Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien ja toisen kotimaisen kielen opiskelu