Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajana toimii Ohkolan koulussa edelleen terveydenhoitaja Johanna Saastamoinen. Olen tavattavissa Ohkolassa yleensä maanantaisin klo 8.00-16 välillä.
Tärkeimpinä kouluterveydenhuollon työmuotoina lasten hyvinvoinnin tukemisessa ovat oppilaskohtaiset terveystarkastukset, jotka tehdään joka vuosiluokalla. Luokilla 2., 3., 4., ja 6 terveystarkastus on terveydenhoitajan tarkastus ja luokilla 1. ja 5. on terveydenhoitajan tarkastuksen lisäksi myös koululääkärin tarkastus.

Terveystarkastusten lisäksi koulussa hoidetaan koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien ensiapu ja jatkohoitoon ohjaaminen. Huomioittehan, että muut sairaus asiat, esim. vapaa-ajalla sattuneet vammat, hoidetaan vanhempien toimesta terveyskeskuksen kautta.

Minuun voi olla entiseen tapaan yhteydessä, jos kotona huolta lapsesta ilmenee. Samoin toivon, että kodit tiedottaisivat minua lapsen elämässä tapahtuvista mahdollisesti kouluelämäänkin vaikuttavista asioista, kuten esim. perhetilanteiden muutoksista, lapselle tehdyistä tutkimuksista jne.

Jos muutoksia entisiin erityisruokavalioihin on kesän aikana tullut, on myös niistä oltava yhteydessä kouluterveydenhoitajaan.

Mukavaa lukuvuotta ja hyvää yhteistyötä toivoen!

Ohkolan koulun kouluterveydenhoitaja
Johanna Saastamoinen puh. 0403145604


Hammaslääkärissä oppilaat käyvät yksilöllisen hammashoitosuunnitelman mukaisesti.