Move

Lupapohja

Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn
valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa
yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin.
Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä
toimintakyvystä huolehtimiseen.
Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi Move-järjestelmään on kehitetty kahdeksan
osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Move-
mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.
Lisätietoa ja lähde: https://www.edu.fi/move
Mikäli lapsenne tuloksia ei saa välittää kouluterveydenhuoltoon, ilmoittakaa siitä vastaamalla
tähän viestiin --- mennessä.

Terveisin