Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto uudistuu

Voimassa NYT 

Tulossa
uudistus

Lisähuomiot uudistuksesta

Neljä pakollista ainetta

äidinkieli + kolme seuraavista:
  • matematiikka
  • reaali
  • ruotsi
  • vieras kieli
Viisi pakollista ainetta 

äidinkieli + neljä seuraavista:
  • matematiikka
  • reaali 1
  • reaali 2
  • ruotsi
  • vieras kieli
Koskee niitä, jotka aloittavat kirjoitukset keväällä 2022 tai sen jälkeen.
Tutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Jos kirjoituskertoja jää väliin ulkomailla opiskelun, sairastumisen tai muun painavan syyn takia, voi tutkintokertoja saada hakemuksesta yhden tai kaksi lisää. Koskee niitä, jotka aloittavat kirjoitukset keväällä 2022 tai sen jälkeen.
Tutkinnon ollessa vielä kesken hylätyn aineen saa uusia kolme kertaa seuraavina kolmena kirjoituskertana.    
Jos tutkinto ei valmistu yllä mainitussa ajassa, se katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen. Aiemmin tehdyt hyväksytyt kokeet voi sisällyttää uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisestä. Koskee niitä, jotka aloittavat kirjoitukset keväällä 2022 tai sen jälkeen.
Jos jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritusta arvosteltavaksi, koe katsotaan hylätyksi.    
Kompensaatiopisteiden kerääminen on helpottunut:
Mikäli kirjoituskertoja (3) on vielä jäljellä, voi kirjoitusaineita ottaa lisää, vaikka pakolliset aineet olisi jo suoritettu.
   
Mikäli neljä pakollista koetta on suoritettu hyväksytysti, mutta opinnot on kesken, voi tutkintoon lisätä uusia aineita, jos tutkintokertoja on jäljellä.    
Tutkinnon valmistumisen jälkeen tutkinnon täydentäjä saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.    
Hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta.    
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi täydentää tutkintoaan uusilla kirjoitusaineilla.    
Ylioppilastutkinnon suorittanut voi kirjoittaa taydennyksenä eritasoisen kokeen kuin alkuperäiseen tutkintoon sisältyy. Esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittanut voi kirjoittaa lyhyen matematiikan tai päinvastoin.    
Kaksoistutkintoa suorittava voi aloittaa kirjoitukset opiskeltuaan ammatillista tutkintoa vähintään 90 opintopisteen verran.    
Ylioppilaaksi valmistuneella on oikeus täydentää tutkintoaan ja korottaa arvosanojaan siinä lukiossa, josta hän on valmistunut. Jos tämä lukio on lopettanut toimintansa, suoritusoikeus siirtyy asuinpaikkaa lähinnä olevaan lukioon. Muut lukiot voivat ottaa suorituksia vastaan, mutta velvollisuutta siihen ei ole.