Tehtävät jakson 2 ryhmille

Tehtävät (kaikki pakollisia kurssin suorittamiseksi)

Tehtävä
Kirjoita blogikirjoitus (min. 150 sanaa), jossa käytät pohjatekstinä itse valitsemaasi postausta OPO-lukio facebookista. Pääset lukemaan fb-sivua ilman omia fb-tunnuksia. Ryhmä 1.2 tekee tekstin portfolioon tilapäisesti portfolioon, ryhmä 1.1 kirjoittaa sen suoraan omaan blogiin, joka perustettiin tunnilla.

Tehtävä
Lue Lauri Järvilehdon blogikirjoitus Älä tee työtä rahasta. Pohdi omaa suhdettasi työn tekemiseen - haluatko tehdä työtä rahasta vai rakkaudesta vai tavoitteletko molempia? Kirjoita blogikirjoitus (min. 150 sanaa).

Itsetuntemus-tehtävät
Tee tehtävät portfoliosi Itsetuntemus-sivulle.

Lue Nyyti ry:n sivulta lyhyt johdatus temperamenttiin. Tee sen jälkeen pieni Temperamentti-testi. Ota kuvakaappaus testin tuloksesta ja liitä se Itsetuntemus-sivulle. Pohdi kuvan alla, miltä osin tunnistat itsesi testin tuloksesta ja mikä ei mielestäsi pidä paikkaansa.

Tutustu persoonallisuuden eri ulottuvuuksiin enneagrammi-persoonallisuustestin avulla. Liitä tulos kuvana portfolioosi Itsetuntemus-sivulle. Pohdi kuvan alla, miltä osin tunnistat itsesi testin tuloksesta ja mikä ei mielestäsi pidä paikkaansa. (Huom. Tämä testi ei ole tieteellisesti pätevä testi, mutta sitä voi hyvin käyttää apuna matkalla parempaan itsetuntemukseen.)

Arvioi luonnettasi rastimalla itseesi sopivat ominaisuudet. Liitä tulos kuvana portfolioosi Itsetuntemus-sivulle. Pääset rastittamaan vaihtoehdot, kun painat LATAA-painiketta ja avaat sitten lomakkeen Adobe Acrobat Readerilla.

Tarkastele älykkyyden eri lajeja (jaettu kopiona tunnilla). Mitkä ovat kolme vahvinta älykkyyden lajiasi? Millaisissa työtehtävissä niitä voisi hyödyntää? Kerro vastauksesi Itsetuntemus-sivulla.

Näin hyvä olen! Pohdi hyviä ominaisuuksiasi ja vahvuuksiasi. Tiivistä erinomaisuutesi yhdeksi käyntikortiksi. Tee käyntikorttiluonnoksesi valmiiseen mallipohjaan sivulla www.vistaprint.fi. Ota kuvakaappaus korttiluonnoksesta ja liitä se itsetuntemus-sivulle. Huom. Jatka harjoitusta vain siihen saakka, että saat kortin esikatseluun. Emme siis tilaa tässä harjoituksessa mitään. Mikäli joskus oikeasti tarvitset käyntikortteja, vastaavia palveluita tarjoavia yrityksiä on olemassa runsaasti ja niitä löytää helposti googlettamalla.

Tehtävä (vko 43)
Kirjoita blogikirjoitus (min. 150 sanaa), jossa käytät pohjatekstinä itse valitsemaasi postausta OPO-lukio facebookista.

Opiskelutaitoihin liittyvät tehtävät
Tee henkilökohtainen opiskelutekniikka- ja valmiusprofiili (moniste jaettu tunnilla). Ota viimeisen sivun profiilista kuva ja liitä se portfoliosi opiskelutaidot-sivulle (suoraan kuvana, ei avattavana tiedostona).

Lue moniste (jaettu tunnilla), jossa kerrotaan opiskelijoiden tavoiteorientaatioista. Alleviivaa monisteesta kaikki ne ominaisuudet, joiden koet kuvaavan itseäsi yleisesti tai jossain tilanteissa.

Lue moniste (jaettu tunnilla) opiskelumotivaation tasosta. Alleviivaa monisteesta kaikki ne ominaisuudet, joiden koet kuvaavan itseäsi yleisesti tai jossain tilanteissa.

Yhteenveto: Minä opiskelijana. Kuvaile edellä tekemiesi tehtävien pohjalta itseäsi opiskelijana. Pohdi lopuksi, missä asioissa sinun kannattaisi kehittää itseäsi ja mitä voisit konkreettisesti tehdä asian hyväksi. Kirjoituksen minimipituus 150 sanaa. Kirjoita tekstisi opiskelutekniikka- ja valmiusprofiilin alle.

Tehtävä (vko 44)
Kirjoita blogikirjoitus (min. 150 sanaa), jossa käytät pohjatekstinä itse valitsemaasi postausta OPO-lukio facebookista.

Tehtävä (vko 44)

Arvot ovat ihanteita, joita haluaisit elämässäsi olevan. Tavoitteet sen sijaan ovat todellisia ja konkreettisia tekoja ja saavutuksia. Tavoitteita voi miettiä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tavoitteiden asettaminen on opiskelussa tärkeää. Selkeät tavoitteet kannustavat eteenpäin ja lisäävät motivaatiota.

