Opetussuunnitelma (2010)

Mikkelin lukion opetussuunnitelma

Yleistä

Mikkelin lukion nykyinen opetussuunnitelma on perua Mikkelin lukiota edeltäneistä lukioista, ja se on otettu käyttöön elokuussa 2010. Opetussuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Opetussuunnitelma-asiakirjat ovat alla useana palana.

Opetushallitus on antanut uudet kansalliset opetussuunnitelman perusteet on lokakuussa 2015. Mikkelin lukion opetussuunitelma uusitaan lukuvuonna 2015 - 2016. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 mainitun päivän jälkeen lukionsa aloittavilla lukiolaisilla. Ennen 1.8.2016 lukionsa aloittaneet lukiolaiset opiskelevat lukion oppimäärän nykyisen, lukuvuonna 2015 - 2016 voimassa olevan, opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunitelma-asikirjat

Mikkelin lukio OPS 2010.pdf

Mikkelin lukio tvt-strategia 2010.pdf

Mikkelin lukion opetussuunnitelman muutokset 2012A.pdf

Mikkelin lukion opetussuunnitelman muutokset 2012B.pdf

OPS luku 4.3. muutettu 2014.pdf

Tuntijako 2012.pdf

Uusi opetussuunnitelma (LOPS 2016)

Opetushallitus on 27.10.2015 vahvistanut uudet Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015.

Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.docx​ (doc)

Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf​ (pdf)