Italia 3

Italia 3

Opiskelemme Bella vista 1 -kirjasta kerraten aluksi hiukan kappaleen 9 asioita ja jatkamme kappaleesta 10 eteenpäin. Kurssi on jatkoa viime vuoden Italia 2 -kurssille, mutta soveltuu muillekin italiaa jo vähän opiskelleille. Opit asioimaan hotelleissa ja ruokakaupoissa, varaamaan lippuja, kertomaan perheestä ja sukulaisista sekä loman viettämisestä. Sanavaraston kartuttamisen lisäksi opit mm. omistussanat, objekti- ja datiivipronominien käytön, artikkelin käytön sukulaisuussuhteita ilmaistaessa, perfektin ja ajanilmauksia.
Positanon kaupunki.JPG