Kertausta ja keskustelua 2018-2019

Kurssin sisältö

Kertausta ja keskustelua -kurssi kokoontuu tiistaisin Mikkelin lukiolla (Päämajankuja 4, luokka 431) klo 16.30 -18.00. Opettajina ovat FM Anna Käki ja espanjalainen luokanopettaja Ana Fuster Moncho. 

Syksyllä kertaamme erityisesti menneen ajan aikamuotoja, kuten preteritiä ja imperfektiä sekä aloitamme subjunktiivin kertaamisen. Annan kanssa kerrataan kielen rakenteita suomeksi ja espanjaksi tekstien, videoklippien ja tehtävien avulla. Lisäksi tutustaan tunnin alussa "viikon uutiseen" eli luomme katsauksen Espanjaa puhuttaviin ajankohtaisiin asioihin. Anan kanssa keskitytään erityisesti espanjankieliseen keskusteluun ja sanaston kartuttamiseen kulloisenkin kertausalueen kannalta eli syksyllä pohdimme menneitä tapahtumia ja esitämme toiveita tulevasta sekä kartutamme sanavarastoa erilaisten tehtävien avulla. 
Keväällä pääpaino on keskustelussa ja sanaston kartuttamisessa ja opetuksesta vastaa useammin Ana. Kieliopissa jatkamme subjunktiivin kertauksella. 

Kurssilla on oma kotisivu jonne pääsee opettajan antamalla avainsanalla. Kotisivulla näet mitä tunnilla on tehty ja mitä on tullut läksyksi mikäli et ole päässyt tunnille.