaa valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Toiminta tukee myös kouluoppimista.

Syksyn 2018 aiheita mm. salapoliisitutkimukset, kasvien tutkiminen, kalat, eläimet, avaruus, miten valmistetaan ympäristöystävällistä muovia, miten tehdä salmiakkia, miten valmistetaan itse limaa, saippuan valmistus, räjähteleviä ja poreilevia kokeita, PH-mittaukset ym. ym.

UUDET AIHEET JA SISÄLLÖT, JOTEN KERHO SOPII NIIN AIEMMIN MUKANA OLLEILLE KUIN UUSILLE!

Tiedekerhot Mikkelin kirjastossa alk. 29.9. lauantaisin

4-6v. klo 10-11.00 ja 7-12v. klo 11-12.00

Ohjaajana toimii Suvi Rosenqvist

Ilmoittautuminen on alkanut!

Ilmoittautumiset: kptmikkeli@gmail.com 10.9. menn.

Osallistumismaksu 99€/10 kertaa, sis. ohjauksen, vakuutuksen ja materiaalit

Tiedekerho Pikkututkijat

www.pikkututkijat.com

Puh. 0400-414294

tiedekerhot@suomi24.fi

y-tunnus: 2614661-4

Tuppuralankadun nopeusrajoituksen alentaminen Peitsarin koulun väistötilojen kohdalla

 

Peitsarin koulun oppilaat ovat siirtyneet väistötiloihin Suomen Nuorisoopistolle

osoitteeseen Paukkulantie 22. Osa koululaisista ylittää

koulumatkallaan Tuppuralankadun Paukkulantien liittymän kohdalla.

Tuppuralankadulle molemmin puolin liittymää on jo asennettu koululaisista

varoittavat lapsia-varoitusmerkit. Lisäksi ennen liittymää, Tuppuralan

suunnalta liittymää lähestyvälle moottoriajoneuvon kuljettajalle, on asennettu

nopeusnäyttötolppa, jossa autoilijalle syttyy hymynaama tai surunaama sen

mukaan mikä vauhti on.

Tuppuralankadun nopeusrajoitus on taajamanopeusrajoitus 50 km/h.

Tuppuralankadun liikenteellinen tehtävä on Peitsarin koulun muuton takia

muuttunut kevyen liikenteen määrän lisääntymisen myötä. Ajonopeuksilla

on ratkaiseva merkitys erityisesti kevyen liikenteen turvallisuudelle.

Koululaisten turvallisuuden parantamiseksi Tuppuralankadun alennetaan

nopeusrajoitukseen 40 km/h välillä Paukkulantien liittymä - Tuppuralan

risteyssilta. Lisäksi Paukkulantielle asetetaan aluenopeusrajoitus 30 km/h.

Liikennemerkkien asentaminen on aloitettu perjantaina.

Jos oppilaan koulumatka (tai osa siitä) hänelle osoitettuun esi- tai perusopetuspaikkaan todetaan vaaralliseksi, kaupunki järjestää koulukuljetuksen koulumatkalle, tai sen vaaralliseksi katsotulle osuudelle. Koulumatkan vaarallisuus arvioidaan hakemuksen pohjalta oppilas- ja tapauskohtaisesti.

Yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta tulee huoltajan hakea erillisellä hakemuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan ja päätös tehdään jokaiselle lukuvuodelle erikseen, mikäli koulumatka on esikoulun ja 1.-2. luokan oppilaalla alle 3 kilometriä ja ylemmän vuosiluokan oppilaalla alle 5 km.

Kuljetuspäätöksen tekee kasvatus- ja opetusjohtaja kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.
Hakulomakkeita on saatavilla Mikkelin kaupungin perusopetuksen kouluista, sivistystoimesta ja Mikkelin kaupungin internet-sivulta www.mikkeli.fi. Hakemus palautetaan osoitteella Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi, Maaherrankatu 9 – 11, 50100 Mikkeli.

 

1.-2.-luokan koulukuljetukset/aikataulut

Hei!

Tässä 1.ja 2.- luokkalaisten kuljetustiedot.

Oppilaille järjestetty tilausajoliikenne (Ihastjärvenlinja Linja Oy) liikennöi seuraavasti:
Aamut: Suonsaaren vastaanottokeskus (Suonsaarentie 33) – Suonsaarentie – Tupalantie – Lehtolankadun risteys – Oravinkatu – Juvantie – Tuppuralankatu – Paukkula.
Ja iltapäivisin päinvastoin.
Lähdöt Suonsaaren vastaanottokeskuksesta puoli tuntia ennen koulun alkua, eli esim. 8:50 aamuina Suonsaarentie 33 klo 8:20, Lehtolankadun risteys 8:30, Oravinkatu-Tupalantie 8:35. Koulun päässä pysäkkinä Tuppuralankadun varren pysäkki, kuten viime keväänä. Paluukyyti lähtee n. 10 min koulun päättymisestä.
Maanantaisin klo 7.45 ET-oppilaat (elämänkatsomus) haetaan Lehtolankadun risteyksen pysäkiltä Mikkelin taksilla Lähemäen koululle. Torstaina heidät haetaan koululta klo 11.45 ja viedään Lehtolankadun risteykseen. ET-opetus alkaa vasta viikolla 34, joten taksikyyti on peruttu ensi maanantailta. Heillä on siis koulua ma 13.8. poikkeuksellisesti 8.50 alkaen niin kuin kaikilla muillakin oppilailla.
Koulunkäyntiavustaja Pirjo kulkee oppilaiden kanssa bussilla ensimmäisenä päivänä.

Saa soittaa, vaikka viikonloppu onkin.

Turvallista koulutietä, Katariina 044-7942702

Pieniä työjärjestysmuutoksia

Olen joutunut tekemään vielä pieniä  muutoksia muutamiin työjärjestyksiin.
Muutokset ovat mahdollisia vielä ensimmäisen kouluviikon aikana.

Katariina

MUUTOS KOULUKULJETUKSIIN: vain 1.-2. -luokkalaisilla säilyy koulukuljetus Paukkulaan asti

 Mikkelin kaupungin on kohdeltava tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia, ja tämä koskee myös koulukuljetusjärjestelyjä. Siksi Peitsari/Paukkula –tapauksessa on noudatettava samoja kriteerejä kuin muissakin Mikkelin kaupungin koulukuljetuksissa.

Paukkulaan menevät oppilaat pääsevät aamulla paikallisliikenteen kyydillä (Waltti-kortilla)Juvantien varrella K-marketin kohdalla olevalle pysäkille. Siitä he voivat ylittää kadun liikennevaloin ohjatussa risteyksessä, ja kävelymatkaa Paukkulaan tulee noin 800-900 metriä. Turvallisuus on aina etusijalla, mutta tien ylitysten vaarallisuutta arvioitaessa valo-ohjatut risteykset on katsottu turvallisiksi. Vaihtoehtona Juvantien ylitykselle ovat alikulkukäytävät Peitsarinkujan ja Ahjokadun kohdalla. Myös Tuppuralankadun ylitys onnistuu valo-ohjattua suojatietä käyttäen.

Kevään kuljetusjärjestelyt oli tehty poikkeavalla tavalla kiireellisen poikkeustilanteen vuoksi, ja siirtymävaihetta haluttiin helpottaa erillisillä kuljetusjärjestelyillä. Nyt voidaan katsoa että kesän aikana oppilailla on huoltajien opastuksella riittävästi aikaa tutustua myös koulureitin omatoimiseen kulkemiseen. 1-2 –luokkalaisten osalta on päätetty edelleen jatkaa tilausajokuljetuksia.
 
Ennen koulun alkua kannattaa siis opetella yhdessä lapsen kanssa  turvallisin reitti kouluun.

Ennakoimalla ja harjoittelemalla voimme toivoa kaikille turvallista koulumatkaa!
Katariina

Ekaluokklaisten Walttikortit on jo noudettavissa kaupunginkirjastosta

Uudet Waltti-kortin käyttäjät / uudet oppilaat lukuvuodelle 2018 – 2019

 • Waltti-kortit tehdään koulujen oppilasluetteloiden perusteella uusille peruskoululaisille ja ovat noudettavissa ma 23.7. – pe 10.8.2018 välisenä aikana noutopisteluettelon mukaisesti
 • korttia lunastettaessa tarkistetaan oppilaan tiedot (nimi, osoite, mielellään myös hetu), noutajan nimi, pvm ja kuittaus noudetusta kortista
 • matkakortin saa viimeistään oppilaan koululta kouluvuoden alkaessa 13.8.2018

 

Nykyiset Waltti-kortin käyttäjät, joiden peruskoulu jatkuu

 • Waltti-kortteja ei palauteta
 • käyttö jatkuu normaalisti kesän 2018 yli ja jatkuu uudelle lukuvuodelle
 • uusi 365-kausi päivitetään korteille automaattisesti taustajärjestelmän kautta kesäkuun aikana, joten käyttö voi jatkua normaalisti kesän 2018 aikana ja jatkuu edelleen lukuvuodelle 2018-2019

 Kun kortti katoaa tai vioittuu, tulee ottaa yhteys välittömästi kaupungin virastotalon asiointipisteeseen.
Uuden kortin teosta veloitetaan korttimaksu 7€.

Kortti tilataan kaupungin virastotalon asiointipisteestä:
Asiointipiste, kaupungin virastotalo 1 krs. (Maaherrankatu 9 – 11)
Aukioloajat: klo 9 - 15
Puh. 015 194 2100, asiakaspalvelu@mikkeli.fi

Korttia lunastettaessa tarkistetaan uuden oppilaan tiedot (nimi, osoite, mielellään myös hetu), noutajan nimi, pvm ja kuittaus noudetusta kortista. 

Mikkelin kaupungin lukuvuoden 2018-2019 uusien peruskoululaisten Waltti-bussikorttien noutopisteet ja asiointiajat ma 23.7. – pe 10.8.2018 välisenä aikana

 Kaupunginkirjasto, pääkirjasto (Raatihuoneenkatu 6)

ma - to klo 10 – 20, pe klo 10 – 18

 • Ihastjärven koulu
 • Kalevankankaan koulu
 • Launialan koulu
 • Lähemäen koulu
 • Mikkelin Lyseon koulu
 • Moision koulu
 • Olkkolan koulu
 • Peitsarin koulu
 • Rahulan koulu
 • Rouhialan koulu
 • Rämälän koulu
 • Sairilan koulu
 • Tuppuralan koulu
 • Urheilupuiston koulu
 • Urpolan koulu
 • Vanhalan koulu
 • Otavan koulu

Tervetuloa Peitsarin koulun toiminnalliseen kevätjuhlaan ti 22.5. klo 18-20 Paukkulaan

Tervetuloa Peitsarin koulun toiminnalliseen

kevätjuhlaan ti 22.5. klo 18-20 Paukkulaan 

Toiminnallisessa kevätjuhlassa vanhemmat lapsineen siirtyvät toimintapisteeltä toiselle. Lisäksi joka luokalla on omaa ohjelmaa, joista ilmoitetaan tarkemmin. Mukana lajiesittelyissä ja toimintarasteilla:

Mikkelin nyrkkeilijät, partio leiritytöt – toiminnallista tekemistä, keppihevosrata, Mikkelin ampujat – laser ammuntaa, VPK – sammutusauto ja kodinturva-auto, Navi, geokätköilyä, taistelulajit karate, judo ja haidong gumdon esittäytyvät, Nuoriso-opiston hyvinvointipiste, 6. luokan yritysesittelyt – myytäviä tuotteita illassa sekä lisäksi poliisikoiranäytös. Tilaisuudessa on kanttiini, jonka tuotto menee koulun oppilaille.

 

Kanttiinissa myynnissä: kahvia, teetä, mehua, lakritsia ym. Mahdollisuus makkaran paistoon nuotiolla


 

Hinnasto: makkara 1€

mehu / tee 50 senttiä

lakritsi 50 senttiä

kahvi 1 € sis. santsikupin

 

Varaathan sopivaa käteistä mukaan!


 

Oppilaille ilta on kouluaikaa. Vanhemmat/isovanhemmat/kummit/tädit ja sedät - Kaikki mukaan!

 

 

Pukukoodi: verkkarit/trikoot (asu, jossa voit liikkua ja tarkenet ulkona)

 

 

Pysäköinti: Graanin markettien parkkipaikat, sillä Paukkulan alue

on varattu tapahtumarasteille. Alikulun kautta on helppo tulla

paikalle

 

 

Järjestäjät: Peitsarin koulun väki ja neuvottelukunta

Sitovat ilmoittautumiset 14.5.2018 mennessä alla olevalla lomakkeella.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Perheestämme osallistuu Peitsarin koulun toiminnalliseen kevätjuhlaan ti 22.5 klo 18

Oppilaan nimi ja luokka

_______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Oppilaan lisäksi perheestämme osallistuu _____________ vierasta.

 

Palautus omalle opettajalle viimeistään ma 14.5.2018.

Neuvottelukunnan kokousmuistio 3.5.2018

 

Kokousmuistio 3.5.2018 1

Peitsarin koulun neuvottelukunnan 5. kokous

Aika: torstai 3.5.2018 kello 18.00-19.30

Paikka: Peitsarin koulu, Paukkula Artium-rakennus

Osallistujat: Perttu Liukkonen, puheenjohtaja

Johanna Kaurio

Mari Häkkinen

Marika Forselius

Sari Jääskeläinen

Tuula Hyytiäinen

Hanna Hämäläinen

Katariina Vilén

Henna Murtonen, poissa

Kirsi Asteljoki, sihteeri

1) Kokouksen avaus

Neuvottelukunnan puheenjohtaja Perttu Liukkonen ja Katariina Vilén avasivat kokouksen. Käsi-teltäviä aiheita kokoukseen oli kaksi. Tarkasteltiin toteutuivatko syksyllä laaditun neuvottelukun-nan vuosisuunnitelman mukaiset asiat ja tapahtumat sekä suunniteltiin 22.5. järjestettävää har-raste-iltaa, joka samalla on koulun kevätjuhla. Koulun hyvinvointiviikkoa vietetään 16.5.-22.5.2018

2) Neuvottelukunnan vuosisuunnitelma

Todettiin, että neuvottelukunnan vuosisuunnitelman mukaiset tehtävät ja tapahtumat ovat to-teutuneet onnistuneesti. Neuvottelukunta ajoi ansiokkaasti sisäilma-asiaa.

3) Harraste-iltaan ovat tulossa 22.5. klo 18-20

- Navi

- Mikkelin nyrkkeilijät

- Mikkelin ampujat, laser ammun-taa

- Partio leiritytöt osallistuu, toi-minnallista

- Keppihevosia

- VPK sammutusauto ja kodin-turva-auto

- Poliisikoira ja ehkä auto

- Geokätköilyä

- Karate ja muita taistelulajiesitte-lyitä

- Nuoriso-opiston hyvinvointipiste

- 6. luokan yritysesittelyt – myytä-viä tuotteita illassa

- Katariina on vielä yhteydessä 4H-kerhoon, tulevatko mukaan

Kanttiinissa myynnissä kahvia, teetä, mehukatti mehua, lakritsia, mahdollisuus paistaa makkaraa itse nuotiolla; sinappia, ketsuppia hankittava myös Kokousmuistio 3.5.2018 2

Oppilaskunta hoitaa kirppistä illan aikana; Peitsarin koululta jäänyttä tavaraa; pelejä, käsinukkeja ym.

Tarjottavat hankitaan neuvottelukunnan kokouspalkkioilla. Illan tuotto käytetään koulun oppilai-den hyväksi hankkimalla mm. uusia lautapelejä ja liikuntavälineitä.

