Ikäluokan 2016 hakumateriaali

Ilmoittautuminen Mikkelin lukioon ja muita ohjeita uusille lukiolaisille

(Päivitetty 3.8.2016 klo 8.28, ohjaustuntien ajat)

Toisen asteen yhteishaussa Mikkelin lukioon valitut ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tieto valinnasta. Toisen asteen yhteishaussa Mikkelin lukioon valittujen nimet julkistetaan 16.6.2016 klo 9.00. Valittujen nimiluettelo on lukion pääsisäänkäynnin (Päämajankuja 4) ulko-ovessa. Valituille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse, valintakirje posititetaan 17.6.2016. Valintakirjettä ei kuitenkaan lähetetä niille valituille, jotka käyvät ilmoittautumassa 16.6.2016 tai 17.6.2016.

Ilmoitus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Valitun on vahvistettava opiskelupaikan vastanottaminen seuraavasti.
 • JOKO: Käymällä ilmoittautumassa lukiossa (Päämajankuja 4) 16.6.2016 tai 17.6.2016. Ilmoittautumispiste on lukion ala-aulassa, ja se on auki kumpanakin päivänä klo 9 - 17. Muista tuoda perusopetuksen päättötodistuksen kopio mukanasi.
 • TAI: Ilmoittamalla opiskelupaikan vastaanottamisesta rehtorille sähköpostitse viimeistään 30.6.2016. Rehtorin sähköpostiosoite on: jari.tuomenpuro@mikkeli.fi
 • Niiden, jotka ovat jo ennakolta ilmoittaneet ottavansa opiskelupaikan vastaan, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa asiasta uudelleen.
HUOM! Mikäli valittu ei vahvista opiskelupaikan vastaanottamista em. tavalla viimeistään 30.6.2016, menettää valittu opiskelupaikkansa ja paikka annetaan varasijalla olevalla.

Mahdollisesti vapautuvien opiskelupaikkojen täyttäminen. Vapautuvat opiskelupaikat täytetään yhteishaun varasijajärjestyksessä.

Perusryhmäjako

Uusien lukiolaisten perusryhmäjako on nähtävissä lukion Päämajankujan puoleiseen ulko-oveen tulevasta luettelosta 29.7. - 9.8.2016.

Oppikirjat ja lukiolaisen oma tietokone

HUOM! Lukion tuntijako ja opetussuunnitelma muuttuvat elokuussa 2016 aloittavalla ikäluokalla. Jos hankit oppikirjoja ja -materiaaleja kesällä: ole tarkka! Älä hanki vanhan opetussuunnitelman mukaisia oppimateriaaleja!

Jos sinulle on epäselvää, mitä kirjaa / materiaalia kurssilla käytetään, älä osta kirjaa / materiaalia ennakolta. Opettaja selvittää asian ensimmäisellä oppitunnilla.

Älä osta kesällä seuraavia materiaaleja
 • valinnainen saksa ja venäjä
 • biologian kurssi 2
 • maantieteen kurssi 2
 • kemian kurssi 3.

Monilla kursseilla on mahdollista käyttää sähköistä oppimateriaalia (tarkemmin kirjaluettelossa). Tällöin sinulla pitää olla oma tietokone (päätelaite).

HUOM! Oman tietokoneen hankintaan liittyvät ohjeet annetaan elokuussa lukuvuoden alkaessa. Älä siis osta uutta tietokonetta ennen kuin saat ohjeet. Halutessasi voit tutkia ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita lautakunnan nettisivuilta.

Lukuvuoden alkaminen elokuussa

Rehtorin ohjaustunnit uusille lukiolaisille ovat maanantaina 8.8.2016 ja tiistaina 9.8.2016 (yksi 75 minuutin tunti kullekin perusryhmälle + yksilöllinen ohjaus). Ohjaustunnit eivät ole pakollisia, mutta ne ovat hyödyllisiä. Toivottavaa on, että jokainen uusi lukiolainen osallistuu ohjaustunnille oman ryhmänsä mukana. Voit osallistua myös jonkin toisen perusryhmän kanssa, jos oman ryhmäsi aika ei sovi sinulle.

