Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto Mikkelin lukiossa

  • Tämän sivun vasemmalla puolella on linkkejä Mikkelin lukion opiskeluhuollon toimijoiden tietoihin
  • Tämän sivun oikealla puolella on yleisiä opiskeluhuollollisia linkkejä


1. Opiskelun tuen kokonaistarve yleisesti ja käytettävissä olevat resurssit

Mikkelin lukiossa on noin 700 opiskelijaa lukuvuonna 2015-16. Kaikkien opiskelijoiden käytössä ovat opiskeluhuollolliset terveydenhoitajan, lääkärin, kuraattorin sekä psykologin palvelut sekä pedagogisena tukena erityisopettajan ja opinto-ohjaajien palvelut.

Terveydenhoitaja, erityisopettaja sekä kaksi opinto-ohjaajaa työskentelevät koulussa täysipäiväisesti. Lääkäri on koululla yhtenä päivänä ja kuraattori 2-3 päivänä viikossa.

2. Opiskeluhuolto on nykyisin jakautunut kahtia: Yhteisölliseen ja yksilölliseen opiskeluhuoltoon

  • Yhteisöllinen opiskeluhuolto: Käsittelee yhteisöllisyyttä ja hyvinvointiasioita koulussamme yleisestä näkökulmasta - ei puutu/käsittele yksittäisen opiskelijan asioita. Periaatteena on, että kaikki työyhteisön jäsenet ovat vastuussa työyhteisön hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä.Pohjana työlle ovat erilaiset kyselyt (esim. kouluterveyskysely) ja tutkimukset. Mikkelin lukiossa toiminnasta vastaa apulaisrehtorin johtama yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), jonka jäseninä ovat opiskeluhuollon, opettajien, opiskelijoiden ja vanhempien edustajat sekä koulun ulkopuolisten yhteistyökumppanien edustus.
  • Yksilöllinen opiskeluhuolto: Käsittelee opiskelijoiden ongelmia yksilöllisesti opiskeluhuollon näkökulmasta tapauskohtaisesti vaihtuvin monialaisin työryhmin. Ryhmän kokoontumiseen tarvitaan opiskelijan/huoltajan lupa ja ryhmä kokoontuu vain opiskelijan sekä tarvittaessa huoltajan läsnäollessa.
  • Näiden välissä ovat eri toimijoiden erilaiset monen/kahdenkeskiset keskustelut opiskelijoiden kanssa erilaisista opiskelua vaikeuttavista tekijöistä ja niiden ratkaisemisesta.


-
-

Tee syksystäsi mukavampi mindfulness-nettikurssilla!


Tuntuuko, että haluaisit voida paremmin? Ehkä koet, että haluaisit vahvistaa keskittymiskykyäsi, mennä nukkumaan rauhallisempana tai murehtia vähemmän?

Mindfulness-harjoittelu on toimiva tapa lisätä omaa hyvinvointia ja ehkäistä pahoinvointia. Mindfulness-harjoittelun on todettu parantavan elämänlaatua ja vähentävän stressiä, ahdistuneisuutta sekä masentuneisuutta.

Turun yliopisto tarjoaa sinulle nyt mahdollisuuden osallistua ilmaiseksi mindfulness-kurssille. Kurssi järjestetään toisen asteen opiskelijoille netissä itseopiskeluna. Kurssin nimi on Tita (”tietoisuustaidot”). Se on helppo ja käytännöllinen tapa oppia mindfulness-harjoittamista kotona, välitunnilla, bussissa tai missä sitten haluatkin harjoituksia tehdä. Osallistuaksesi tarvitset vain älylaitteen ja Googlen sähköpostiosoitteen (gmail.com tai google.com). Tita-kurssi kestää 8 viikkoa. Osallistujat arvotaan suorittamaan kurssi joko 1.10.–26.11.2017 tai 1.3.–26.4.2018. Voit ilmoittautua syyskuun ajan.

Voit ilmoittautua kurssille osoitteessa https://tita.opintokamu.fi. Kohdassa ”Tita-salasana” vastaa vain ”tita”.

Tutkimme kurssin yhteydessä sen vaikutusta osallistujien hyvinvointiin. Pyydämme osallistujia täyttämään nimettöminä n. 10 minuuttia vievän kyselyn kurssia ennen ja kahdesti myöhemmin. Kysymme lisäksi mobiiliappilla joitakin lyhyitä kysymyksiä kurssin aikana.

Olet tervetullut kurssille!

Ystävällisin terveisin,
Oskari Lahtinen, Turun yliopisto
opintokamu@gmail.com