Mikkelin lukio

Ajankohtaista

Osallistu Mikkelin lukion liikuntatila-aloitteeseen

Linkki oikeusministeriön ylläpitämän kuntalaisaloite.fi-sivuston aloitteeseen:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6205

Kaikki mikkeliläiset, 15 vuotta täyttäneet henkilöt voivat osallistua aloitteeseen. Myös Mikkelin lukion palveluita käyttävät ulkopaikkakuntalaiset (esim. lukiolaiset ja huoltajat) voivat osallistua. Osallistumiseen tarvitaan sähköpostiosoite, johon kuntalaisaloite.fi-palvelusta lähetetään vahvistuslinkki. Linkkiä painamalla osallistuminen kirjautuu järjestelmään automaattisesti. Osallistuja voi valita, näkyykö hänen nimensä verkkopalvelussa vai ainoastaan kaupungille myöhemmin toimitettavassa nimilistassa.

Mikkelin lukion aloite lukion omista liikuntatiloista

Mikkeli 10.10.2018


Kaupunginhallitus

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kaupunkiympäristölautakunta


MIKKELIN LUKION OPETTAJA- JA OPISKELIJAKUNNAN ALOITE LIIKUNTATILOJEN RAKENTAMISEKSI MIKKELIN LUKIOLLE


Tiivistelmä


Mikkelin lukio tarvitsee lukion välittömässä läheisyydessä sijaitsevan oman sisäliikuntatilan, suuren liikuntasalin, johon mahtuu liikuntaryhmien lisäksi myös koko lukion väki koulun omissa tapahtumissa.


Runeberginaukion urheilutalo on aivan Mikkelin lukion rakennuksen vieressä ja palvelee nykyään Mikkelin lukiota päivittäisessä liikuntatuntikäytössä. Rakennus on kuitenkin huonokuntoinen, ja sen purkamista on suunniteltu. Tontille kaavaillun asuinkerrostalon sijaan urheilutalon paikalle tarvitaan kuitenkin uusi liikuntahalli lukion yli 700 opiskelijan liikunnanopetusta varten. Mikkelin lukiolla on keskimäärin noin 40 oppituntia liikuntaa viikossa, joten tarve omalle salille lienee kiistämätön.


Lukiolaiset harrastavat liikuntaa mielellään, jos olosuhteet ovat otolliset. Välituntisin ja hyppytunneilla urheilutalon sali on nykyään ahkerassa käytössä. Lukiolainen valitsee myös lukujärjestykseensä mielellään virkistäviä liikuntakursseja, jos osallistuminen niille ei aiheuta paljon ylimääräistä vaivaa. Lähellä sijaitseva liikuntasali on keskeinen tekijä liikunta-aktiivisuuden lisäämisessä.


Saimaa Stadiumia on ehdotettu lukion liikuntatilahaasteiden ratkaisuksi, mutta 2,3 kilometrin välimatka on näissä ehdotuksissa joko unohdettu tai vähätellen mitätöity. Tämä kuitenkin on liian pitkä matka välitunnin aikana siirryttäväksi. Lukiorakennuksessa ei ole minkäänlaisia liikunta- tai pukeutumistiloja, joten myös ulkoliikunnassa lähellä olevan urheilutalon tilat ovat lukiolle tärkeät.


Liikunnanopetuksella ja koulupäivän aikaisella omatoimisella liikunnalla on lukiolaisten hyvinvoinnin edistämiseen suuri merkitys. Mikkelin kaupungin pitäisi kaikin toimin pyrkiä nuorten liikkumattomuuden vähentämiseen. Asuinkerrostaloja voi rakentaa muuallekin tai hyvällä suunnittelulla myös urheilutalon viereen. Runeberginaukio 1:n tontille ei kuitenkaan ole sopivaa rakentaa asuinkerrostaloja, jos se samalla tarkoittaa, että Mikkelin lukiolle ei voida järjestää lukion välittömässä läheisyydessä olevaa liikuntasalia.


I Taustaa


Mikkelin keskusta-alueella toimii yksi päivälukio, Mikkelin lukio, jossa on yli 700 opiskelijaa ja noin 40 opettajaa.