Aikataulu kumpanakin päivänä on seuraava:
 • ma 8.8.2016 klo 9.00 – 10.45, ryhmät 16A ja 16B
 • ma 8.8.2016 klo 12.00 – 13.45, ryhmät 16C ja 16D
 • ma 8.8.2016 klo 14.00 – 15.45, ryhmät 16E ja 16F
 • ti 9.8.2016 klo 12.00 - 13.45, ryhmät 16G ja 16H
 • ti 9.8.2016 klo 14.00 - 15.45, ryhmä 16I.
Tarkista ryhmien ajat ja tarkemmat ohjeet heinäkuussa Mikkelin lukion nettisivuilta.

Uusien lukiolaisten lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.2016 klo 9.00. Kokoontumispaikka on ala-aula (Päämajankuja 4). Mikäli et saavu kouluun viimeistään 18.8.2016, katsotaan sinun luopuneen opiskelupaikastasi.

Jos sinulla on peruskoulun jäljiltä Wilman käyttäjätunnus, voit tarkastella työjärjestystäsi elokuun alusta alkaen. Uudet lukiolaiset eivät kuitenkaan saa itse tehdä muutoksia työjärjestykseen! Mahdolliset muutokset on tehtävä opinto-ohjaajan kautta.

Opinto-ohjelman (kurssivalintojen) tarkentaminen

Ensimmäisen lukiovuoden kurssivalintoihin voi tehdä tarpeen mukaan muutoksia ja tarkennuksia rehtorin ohjaustunneilla elokuussa. Tarkennuksia voi tehdä myöhemminkin lukuvuoden aikana.

Oppikirjat 2016 - 2017

(Päivitetty 30.6.2016 klo 8.54.)

Elokuussa 2016 lukionsa aloittavat uudet lukiolaiset noudattavat uutta, 1.8.2016 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa.

Opetussuunnitelman muuttumisen takia monien kurssien oppikirjat ja materiaalit vaihtuvat eli aiempien ikäluokkien käyttämtä materialait eivät enää ole käyttökelpoisia.

Oheisessa oppikirjaluettelossa on kerrottu kurssien oppikirjat. Huomaa, että joitakin kursseja järjestetään lukuvuonna 2016 - 2017 sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Jos hankit oppikirjoja kesällä, ole tarkka: älä osta vanhan opetussuunnitelman mukaisia kirjoja. Jos sinulle on epäselvää, mitä kirjaa / materiaalia kurssilla käytetään, älä osta kirjaa / materiaalia ennakolta. Opettaja selvittää asian ensimmäisellä oppitunnilla.

Älä hanki valinnaisten saksan ja venäjän materiaaleja kesällä.

​​Oppikirjat 2016 - 2017.pdf

Lomakkeet ja ohjeet

(Päivitetty 7.3.2016.)

Mikkelin lukion kurssikortti 2016
Mikkelin_lukion_kurssikortti_2016.pdf
Mikkelin_lukion_kurssikortti_2016.xls

Musiikkiakatemian esite 2016
Musiikkiakatemian_esite_2016.pdf

Musiikkiakatemian hakulomake 2016
Musiikkiakatemian_hakulomake_2016.pdf

Urheiluakatemian tiedote 2016
Urheiluakatemian_tiedote_2016.pdf

Ohjeita Mikkelin lukioon hakeville

Tärkeät päivämäärät
 • toisen asteen valtakunnallinen yhteishaku päättyy 15.3.2016 klo 15.00 (hakemusten oltava tallennettuna ja perillä Opetushallituksessa)
 • urheiluakatemian hakulomake on palautettava viimeistään 20.3.2016 urheiluakatemian tiedotteessa olevan ohjeen mukaisesti
 • urheiluakatemian akatemiakartoitustestit ovat 12.4.2016 (tarkemmin urheiluakatemian tiedotteessa)
 • kurssikortti 2016 palatetaan Mikkelin lukioon opinto-ohjaajille viimeistään 15.4.2016 (Mikkelin peruskouluista hakevat palauttavat lomakkeen ensisijaisesti oman oppilaanohjaajansa kautta, Mikkelin ulkopuolelta hakevat palauttavat lomakkeen postitse).

