OPS 2016 / Uusi tuntijako

Ohkolan koulun tuntijako

Ohkolan koulun tuntijako lv. 2016-2017

(6.luokalla poikkeuksia tuntijaossa)

1lk.

2lk.

3lk.

4lk.

5lk.

6lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus

7

7

6

5

4

3

A1 kieli (Englanti)

2

3

2

2

B1 kieli (Ruotsi)

2

Matematiikka

4

4

4

4

3

4

Ympäristöoppi

2

2

2

2

3

(Biologia ja maantieto)

1

Fysiikka ja kemia

1

Uskonto/ET

1

1

2

1

1

1

Historia

1

2

Yhteiskuntaoppi

1

2

2

Musiikki

1

1

2

1

1

1

Kuvataide

1

1

1

2

2

1

Käsityö

2

2

2

2

2

2

Liikunta

2

2

2

3

3

2

Kotitalous

Muut valinnaiset

1

1

Yhteensä

20

20

23

24

25

25

(tummalla paintetut luvut ovat koulukohtaisia painotuksia taito- ja taideaineissa)

Ohkolan koulun tuntijako lv. 2017 ->

1lk.

2lk.

3lk.

4lk.

5lk.

6lk.

Äidinkieli ja kirjallisuus

7

7

6

5

4

4

A1 kieli (Englanti)

2

3

2

2

B1 kieli (Ruotsi)

2

Matematiikka

4

4

4

4

4

4

Ympäristöoppi

2

2

2

2

3

3

Uskonto/ET

1

1

2

1

1

1

Historia

1

2

Yhteiskuntaoppi

1

1

Musiikki

1

1

2

1

1

1

Kuvataide

1

1

1

2

2

1

Käsityö

2

2

2

2

2

2

Liikunta

2

2

2

3

3

2

Kotitalous

Muut valinnaiset

1

1

Yhteensä

20

20

23

24

25

25