Mikkelin lukio perustettiin yhdistämällä kaksi lukiota. Yhdistämisen yhteydessä Mikkelin lukion käyttöön annettiin nykyisen Päämajakoulun, entisen Yhteiskoulun lukion liikuntasalit.


Mikkelin lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän raportissa vuodelta 2014 todetaan: “Mikkeliläisillä nuorilla on oltava muihin Suomen alueisiin nähden tasavertaiset, ellei jopa paremmat, mahdollisuudet opiskella kaikkia lukion opetussuunnitelmassa mainittuja oppiaineita. Opiskelun vaatimat resurssit (mm. tilat, opettajaresurssit) on järjestettävä siten, että lukioarki sujuu.


Samassa raportissa nostetaan esille tilaongelmakin kehittämiskohteena: “Tila-asiat ja oppimisen toimintaympäristö kuntoon, kestävästi. Arjessa paljon logistista yksityiskohtatyötä teettävinä tilahaasteina Mikkelin lukiokoulutuksessa ovat erityisesti liikunnan opetuksen tilat sekä ilmaisutaidon opetuksen tilat. Asialliset salitilat ovat keskeisiä myös ylioppilastutkinnon kokeiden järjestämisen kannalta, tämä näkökulma korostuu yo-kokeiden muuttuessa sähköisiksi vuodesta 2016 alkaen. Vetovastuu: sivistystoimenjohtaja, tilakeskus.


Raportin lopuksi todetaan: “Lukion kehittämistyössä lähtökohtana on, että Mikkelin kaupunki toimii jatkossakin itse lukiokoulutuksen järjestäjänä. Tavoitteena on, että Mikkelin kaupungin lukiokoulutus pystyy takaamaan laadukkaan ja monipuolisen lukiokoulutuksen nuorille, jotka tähyävät perusopetuksen jälkeen lukiokoulutukseen. Mikkeliläisille nuorille on turvattava mahdollisuudet opiskella kaikkia lukion opetussuunnitelmassa mainittuja oppiaineita. Opiskelun vaatimat resurssit on järjestettävä siten, että lukioarki sujuu. Lukiokoulutuksen sisältö ja laatu kehitetään sellaisiksi, että lukio osaltaan voi toimia vetovoimatekijänä Mikkeliin muuttoa harkitseville perheille.


Lukiolain 21§ mukaan “Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.


II Nykytilanne


Tällä hetkellä Mikkelin lukiolla on käytössään Runeberginaukion urheilutalon liikuntasali. Sali on melko pieni ja huonokuntoinen, joten se ei sovellu suurten ryhmien kokoontumiseen tai lukion vuosisuunnitelmaan merkittyjen yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Sitä kuitenkin käytetään päivittäin liikunnanopetukseen.


Mikkelin lukion perustamisen yhteydessä luvatut salit ovat nyt pääasiassa Päämajakoulun käytössä. Lukion liikunnanopetus järjestetään Urheilutalolla silloin, kun se ryhmän koon ja osallistujien terveydentilan huomioon ottaen on mahdollista. Lisäksi tunteja pidetään lukuisissa eri paikoissa sen mukaan, miten liikunnanopettajat saavat tilat järjestettyä.


Kaupungin yhteisiä tiloja käyttävät myös monet muut koulut tai yhteisöt, joten tilojen varaaminen ei yleensä onnistu yhdellä puhelulla tai napin painalluksella. Oppitunteja pidetään mm. Hänskissä, Urheilupuistossa, Päämajakoululla, Sport Forumilla, jäähalleilla, kuplahallilla, Anni Swanin kadun kuntosalilla, Kamppailuareenalla, Saimaa Stadiumissa, Urpolan kentillä, uimahallissa, kaupallisissa kuntokeskuksissa ja kuntosaleilla, kaupungilla, maastossa ja vesillä. Opettajilta vie suuren työajan pelkästään tiedottaa opiskelijoille, missä tunnit pidetään, puhumattakaan siitä työmäärästä, joka käytetään tilavarausten tekemiseen.


Opiskelijan laissa määritelty oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu vain osalla oppitunneista lukuisten siirtymisten sekä valvonnan mahdottomuuden vuoksi. Myöskään opiskelijan oikeus opetukseen ei toteudu, jos opiskelija viettää suuren osan oppitunnista siirtymisiin.