Esittelijät kutsutaan paikalle klo 17, jotta ehditään osoittaa kullekin oma sijoittuminen Paukkulan alueella. Alueesta ja tehtäväpisteistä laaditaan kartta, jota jaetaan kaikille tulijoille. Tilaisuus on oppilaille pakollinen, koska korvaa koulun kevätjuhlan. Lauantaina 2.6. todistusten jako.

Kirsi laatii ilmoituksen ja ilmoittautumislomakkeen ja toimittaa kommenteille ma 7.5.

Kooltaan A4, joka sis. ilmoittautumisosan.

Sis. Illan ohjelma, maininta maksullisista tuotteista (maksullinen kanttiini); makkara 1 eur, kirppu-tori Peitsarin koulun jäämistöä, mukana mm. järjestöjä

Ennakkoilmoittautuminen 14.5. , joka luokalla on oma 15 min esitys, joista ilmoitetaan tarkem-min, Vanhemmat ja isovanhemmat ym. tervetuloa mukaan!

Monta lasta ja monta vierasta, yksi ilmoittautumislomake per oppilas, oppilaan nimi ja luokka.

Toivomme osallistujien käyttävän Graanin markettien pysäköintitiloja, koska Paukkulan alueelle tulee useita tapahtuma esittelijöitä.

4) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Seuraava kokous to 17.5. klo 18.00, jossa viimeistellään hyvinvointi-illan tapahtumia

KUTSU toiminnalliseen hyvinvointi-iltaan (koulun kevätjuhla)

Tervetuloa

 

Peitsarin koulun toiminnalliseen kevätjuhlaan tiistaina 22.5.2018 klo 18. Juhlassa vanhemmat siirtyvät lapsineen toimintapisteeltä toiselle. Suunnitteilla on 6. luokkalaisten yrityskylä, lajiesittelyjä ja toimintapisteitä mm. Esli, Mikkelin nyrkkeilijät, partio, Mikkelin ampujat, VPK, Navi, MP, Jukurit, geokätköily sekä lisäksi poliisikoiranäytös. Tilaisuudessa on kanttiini, jonka tuotto menee koulun oppilaille. Lukuvuositiedotteessa ilmoitettua kevätjuhlaa 30.5. ei ole.

 

Todistukset jaetaan lauantaina 2.6.2018. Aloitamme koko koulu Artium –salissa klo 8.30 stipendienjaon ja Suvivirren merkeissä. 6. luokan vanhemmat olette tervetulleita lauantaiaamun tilaisuuteen. Tilaisuuden kesto on noin 45 min.

Terveisin,
 Peitsarin koulun väki ja neuvottelukunta

Koko koulun vappujuhla ma 30.4.

Koululla järjestetään vappujuhlat oppilaille maanantaina 30.4. Kaikilla koulun oppilailla on koulua klo 8.50 - 12.00. Ohjelmassa on naamiaiset. Koko koulusta palkitaan kaksi parasta asua. Naamiaisiin valmistautuminen on vanhempien vastuulla. Juhlassa on mahdollista ostaa arpoja, leivonnaisia ja herkkuja. Vappujuhlan järjestää koulun 3. luokka ja juhlien tuotto menee kyseisen luokan luokkaretkikassaan.

Launialan KevätTori - hyvää tekevä tapahtuma Launialan koulun salissa sunnuntaina 15.4. klo 10-15.

 

 

Mukana yleisön joukossa kiertelee klo 12 alkaen viisi aitoihin Star Wars asuihin pukeutuvaa hahmoa muista galakseista! Oletko valmis upeaan ja ainutlaatuiseen elämykseen? Onko voima kanssasi? He kuuluvat hyväntekeväisyysjärjestö Nordic Garrisoniiin ja heille suunnatun esiintymispalkkion 200 e Launiala seura ohjastaa kokonaisuudessaan Syöpäsäätiön lasten rahastolle.

Tapahtumassa Kampetori KIRPPARI, mikäli haluat myymään niin kysele kirppispaikkaa (2-4 e) viimeistään torstaina emaililla: tule myyymään "omalla viltilllä": 

ilmoita:  kati_kulmala@hotmail.com.

Lisäksi on Ongintaa yllätyksineen, Suuri KirjaTori: hyviä uusia sekä vanhoja hyväkuntoisia kirjoja! 😊

Keppihevosrata a la Relanderin ponitalli ja Piirrustuspiste. Leffavisaa... unohtamatta Launiala seuran omaa pistettä! Palkintoja....

Huom! Esiintymispalkkio on kokonaisuudessaan 200 e, ja sen seura lahjoittaa tähän osallistuneiden yrityksien avulla Mikkelin Elokuvateatterit sekä Graanin McDonalds, jotka molemmat lahjoittavat 100 e. Hienoa!. Seuraa ilmoitteluamme myös Launiala seuran facebookista! Tule mukaan koululle sunnuntaina- EI PÄÄSYMAKSUA!

Tervetuloa mukaan, 

Järj. Launiala seura

 

____________________________

Koulukuljetukset Paukkulaan 3.4. alkaen

Hei!
Peitsarin koulun oppilaiden koulukuljetuksista Paukkulaan on sovittu Soisalon Liikenne Oy:n ja joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkisen kanssa seuraavasti;

- kuljetukset alkavat tiistaina 3.4.2018 - kuljetus järjestetään joukkoliikenteenä paikallisliikenteen linjalla 2 Tupla/Launiala - käytössä on lisäauto; bussin tunnistaa tekstistä 2 LISÄAUTO PAUKKULA - aamuisin bussin lähdöt torilta klo 7:10, klo 8:15 ja klo 9:17 ja Lehtolankadun pysäkiltä klo 7:25, klo 8:25 ja klo 9:25 ja aamukuljetus tuo oppilaat Tuppuralankadun Paukkulan pysäkille. - iltapäivisin lisäbussin lähdöt ovat Tuppuralankadulta Paukkulan pysäkiltä klo 12:15, klo 13:15 ja klo 14:15, paluuvuoro kiertää Launialankadun kautta Peitsariin ja siitä edelleen normaalia reittiä pitkin Juvantielle, Savolaistenkadulle ja Tupalan Lehtolankadulle jne. (Karttaliite lisäauton reitistä) - kaikilla vuoroa käyttävillä oppilailla tulee olla Waltti –kortti mukana ja sitä käytetään matkoilla, ilman Waltti -korttia matkustavaa oppilasta ei kuljettaja ota kyytiin - bussissa istumapaikat on varattu ensisijaisesti pienemmille 1. – 2. luokan oppilaille - joukkoliikenteen vuorobussissa myös seisomapaikat ovat käytössä ja istumapaikkaa kaikille matkustajille ei voida luvata - lyhyille koulumatkoille suositellaan kävelyä ja pyöräilyä, käytössä ovat hyvät reitit alikulkuineen Tupala-Peitsarin ja Paukkulan välillä Terveisin Marja-Leena Nuutilainen Kuljetuskoordinaattori Mikkelin kaupunki Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue Kyytineuvo/koulukuljetukset Maaherrankatu 9 – 11, PL 278, 50100 Mikkeli Puhelin 044 794 5160 marja-leena.nuutilainen@mikkeli.fi

Peitsarin koulun väistötilat löytyivät Suomen Nuoriso-opiston tiloista


Peitsarin koulun väistötilat löytyivät Suomen Nuoriso-opiston tiloista


Peitsarin koululla tehdyissä sisäilmatutkimuksissa on havaittu viitteitä vaurioista, joita ei voida korjata koulutoiminnan aikana. Koululle on etsitty mahdollisia väistötiloja muista koulukiinteistöistä, yksityisestä palveluntarjonnasta sekä kartoitettu sijaintivaihtoehtoja siirtokelpoisille tilaelementeille.

Koulutoiminnan kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi on havaittu Suomen Nuoriso-opiston Paukkulan -yksikön tilat. Kaupunki on neuvotellut luokkatilojen vuokraamista Paukkulan ns. Artium rakennuksesta sekä Kartanosta.  Sekä Suomen Nuoriso-opiston rehtori Jukka Tammisuo, että Peitsarin koulun rehtori Katariina Vilén näkevät järjestelyssä potentiaalia syvempään yhteistyöhön. 

Yhteistyötä suoritetaan myös ruokapalveluiden osalta, kun kaupungin Isopata valmistaa oppilaiden ruoka-annokset ja Suomen Nuoriso-opiston työntekijät huolehtivat mm. tarjoilusta sekä astiahuollosta.

Suomen Nuoriso-opiston tilat ovat sijanniltaa hyvällä etäisyydellä, niin etteivät oppilaiden kuljetusmatkat kasva kohtuuttomasti. Teknisen käsityön osalta oppilaat kuljetetaan Launialan koululle, mutta muut toiminnot järjestyvät Paukkulan alueelta.

Peitsarin koulussa on noin 150 oppilasta. Aluksi koko koulu muuttaa Paukkulan alueelle, mutta syyslukukaudesta alkaen autistisille oppilaille on saatu järjestettyä tilat Kalevankankaan koululta. Autistiryhmä on tarkoitus sijoittaa Kalevankankalle pysyvästi heidän tarpeitaan paremmin palveleviin tiloihin. Paukkulan alueen väistötilojen lopullista kestoa ei tiedetä, mutta järjestely suunnitelaan niin, että tiloissa voidaan toimia useita vuosia. Näin annetaan kaupunkirakennetyöryhmälle mahdollisuus suunnitella kouluverkko Lähemäen ja Peitsarin alueella.

Asia käsitellään kaupunkiympäristölautakunnan ylimääräisessä kokouksessa perjantaina 9.3.2018. Tilat ovat 26.3. käyttöönotettavissa, joten tarkoituksena on että muutto saadaan onnistumaan jo maalis-huhtikuun aikana.Lisätietoja


Jukka Tammisuo​​ ​  Katariina Vilén​​  Jarkko Hyttinen
Rehtori, Suome Nuoriso-opisto​​Rehtori, Peitsarin koulu​Kiinteistöjohtaja, Mikkelin kaupunki
jukka.tammisuo@sno.fi ​​katariina.vilen@mikkeli.fi​jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Väistötila-asiaa

Hei!

Viime viikon "Sisäilmaillan" (15.2.) jälkeen on ehtinyt tapahtua paljon.

On tehty tiedusteluja, selvityksiä ja pidetty palavereita.

Ensisijaisena toiveenamme oli, että pääsisimme muuttamaan kokonaisena kouluna, mielellään melko lähelle ja mahdollisimman pian.

Nyt toiveisiimme on vastattu!

Paukkulasta löytyi yllättäin vapaata tilaa ja neuvottelut lähtivät etenemään vauhdikkaasti.

Näyttää siltä, että tarpeet ja tilat kohtaavat hyvin.

Toivon, että asia saadaan päätettyä maanantaina lautakunnan kokouksessa.

Aurinkoisia talvipäiviä kaikille!

 

Hiihtoretki Kalevankankaalla pe 23.2.

Hei!

Olemme lähdössä koko koulun voimin hiihtoretkelle Kalevankankaalle perjantaina 23.2. Lähdemme koululta busseilla Kalevankankaalle, jossa hiihdämme ensin ja sen jälkeen menemme laavulle paistamaan makkaraa ja syömään muita eväitä. Kalevankankaalla voi hiihtää sekä perinteistä että vapaata.

Kokoontuminen koululle 8.50 ja lähtö bussilla klo 9. Pienemmät oppilaat hiihtävät laavulle hieman lyhyempää reittiä kuin muut. Saamme koululta eväät, mutta mukaan voi ottaa myös omia eväitä. Koulun eväisiin kuuluu mm grillimakkara. Jokaisella oppilaalla on oltava reppu, johon eväänsä laittaa. Lisäksi reppuun on hyvä varata lämmin takki nuotiohetkeä varten.

Paluukyyti koululle lähtee klo 11.30 ja oppilaat pääsevät koululle paluun jälkeen kotiin.

Jos oppilaalla ei ole suksia, hän tekee ohjatusti kävelylenkin. Toivomme suksettomien oppilaiden huoltajien ilmoittavan asiasta ennakkoon luokanopettajalle, niin tiedämme kävelijöiden määrän. Ensisijainen laji on kuitenkin hiihto.

Jos oppilaalla on kävelemistä rajoittava "vamma", koululle Peitsariin järjestetään heille tekemistä.

Tuula

EAU-luokan väistötilasuunnitelma

Hei!

EAU-luokan väistötilaksi sekä toistaiseksi siitä eteenpäinkin suunnitellaan Kalevankankaan koulua heti syyslukukaudesta 2018 alkaen.
Kalevankankaan koulussa opiskelee n. 250 alakoululaista ja 250 yläkoululaista.

Koulussa toimivat myös kaikkia Mikkelin kaupungin oppilaita palvelevat 7.-9.-liikuntaluokat

sekä yhteensä 8 erityisluokkaa ja 10 alakoululuokkaa.

Tervetuloa keskustelemaan koululle väistötila-asioista torstaina 15.2. klo 18.00.

Tervetuloa!

Hiihtokilpailut 6.2.2018 Peitsarin koulu

Hiihtokilpailut 6.2.2018 Peitsarin koulu

 

Tytöt 1lk

 1. Iiris Liukkonen 2.02
 2. Minea Brunou 2.13
 3. Tyyne Peltola 2.13
 4. Erin Matilainen 2.15
 5. Milja Puhakka 2.21
 6. Ilona Partti 2.21
 7. Matleena Rantalankila 2.23
 8. Elli Peltola 2.42
 9. Nea Nyyssönen 2.49
 10. Aino Kaurio 2.55

 

Pojat 1lk

 1. Tuukka Hämäläinen 2.18
 2. Aapo Ahveninen 2.25
 3. Eeli Väisänen 2.47
 4. Eemil Humalamäki 2.53
 5. Eetu Marttila 3.05
 6. Elmeri Paananen 3.15
 7. Jesse Siitari 3.16

 

Tytöt 2lk

 1. Inkeri Collan 1.41
 2. Säde Rantalainen 1.54
 3. Mona Valkonen 1.55
 4. Sofia Himanen 1.56
 5. Venla Huttunen 2.06
 6. Siiri Ijäs 2.20
 7. Ella Ikonen 2.27
 8. Enni Jämsä 2.31
 9. Ida Marttila 2.35
 10. Erica Kauhanen 2.45

 

Pojat 2lk

 1. Elias Holappa 1.17
 2. Daniel Pasanen 1.48
 3. Eemeli Melkinen 1.58
 4. Niklas Marttiin 1.59
 5. Veeti Pekkanen 2.17

 Aamos Kilponen osallistui

 

Tytöt 3lk

 1. Saga Rasimus 10.12
 2. Tianna Ruuska 12.50
 3. Siiri Forselius 13.49
 4. Lumia Brunou 14.03
 5. Viivi Kiukas 14.11
 6. Anni Hahl 14.20
 7. Nella Sourander 15.12
 8. Tinja Viskari 20.33
 9. Bea Sarpi 22.07

 Lumi Syrjäläinen osallistui

 

Pojat 3lk

 1. Mauri Rantalankila 8.04
 2. Tomas Hänninen 10.27
 3. Samu Lohi 11.19
 4. Lauri Haapala 12.17
 5. Juuso Viinikainen 13.30
 6. Jasper Hämäläinen 15.05
 7. Vili Sistonen 16.41
 8. Santeri Asteljoki 18.14
 9. Luka Väliaho 20.04
 10. Joonas Kumpu 21.15
 11. Niilo Tarkiainen 22.27
 12. Aleksi Paunonen 23.04
 13. Vili Sormunen 23.09