Kurssikortin täyttö ja kurssivalinnat - erityistä keväällä ja kesällä 2016

Tuntijaon ja opetussuunnitelman muutos. Lukion valtakunnallinen tuntijako muuttuu 1.8.2016. Samalla myös lukioiden omat opetussuunnitelmat muuttuvat. Mikkelin lukion uusi opetussuunnitelma valmistuu toukokuussa 2016. Uudessa opetussuunnitelmaan tulee joitakin uusia paikallisia kursseja, vastaavasti joitakin vanhoja kursseja poistuu tarjonnasta.

Kurssivalinnat - erityistä. Päättöluokalla täytettävä kurssikortti on typistetty. Korttiin valitaan pakolliset kurssit (joita ensimmäisenä opintovuonna on runsaat 20). Lisäksi valitaan lisäkursseja siten, että kurssimäärksi tulee noin 30.

Ensimmäisen lukiovuoden kurssivalintoja tarkennetaan ja täydennetään tarpeen mukaan vielä kesäkuussa lukioon ilmoitautumisen yhteydessä tai elokuussa lukio-opintojen alkaessa.

Kurssiopas. Koska uusi opetussuunnitelma valmistuu vasta toukokuussa 2016, ei hakuvaiheessa ole käytössä kurssiopasta. Jos haluat tutustua valtakunnallisten pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöihin, voit tutkia virallista Opetushallituksen julkaisemaa Lukion opetussuunnitelman perusteet -kirjaa.


Lukiolaisen päätelaite - ohje elokuussa 2016 lukionsa aloittaville

(Päivitetty 6.3.2016.)

Elokuussa 2016 lukionsa aloittaville tarkoitettu päätelaiteohje tulee syyslukukauden alkaessa Mikkelin lukion sisäiseen Wilmaan.

Suositus on, että uudet lukiolaiset eivät hanki opiskelukäyttöön tarkoitettua päätelaitetta ennen syyslukukauden alkamista.

Ylioppilatutkintolautakunnan antama sähköistä yo-koetta koskeva ohje on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla. Ohjessa on selostettu myös päätelaitteen yleiset tekniset vaatimukset.

Ylioppilastutkintolautakunnan sähköisiä yo-kokeita käsittelevän sivuston osoite on: www.digabi.fi

Ylioppilastutkintolautakunnan sähköistä koekalustaa käsitteelvä sivusto on osoitteessa: www.abitti.fi

Rekiteröitysmisohje Pedanettiin - ikäluokka 2016

(Päivitetty 6.3.2016.)

Uudet lukiolaiset rekisteröityvät Pedanettiin elokuussa lukukauden alkaessa (jos et ole rekisteröitynyt jo peruskoulussa).

Mikkelin lukiossa käytetään Pedanettiä opiskelualustana.

Jotta voit käyttää Pedanenttiä, on sinun rekisteröidyttävä. Jotta sinut tunnistetaan Mikkelin lukion opiskelijaksi, on tärkeää, että esiinnyt omalla nimelläsi, ja lisäät profiiliisi koulusi nimen ja myös perusryhmän.

Pedanet rekisteröitymisohje
1. Mene selaimella osoitteeseen https://peda.net/:register
2. Valitse uuden omatilan rekisteröintikuvakkeista oikea vaihtoehto
3. Kirjoita sivulle aukeavaan laatikkoon sähköpostiosoitteesi.
4. Klikkaa ”Lähetä rekisteröinti” –painiketta
5. Mene sähköpostiisi ja seuraa sinne tulleita ohjeita
6. Kun tunnuksesi on aktivoitunut, klikkaa Omat tiedot ja asetukset –kohtaa. Kirjoita oma sukunimesi ja etunimesi (kutsumanimi) niille varattuihin kenttiin. Mitään nimimerkkiä tai lempinimeä ei käytetä.
7. Mene omatilasi etusivulle klikkaamalla omaa nimeäsi
8. Klikkaa oman nimesi perässä näkyvää kuvaketta ”muokkaa”
9. Jätä julkisen kuvauksen otsikko tyhjäksi, mutta kirjoita kohtaan ”julkinen kuvaus” lukiosi ja perusryhmäsi nimi. (esim. Mikkelin lukio, 16C)