Voit pohtia tavoitteita esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitkä ovat opintojesi tavoitteet?
 • Mitkä asiat ja miksi ovat tärkeitä opiskelussasi?
 • Mitä lukio elämässäsi muuttaa?
 • Mitä lukio-opinnot sinulle merkitsevät?
 • Miksi haluat ylioppilaaksi?
 • Miksi haluat oppia uutta ja lisää?
 • Mitä ajattelet tekeväsi lukion jälkeen?
 • Millaisten välitavoitteiden avulla varmistat, että tavoitteesi lukion jälkeisestä / elämästä koulutuksesta / työurasta toteutuu?
Oma suunnistuskarttani: Mieti vastauksia edellisiin kysymyksiin ja piirrä itsellesi kuvin ja sanoin kartta, josta näkyy suunnittelemasi matka kohti tavoitteitasi. Piirrä ja kerro, mitä tapahtuu lukion aikana, mitä sen jälkeen.

Tehtävä (vko 44)
Tavoitteiden asettaminen onnistuu arjessa - siis päivittäisessä ja viikoittaisessa työskentelyssä - parhaiten siten, että muotoilet itsellesi selkeän ja yksityiskohtaisen tavoitteen. Kun asetat itsellesi tavoitetta, kysy itseltäsi onko tavoite sellainen, jonka saavuttamiseen haluat käyttää aikaa ja energiaa, onko se arvojesi mukainen ja onko se saavutettavissa. Kun olet asettanut itsellesi tavoitteen, tee toimintasuunnitelma sen saavuttamiseksi. Laadi itsellesi aikataulu ja anna itsellesi pieniä tehtäviä, joita teet tavoitteen eteen.

Aseta itsellesi jokin selkeä ja yksityiskohtainen tavoite, joka tukee opiskeluasi. Tavoite tulee saavuttaa ennen joululomaa. Tavoite voi olla jokin konkreettinen suoritus tai se voi olla esim. muutos jonkin asian suhteen (esim. päivärytmi, kotitehtävien tekeminen tms.) Tee toimintasuunnitelma ja aikataulu. Kirjaa nämä portfoliosi etusivulle otsikolla Tavoitteena NYT! Lue pohjustukseksi tarina Santerista, joka päätti muuttaa elämänsä lukion alussa.

Tehtävä (vko 45)
Tutustu Opintopolussa lukion jälkeisiin jatko-opintoihin (Opintopolun käytön opastus annettu tunnilla). Perusta portfolioosi Jatko-opinnot-niminen uusi sivu. Kopioi alla olevat otsikot ko. sivulle. Valitse Opintopolusta jokaisen otsikon alle itseäsi eniten kiinnostava koulutus. Perustele valintasi.

Ammatillinen perustutkinto
Ammattitutkinto
Ammattikorkeakoulututkinto
Yliopistotutkinto

Tehtävä (vko 45)
Lue Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition puhe Muista hengittää. Laitio piti puheen Helsingin lukioiden vanhojen tansseissa keväällä 2017. Kirjoita 150 sanan blogikirjoitus, jossa pohdit, mitä ajatuksia puhe sinussa herättää.

Tehtävä
Tee Duunikoneen testi ja kopioi tulos portfolioon Ammatillinen suuntautuminen -sivulle. Testisivun tekstiä ei välttämättä saa kopioitua tekstiä valitsemalla eikä näyttöön tule koko tekstiä kerralla, joten ota tuloksesta kuvakaappaus (kahtena osana) ja osat peräkkäin portfolioon. Pohdi, tunnistatko itsesi Duunikoneen testituloksesta: mikä osui, mikä ei?

Tee tehtävät tänne asti ke 15.11.2017 mennessä!

Tehtävä
Testaa ammatillista suuntautumistasi TE-palvelujen AVO-testillä. Ota kuvakaappaus testin tuloksista ja liitä tulokset portfolioosi kuvana. Kerro lopuksi, mitä itseäsi kiinnostavia ammatteja ohjelma sinulle ehdotti.

10. Tehtävä
Laadi oma alustava jatko-opintosuunnitelmasi. Etsi tietoa Opintopolku.fi-palvelusta. Perusta (ellet jo tehnyt sitä) portfolioosi uusi sivu nimeltä Jatko-opinnot ja kirjaa suunnitelmasi sinne.

Valitse 3 itseäsi kiinnostavaa ja itsellesi mahdollista hakukohdetta (eri koulutuksia kaikki). Selvitä niistä seuraavat asiat:
 • mistä YO-aineista annetaan tällä hetkellä lähtöpisteitä (ei pistemääriä vaan pelkät oppiaineet)
 • miten opiskelijat valitaan: todistusvalinnalla vai valintakokeella vai molemmilla?
 • mikäli hakukohteeseen on valintakoe, millainen se on: millaista kirjallisuutta, millaisia tehtäviä, onko haastatteluja tai ryhmätehtäviä, montako vaihetta kokeessa on?
 • etsi vanhoja valintakokeita ja linkitä sivu portfolioosi
Tehtävän tavoite: Opit etsimään ja ymmärtämään hakukohteiden opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Lukion kurssivalintojen pohjaksi sinun tulee tietää, mitä eri alojen koulutuksiin vaaditaan. Valintakriteereissä tapahtuu muutoksia jopa vuosittain ja sinun on osattava itsenäisesti etsiä oikeat tiedot hakujesi pohjaksi myös lukion jälkeen.

Tehtävä
Tarkastele AVO-testin ja Duunitestin tulosta suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaasi. Ovatko ne saman suuntaisia? Jos eivät, mistä se johtuu?