 

Tytöt 4lk

 1. Annika Kirvesniemi 7.27
 2. Veera Liukkonen 7.37
 3. Amalia Collan 8.30
 4. Aada Väisänen 18.46
 5. Eevi Tukiainen 19.18
 6. Sanni Puuska 19.41
 7. Jamina Hämäläinen 22.15
 8. Essi Korhonen 27.12

 

Pojat 4lk

 1. Julius Rantala 7.52
 2. Otto Malewicz 9.01
 3. Emil Pasanen 10.07
 4. Valtteri Heikinheimo 10.29
 5. Joona Koivunen 10.31
 6. Arttu Haapalainen 12.04
 7. Jonne Kataja 12.14
 8. Leevi Pekkanen 12.57
 9. Paavo Kiuru 14.59
 10. Aapo Ruuskanen 15.11
 11. Juhani Nikulainen 17.17

 

Tytöt 5lk

 1. Peppi-Lotta Ravolainen 8.54
 2. Krista Hytönen 9.19
 3. Ninni Saukkonen 11.03
 4. Ninni Väisänen 12.25
 5. Sara Ijäs 13.19
 6. Vilma Saarelainen 13.45
 7. Helmi Seppänen 14.00
 8. Olivia Karppinen 14.39
 9. Saara Himanen 15.41
 10. Elli Paananen 15.57
 11. Ronja Melkinen 16.21
 12. Viivi Väliaho 17.04

 

Pojat 5lk

 1. Urho Peltola 11.14
 2. Eemeli Korpela 11.47
 3. Eelis Ulmanen 11.50
 4. Tuomas Nikulainen 12.07
 5. Jimi Lohi 13.49
 6. Jesse Häkkinen 13.51
 7. Oskari Halme 14.34
 8. Roope Roschier 14.50
 9. Luukas Häkkinen 17.36
 10. Anttu Paalanen 18.35
 11. Tima Kopotev 18.41
 12. Henri Kumpu 19.47

 

Tytöt 6lk

 1. Marianne Holappa 7.05
 2. Pauliina Kirvesniemi 7.07
 3. Aada Forselius 10.08
 4. Aada Immonen 11.04
 5. Noora Häkkinen 11.15
 6. Aada Pirskanen 11.55
 7. Linnea Elovirta 14.36
 8. Iida Väisänen 15.13
 9. Lotta Elovirta 19.03

 

Pojat 6lk

 1. Topi Montonen 9.29
 2. Nico Parkkinen 10.11
 3. Veikka Karonen 10.30
 4. Martti Mäkelä 10.38
 5. Tuomas Häkkinen 12.31
 6. Tami Ruuska 12.42
 7. Akseli Korpela 13.22
 8. Jasperi Malhonen 15.21
 9. Otto Tiitinen 24.51
 10. Eetu Rauhala 26.21
 11. Arttu Koivunen 29.21

 

Sisäilmatiedote 4

Peitsarin koulu

Tiedote sisäilmastoon liittyen

8.2.2018

 

Tilapalvelut on todennut sisäilmatutkimuksen tulosten pohjalta, että rakennuksessa havaitut puutteet vaativat laajamittaisia korjauksia, joiden suunnittelu vaatii perusteellisen hankesuunnittelun sekä normaalin rakennushankkeen eri vaiheet.

Terveysvalvonta on todennut sisäilmatutkimusten tulosten perusteella, että koululla esiintyy terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Välitöntä vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ole.

Tilapalvelut on esittänyt terveysvalvonnalle 10.1. selvityksen toimista, joihin se ryhtyy terveyshaitan rajoittamiseksi Peitsarin koululla.

Terveysvalvonta toteaa annetun esityksen pohjalta seuraavaa:

Saatujen selvitysten perusteella terveysvalvonta toteaa, että tilapalveluiden esittämät toimet ovat tässä vaiheessa riittävät, mutta niillä ei poisteta terveyshaittaa koulusta. Koulunkäynti kiinteistössä voi jatkua, kunnes väistötilat ovat saatavilla.

 

Koulutoimintoja on siirtynyt Peitsarin päiväkodille ja Rämälän koululle. Lisäksi selvityksessä on parhaillaan muiden koulujen tilojen osittainen käyttö väistötilana.

 

Sisäilma-asioihin liittyen koululla järjestetään vanhempainilta to 15.2. klo 18.00.

 

 

Jo tehtyjä ja tulevia toimia sisäilmaan liittyen:

 • Kiinteistön ilmanvaihtoa on tehostettu toistaiseksi sisäilmatutkimuksen tulosten perusteella.
 • Koulun esittämiin tiloihin on toimitettu ilmanpuhdistimet tammikuun lopulla.
 • Koulun ilmanvaihdon osalta tehdään tarkastelua paine-erojen suhteen viikoilla 4-5. Tarkastelulla selvitetään, että onko ilmanvaihto tasapainossa. Raportointi helmikuun puolivälissä.
 • Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiveyttä parannetaan tiivistyskorjauksin. Korjauksen yhteydessä ei avata rakenteita. Korjaukset ovat alkaneet viikolla 5 ja valmistuvat helmikuun loppuun mennessä.
 • Liikuntasalin lattiarakenteeseen tehdään jatkotutkimuksia talvilomalla (vk 9).
 • Väistötilaprosessi on käynnistynyt. Väistötilojen aikataulusta ja laajuudesta tiedotetaan tarkemmin alkukeväästä. Alustavan aikataulun mukaan muutto väistötiloihin tapahtuu marraskuussa 2018. Aikataulua pyritään nopeuttamaan mahdollisuuksien mukaan.

Väistötiloihin siirtymisen jälkeenkin osaa nykyisen koulun tiloista käytetään vielä mahdollisuuksien mukaan. Näitä tiloja ovat mm. ruokala, käsityötilat sekä hallinto- ja liikuntatilat. Liikuntasalin osalta käytettävyys tarkentuu lisätutkimuksen valmistuttua.

 

Oppilaiden osalta mahdolliset oireet ilmoitetaan koulun terveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta kehotetaan olemaan yhteydessä työterveyteen.

Tilojen käyttöä ei ole rajoitettu terveysviranomaisen toimesta.

Käyttäjät pidetään tietoisena tiedotteiden avulla.

 

8.2.2018

Peitsarin koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Tervetuloa vanhempainiltaan to 15.2. klo 18.00

KUTSU

Tervetuloa Peitsarin koulun vanhempainiltaan torstaina15.2. klo 18.00.

Illan aiheena on sisäilma-asiat.

Illan vieraat ovat:

Seija Manninen, kasvatus- ja opetusjohtaja

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Mari Pöyry, terveystarkastaja

Maria Närhinen, terveysvalvonnan johtaja

Marja Kiviö, koululääkäri

 

Tervetuloa!

 

Perjantaina 2.2.2018 järjestettävä AKT:n työnseisaus pysäyttää osan Mikkelin seudun Waltti-joukkoliikenteestä

Perjantaina 2.2.2018 järjestettävä AKT:n työnseisaus pysäyttää osan Mikkelin seudun Waltti-joukkoliikenteestä.

Tiedot on päivitetty Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen sivuilla;  https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-2/tiedotteet

 

Muutokset ovat koko ajan mahdollisia. Seuratkaa joukkoliikenteen tiedotteet  -sivua, kiitos!

 

Korvaavia vuoroja ei järjestetä, vaan tarvittaessa vanhempia pyydetään huolehtimaan lastensa kuljetuksista.

 

 

Terveisin

 

 

Marja-Leena Nuutilainen

Kuljetuskoordinaattori

 

Mikkelin kaupunki

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Kyytineuvo/koulukuljetukset

Maaherrankatu 9 – 11, PL 278, 50100 Mikkeli

Puhelin 044 794 5160

marja-leena.nuutilainen@mikkeli.fi

Peitsarin koulun neuvottelukunnan kokous 16.1.2018.

Peitsarin koulun neuvottelukunnan kokous 16.1.2018.

Hyvät vanhemmat,

Neuvottelukunta kokoontui 16.1. Rämälän koululla Peitsarin koulun sisäilmaongelmien takia. Kokouksen aiheena saadut sisäilmatutkimustulokset ja niiden myötä tarvitaan koululle väistötilat.

Tänään on kaikille huoltajille toimitettu Wilman kautta sisäilmatiedote.

Neuvottelukunta on saanut lisäksi terveysvalvonnan lausunnon asiasta.

Lausunnon mukaan koulu tarvitsee mittavan remontin sisäilmaongelmien vuoksi.

Tilakeskus on kertonut aikataulun miten väistötilojen hankinta (parakit) etenee.

Alustava tilakeskuksen aikataulu väistötilojen osalta olisi seuraava:

Parakkien suunnittelu 4/2018 – 7/2018

Parakkien rakentaminen 8/2018 – 10/2018

Muuttaminen parakkeihin 11/2018

Edellä mainittu tilakeskuksen aikataulu ei neuvottelukunnalle käy. Neuvottelukunta vie asiaa eteenpäin,

jotta aikataulua saadaan nopeutettua (ainakin 2kk) ja parakkeihin päästään viimeistään elokuussa

syyslukukauden käynnistyessä.

Terveystarkastus on lausunnossa todennut että mikäli koulun olosuhteissa tapahtuu merkittävää muutosta

huonompaan suuntaan arvioi terveystarkastus tilanteen uudelleen.

Nyt viimeistään kannattaa kotona olla tarkkana mahdollisten oireiden kanssa tarkkana ja ilmoittaa ne

koulun terveyden hoitajalle Wilman kautta. Sisäilmaoireista saa lisätietoa netistä.

 

Mikkelissä 16.1.2018, Peitsarin koulun neuvottelukunta

 

 

Sisäilmatiedote

Peitsarin koulu

Tiedote sisäilmastoon liittyen

15.1.2018

Osalla opettajista ja oppilaista on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita. Oireet ovat pääasiallisesti ärsytysoireita. Oireilun johdosta kiinteistössä tehdyt sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet vuoden 2017 lopulla.

Koululla on kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta.

Työryhmä käsitteli sisäilmatutkimuksen tuloksia 19.12. palaverissaan. Tutkimuksessa havaittiin useampia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilmaan ja sen laatuun heikentävästi.

Näitä tekijöitä olivat:

-rakenteiden ilmavuodot

-rakenteissa olevat kosteusvauriot

-alueelliset lattiapinnoitteen vauriot

-kuitulähteet rakenteissa

 

Edellä mainittujen löydösten perusteella Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta, toteaa lausunnossaan, että Peitsarin koulussa esiintyy terveydensuojelulain 27 §:n mukaista terveyshaittaa. Välitöntä vaaraa terveydelle ei kuitenkaan ole.

Tilapalvelut on esittänyt 10.1.2018 selvityksen terveysvalvonnalle terveyshaitan rajoittamiseksi.

Rakennuksessa havaitut puutteet vaativat laajamittaisia korjauksia, joiden suunnittelu vaatii perusteellisen hankesuunnittelun sekä normaalin rakennushankkeen eri vaiheet.

Liikuntasalin lattiarakenteeseen tehdään jatkotutkimuksia talvilomalla (vk 9).

Kiinteistön ilmanvaihtoa on tehostettu toistaiseksi sisäilmatutkimuksen tulosten perusteella.

Lisäksi rakenteiden ilmatiiveyttä tullaan parantamaan välittömillä korjaustoimenpiteillä.

 

Väistötilaprosessi on käynnistynyt. Väistötilojen aikataulusta ja laajuudesta tiedotetaan tarkemmin alkukeväästä. Todennäköisesti väistötiloihin muutto tapahtuu 2018 vuoden loppupuolella.

 

Oppilaiden osalta mahdolliset oireet ilmoitetaan koulun terveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta oltava yhteydessä työterveyteen.

 

Tilojen käyttöä ei ole rajoitettu terveysviranomaisen toimesta.

 

Käyttäjät pidetään tietoisena tiedotteiden avulla.

 

 

 

 

 

15.1.2018

Peitsarin koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Talviliikunta-arpajaiset

Peitsarin koulussa on jo monta vuotta harrastettu hiihtotalkoita, joilla innostetaan lapsia hiihtämään. Lasten hiihtosuoritukset merkitään ylös koko talven ajalta, koulussa ja vapaa-ajalla. Tietyllä määrällä hiihtosuorituksia saa arpalipun keväällä suoritettavaan urheiluvälinearvontaan. Arpalippuja saa tienata niin monta kuin jaksaa hiihtää

Liikuntasuoritus = - tunti suksilla tai

 - 2,5 km hiihtoa tai

- tunti luistelua tai

 - päivä laskettelurinteessä

 

Liikuntasuoritukset merkitään luokan seinällä olevaan taulukkoon.

Yhden arpalipun saa seuraavilla suoritusmäärillä:

1 lk  7  rastia = arpalippu

2 lk  8 ”

3 lk 9 ”

4 lk  10 ”

5 lk  11 ”

6 lk  12 ”

Korjattu versio kuvausaikatauluun 11.1.

Kuvausaikataulu

to 11.1.2018

 

 

klo

ryhmä

ryhmän koko

muu henkilökunta

8.30 30min

e-luokka

8

9

9.00 25 min

4

15

2

9.25 35 min

5B

19

1

9.35

koko koulun kuva

 

 

10.25 35 min

2.lk

19

2

11.00 35 min

1.lk

21

1

11.35 25 min

RUOKATAUKO

 

 

12.00 15 min

HENKILÖKUNNAN KUVA

 

24

12.15 40 min

3.lk

25

2

12.55 35 min

5A

18

2

13.30 30 min

6

21

2

OutoLintu näyttely Studio Wäkewässsä

WÄKEWÄ studio

Tenholankatu 4 C (käyn1 talon päädystä), 50100 Mikkeli

Avoinna näyttelyaikoina ma‐pe 17‐19, la 11‐3 ja sopimuksesta

www.wakewa.net

8.‐20.1.2018

OUTO LINTU

Peitsarin ja Paatelan koulun oppilaat & työryhmä

Yhteistyössä

Koulukuvaus on to 11.1. alkaen klo 8.30

Kuvausaikataulu

to 11.1.2018

 

 

klo

ryhmä

ryhmän koko

muu henkilökunta

8.30 30min

e-luokka

8

9

9.00 25 min

5B

15

2

9.25 35 min

1.lk

19

1

10.00 35 min

2.lk

19

2

10.35 25 min

koko koulun kuva

 

 

11.00 35 min

4.lk

21

1

11.35 25 min

RUOKATAUKO

 

 

12.00 15 min

HENKILÖKUNNAN KUVA

 

24

12.15 40 min

3.lk

25

2

12.55 35 min

5A

18

2

13.30 30 min

6

21

2

Joulumieltä kaikille!

Tänään selvisi, että 4.-luokka voi muuttaa kevätlukukaudeksi Rämälän koululle. 
Tammikuun ensimmäisellä viikolla teemme tarvittavat järjestelyt ja tavoitteen on aloittaa koulunkäynti Rämälässä ma 8.1.

Joulurauhaa kaikille!

Sisäilma-asiaa

Sisäilma-asiaa

Tiistaina kokoontui koulullamme sisäilmatyöryhmä.

Huoltajia tiedotetaan sisäilmatutkimusten tuloksista tammikuussa sisäilmatyöryhmän tiedotteella. Suunnitteilla on myös vanhempainilta helmi-maaliskuussa.

Neljännelle luokalle selvitellään parhaillaan mahdollisuutta siirtyä kevätlukukaudeksi Rämälän koululle. Toiveena on, että erityisopetus voi jatkaa kevätlukukauden Peitsarin päiväkodilla.

Katariina Vilén

Mikkelin hiihtäjien lasten hiihtokoulu

 

Mikkelin Hiihtäjien

Keskiviikkoisin 10.1. - 21.2.2018

KLO 18-19

Rantakeitaan kentällä

Kunnanmäki 3, 50600 Mikkeli

Hiihtokoulu on suunnattu

2011 ja sitä aiemmin syntyneille, kaikentasoisille hiihtäjille.

Ilmoittautuminen 4.1.2018

mennessä Mikkelin Hiihtäjien

nettisivuille:

https://mikkelinhiihtajat.sporttisaitti.com/hiihtokoulu/

Osallistumismaksu 50€,

sis. ohjauksen, Hiihtoliiton Ski-passin ja päättäjäiset. Sisaralennus 10€, 3.sisarus ilmaiseksi.

Hiihtokoulun rehtorina toimii

Antti Lampinen!

Lisätietoja: mikkelinhiihtajat.fi,

toimisto@mikkelinhiihtajat.fi

tai 040 412 3445.

Viimeinen koulupäivä to 21.12. klo 8.50-12.00

Hei!

Joulukalenterin luukut käyvät vähiin.

Viimeisen koulupäivän to 21.12. ohjelma:

8.50 Koulu alkaa.

9.00 Kävelemme Lähemäen seurakuntalolle. Koululle jäävät oppilaat ovat erityisopettajan kanssa.

10.00 Joulukirkko Lähemäen seurakuntatalolla.

10.30 Alkaa paluumatka koululle jalkaisin.

11.00 Ruokailut luokan oman aikataulun mukaan.

12.00 Koulu loppuu kaikilta.

Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!

Peitsarin koulun väki

Mikkelin kesäyliopisto järjestää hiihtoloman alkajaisiksi Lasten Akatemian – Minä kuvataiteen maailmassa: kolmiulotteinen lähiympäristö, jossa perehdytään kolmiulotteisiin kuvataiteen tekniikoihin oman tekemisen kautta.

Mikkelin kesäyliopisto järjestää hiihtoloman alkajaisiksi Lasten Akatemian – Minä kuvataiteen maailmassa: kolmiulotteinen lähiympäristö, jossa perehdytään kolmiulotteisiin kuvataiteen tekniikoihin oman tekemisen kautta.

Kuvataiteilija Hanna Vahvaselän opastuksella tutustutaan kuvataiteen erilaisiin kolmiulotteisiin tekniikkoihin. Lasten Akatemiassa tutkitaan omaa arkista lähiympäristöä inspiraation lähteenä ja tehdään 3-uloitteisia töitä kipsille ja levylle. Lasten Akatemiassa tehdään myös näyttelykäynti ja työskennellään taiteilijan ateljeessa. Lasten Akatemian päätteeksi kootaan lasten omista tuotoksista taidenäyttely. Akatemia huipentuu näyttelyn avajaisiin. Lasten Akatemian filosofiana on oppia ymmärtämään omaa taidekokemusta ja kuvataidetta käytännön tekemisen ja kokemisen kautta.

Ohjelma maanantaina 26.2.2018 klo 9–15

Klo 9.00–11.15 Tutustuminen ja oman taiteellisen työskentelyn käynnistäminen (omakuva)

Klo 11.15–12.00 Lounas

Klo 12.00–14.45 Lähiympäristöstä inspiroituminen valokuvaamalla ja työskentelyä taiteilijan ateljeessa (kipsireliefi)

Klo 14.45–15.00 Paluu kesäyliopistolle ja päivän taidekokemusten purkaminen

Ohjelma tiistaina 27.2.2018 klo 9–15

Klo 9.00–10.00 Omaa taiteen tekemistä (3D-työ omasta lähiympäristöstä)

Klo 10.00–11.15 Näyttelykäynti

Klo 11.15–12.00 Lounas

Klo 12.00–14.30 Oma työskentely jatkuu, töiden viimeistely, esillepano ja loppukeskustelu

Klo 14.30–15.00 Taidenäyttelyn avajaiset: todistukset ja Lasten Akatemian päätösherkut

Hinta 65 € sisältää lounaat ja välipalat, ohjatun toiminnan, näyttelykäynnin, materiaalit ja vakuutuksen.

Lasten Akatemiaan otetaan 16 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä!

Ilmoittautumiset 11.2.2018 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli,

puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Välitättehän Lasten Akatemiasta tietoa eteenpäin koulunne opettajille ja oppilaidenne vanhemmille!

Rehtorin puhe itsenäisyysjuhlassa 4.12.2017

Arvoisa juhlaväki !

Tervetuloa juhlimaan yhdessä satavuotiasta Suomea.

Suomalaisuus elää parhaillaan suurta murrosta. Suomi ja suomalaisuus näyttäytyy kaikille omalla tavallaan; iästä, asuinpaikasta ja perhetaustasta riippuen.

Itselleni vuosi 1917 on merkityksellinen. Silloin syntyi mummoni Aili Aune Inkeri Mälkiä. Hän syntyi ja varttui aikuiseksi Antreassa, noin 80 kilometriä Viipurista koilliseen. Antrea kuului tuolloin Suomelle, mutta menetimme alueen jatkosodassa Neuvostoliitolle ja nykyään Antrea on osa Venäjää.

Aili avioitui Mikkelin maalaiskuntalaisen Taavetin kanssa ja he asettuivat asumaan Parkkilan kylään, 15 kilometrin päähän koulultamme. Pieni torppa nousi Ylimmäisen rannalle ja tilan nimeksi tuli Suopelto. Vaatimattomaan tilaan kuului muutama peltotilkku ja kasvimaa, jonka tuotteilla täytettiin syksyisin maakellarin laarit ja hyllyt.

Pihapiirissä oli pieni navetta, jossa oli muutama lehmä. Kasvattipossu oli aina nimeltään Matti ja Matti syötiin aina jouluisin. Ulkovessa sijaitsi ladon kulmalla ja pihalla räksytti suomenpystykorva. Koira oli niin rakas Taavetille, että sen elämä jatkui kuolemankin jälkeen papan tekemissä rukkasissa. Pihalla juoksenteli kanoja ja kissoja.

Esikoisena syntyi vuonna 1937 kehitysvammainen Anja. Mummo piti hyvää huolta Anjasta koko ikänsä. Lapsia tuli kaikkiaan viisi, elämä oli yksinkertaista ja elanto niukkaa. Pappa teki lisätienestinä metsätöitä ja perheen vanhin poika, eli Isäni Eino oli apuna heti kun kynnelle kykeni.

Pappa oli tietysti myös sodassa. Hän oli tykkimies ja palasi takaisin ehjin nahoin. Niistä ajoista hän ei meille koskaan puhunut, mutta Itsenäisyyspäivinä katsoimme Edvin Laineen Tuntemattoman sotilaan - Kiltajullit vierailivat merkkipäivinä ja TV:n päällä komeili muistoksi saatu pakkikello. Kun televisiossa kilpailivat suomalaiset urheilijat, niin voiton sattuessa pyyhimme salaa kostuneita silmäkulmia hihaan.

Mummolassa opin monia asioita, muun muassa sen, että yhteiset ruokahetket ovat tärkeitä. Olen kirnunnut mummon kanssa voita ja tiedän mistä ruoka tulee. Söimme jo tuolloin tietämättämme puhdasta lähiruoka.

Opin että rahaa saa, kun tekee työtä - kitkee, siivoaa tai leipoo. Opin myös että vaikka olemme erilaisia - olemme kaikki samanarvoisia.

Opin kunnioittamaan luontoa. Papan kanssa vedettiin verkot, käytiin sienessä ja marjassa sekä jahdattiin jäniksiä. Joskus kiipesimme pihalla olevan siirtolohkareen päälle ja ihailimme ympärillemme aukeavaa kukkaniittyä. Päivänkakkarat ja kissankellot huojuivat sinivalkoisena tuulessa.

Opin, että rantasauna ja pulahdus järvessä rentouttaa mielen. Lukihan rantasaunan löylymittarissakin - Kun soivat kiukaan mustat urut, unhoittuvat arjen harmaat surut.

Nyt mummo ja pappa ovat jo nukkuneet pois ja Suopelto on myyty tuntemattomille. Kuitenkin mummolan muistot edustavat minulle suomalaista elämänmenoa. Tunnen edelleen noita aikoja muistellessa lämpöä, yhdessäoloa ja sukupolvien jatkumoa.

Viisikymppisenä olen saanut nähdä Suomen muutoksen ja nousun hyvinvointivaltioksi. Pääsin peruskouluun ja töihin heti valmistuttuani opettajaksi. Sattuma heitti minut yli kahdeksikymmeneksi vuodeksi lähellä Suopeltoa, Rahulan kouluun, joka on sattumalta rakennettu vuonna 1917. Osaan olla kiitollinen tästä kaikesta. Olen ollut onnekas.

Maailma ja Suomi sen mukana muuttuvat kovaa vauhtia globaaliin suuntaan. Tulevaisuuden haasteet ovat ympäristökysymyksissä, energian tuotannossa ja yhteiskunnassa. Pidetään jatkossakin hyvää huolta toisistamme ja tehdään työtä yhteisen hyvän eteen. Hyvinvointimme alkaa läheltä. Se on huolenpitoa ja välittämisestä.

Onnea satavuotiaalle Suomelle ja meille kaikille!

Peitsarin koulun blogi

Tervetuloa hakemaan 3M -musiikkiluokalle!

Tervetuloa hakemaan 3M -musiikkiluokalle!

Mikkelin kaupungin musiikkiluokille ovat tervetulleita pyrkimään kaikki laulamisesta, soittamisesta ja musiikista kiinnostuneet Mikkelin kaupungissa asuvat toisen luokan oppilaat. Musiikkiluokat toimivat Päämajakoulussa (3.- 6.lk) ja Urheilupuiston koulussa (7. – 9.lk).

Päämajakoulu on remontoitu perusteellisesti ja meillä on musiikin opetuksen käytössä loistavat tilat ja välineet. Koko koulukiinteistö on uudistettu sekä sisältä että ulkoa ja se tarjoaa lapsille mitä parhaimmat mahdollisuudet opiskeluun. Koulussa on erilaisia aineluokkia ja ryhmätyötiloja sekä upea monitoimitila esimerkiksi kuoron harjoituksiin.

HAKEMINEN MUSIIKKILUOKALLE

Tieto musiikkiluokalle hakemisesta on lähetetty Wilmassa kaikille Mikkelin 2.luokkien oppilaiden huoltajille. Täytä musiikkiluokkahakemus oppilaan Wilmassa kohdassa Lomakkeet keskiviikkoon 3.1.2018 mennessä. Halutessasi voit tulostaa hakemuksen koulun nettisivuilta ja toimittaa paperiversion Päämajakoululle. Musiikkiluokalle (3M) hakemista koskevat tiedot liitteineen löytyvät osoitteesta www.paamaja.fi.

INFO

Musiikkiluokalla opiskelua koskeva tiedotustilaisuus järjestetään hakijoille ja heidän huoltajilleen torstaina 07.12.2017 klo 18.00 Päämajakoulun musiikkiluokassa, Otto Mannisenkatu 10, 2.kerros.

Tervetuloa musiikkiluokkien konserttiin!

LUMIVALKEAA -JOULUKONSERTTI

keskiviikkona 13.12.2017 klo 18.00 Mikkelin Pitäjänkirkossa Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 10 €

Tervetuloa musiikkiluokalle Päämajakouluun

Heikki Väätäinen

rehtori

Päämajakoulu

Launiala messut 19.11. 10-14

Tevetuloa mukaan:

LAUNIALA MESSUT järjestää Launiala seura:

SU 19.11. KLO 10-14 Launialan koulun salissa, kulku parkkipaikalta, VAPAA PÄÄSY

* JÄTTIKIRPPIS: mukana 30 myyjää

* KIRJATORI JA ONGINTAA LAPSILLE

Nyt hyväkuntoisia lasten ja nuorten kirjoja, osa uudenveroisia, sekä ihania klassikkokirjoja vuosien takaa, nyt Kirjatori hinnoin! * uusia kortteja.

* Ongintapisteestä mukavia yllätyksiä. 1 e ja 2 e.

* TAIDEPAJA lapsille ja aikuisille: Osallistu ja voita palkintoja, arvonta klo 13.30: 2 kpl Visulahden perhelahjakorttia, McDonalds lahjakortit..

* Aikuisten ja lasten KIRJA / LEHTI -VAIHTOPISTE

”Tuo yksi, vie yksi kirja.”

* KÄSITYÖLÄISTEN tuotteita :Kransseja, villasukkia, koruja, askartelumatskuja…

* Esillä Esikaupungin VPK:n PALOAUTO, hälyvarauksin

ja pieni koira Makkara vierailee…

* ILMAPALLOJA, McDonalds Graani

* TERVEYSTORI: Mikkelin Suolahuone: messutarjous & arvontaa sekä Aloe Vera.

*Launiala seuran KAHVIO ja JÄSENPISTE: vielä ehdit lunastaa jäsenkortin jolla saa loppuvuoteen saakka etuja, mm McDonalds Graani, ParturiKampaamo Launiala, KulmaPub, Grillibaari Launiala

Tervetuloa mukaan messutunnelmaan, arvonnat klo 13.30. Launiala seura

Soittajaiset 15.11.klo 9.50

Peitsarin koulun perinteiset SOITTAJAISET pidetään keskiviikkona 15.11. klo 9.50. Tässä pienimuotoisessa konsertissa esiintyvät koulumme oppilaat, jotka harrastavat jonkin instrumentin soittoa. Myös vanhemmat olette tervetulleita soittajaisiin. Tilaisuus kestää puolisen tuntia.
Tervetuloa!

t. Ulla-Maija

Suomi 100 v. KUTSU

Suomi 100 v.

Peitsarin koulun

Itsenäisyyspäiväjuhlaan

4.12.2017 klo 18 alkaen!

Juhla alkaa yhteisellä osuudella salissa.

Klo 18.15 siirrytään omiin luokkiin.

Klo 18.55 siirrytään takaisin saliin; tanssit.

Juhla päättyy klo 19.15

lippusaattueeseen.

Kotiin tulee kutsu, jossa on palautettava ilmoittautumislomake.
Juhliin ilmoittautuminen luokanopettajalle 17.11.2017 mennessä.

Tiedote sisäilmastoon liittyen

Peitsarin koulu

Tiedote sisäilmastoon liittyen

23.10.2017

Osalla opettajista ja oppilaista on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita. Oireilevien osuus on kasvanut syksyn aikana verrattuna viime kevääseen. Oireet ovat pääasiallisesti ärsytysoireita. Tämän johdosta kiinteistössä tehdään viikkojen 45 ja 46 aikana sisäilmaan liittyviä tutkimuksia. Tutkimusten on tarkoitus valmistua joulukuun puolivälissä.

Koululla on kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä ja seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta.

Sisäilmatyöryhmä kokoontui 13.10. Kokouksessa käsiteltiin oireilua opettajien ja oppilaiden osalta, kiinteistön historiatietoja, hyväksyttiin tutkimussuunnitelma ja sovittiin jatkotoimista. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran jouluviikolla 19.12. Ryhmä seuraa tilannetta ja tutkimusten etenemistä aktiivisesti.

Oppilaiden osalta mahdolliset oireet ilmoitetaan koulun terveydenhoitajalle. Henkilökunnan osalta oltava yhteydessä työterveyteen.

Tilojen käyttöä ei ole rajoitettu. Koulu selvittää kuitenkin vaihtoehtoisia tiloja kahden luokan osalta.

Käyttäjät pidetään tietoisena tiedotteiden avulla.

23.10.2017

Peitsarin koulun kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Ajankohtaista

Kesäkerho 1.-4. luokkalaisille 1.-5.8.2016

Kesäkerho 1.-4. luokkalaisille 1.-5.8.2016 Tervetuloa liikunnalliseen WAU! Kesäkerhoon 1.-5.8.2016 klo 10-13. Kerho järjestetään Mikkelin Tuppuralan koulun liikuntasalissa ja piha-alueella ja se on suunnattu 1.-4. luokkalaisille. Kerhon hinta on ...

Vappujuhlat perjantaina 29.4.2016

Vappujuhlat perjantaina 29.4.2016 Ohjelmassa naamiaiset, parhaat puvut palkitaan elokuvalipulla Myytävänä herkullisia tuotteita: karkkia, leivonnaisia, popcornia, munkkeja ja simaa/mehua Arpajaiset, hyvät palkinnot Koulua klo 8.50-12.00 terveisi...

LASTEN AKATEMIA 3.-5.8.2016

LASTEN AKATEMIA 3.-5.8.2016 Tieteestä - ja varsinkin eläintieteestä 9-12 -vuotiaille Lampaan villoja ja eläinterapiaa! Mikkelin kesäyliopisto järjestää lapsille suunnatun, innostavan ja hauskan Lasten Akatemian, jossa lapset oppivat oman kokem...

Vappujuhla 29.4. klo 9.00-12.00

Vappujuhlat perjantaina 29.4.2016 Ohjelmassa naamiaiset, parhaat puvut palkitaan elokuvalipulla Myytävänä herkullisia tuotteita: karkkia, leivonnaisia, popcornia, munkkeja ja simaa/mehua Arpajaiset, hyvät palkinnot Koulua klo 8.50-12.00 terveisi...

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSKOULULAISTEN MAKSUTTOMAT JOUKKOLIIKENNEMATKAT

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSKOULULAISTEN MAKSUTTOMAT JOUKKOLIIKENNEMATKAT

Lipputuotteeseen on oikeutettu:

 • käsiteltävä ikäluokka: lapsi (7v – 16v)
 • Mikkelin kaupungin alueen peruskoululaisille
 • henkilökohtainen

Waltti-kortille ladattava lipputuote on:

 • vuoden kausilippu
 • voimassa 365 vuorokautta ensimmäisestä autolaitekuittauksesta bussissa
 • matkoja päivässä voi tehdä rajattomasti
 • matkustusvyöhykkeet A-E
 • matkustusoikeus kattaa koko Mikkelin kaupungin alueen Waltti-liikenteet

Oppilaat / vanhemmat

 • W-kortit noudettavissa ma 31.7. – pe 11.8.2017 välisenä aikana oppilaan koulun lähimmästä yhteispalvelu/kirjastotoimipisteestä (katso erillinen luettelo)
 • korttia lunastettaessa tarkistetaan oppilaan tiedot (nimi, osoite, mielellään myös hetu), noutajan nimi, pvm ja kuittaus noudetusta kortista
 • matkakortin saa oppilaan koululta kouluvuoden alkaessa 15.8. 2017

Aikataulu

 • korttien jakelu oppilaille alkaa 31.7. alkaen paikallisten yhteispalvelupisteiden ja pääkirjaston kautta

Peruskoululaisten maksuttoman waltti-kortin

matkustusoikeus bussiliikenteessä alkaa ma 7.8.2017

Tiedottaja

Liisa Heikkinen

Joukkoliikenneinsinööri

Tekninen toimi / Kyytineuvo / joukkoliikenne

Maaherrankatu 9-11 / PL 278, 50101 Mikkeli

puh. 044 794 2526

liisa.heikkinen(at)mikkeli.fi

Mikkkelin peruskoululaisten Waltti-bussikorttien noutopisteet ja asiointiajat

ma 31.7. – pe 11.8.2017 välisenä aikana

Kaupunginkirjasto, pääkirjasto (Raatihuoneenkatu 6)

ma - to klo 10 – 19, pe klo 10 – 18

 • Ihastjärven koulu
 • Kalevankankaan koulu
 • Launialan koulu
 • Lähemäen koulu
 • Mikkelin Lyseon koulu
 • Moision koulu
 • Olkkolan koulu
 • Peitsarin koulu
 • Rahulan koulu
 • Rouhialan koulu
 • Rämälän koulu
 • Sairilan koulu
 • Tuppuralan koulu
 • Urheilupuiston koulu
 • Urpolan koulu
 • Vanhalan koulu

Rantakylän yhteispalvelupiste/kirjasto, Rantakylä-talo (Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli)

ma klo 11 – 19, ti ja to klo 12 – 19, ke ja pe klo 10 – 16

 • Rantakylän yhtenäiskoulu

Anttolan yhteispalvelupiste/kirjasto, Anttola-talo (Taipaleentie 31, 52100 Anttola)

ma klo 12 – 19, ti - ke klo 10 – 16, to klo 13 – 19, pe klo 10 – 16

 • Anttolan yhtenäiskoulu

Haukivuoren yhteispalvelupiste/kirjasto (Keskustie 52, 51600 Haukivuori)

ma klo 12 – 19, ti - ke klo 10 – 16, to klo 13 – 19, pe klo 10 – 16

 • Haukivuoren yhtenäiskoulu

Suomenniemen yhteispalvelupiste/kirjasto (Kirkonkyläntie 14,52830 Suomenniemi)

ma klo 11 – 18, ke ja pe klo 10 – 16

 • Suomenniemen koulu

Otavan lähipalvelukeskus (Akuntie 4, 50670 Otava)

ma - pe klo 10 – 18

 • Otavan koulu

Ristiinan yhteispalvelupiste/kirjasto (Brahentie 34, 52300 Ristiina)

ma klo 12 – 19, ti-ke klo 10 – 16, to klo 13 - 19 pe klo 10 – 16

 • Ristiinan yhtenäiskoulu

Rehtorin kevätjuhlapuhe 3.6.2017

Arvoisat oppilaat, huoltajat, sukulaiset ja henkilökunta

Suomi viettää parhaillaan sadatta syntymäpäivävuottaan teemalla YHDESSÄ. Tämä näkyy monella tavalla myös kouluissa. Uuden opetussuunnitelman tavoitteissahan korostuu YHDESSÄ oppiminen ja tekeminen, vuorovaikutus sekä oppilaiden osallisuus.

Tänä vuonna olemme YHDESSÄ toteuttaneet kaksi monialaista oppimiskokonaisuutta. Syksyllä harjoittelimme tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä keväällä tutustuimme 100-vuotiaaseen Suomeen.

Mieleen jäi erityisesti runsaslukuinen ja lämminhenkinen isovanhempien päivä. Kaukaisimmat isovanhemmat olivat tulleet Kuusamosta asti tutustumaan lastenlapsensa koulupäivään. Saimme myös oman koulumummon Leenan. Suomeen perehtyminen vielä jatkuu syyslukukaudella; tutustumme Mikkelin historiaan, perinneleikkeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen ja tansseihin. Juhlavuosi huipentuu JOULUKUUSSA pidettävään Itsenäisyyspäivän juhlaan.

Lisäksi olemme touhunneet monenlaista YHDESSÄ kummioppilaiden kanssa. Oma ekaluokkani sai paljon oppia tietotekniikasta omilta kummeiltaan. Vertaisoppiminen ja -arviointi ovat varmasti olleetkin monelle mieluista puuhaa.

Bookstudion seinille on ilmestynyt uutta, YHDESSÄ toteutettua taidetta. Seinällä koreilee Suomi-aiheinen keramiikkatyö, josta löytyy jokaisen oppilaan omatekemä osa. Joko löysit omasi? Yhteisötaidekerhossa syntyi maaginen magneettipuu.

Otimme syksyllä käyttöön VERSOn eli vertaissovittelun. Oppilaat ovat ratkoneet menetyksellisesti YHDESSÄ välituntien pikkuongelmia. Toiminta on ollut onnistunutta, sillä kasvatuskeskustelut ovat vähentyneet . Erityiskiitos hyvästä Verso-työstä sovittelijoille ja ohjaajille Annelle, Tuulalle ja Pirjolle!

Olemme olleet mukana Opetushallituksen rahoittamassa YHTEISPELI- hankkeessa. Yhteispeli- hanke tarjoaa käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveyden tukemiseksi. Luokkapiireissä olemme opetelleet kuuntelemaan ja kertomaan. Teen itse- tunneilla harjoittelimme itsenäistä työskentelyä. Itsenäisessä työssä onnistuminen on tärkeä taito myös myöhemmän elämän kannalta. Se vaikuttaa siihen, miten lapsi luottaa omiin kykyihinsä ja sietää pientä epävarmuutta.

Kodin ja koulun yhteistyö on myös parhaimmillaan YHDESSÄ tekemistä. Neuvottelukunta on järjestänyt TÄNÄ LUKUVUONNA kaksi tapahtumaa; AKTIIVINEN ARKI- ILOINEN ILTA liikutti meitä syksyllä ja keväällä TEEMME YHDESSÄ -ILLASSA teimme käsillä. Neulomista ja virkkausta voi jatkaa kesän yli, sillä osat kiinnitetään puuhun vasta syksyllä. Räsymattojen maalaus ulkolaatoituksille toteutetaan myös syksyllä. Samoin tulemme istuttamaan Tulevaisuuden kuusen koulun pihalle.

Lämmin kiitos neuvottelukunnan jäsenille kolmen vuoden kaudesta. Erityisesti kiitos puheenjohtaja Tarja Kankkuselle ja sihteeri Merja Koposelle. Uusi neuvottelukunta valitaan heti syksyllä ensimmäisessä vanhempainillassa.

Muutama sana vielä koulumme jättäville kuudesluokkalaisille:

Facebookissa on ryhmä nimeltä Alakoulun Aarreaitta. Virpi- ope Joensuusta oli jakanut kuvan oppilaan koepaperin ylänurkasta. Sieltä löytyy kohta NÄHNYT. Siihenhän huoltaja laittaa NIMENSÄ kokeen nähtyään. Oppilas oli kirjoittanut NÄHNYT viivalle: KAIKEN.

Oppilas oli siis mielestään NÄHNYT jo KAIKEN.

Itsellekin joskus tuttu tunne, kunnes huomaa taas nähneensä ja oppineensa jotakin uutta. Elämä on siis jatkuvaa muutosta, oppimista ja uuden löytämistä.

Elämänohjeeksi teille edesmenneen presidenttimme Mauno Koiviston fundeeraus, eli ajatus: Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Ahkeria ja innostavia kouluvuosia teille eteenpäin sekä VIISAITA VALINTOJA elämän tielle.

Lopuksi haluan kiittää lämpimästi KOKO koulun henkilökuntaa ja vanhempia hyvästä yhteistyöstä.

Koulun tehtävä on taata oppilaille turvallinen oppimisympäristö ja herättää oppilaissa innostusta, kiinnostusta, yhteisöllisyyttä ja oppimisen iloa. Hyvä itsetunto on tie terveeseen kasvuun. Tätä kaikkea on ollut havaittavissa. Kiitos siitä kuuluu kaikille opettajille, koulunkäyntiavustajille ja muulle henkilökunnalle!

Syksyllä jatkamme uusin voimin ja eväin.

Oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesää kaikille!

3-ottelun tulokset

3-ottelu

1-2 LK TYTÖT

 1. Siiri F. 7 p.
 2. Tianna 10 p.
 3. Inkeri 12 p.
 4. Enni 13 p.
 5. Saga 14 p.
 6. Bea 16 p.
 7. Sofia 19 p.
 8. Tinja 25 p.
 9. Nella 26 p.
 10. Ella 31 p.

1-2 LK POJAT

 1. Roope 7 p.
 2. Tomas 10 p.
 3. Elias 15 p.
 4. Daniel 16 p.
 5. Niilo 19 p.
 6. Veeti 20 p.
 7. Jasper 23 p.
 8. Leo 25 p.
 9. Aleksi 26 p.
 10. Niklas 27 p.

3-4 LK TYTÖT

 1. Ninni V. 5 p.
 2. Ninni S. 7 p.
 3. Hilla 10 p.
 4. Amalia 14 p.
 5. Veera 20 p.
 6. Olivia 24 p.

3-4 LK POJAT

 1. Michael 9 p.
 2. Eemeli 17 p.
 3. Jesse H. 19 p.
 4. Leevi 21 p.
 5. Eelis 30 p.
 6. Luukas 33 p.

5-6 LK TYTÖT

 1. Ida U. 3 p.
 2. Marianne 9 p.
 3. Noora 11 p.
 4. Pauliina 15 p.
 5. Aada F. 20 p.
 6. Aada P. 23 p.
 7. Aada I. 22 p.
 8. Iida 26 p.
 9. Linnea 29 p.

5-6 LK POJAT

 1. Hekmat 4 p.
 2. Topi 9 p.
 3. Aleksandr 12 p.
 4. Martti 15 p.
 5. Eetu R. 20 p.
 6. Nico 22 p.
 7. Akseli 29 p.
 8. Jasper 30 p.
 9. Tuomas 39 p.
 10. Veikka 44 p.

Ajankohtaista

Hatsinan kesäleiri

Hei vanhemmat! Kesä lähestyy nopeaan tahtiin ja Urheiluseura Hatsina on järjestämässä runsaasti toimintaa 4 – 15 vuotiaille lapsille/nuorille. Vuosien taukojen jälkeen takaisin kuvioihin palaavan Hatsinan kesäleirin, sekä uuden toimintamuotomme,...

Englannin kesäkurssit 6-12 -vuotiaille

Englannin kesäkurssit 6-12 -vuotiaille Kielikurssi rohkaisee lapsia puhumaan englantia! Toimimme pienissä ryhmissä, joissa painotetaan leikkimieltä ja pyritään näin innostamaan ja rohkaisemaan uuden kielen oppimisessa. Ohjaajamme kokoontu...

Tervetuloa tekemän yhdessä to 11.5. klo 17.30

Tervetuloa tekemään yhdessä! Peitsarin koulun neuvottelukunta kutsuu lapset vanhempineen ja isovanhempineen tekemään käden töitä Peitsarin koululle torstaina 11.5.2017 klo 17.30 alkaen. Luvassa on neulontaa ja virkkausta sekä ”räsymattojen” maala...

11.5. koululaisten maastojuoksukilpailut raviradalla

Hei! Torstaina 11.5. on koululaisten maastojuoksukilpailut Raviradalla. Lähdemme koululta 8.30 ja paluukyyti koululle lähtee Raviradalta noin klo 12.00. Saamme koululta pienet eväät mukaan, mutta kotoa voi ottaa mukaan eväät ja ainakin juomista k...

Kevätjuhla on ti 30.5.2017 klo 18.00

Tervetuloa Peitsarin koulun kevätjuhlaan tiistaina 30.5.2017 klo 18.00. Juhlan kesto on noin tunti. Todistusten jako on lauantaina 3.5. klo 8.00 terveisin Peitsarin koulun väki Peitsarin koulu

Soittajaiset

Hei! Soittajaiset pidetään keskiviikkona 10.5. klo 9.50 alkaen. Soittajaiset kestää noin tunnin. Aluksi on seurakunnan lyhyt päivänavaus, johon voi halutessaan osallistua. Tervetuloa! t. Tuula ja Ulla-Maija

Vappujuhlat 28.4. Koulua kaikilla perjantaina klo 8.50-12.00.

Hei!

Perjantaina 28.4. on koulullamme vappujuhlat. Koulupäivä on kaikilla oppilailla klo 8.50-12 (kolmasluokkalaiset ja mahdollisesti EAU oman aikataulun mukaan). Perjantaina koulussa on naamiaiset ja parhaat asut palkitaan. LIsäksi ohjelmassa on arpajaiset ja myyjäiset, joten kouluun voi ottaa rahaa mukaan. Aikataulu on suunniteltu niin, että ruokailun jälkeen pääsee herkuttelemaan.

Mukavia vappujuhlia toivotelle kolmasluokkalaiset ja Tuula-ope

Peitsarin koulun valokuvauskilpailu YHDESSÄ: Suomi 100 vuottaJulistamme valokuvakilpailun Yhdessä: Suomi 100 vuotta tammi – huhtikuun ajalle. Kuva voi olla paperinen tai digitaalisessa muodossa oleva kuva, jonka lapsi tai lapsi huoltajien kanssa yhdessä kuvaavat. Parhaat kuvat palkitaan ja kuvista tehdään näyttely kevätjuhlaan.

Neuvottelukunnan kokouspöytäkirja 22.3.2017

Neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja

Aika ke 22.3.2017 klo 18 - 19:30

Paikka Peitsarin koulu

Osallistujat Tarja Kankkunen (pj.), Merja Koponen (siht.), Minna Korpela, Kirsti Kivelä, Jaana Outinen, Markus Rauhala, Jaakko Merenheimo, Tiina Huttunen, Katariina Vilen

Käsitellyt asiat

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tarja Kankkunen avasi kokouksen.

 1. Yhteispeli-hanke

Katariina Vilen esitteli Yhteispeli-hanketta, jossa koulu on mukana. Hankkeen tavoitteena tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääminen. Mervi Hautala-Veijonen ja Tiina Huttunen ovat koulun YPE-opettajat. Hankkeessa mm. koulutuksia ja työyhteisökokouksia koulun henkilökunnalle ja luokissa kokeillaan uusia ja erilaisia työskentelytapoja. Myös vanhempainiltoihin hankkeen myötä uusia toteutusideoita.

 1. Suomi 100-vuotta YHDESSÄKuluvalla viikolla koulussa toteutetaan Suomi 100-vuotta -monialainen oppimiskokonaisuus.Tavoitteena olisi järjestää Suomi 100-vuotta YHDESSÄ -teemaan liittyen myös tapahtuma, johon oppilaat perheineen voivat osallistua. Sovittiin alustavasti toteutettavaksi Peitsarin koulun oma tapahtuma, jossa kaksi teemaa:
 • Neulegraffitin toteutus koulun pihaan samaan tapaan kuin Mikkelissä toteutettavassa Sinivalkoiset puut -kampanjassa
 • Mattojen maalaaminen koulun pihalle katosten alleTapahtumapäiväksi sovittiin alustavasti to 11.5.2017. Tiina Huttunen laatii tapahtumasta alustavan tiedotteen. Mukaan toivotaan oppilaiden lisäksi vanhempia ja isovanhempia. Tapahtuman toteutusta selvitetään vielä tarkemmin kevään aikana.
 1. Seuraava kokous

Seuraava kokous on tämän neuvottelukunnan viimeinen kokous. Kokous pidetään 26.4.2017 klo 18.

Mikkelissä, 22.3.2017.

Tarja Kankkunen

neuvottelukunnan puheenjohtaja

Koululla tapahtuu

Suomi 100- vuotta -monialainen oppimiskokonaisuus 20.-24.3.2017

Ensi viikolla toteutamme ”Suomi 100-vuotta” monialaisen oppimiskokonaisuuden.

Tämä vaikuttaa myös koulupäivien työaikoihin:

- ma, ke ja to on kaikilla koulun oppilailla koulua klo 8.50-13.00. Toimimme tuolloin ryhmissä klo 9.00-13.00. Ryhmät ovat lähes samat kuin joulujuhlassa.

- tiistaina ja perjantaina noudatamme luokan omaa työaikaa ja toimimme omassa luokassa.

Teemat:

maanantai: Suomen merkkihenkilöt/ Yhdessä –mainoksen tekeminen

tiistai: Isovanhempien päivä. Tuolloin koulun ovet ovat auki kaikille isovanhemmille. Ilmoitattehan koululle etukäteen, jos isovanhempanne olisi valmis kertomaan tarinoita menneiltä ajoilta, kertomaan jostakin perinnekäsityön tekemisestä, laulattamaan perinnelauluja, leikittämään perinneleikkejä tms. Ilmoittakaa (Katariinalle) vierailijat etukäteen Wilman kautta.

keskiviikko: Suomen merkkihenkilöt/ Yhdessä –mainoksen tekeminen. Kaupunginjohtaja Timo Halonen vierailee koululla klo 12-13. Oppilaat valmistavat ennakkoon kysymyksiä.

torstai: Mainoksien tekeminen jatkuu tarvittaessa. Muuten työskentelemme omassa luokassa.

perjantai: Entisajan koulupäivä. Oppilaat voivat pukeutua kansakouluajan henkeen. Mukaan voi jälleen ottaa omat eväsleivät. Hanuristi Erkki Viljakainen esiintyy salissa klo 12-13. Lisäksi hän kertoo Peitsari -Lähemäki alueen historiaan liittyviä tarinoita.

Yhdessä olemme enemmän!

KatariinaUnicef - hiihdon tilitys

VAIHTOEHTO 1: TUOTON KERÄÄMINEN SPONSORIKUORESSA

Oppilaat keräävät sponsorituotot kerättyjen tarramäärien=kierroksien perusteella sponsorikuoreen käteisenä ja toimittavat kuoren kouluun omalle opettajalle viimeistään keskiviikkona 8.2.2017.

VAIHTOEHTO 2: LAHJOITUKSEN TEKEMINEN VERKKOMAKSUNA

Ohje verkkomaksamisesta/ Unicef-hiihto 24.2.2017

1. Mene osoitteeseen www.unicef.fi/unicef-kavely/

2. Paina LAHJOITA

3. Valitse postitoimipaikka eli MIKKELI

4. Valitse Peitsarin koulu

5. Valitse sponsoroitavan oppilaan tapahtuma.

Tämän jälkeen siirryt lahjoitussivulle. Valitse lomakkeelta haluamasi lahjoitussumma ja siirry maksamaan se verkkopankissa.

Lahjoittaessasi verkossa et tarvitse erillistä viitenumeroa, vaan lahjoitus ohjautuu automaattisesti osaksi koulun keräystulosta.

Sponsorikuori palautetaan kouluun mukana tieto maksusta .

Hyvää hiihtolomaa toivottaen, Riku-opeKoululla tapahtuu

Muistattehan valokuvauskilpailun:

Yhdessä - Suomi 100 vuotta. Kilpailuaika on tammi – huhtikuu. Kuva voi olla paperinen tai digitaalisessa muodossa oleva kuva, jonka lapsi tai lapsi huoltajien kanssa yhdessä kuvaavat. Parhaat kuvat palkitaan ja kuvista tehdään näyttely kevätjuhlaan.

Tiistaina 14.2. on ystävänpäivä:

 • rusettiluistelua ulkona, futsalia salissa, sporttivaunu ulkona
  • 1. & 2. luokat toimivat yhdessä, 3. & 4. luokat ja 5. & 6. luokka, EAU -luokka omien halujen mukaan.
 • väriteemana punainen: jokaiselle jotakin punaista päälle

SUOMI 100 VUOTTA monialainen oppimiskokonaisuus on 20.-24.3.2017.

Tiistaina 21.3. on isovanhempien päivä. Kaikki isovanhemmat ja muut ikäihmiset ovat tervetulleita koululle klo 8.50-10.35. Tarkoituksena olisi, että muutama isovanhempi voisi kertoa aamunavauksessa entisajoista ja oppilaat voisivat tehdä heille myös kysymyksiä. Muutoin he voivat vierailla vapaasti luokissa.

Viikko huipentuu pe 24.3. entisajan koulupäivään. ENSTISAJAN KOULUPÄIVÄNÄ PUKEUDUTAAN KANSAKOULUHENGESSÄ. Kannattaakin jo etsiä entisajan koulupäivään sopivia vaatteita. Mukaan voi varata myös voipaperiin käärityt eväsleivät. Kouluruoka on normaalisti.

Katariina

Oppilaan arvioinnista

Oppilasta arvostavaa ja tukevaa arviointia

Uusi opetussuunnitelma on ollut jo puoli vuotta käytössä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Mikkelin kaupungin opetussuunnitelma löytyy Mikkelin Peda.netistä.

Arvioinnin kohteena ovat oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen.

Arvioinnin tulee olla ohjaavaa, tukevaa, kannustavaa, monipuolista ja kehittävää.

Arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen on vuorovaikutustilanne, joka toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä. Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

Tuentarve tulee ottaa huomioon arvioinnissa, esimerkiksi arviointimenetelmien valinnassa ja koejärjestelyissä.

Väliarviointi (tammi -helmikuussa)

Koulussamme väliarviointi tehdään kaikilla luokilla arviointikeskusteluna tammikuun - helmikuun välisenä aikana. Toivottavaa on, että myös huoltajat osallistuisivat arviointikeskusteluihin.

Jos oppilaan huoltajat eivät tule arviointikeskusteluun, niin se tehdään opettajan ja oppilaan kesken koulupäivän aikana.

Keskustelun pohjana on lukuvuositodistuksessakin arvioitavat asiat ja opettaja merkitsee keskustelun käydyksi Wilmaan.

Lukuvuositodistus (kesäkuun 3. päivä)

 • 1-4 luokilla sanallinen arviointi

  6-portaisella asteikolla

  ainekohtaiset täydennykset

  käyttäytymisen arviointi liitteenä

 • Toiminta-alueittain opiskeleva oppilas saa sanallisen lukuvuositodistuksen.

 • Sanallisen arvioinnin 6 -portainen asteikko:
  6 = Hyväksytty – Oppilas ylittää tavoitteet.
 • 5 = Hyväksytty – Oppilas saavuttaa tavoitteet.
 • 4 = Hyväksytty – Oppilas saavuttaa yleensä tavoitteet.
 • 3 = Hyväksytty – Oppilas tarvitsee ajoittain tukea ja lisäharjoitusta tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 2 = Hyväksytty – Oppilas tarvitsee säännöllisesti tukea ja
 • lisäharjoitusta tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • 1 = Hylätty – Oppilas ei ole saavuttanut tavoitteita. Oppilas tarvitsee erityisiä tukitoimia ja harjoitusta tavoitteiden saavuttamiseksi.

  1. luokkien lukuvuositodistukset
 • Numeroarviointi 4-10
  • Kaikki oppiaineet ja käyttäytyminen
  • Taito- ja taideaineiden valinnainen aine arvioidaan osana yhteisenä opetettavan oppiaineen arviointia
  • Valinnaisaineet arvioidaan
  • hyväksytty/hylätty (alle 2 vvh)

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu seuraaviin tavoitteisiin:

 • Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön.
 • Hän käyttäytyy asiallisesti, hyviä tapoja noudattaen eri tilanteissa.
 • Oppilas noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä.

Käyttäytymisen sanallisen arvioinnin kriteerit (1-4 lk)

Oppilas, joka ylittää käyttäytymisen tavoitetason

 • ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
 • toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa
 • osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa

Oppilas, joka saavuttaa käyttäytymisen tavoitetason

 • ottaa huomioon muut ihmiset, tilanteen ja ympäristön koulutyössä
 • toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
 • käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen
 • pystyy ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti


Oppilas, joka saavuttaa yleensä käyttäytymisen tavoitetason

 • käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
 • tuntee ja hyväksyy koulun säännöt sekä yleensä noudattaa niitä
 • käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti
 • pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita
 • osaa toimia ryhmässä

Oppilas, joka tarvitsee ajoittain tukea ja lisäharjoitusta käyttäytymisen tavoitetason saavuttamiseksi

 • tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, mutta ei aina noudata niitä
 • aiheuttaa joskus asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
 • kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
 • osaa tuetusti toimia ryhmässä


Oppilas, joka tarvitsee säännöllisesti tukea ja lisäharjoitusta käyttäytymisen tavoitetason saavuttamiseksi

 • suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen
 • rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
 • aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
 • tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä


Oppilas, jonka käyttäytymisen arvioinnissa sijoitetaan alimmalle portaalle

 • suhtautuu erittäin välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön
 • tarvitsee erityisiä toimenpiteitä oman ja muiden koulunkäynnin turvaamiseksi

Käyttäytymisen numeroarvioinnin kriteerit (5-6 lk) löytyvät Lukuvuositiedotteesta 2016-2017.

Koulussamme olemme sopineet :

 • Emme käytä vielä tänä lukuvuonna Wilman formatiivista arviointityökalua, sillä ohjelma on vielä keskeneräinen. Opettajat voivat käyttää sitä kokeilumielessä.
 • Oppilaat tekevät itsearvioinnin paperilla marras-joulukuussa, sekä maalis-huhtikuussa.
 • Poissaolot ja myöhästymiset laitetaan Wilmaan.
 • Toivottavaa on, että myös positiivisuusmerkintöjä annetaan Wilman kautta.
 • 3-6-luokalla ilmoitus kokeesta Wilman kautta ja 5-6 luokilla myös kokeitten tulokset Wilmaan.

Arvokkainta arvioinnissa on:

 • Oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus koulupäivän aikana
 • Oppilaalle annetaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin.
 • Arviointi tukee ja ohjaa oppilasta ja opetusta oikeaan suuntaan.

Katariina Vilén

KUTSU Tonttuvaellukseen ti 20.12. klo 8.30-11.30

Hyvät vanhemmat!

Tervetuloa Peitsarin koulun tonttuvaellukseen ti 20.12 klo 8.30 alkaen. Koulumme oppilaat ovat jaettu ryhmiin ja voitte vaeltaa oman lapsenne ryhmän mukana jouluisen tonttuvaelluksen. Vanhemmat voivat halutessaan vaeltaa vain osan vaelluksesta. Tarkemmat ohjeet aikatauluineen ja ryhmineen löytyvät koulun aulasta.
Oppilaat kokoontuvat lopuksi omiin luokkiin klo 11.00 ja vanhemmille on glögitarjoilu aulassa samaan aikaan.
Koulupäivä päättyy klo 11.30

Tervetuloa!

Viikkotiedote 48

Peitsarin koulu

VIIKKOTIEDOTE 48 (28.11-4.12.2016)

Päivänavausvuoro: Katariina

MAANANTAI

TIISTAI

KESKIVIIKKO

klo 9.50 1.luokan päivänavaus ja Soittajaiset. Mukana myös Annen luokan Punahilkka -näytelmä.

Terveydenhoitaja ja koululääkäri ovat koululla. 1.lk:n tarkastukset jatkuvat.

TORSTAI

6.lk Kulttuuripolulla: Mikkelin kaupungin orkesterin kenraaliharjoitukset Mikaelissa klo 10-10.45

Koulun Joulukadunavajaiset: tonttusota ja teippirata (vuorolista on opehuoneen tussitaululla)

PERJANTAI

4.-luokan Itsenäisyyspäivän juhla Mikaelissa klo 10.00-13.30. Juhlijoiden koulukierros ennen juhlaa?