Urheilutalo on Mikkelin lukion päivittäisessä käytössä tällä hetkellä, mutta osa opiskelijoista ja opettajista ei voi työskennellä tiloissa niiden huonon kunnon (mahd. sisäilmaongelmien) vuoksi. Suurimmat, jopa yli 30 opiskelijan ryhmät eivät myöskään mahdu kunnolla liikkumaan salissa. Salin ominaisuudet (kaikuisuus ja hämäryys) sekä tekniset puutteet tekevät sen käyttämisestä esimerkiksi musiikkiliikunnan opetuksessa tai muissa äänentoistoa tai esitystekniikkaa vaativissa tilaisuuksissa vaikeaa. Lukion opiskelijamäärä ylittää salin suurimman sallitun henkilömäärän, joten koko koulun tiedotustilaisuuksiin, juhliin ja tapahtumiin tilat joudutaan etsimään muualta. Tilojen löytäminen ja järjestäminen vievät rehtoreiltakin työaikaa, ja lyhyisiinkin tilaisuuksiin siirtyminen on pois opiskelijoiden oppitunneista.


Ylioppilaskirjoitusten vaatimat tilat saattavat järjestyä Saimaa Stadiumilta. Tilan soveltuvuutta tosin testataan vasta marraskuussa 2018. Ylioppilaskokeissa koeaika on päivittäin kuusi tuntia, eikä kokelaiden tarvitse siirtyä päivän aikana paikasta toiseen, joten ylioppilaskoekäyttöön Stadiumi sopinee lukion näkökulmasta hyvin. Mutta muiden Stadiumin käyttäjien näkökulmasta voi edelleen olla harmillista, että osa harjoittelupaikoista on kahdesti vuodessa kolmen viikon ajan pois käytöstä. Sähköisiä koejärjestelmiä ei voi kerätä pois päivittäin, joten pääsy joihinkin harjoitustiloihin kielletään myös välipäivinä. Jos lukiolla olisi oma tila käytössään myös yo-kokeisiin, syntyisi urheilupiireissä vähemmän mielipahaa tärkeällä sisäharjoittelukaudella.


III Tulevaisuuden näkymät


Mikkelin lukion vieressä oleva huonokuntoinen Urheilutalo aiotaan purkaa, mutta sen sijaan, että Mikkelin lukion liikuntatilojen tarve huomioitaisiin, urheilutalon tilalle on suunniteltu rakennettavan asuinkerrostalo. Näin Mikkelin lukiolla ei olisi enää ainuttakaan omaa liikuntatilaa.


Saimaa Stadiumia on ehdotettu lukion liikuntatiloiksi. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon lukion ja Stadiumin välimatkaa, joka on 2,3 kilometriä. Lukiolaiset eivät ehdi 15 minuutin välitunnin aikana siirtyä ko. tiloihin, vaihtaa liikuntavaatteita päälleen ja tunnin jälkeen peseytyä, pukeutua ja siirtyä taas takaisin lukiolle. Siirtymät tehdään jalkaisin, säästä riippumatta. Mikkelin lukion nykyisissä tiloissa ei ole opiskelijoille pesu- tai pukutiloja, joten välimatkaa ei voi käyttää alku- tai loppuverryttelyyn.


Liikuntatunteja on Mikkelin lukiossa kaikkina arkipäivinä. Liikuntatunnit eivät ole aina päivän alussa tai lopussa. Lukujärjestykset laaditaan kaikkien oppiaineiden parhaan oppimisen näkökulmasta, joten liikuntatunnit sijoittuvat myös keskelle koulupäiviä. Pitkät siirtymiset aiheuttaisivat kohtuutonta häiriötä normaalille koulutyölle. Jo nyt esimerkiksi urheiluakatemiassa valmentautuvat nuoret myöhästyvät usein Kalevankankaan liikuntapaikoilla pidettävien aamuharjoitusten vuoksi seuraavilta oppitunneilta, vaikka harjoitukset loppuvat puoli tuntia ennen seuraavan oppitunnin alkua. Samoin käy, kun liikuntatunneilla käytetään Kalevankankaan halleja.


