8.luokka

Oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt 8.luokalle


Oppilasta ohjataan itsetuntemukseen, jotta hän voi tehdä omia valintoja kykyjensä, edellytystensä sekä kiinnostuksensa mukaisesti. Oppilas harjoittelee asettamaan tavoitteita, tekemään suunnitelmia ja arvioimaan niiden toteutumista. Samoin oppilas ymmärtää opiskeltavien oppiaineiden merkityksen tulevien opintojen ja työelämän kannalta.


Oppitunneilla oppilaalle annetaan perustietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä kehitetään valmiuksia hakea itsenäisesti tietoa koulutuksesta ja työelämästä. Tet-jaksolla (työelämään tutustuminen) oppilasta kannustetaan ymmärtämään työn merkitys oman elämän ja yhteiskunnan kannalta.