Maria Merta on koululla.

Muuta:

5.-6.12. ovat vapaapäiviä.

Onnistumiset eivät ole lukkojen takana, vaan portaiden päässä. -Jussi

Rauhaisaa itsenäisyyspäivää!

Katariina

≡ Sisältö

Soittajaiset

Peitsarin koulun perinteiset SOITTAJAISET pidetään keskiviikkona 30.11. klo 9.50. Tässä pienimuotoisessa konsertissa esiintyvät koulumme oppilaat, jotka harrastavat jonkin instrumentin soittoa. Myös vanhemmat olette tervetulleita soittajaisiin.

t. Ulla-Maija ja Tuula

Viikkotiedote

Peitsarin koulu

VIIKKOTIEDOTE 47 (21.-27.11.2016)

Päivänavausvuoro: Tuula (´+ torstaina Katariina ja Tiina)

Tällä viikolla on uintia. Lähtö on puoli tuntia ennen uintivuoron alkua. Tarkemmat aikataulut löytyvät myös Peda.netistä kohdasta Liikuntaan liittyvät asiat.

Maanantai

Tiistai

Keskiviikko

Torstai

Perjantai

21.11.

22.11.

23.11.

24.11.

25.11.

8.00

Aamu-uinti

Treeni

Aamu-uinti

9.00

Peitsari 1 & 6 lk 9.30

Peitsari 1 & 5 lk 9.30

Peitsari 3 lk 9.30

10.00

Peitsari 3 & 4A lk 10.15

Peitsari 2 & 4B lk 10.15

Peitsari 4A 10.15

11.00

Peitsari 2 lk 11.30

12.00

Peitsari 4B 12.15

MAANANTAI

Koulukuraattori Maria Merta on koulullamme.

TIISTAI

Uinnit: 1 lk ja 6 lk, 3lk ja 4A, 2lk ja 4B

KESKIVIIKKO

Uinnit: 1lk ja 5.lk, 2lk ja 4B

TORSTAI

Uinnit: 3.lk ja 4A

Päivänavaus salissa: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus (Tiina ja Katariina)

PERJANTAI

Muuta: Tiitus Keijonen on TET -harjoittelussa Annen luokassa 21.11.-2.12.2016.

”Kun työ on nautinto, elämä on iloa.

Kun työ on pakko, elämä on orjuutta.” Maksim Gorki

KatariinaPeitsarin koulu

VIIKKOTIEDOTE 46 (14.-20.11.2016)

Päivänavausvuoro: Anne

MAANANTAI

Pauliina Töyrylä on koulunkäyntiavustajaharjoittelijana 1. -luokassa 14.11.-20.12.

Koulukuraattori Maria Merta on koulullamme.

Leila on Nepsy -koulutuksessa.

TIISTAI

Leila edelleen Nepsy - koulutuksessa.

Tiina (sijainen Henna Mertanen) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu koulussa ja esiopetuksessa -koulutuksessa (Paukkula)

KESKIVIIKKO

Koululääkäripäivä (1.lk)

Bittiope -koulutuksessa Jukka (sijainen Jaakko Nikkilä) ja Tuula (sijainen Henna Mertanen).

Hatsinan järjestämä salibandypäivä salissa klo 8-13. Aikataulu on opehuoneen tussitaululla.

6. -luokan kulttuuripolku; Mikkelin kaupunginorkesterin soittajien kouluvierailu

TORSTAI

Mervi koulutuksessa.

PERJANTAI

Jenna, Johanna ja Katariina ( sijainen Henna-Riikka Haikonen) Aspergerin oireyhtymä ja sen kuntoutus -koulutuksessa (Mikkelin keskussairaala)

Muuta:

Verso -toiminta on käynnistynyt.

· WILMAA:n aukeaa arviointikeskusteluun liittyen sivu, johon tulee kirjata milloin arviointikeskustelu on käyty sekä kaikkien osallistujien nimet. Lisäksi siellä on vapaakenttä, johon voi kirjata lisää. Arviointikeskustelut pidetään tammi-helmikuussa.

· Jos oppilaan huoltajat eivät tule arviointikeskusteluun, niin se tehdään opettajan ja oppilaan kesken koulupäivän aikana. Tällöin tulee kirjata, että oppilaan huoltajat eivät tulleet paikalle.

· WILMA:ssa on jo valmiina toiminto, jolla opettaja voi antaa arviointikeskusteluaikoja. Se toimii periaatteella ”nopeat syövät hitaat”. Arviointiaikoja voi lisätä tai poistaa, jos opettaja esim. sairastuu.

Katariina

Viikkotiedote 45

VIIKKOTIEDOTE 45 (7.-13.11.2016)

Tällä viikolla toteutamme monialaisen oppimiskokonaisuuden TUNNETAIDOISTA: 1. ja 5. luokat, 2. ja 6. luokat sekä 3. ja 4. luokat yhdessä. EAU -puoli toteuttaa omaa versiota.

Torstaina osa 1-2 luokkalaisista on säbäturnauksessa klo 9-13 ja perjantaina on 3-4 luokkalaisten vuoro. Mukaan lähtee ainakin torstaina opettajan lisäksi Pirjo ja Päivi.

Perjantaina on kuraattori Maria Merta koulullamme.

Hyvää Isänpäivää!

Kun etsit hyvää toisista, löydät parhaat puolet itsestäsi. -Martin Walsh

 1. Katariina

Viikkotiedote 44

VIIKKOTIEDOTE 44 (31.10 - 6.11 2016)

Toivottavasti loma oli virkistävä ja normiarkeen paluu tuntuu mielekkäältä.

Tiina on poissa maanantaina. Sijaisena toimii Henna Mertanen.

Koulujenväliset sählyturnaukset ovat to 10.11. 1-2 lk ja pe 11.11. 3-4 lk.

Ensimmäisellä luokalla on harjoittelemassa lähihoitajaopiskelija Päivi Laurikainen 31.10 - 25.11.

Kuraattori Maria Merta ja koulupsykologi Susanna Muttilainen ovat koululla tiistaina. He vierailevat ainakin ensimmäisessä luokassa.

Hieman hulluutta, sen verran että nauttii elämästä, ja hieman viisautta, sen verran, että välttää isoja virheitä. Se riittää.

Katariina

Viikkotiedote 42

VIIKKOTIEDOTE 42 (17.-23.10.2016)

Tällä viikolla päivänavausvuorossa on Mervi ja opehuonevastaavana toimii Tiina. Torstaina ei ole päivänavausta, koska salissa on FreeGym klo 9-12. Mervin päivänavaus on siis jo keskiviikkona.

Leila on NEPSY –koulutuksessa ma ja ti. Sijaisena toimii Kyllikki.

Hanna Hämäläinen on myös poissa maanantaina.

To ja pe on Salissa FreeGymiä klo 9-12. Ohjaajana toimii Reetta Väisänen.

Torstaina on VERSO -ohjaajien koulutus Rämälässä klo 8.30-13.30. Lähtö 8.00 ja paluu koululle 14.00.

Mukaan lähtevät Tuula, Anne ja Pirjo, sekä Verso-sovittelijoita: 3.lk 2 opp., 4A 2 opp.4B 2 opp., 5 lk 8 opp. ja 6. lk 2 opp.

Olen rehtorikokouksessa to klo 13-16.

Rentouttavaa ja virkistävää syyslomaa kaikille ! Koulusihteeri Rauni on töissä vielä maanantaina Tuppuralassa ja koulullamme ti 25.10. Mervin luokkaan tehdään suursiivous lattiasta kattoon loman aikana. Tästä kahden viikon päästä otetaan uudelleen kuitupitoisuusnäytteet.

Älä pelkää epäonnistumista niin paljon, että se estää kokeilemasta uusia asioita. Pelokkaasti eläen lopussa ajattelemme: olisi pitänyt, olisin voinut ja olisin osannut. -Louis E. Boone

Katariina

Aktiivinen arki-iloinen ilta -tapahtuma

TERVETULOA

koko perheen tapahtumaan

Aktiivinen arki – iloinen ilta

tiistaina 11.10. klo 17.30-19.00

Peitsarin koululle.

Luvassa mm. jalkapallo-otteluja lapset vs. vanhemmat, Lavista, kehon rullausta Foam Rollerilla, streetdancea, ESLI:n Sporttivaunu, iloista mieltä ja yhdessäoloa.

Tapahtumassa on Peitsarin koulun 4B –luokan järjestämä puffetti.

järjestäjät: Peitsarin koulun neuvottelukunta, Mikkelin Naisvoimistelijat ja ESLi

Viikkotiedote 40

VIIKKOTIEDOTE 40 (3.-9.10.2016)

 1. -luokkaan tulee maanantaina koulunkäyntiavustaja Satu Seppänen syyslomaan asti.

Perjantaina Tiina ja Pirjo ovat koulutuksessa. Tiinan sijaisena on Kyllikki.

Perjantaina kuraattori Maria Merta on koululla klo 11-13.


Koko perheen tapahtumaan Aktiivinen arki – iloinen ilta on ensi tiistaina 11.10. klo 17.30-19.00 Peitsarin koululle. Luvassa mm. jalkapallo-otteluja lapset vs. vanhemmat, lavista, kehon rullausta Foam Rollerilla, streetdancea, lajikokeiluja, iloista mieltä ja yhdessäoloa. Tapahtumassa on Peitsarin koulun 4B –luokan järjestämä puffetti. Järjestäjät: Peitsarin koulun neuvottelukunta, Mikkelin Naisvoimistelijat ja ESLi.

Maailman ihmiset tulisivat aivan hyvin toimeen keskenään, elleivät ajattelisi, etteivät tule. -Jarmo Somppi

Katariina

Peitsarin koulun vetoomus Lähemäen kirjaston säilyttämiseksiPeitsarin koulun luokat käyvät Lähemäen kirjastossa hakemassa kirjoja lähes viikottain. Lähikirjaston käyttö on avainasemassa lukudiplomien suorittamisessa, koska koulun oma kirjasto on pieni. Menetimme koko koulukirjastomme tulipalossa vuonna 2013. Määrärahoja uusien kirjojen ostamiseen ei juuri ole. Myös tiedonhankinnan opetus on tärkeässä roolissa koulu- ja kirjastoyhteistyössä.

Lukeminen vähenee koulussa merkittävästi, jos lähikirjastopalvelu poistetaan. Matka pääkirjastoon on niin pitkä, että käynnit koulupäivän aikana loppuvat. Olemme huolissamme lakkautuksen vaikutuksesta myös lasten vapaa-ajan lukemiseen. Lapset ovat käyttäneet Lähemäen kirjastoa koulun jälkeen sen läheisyyden vuoksi.

Pitkäaikainen yhteistyö kirjaston ja lähikoulujen kanssa on ollut erittäin tärkeää. Lähemäen kirjastoa ei saa lakkauttaa.

Peitsarin koulun opettajat

Opetukseen liittyviin kysymyksiin vastaukset

1.Opettaja antaa OPS:n mukaiset puitteet, joiden rajoissa oppilas opiskelee.

5. Opettaja vastaa.

6. Monipuolisin arviointikeinoin.

9. Kiva idea.

10. Jatkuva kouluttautuminen ja tietotekniikan hyödyntäminen yhä monimuotoisemmin opetuksessa.

12. Käytämme monipuolisia oppimistapoja.

18. Koulutetaan vuosittain. Saavat.

19. Ei välttämättä sovi. Monipuolisuudella toivomme tavoittavamme maksimaalisen sopivuuden.

20. Hyvällä perehtymisellä.

21. "Oppilas opiskelee ja opettaja ohjailee".

22. Leikinomaista tekemistä kielikylpynä.

23. Tilanteen ja luokkatason mukaan.

27. Opetellaan vastuunottamista.

Pedagogisiin kysymyksiin vastaukset

1.Opettaja antaa OPS:n mukaiset puitteet, joiden rajoissa oppilas opiskelee.

5. Opettaja vastaa.

6. Monipuolisin arviointikeinoin.

9. Kiva idea.

10. Jatkuva kouluttautuminen ja tietotekniikan hyödyntäminen yhä monimuotoisemmin opetuksessa.

12. Käytämme monipuolisia oppimistapoja.

18. Koulutetaan vuosittain. Saavat.

19. Ei välttämättä sovi. Monipuolisuudella toivomme tavoittavamme maksimaalisen sopivuuden.

20. Hyvällä perehtymisellä.

21. "Oppilas opiskelee ja opettaja ohjailee".

22. Leikinomaista tekemistä kielikylpynä.

23. Tilanteen ja luokkatason mukaan.

27. Opetellaan vastuunottamista.

TVT:n käyttöön liittyvät vastaukset

7. Perustiedot opetetaan koulussa jollain tavalla. Lisätietoa voi hakea Googlesta tai muista hakukoneista. Nippelitietoa löytyy netistä, opettajan tehtävä on ohjata kokonaisuuksien hallintaan. Tietojen yhdistelemisen taito on tärkeä asia opettaa.

11. Nykyvälineillä ei koulussa voi tehdä töitä liikaa koneella, kun koneita ei ole vielä kaikille. Opettajan työvälineenä tekniikka on hyvä lisä.

13.Iso osa TVT-opetusta on nettietiketin opettaminen. Kaikkea voi väärinkäyttää, opettajien tehtävä on ohjata oikeanlaiseen käyttöön. Myös koulussa pitää olla koko ajan hereillä, kun uusia juttuja tulee niin nopeasti.

14.Koulussa käytetään pääasiassa koulun laitteita.

15.Lähdekritiikin opettaminen on yksi osa medialukutaitoa.

16.Käsialaa voi opettaa yhä. Lienee tärkeintä, että käsiala on hyvin ja selkeästi luettavaa. Voisiko ajatella, että kymmensormijärjestelmä on tulevaisuuden käsiala?

24.Nykyisellä laitekannalla ruutuaika ei ylity, koska koulussa on vain yhdelle luokalle välineitä kerralla. Koulussa pyrimme myös yhdistämään ruudun käyttöön liikettä, jolloin oppilas ei ole paikallaan.