Opiskelijoiden kuljettaminen tilausbussikyydeillä Stadiumille olisi käytännössä kallis ja vaikeasti toteutettava ehdotus. Kaupunkiliikenteen bussivuorojen määrä pitäisi puolestaan moninkertaistaa, jotta lukiolaiset voisivat käyttää niitä siirtymiseen. Tämä edellyttäisi myös maksuttomien matkojen myöntämistä toisen asteen opiskelijoille. Taannoin ehdotetut lukiolaisten polkupyörät vaatisivat myös täyspäiväisen järjestely- ja huoltohenkilön palkkaamista, ja silti opiskelijat myöhästelisivät tunneilta, koska matka Stadiumille on liian pitkä.


Mikään järjestely ei korvaa koulun omaa liikuntasalia nykyaikaisen lukion toiminnassa. Lukiolaisten uupumus nousee esille vuosittain tehdyissä kouluterveyskyselyissä (Ylen uutinen aiheesta). Liikunnan merkitys terveydelle, jaksamiselle ja kehittymiselle on kiistämätön. Mikkelin kaupungin olisikin syytä huolehtia nuorten jaksamisesta järjestämällä puolelle ikäluokasta helposti saavutettavissa olevat liikuntatilat, jotka motivoisivat lukiolaisia valitsemaan virkistäviä liikuntakursseja lukujärjestykseensä, ja joita voisi hyödyntää liikuntatuntien ulkopuolellakin, omatoimisessa tai yhteisöllisessä toiminnassa.


IV Mikkelin lukion ehdotus


Mikkelin lukio on keskusta-alueen ainoa päivälukiokoulutusta antava oppilaitos. Sen vaikutus paikallisten nuorten elämään on merkittävä. Siksi olisikin väärin, että yhden oppiaineen opiskeleminen tehdään vaikeaksi sekä opiskelijoille että opettajille, ja että koko oppilaitoksella ei ole omaa suurta, koko lukiolle riittävää tilaa käytössään.


Mikkelin lukio ehdottaa, että lukion vieressä olevalle tontille rakennetaan lukion arkikäyttöön sopivat liikuntatilat. Sen sijaan, että puretun urheilutalon tilalle rakennettaisiin asuinkerrostalo, tontille pitäisi rakentaa toimiva, moderni ja monipuolisen liikkumisen mahdollistava liikuntatila.


On tullut esille, että samalle korttelialueelle on kaavailtu myös muita uusia asuinkerrostaloja (ns. ESEn tontti), joten Mikkelin lukion vieressä oleva tontti pitäisi käyttää mikkeliläisten nuorten eli Mikkelin kaupungin tulevaisuuden hyväksi. Lukion liikuntatila-asia pitää mielestämme ratkaista lukiolaisten etu huomioiden ennen alueen muista kaava-asioista päättämistä.


Lukion oma liikuntatila toisi koululiikunnan lisäksi uusia toimintamahdollisuuksia myös lukiolaisten Liikkuva koulu -toimintaan, Liikkuvaan opiskeluun, jossa Mikkelin lukio on mukana. Opiskelijat liikkuvat mielellään välituntien ja hyppytuntien aikana, kun olosuhteet ovat kunnossa ja liikuntapaikka riittävän lähellä. Lähellä sijaitsevat liikunta- ja peseytymistilat antavat myös tavoitteellisesti urheilua harrastaville lukiolaisille tehokkaan harjoittelumahdollisuuden koulupäivän sisällä muulloinkin kuin urheiluakatemian harjoitusaamuina.


Lukion lisäksi keskustassa sijaitsevia liikuntatiloja käyttäisivät iltaisin eri järjestöt, ryhmät, opistot, kenties liikunta- ja hyvinvointialan yrityksetkin.


Mikkelin lukion opettajakunta sekä opiskelijakunnan hallitus tekevät mielellään yhteistyötä parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Yhteinen tavoitteemme lienee, että Mikkelin kaupunki huolehtii Mikkelin lukion kaikkien oppiaineiden ja koko koulun toiminnan sujumisesta. Näin kaupunki myös profiloituu nuorten hyvinvoinnista ja heidän tulevaisuudestaan huolehtivana kuntana - kuten kaupungin strategiassakin todetaan.
Mikkelin lukion opettajakunta

Mikkelin lukion opiskelijakunnan hallitus