Verkkosovelluksia opiskelun tueksi

Vinkkejä opiskelijalle ja opettajalle

Osaan sovelluksista täytyy kirjautua. Jotkut sovelluksista voi myös ladata tabletille tai muulle mobiililaitteelle.

Nämä sovellukset ovat maksuttomia. Monesta on tarjolla kuitenkin myös maksullisia, ominaisuuksiltaan monipuolisempi, versioita.

Verkkokansiot ja pilvipalvelut

 • Kaikilla opiskelijoilla on käytettävissään Officen toimisto-ohjelmisto ja tallennustilaa omilla tunnuksillaan. Kun kirjaudut koulussa omilla tunnuksillasi koneelle, työpöydällä on kuvake (Outlook), jota klikkaamalla avautuu sähköpostiohjelma sekä OneDrive-pilvipalvelu. Kotikoneilta palveluun pääsee osoitteesta https://onedrive.com/edu.mikkeli.fi . Ohjelmistoon kuuluu mm. tekstinkäsittelyohjelma, taulukointiohjelma sekä verkkosivupalvelu.
 • Gmail-tunnusten takana on Googlen Drive-palvelu. Tässä palvelussa on samat toimisto-ohjelmat kuin OneDrivessä.

Käsitekartat ja miellekartat (Kannattaa tutkia, voiko kartan jakaa, tallentaa ja tulostaa)

Muistiinpanojen tekeminen / keskustelualustat / esitystyökalut

 • pinterest.com Pinterestiin voi koota kuvakirjaston / nettisivukirjaston.
 • padlet.com Padlet on erittäin helppokäyttöinen työkalu. Sitä voi käyttää opettajajohtoisesti, ryhmätyön välineenä tai ideointialustana jne. Ulkoasua voi muokata jonkin verran.
 • todaysmeet.com Virtuaalinen ilmoitustaulu, joka sopii keskustelualustaksi jne.
 • prezi.com Monelle jo tuttu esitystyökalu. Paljon erilaisia, valmiita pohjia.
 • pearltrees.com
 • ThingLink - kuvan "päälle" rakennettava esitys, johon voi laatia esim. kuvaan liittyviä tehtäviä, numeroidun esityksen tms.

Kyselyt ja koetyökalut

 • answergarden Luo kysymys, johon oppilaat voivat vastata (yksi sana); kaikki vastaukset näkyvät samalla sivulla.
 • Socrative Hyvä alusta kokeiden laatimiseen.
 • Kahoot Tuntityöskentelyyn sopiva kyselypohja.
 • quizlet.com

Verkkosivujen tallentaminen ja luokittelu

 • diigo.com Diigon avulla on helppo tallettaa omiin kansioihinsa eri aiheisiin liittyvät jutut. Kannattaa ladata käyttämäänsä selaimeen työkalu - kuvake, jonka kautta diigo on koko ajan käytettävissä. Linkit voi tallentaa esim. kurssin mukaan nimettyihin kansioihin. Nämä kansiot voi jakaa opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat taas voivat koota aiheittain tiedonhaun tulokset helposti selatessaan.

Aikajanan luominen

Verkkolehtien julkaisualustoja ja blogipohjia

 • issuu.com Pdf-tiedoston voi julkaista verkkojulkaisuna.
 • Koulun tableteille on ladattu Book Creator -sovellus, jolla voi luoda epub-tiedostoja.
 • Blogger.com - gmail-tunnuksilla käytettävissä oleva blogialusta
 • WordPress.com - edellistä monipuolisempi blogialusta (käytetään usein verkkolehtien tekemiseen)

Monenlaista tekemistä

Linkkejä vinkkisivuille

Matleena Laakson diasarjoja