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSKOULULAISTEN MAKSUTTOMAT JOUKKOLIIKENNEMATKAT

MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSKOULULAISTEN MAKSUTTOMAT JOUKKOLIIKENNEMATKAT Lipputuotteeseen on oikeutettu: •käsiteltävä ikäluokka: lapsi (7v – 16v) •Mikkelin kaupungin alueen peruskoululaisille •henkilökohtainen Waltti-kortille ladattava lipputuote on: •vuoden kausilippu •voimassa 365 vuorokautta ensimmäisestä autolaitekuittauksesta bussissa •matkoja päivässä voi tehdä rajattomasti •matkustusvyöhykkeet A-E •matkustusoikeus kattaa koko Mikkelin kaupungin alueen Waltti-liikenteet Oppilaat / vanhemmat •W-kortit noudettavissa ma 31.7. – pe 11.8.2017 välisenä aikana oppilaan koulun lähimmästä yhteispalvelu/kirjastotoimipisteestä (katso erillinen luettelo) •korttia lunastettaessa tarkistetaan oppilaan tiedot (nimi, osoite, mielellään myös hetu), noutajan nimi, pvm ja kuittaus noudetusta kortista •matkakortin saa oppilaan koululta kouluvuoden alkaessa 15.8. 2017 Aikataulu •korttien jakelu oppilaille alkaa 31.7. alkaen paikallisten yhteispalvelupisteiden ja pääkirjaston kautta Peruskoululaisten maksuttoman waltti-kortin matkustusoikeus bussiliikenteessä alkaa ma 7.8.2017 Tiedottaja Liisa Heikkinen Joukkoliikenneinsinööri Tekninen toimi / Kyytineuvo / joukkoliikenne Maaherrankatu 9-11 / PL 278, 50101 Mikkeli puh. 044 794 2526 liisa.heikkinen(at)mikkeli.fi Mikkkelin peruskoululaisten Waltti-bussikorttien noutopisteet ja asiointiajat ma 31.7. – pe 11.8.2017 välisenä aikana Kaupunginkirjasto, pääkirjasto (Raatihuoneenkatu 6) ma - to klo 10 – 19, pe klo 10 – 18 •Ihastjärven koulu •Kalevankankaan koulu •Launialan koulu •Lähemäen koulu •Mikkelin Lyseon koulu •Moision koulu •Olkkolan koulu •Peitsarin koulu • •Rahulan koulu •Rouhialan koulu •Rämälän koulu •Sairilan koulu •Tuppuralan koulu •Urheilupuiston koulu •Urpolan koulu •Vanhalan koulu Rantakylän yhteispalvelupiste/kirjasto, Rantakylä-talo (Kunnanmäki 7, 50600 Mikkeli) ma klo 11 – 19, ti ja to klo 12 – 19, ke ja pe klo 10 – 16 •Rantakylän yhtenäiskoulu Anttolan yhteispalvelupiste/kirjasto, Anttola-talo (Taipaleentie 31, 52100 Anttola) ma klo 12 – 19, ti - ke klo 10 – 16, to klo 13 – 19, pe klo 10 – 16 •Anttolan yhtenäiskoulu Haukivuoren yhteispalvelupiste/kirjasto (Keskustie 52, 51600 Haukivuori) ma klo 12 – 19, ti - ke klo 10 – 16, to klo 13 – 19, pe klo 10 – 16 •Haukivuoren yhtenäiskoulu Suomenniemen yhteispalvelupiste/kirjasto (Kirkonkyläntie 14,52830 Suomenniemi) ma klo 11 – 18, ke ja pe klo 10 – 16 •Suomenniemen koulu Otavan lähipalvelukeskus (Akuntie 4, 50670 Otava) ma - pe klo 10 – 18 •Otavan koulu Ristiinan yhteispalvelupiste/kirjasto (Brahentie 34, 52300 Ristiina) ma klo 12 – 19, ti-ke klo 10 – 16, to klo 13 - 19 pe klo 10 – 16 •Ristiinan yhtenäiskoulu

Viikkotiedote 48

Peitsarin koulu VIIKKOTIEDOTE 48 (28.11-4.12.2016) Päivänavausvuoro: Katariina MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO klo 9.50 1.luokan päivänavaus ja Soittajaiset. Mukana myös Annen luokan Punahilkka -näytelmä. Terveydenhoitaja ja koulu...

Viikkotiedote 45

VIIKKOTIEDOTE 45 (7.-13.11.2016)

Tällä viikolla toteutamme monialaisen oppimiskokonaisuuden TUNNETAIDOISTA: 1. ja 5. luokat, 2. ja 6. luokat sekä 3. ja 4. luokat yhdessä. EAU -puoli toteuttaa omaa versiota.

Torstaina osa 1-2 luokkalaisista on säbäturnauksessa klo 9-13 ja perjantaina on 3-4 luokkalaisten vuoro. Mukaan lähtee ainakin torstaina opettajan lisäksi Pirjo ja Päivi.

Perjantaina on kuraattori Maria Merta koulullamme.

Hyvää Isänpäivää!

Kun etsit hyvää toisista, löydät parhaat puolet itsestäsi. -Martin Walsh

 1. Katariina

Kotitehtävät ti 18.10.

Aapinen:
Navit ja Masat: s. 43 tavuja tai sanalistoja
Annit: s.44 Maisan tossu
Harjoituskirja s. 44 merkitty tehtävä.

Kotitehtävät to 13.10.

Harjoituskirja:
Kirjoitusläksy K-sivuita (s. 40-43). Jokaisella oma tehtävä merkitty rastilla.
Aapinen:
Naveilla edelleen sanalistoja s. 39
Masat: s. 40 "Kokeile kalaa"
Annit: s. 41 "Rakas päiväkirja"

Tuhattaituri:
s. 87 Kotitehtävä

Arviointiin liittyvät vastaukset

Onko oppilaan arviointi luotettava? Miten arviointi onnistuu?

Oppilaan arviointi on jatkuvaa. Wilmaan on kehitteillä uusi työkalu, jolla opettajat voivat antaa palautetta oppilaan edistymisestä lukuvuoden aikana. Arviointikertoja on 2-4.

Oppilas saa vertaisarviointeja, arvioi itseään oppijana ja oppilas saa tiedoksi myös numeroarviointeja kokeista ja sanallista arviointia. Arviointi on jatkuvaa ja tärkeässä osassa on kannustava arviointi.

Esim. 6 –luokalla on valtakunnallisia arviointeja matematiikasta.

Oppilaan arvioinnin luotettavuus paranee monipuolisen arvioinnin lisääntyessä. Arviointi tapahtuu yhteistyössä huoltajien kanssa mm. arviointikeskusteluissa.

Tuen portaat osaltaan määrittelevät oppilaan yksilöllistä arviointia.

Miten yksilöt huomioidaan?

Oppilaiden tuen portaat on määritelty, joten oppilas saa tarvittavaa tukea mahdollisimman varhain koulussa.

Tehtäviä voidaan eriyttää eri vaatimustasoille.

Luokissa on samanaikaisopetusta resurssien mukaan (resurssiopettaja, erityisopettaja).

Koulunkäyntiavustajat toimivat luokissa oppilaiden tukena.

Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdollisuudet.

Miten opettaja huomioi / arvioi erilaiset oppilaat, jos perinteiset kokeet vähenevät?

Oppilaiden arvioinnin lähtökohtana on oppilaiden oman osaamisen taso. Tavoitteena on hyvän osaamisen taso (numerona 8).

”Kokeita” on tarkoitus tehdä eri tavoin toteutettuina. Formatiivisilla kokeilla on tarkoitus saada selville, miten opetus on mennyt perille. Sitten harjoitellaan asioita lisää sen mukaan, mitä formatiivinen koe antaa tulokseksi. Niin kauan kuin on numeraalista arviointia, tulee olla konkreettisia kokeita, mutta kokeen voi suorittaa sanallisesti /suullisesti, kirjallisesti ja näyttämällä osaaminen jollakin muulla hyväksytyllä tavalla (portfolio).

Osa valinnaisaineista, riippuen tuntimääristä, arvioidaan hyväksytty / hylätty -asteikolla.

Riittävätkö resurssit oppilaan oppimisen tukemiseen?

Resurssit vaihtelevat vuosittain määrärahojen puitteissa. Valtio on antanut kunnille korvamerkittyä rahaa esim. resurssiopettajuuteen, mutta esim. keväällä annetut tunnit eivät toteutuneet syksyllä, koska resurssiopettajan tunnit jouduttiin jakamaan toisen koulun kanssa.

Resurssit vaihtelevat kunnasta riippuen.

Luokkakoot vaihtelevat. Peitsarin koulussa on ollut ja on suuria luokkakokoja. Tällöin oppilaiden yksilöllinen huomioiminen on haastavampaa.

Kuinka yksilön tuen tarve huomioidaan?

Tuen tarve arvioidaan tuen portaiden mukaan (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki).

Oppilailla on mahdollisuus saada tukiopetusta, erityisopetusta ja samanaikaisopetusta. Oppilailla on tarvittaessa mahdollisuus saada koulunkäyntiavustajan tukea oppitunneilla.

Tehtäviä voidaan eriyttää.

Kuinka arviointikriteerit luodaan ja mihin ne perustuvat?

Hyvän tason arviointikriteerit on määritelty opetussuunnitelmassa. Opettajat saavat arviointikoulutusta la 24.8. VESO-koulutuksessa.

Perjantaina ensimmäinen puhelinvälituntikokeilu

Perjantaina testaamme ensimmäisen kerran puhelinvälituntia klo 10.35-11.00.
Oppilas saa koulun piha-alueella käyttää omaa matkapuhelintaan muistaen hyvät käytöstavat.
Puhelinta käytetään omalla vastuulla ja toisen puhelinta ei saa käyttää.
Myöskään kuvia ja videoita ei saa ottaa, eikä lähettää.
Puhelimen käyttö on täysin vapaaehtoista.
Kokeilu loppuu välittömästi, jos väärinkäyttöä tai kiusaamista ilmenee.

t. Katariina


Vanhempainillan antia

Kiitos kaikille vanhempainillassa mukana olleille.
Tässä kuvia tuotoksistanne.
Ne olivat onnistuneita ja myös keskustelut olivat antoisia.

Vastaamme tekemiinne kysymyksiin ensi viikon aikana.
t. Katariina

Vanhempainillan yhteistoiminnallinen tehtävä

OPS 2016 - AJATUSKARTTA JA KYSYMYKSET

TAVOITE: Uuden Mikkelin perusopetuksen OPS:n muutokset tutuksi yhteistoiminnallisesti

MENETELMÄT: yhdessä oppiminen, ihmetteleminen, tutustuminen, vuorovaikutus, toiminnallisuus, osallisuus, innostuminen ja TVT-taidot

VÄLINEET: ohjeet paperilla sekä Peitsarin Peda.netissä, iso paperi, kaksi tussia, alustasuoja, iPad, OMAT MOBIILILAITTEET

TEHTÄVÄT:

 • Laatikaa yhdessä ajatuskartta ”OPS 2016 muutokset” isolle paperille (AJATUSKARTASTA ON MALLI SALIN SEINÄLLÄ)
 • Kirjoittakaa saman paperin alalaitaan vähintään kaksi kysymystä JOTKA ASKARRUTTAVAT uudessa opetussuunnitelmassa.

LÄHTEET:

 • Peda.net Mikkeli (Mikkelin kaupungin opetussuunnitelma ja Peitsarin koulun etusivulla oleva: OPS 2016 Peitsari diaesitys)
 • Peitsarin koulun Lukuvuositiedote 2016-2017
 • Internet

LOPETUS:

Palatkaa saliin klo 18.40 ja palauttakaa välineet ja työ.

Ajatuskartat julkaistaan koulun toimesta Peda.netissä.

Peda.nettiin laitetaan myös tekemänne OPS -kysymykset ja pyrimme vastaamme niihin tietämyksemme mukaan.

TYÖNJAKO

Valitkaa keskuudestanne seuraavin perustein tehtävät:

 • JOHTAJA (=ryhmänne lyhin jäsen)

JOHTAJAN TEHTÄVÄT: Tehtävien jakaminen (KYLTIT KAULAAN), ohjeiden antaminen (PAPERILLA) ja ryhmän johtaminen. Varmistaa, että kaikki osallistuvat keskusteluun.

 • 2 KIRJURIA (=ryhmänne pisimmät hiukset)

KIRJURIEN TEHTÄVÄT: Kirjoittavat esille nousseet asiat ajatuskarttaan ja paperin alalaitaan kysymykset (min. 2 kysymystä).

 • JÄRJESTÄJÄ (ryhmänne pisin jäsen)

JÄRJESTÄJÄN TEHTÄVÄT: Päättää työskentelypaikka (luokat, opehuone, pukuhuoneet, sali, ruokala ja aula).

Ottaa välineet mukaan: kaksi kynää, Lukuvuositiedote 2016-2017, paperi ja alusta sekä palauttaa välineet ja työ lopussa saliin.

 • AJANOTTAJA ( toiseksi pisin ryhmän jäsen)

AJANOTTAJAN TEHTÄVÄ: Varmistaa, että työ tulee valmiiksi ajallaan ja ryhmä palaa saliin KLO 18.40.

 • IPAD VASTAAVA (kuka haluaa)

IPAD VASTAAVAN TEHTÄVÄ: Ottaa vastuulleen iPad. Etsiä yhdessä muiden kanssa tarvittavia tietoja Mikkelin Peda.netistä (OPS 2016 Peitsarin koulu –diaesitys ja Mikkelin OPS 2016)

Kutsu vanhempainiltaan

KUTSU

Tervetuloa koulumme vanhempainiltaan ti 30.8.

Ohjelma:

17.30 Kahvitarjoilu

18.00 Yhteiset asiat salissa

18.40-19.40 Luokkakohtaiset asiat omissa luokissa

t. Peitsarin koulun väki

Vanhempainilta 30.8.2016 klo 18.00

Tervetuloa koulun vanhempainiltaan ti 30.8. klo 18.00-19.45.
Aloitamme kaikki yhdessä OPS-asioilla salissa ja sen jälkeen jatkamme luokkakohtaisilla asioilla.

Tervetuloa!

Tervetuloa kouluun!

Koulu alkaa to 11.8. klo 9.00.
Ensimmäisenä koulupäivänä koulu loppuu 1-2 luokkalaisilla klo 12.00 ja 3-6 luokkalaisilla klo 13.00.
Kuljetusoppilaat voivat kulkea ilman Waltti-korttia torstaina ja kortit jaetaan oppilaille ensimmäisen koulupäivän aikana.

t. Katariina

Tervetuloa kouluun!

Koululla on jo täysi tohina päällä. Uusia huonekaluja asennetaan paikoilleen ja uudet oppimateriaalit löytävät paikkansa.
Aloitamme uuden lukuvuoden uusilla opetussuunnitelmilla.
Tavoitteena on, että kaikki opimme uutta ja innostumme. Yhdessä tekeminen ja kokeminen on myös tärkeää.
Koulu alkaa to 11.8. klo 9.00.
1-2 luokkien oppilaila loppuu ensimmäinen koulupäivä klo 12.00 ja 3-6 luokkien oppilailla klo 13.00.
Alustavat työjärjestyksen näkyvät jo Wilmassa. Mahdollisia muutoksia voi vielä tulla sen jälkeenkin.

Turvallista ja innostavaa kouluvuotta kaikille!

YU-kilpailut myös koululla ti 31.05.

Hei!

Järjestämme koululla yleisurheilukisat ti 31.5.2016. Kilpailut ovat pääosin 1-4 luokan oppilaille, mutta noin 1000 metrin juoksuun voivat osallistua myös 5-6 luokan oppilaat. Samana päivänä osa koulumme oppilaista edustaa kouluamme koulujenvälisisssä kisoissa Urskissa.

Kaikki 1-4 luokan oppilaat osallistuvat kolmiotteluun, jossa lajeina on 60 m juoksu, pituushyppy ja pallonheitto. Halukkaat saavat osallistua myös 1000 metrin juoksuun.

Viidennen luokan oppilaat toimivat kummioppilaidensa avustajina ja ohjaavat heitä oikealle suorituspaikalle yms. Kuudennen luokan oppilaat hoitavat toimitsijatehtäviä.

Alustavan aikataulun mukaan 2. ja 3. luokan oppilaat kisailevat klo 9-10 ja 1. ja 4. luokan oppilaat klo 10-11. Pitkä juoksumatka juostaan yhdessä noin klo 10.50.

Mukaan kisoihin on hyvä varata sään mukainen ulkoiluvarustus sekä paljon iloista mieltä. Toivottavasti jokaiselle tulee mukava kisapäivä.

t: Peitsarin koulun väki

Peitsarin koulu

Peitsarin koulu on noin 150 oppilaan alakoulu Mikkelin kaupungissa.
Koulurakennus on valmistunut vuonna 1984. Meillä on myös erityisluokka autistisille oppilaille.