7.luokka

Oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt 7.luokalle


Oppilasta perehdytetään yläkoulun toimintaan mm. tutustuttamalla häntä koulun henkilökuntaan, käytäntöihin ja tiloihin sekä käymällä läpi koulun järjestyssääntöjä ja mahdollisesti perusopetuslakia. Tarkoituksena on, että oppilas harjoittelee toimimaan yhteisössä ja erilaisten ryhmien jäsenenä. Oppilasta ohjataan asettamaan ja arvioimaan lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita esimerkiksi arvosanojen ja keskiarvojen avulla (mitä arvosanaa tai keskiarvoa oppilas aikoo tavoitella ja miten). Oppilaan kanssa perehdytään tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaviin asioihin, kuten motivaatioon, oppimistyyleihin ja oppimistekniikoihin ja kannustetaan kehittymään näissä. Oppilas käy läpi Suomen koulutusjärjestelmää, joka antaa kuvan jatko-opintomahdollisuuksista.