2.2 Perusopetuksen arvoperusta

Yleistä

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti. Arvokeskustelut luovat perustan sekä opetussuunnitelman laadinnalle että yhteiselle opetus- ja kasvatustyölle. Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa arvokeskustelut toteutettiin kyselyiden muodossa ja järjestettiin erilaisia yhteistoiminnallisia keskustelutilaisuuksia. Koulutyön aikana arvokeskustelua käydään vuosittain koulukohtaisesti ja opetuksen järjestäjän päätösten mukaisesti.

Paikallisesti korostetaan rohkeutta puolustaa hyvää ja toimia oikein itseään, toisia ihmisiä ja kulttuureita sekä ympäristöä arvostaen. Samoin tuetaan kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissa ja yhteisössä ainutlaatuista ja arvokasta luontoa ja kulttuuriperintöä kunnioittaen. Oppilas oppii arvostamaan kotiseutunsa ainutlaatuisuutta ja ottamaan vastuuta oman lähiympäristönsä viihtyisyydestä, luonnosta ja kulttuurisista arvoista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä