12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä. Taide- ja taitoaineiden valinnaisia tarjotaan paikallisen tuntijaon mukaisesti (LIITE 1). Opetuksen järjestäjä on sijoittanut alakoulun taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit tuntijakoon merkityllä tavalla. Näillä tunneilla syvennetään kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden tavoitteita ja sisältöjä.


Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.


Merijärvellä opetuksen järjestäjä on päättänyt sijoittaa vuosiluokkien 1-6 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit tuntijaon mukaisesti (Liite 1). Vuosiluokilla 7-9 oppilaat valitsevat taide- ja taitoaineisiin osoitetut valinnaiset tunnit. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne arvioidaan osana niiden opetusta. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset opinnot syventävät oppilaan osaamista. Koulu päättää vuosittain, millaisia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja oppilaille tarjotaan. Valituille syventäville opinnoille koulu tekee omat suunnitelmansa (LIITE 15), jossa määritellään


  • opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet sekä vuosiluokat, joilla niitä tarjotaan.

Opintojen nimi määräytyy ko. yhteisen taide- tai taitoaineen mukaisesti (esim. käsityön syventävät opinnot). Valinnaiset tunnit voivat koostua myös useammasta taide- ja taitoaineesta, jolloin nimestä on käytävä ilmi, mistä taide- ja taitoaineista valinnainen muodostuu.


Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaisista opinnoista ei tule erillistä arviota lukuvuosi- tai päättötodistukseen, vaan ne arvioidaan osana kaikille yhteisten taide- ja taitoaineiden oppimääriä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä