Tehtävät jakson 1 ryhmille

Tehtävälista

1. Tehtävä
2. Blogi-tehtävä
Lue HS:n artikkeli Laiska abi, lue edes tämä! Kirjoita artikkelin pohjalta 150 sanan kirjoitus, jossa pohdit omien lukio-opintojesi alkua ja tavoitteitasi opintojen suhteen. Tee kirjoitus blogiisi. Huom. Saat HS:n artikkelin auki koulun verkossa, kopioi juttu tarvittaessa itsellesi.

3. Blogi-tehtävä

Lue Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition puhe Muista hengittää. Laitio piti puheen Helsingin lukioiden vanhojen tansseissa keväällä 2017. Kirjoita 150 sanan blogikirjoitus, jossa pohdit, mitä ajatuksia puhe sinussa herättää.

4. Blogi-tehtävä
Valitse jokin OPO-fb:iin postattu juttu ja pohdi sen herättämiä ajatuksia blogissasi (min. 150 sanaa).

5. Blogi-tehtävä
Lue YLE:n artikkeli Voit jo tietämättäsi olla unelmaduunissasi – tuunaa työsi mielekkäämmäksi. Kirjoita blogiteksti (min. 150 sanaa), jossa pohdit, miten voisit artikkelin ohjeita soveltamalla tuunata omaa opiskeluasi entistä mielekkäämmäksi.

6. Blogi-tehtävä
Valitse jokin OPO-fb:iin postattu juttu ja pohdi sen herättämiä ajatuksia blogissasi (min. 150 sanaa).

7. Tehtävä
Valitse jokin tämän jakson reaaliaine ja kyseisen aineen oppikirjasta jokin isompi luku. Laadi luvusta miellekartta. Ota siitä kuva ja liitä se Pedanetin Tehtävät-sivulle.

8. Tehtävä
Perehdy opiskelutaitoihin liittyviin ohjeisiin. Tee Pedanetin portfolioosi uusi sivu nimeltä Opiskelutaidot. Tee tälle sivulle uusi tekstiosio otsikolla Minä opiskelijana ja oppijana. Kerro opiskelutaito-ohjeiden pohjalta itsestäsi opiskelijana siten, että tekstissäsi on viisi kappaletta, jotka alkavat seuraavilla virkkeillä:
 • "Oppimisen eteen pitää nähdä vaivaa ja olla kärsivällinen", toteaa Tuomo Loukomies. Mielestäni...
 • Ymmärtävä lukeminen ja oppiminen vaatii tarkkaavaisuutta. Oma tarkkaavaisuuteni...
 • Ajankäytön tarkastelu on tärkeää oman toiminnan suunnittelun ja itsensä johtamisen takia. Oma ajankäytön ja sen hallinnan tarkasteluni osoittaa, että...
 • Kalenterin käyttö ajankäytön hallinnassa...
 • Opiskelussa tarvitaan tiedonhaun ja arvioinnin taitoja. Omat taitoni...
Tekstin pituus vähintään 200 sanaa.

9. Tehtävä
Lue tunnilla jaetut tekstit Opiskelijoiden tavoiteorientaatioita ja Opiskelumotivaation tason tarkistaminen. Alleviivaa teksteistä kuvailut, jotka tuntuvat sopivan sinuun itseesi. Sopivia piirteitä voi löytyä useammasta kategoriasta ja tilanne voi olla erilainen eri oppiaineissa. Tee myös Henkilökohtainen oppimistekniikka- ja valmiusprofiili.

Laadi kaikkien näiden pohjalta portfolioosi Opiskelutaidot-sivulle teksti (min. 150 sanaa), jossa pohdit itseäsi oppijana: millainen olet ja mitä asioita sinun kannattaisi itsessäsi vielä kehittää. Ota kuva oppimistekniikka- ja valmiusprofiilin yhteenvedosta ja liitä se tekstin alle. Sijoita teksti ja kuva samaan laatikkoon kuin edellinen opiskelutaitotehtävä.

10. Tehtävä
Laadi oma alustava jatko-opintosuunnitelmasi. Etsi tietoa Opintopolku.fi-palvelusta. Perusta portfolioosi uusi sivu nimeltä Jatko-opinnot ja kirjaa suunnitelmasi sinne.

Valitse 3 itseäsi kiinnostavaa ja itsellesi mahdollista hakukohdetta (eri koulutuksia kaikki). Selvitä niistä seuraavat asiat:
 • mistä YO-aineista annetaan tällä hetkellä lähtöpisteitä (ei pistemääriä vaan pelkät oppiaineet, pistemäärien painotuksia kannattaa kyllä tarkastella jatkoa ajatellen)
 • miten opiskelijat valitaan: todistusvalinnalla vai valintakokeella vai molemmilla?
 • mikäli hakukohteeseen on valintakoe, millainen se on: millaista kirjallisuutta, millaisia tehtäviä, onko haastatteluja tai ryhmätehtäviä, montako vaihetta kokeessa on?
 • etsi vanhoja valintakokeita ja linkitä sivu portfolioosi

Tehtävän tavoite: Opit etsimään ja ymmärtämään hakukohteiden opiskelijavalintaan liittyviä tietoja. Lukion kurssivalintojen pohjaksi sinun tulee tietää, mitä eri alojen koulutuksiin vaaditaan. Valintakriteereissä tapahtuu muutoksia jopa vuosittain ja sinun on osattava itsenäisesti etsiä oikeat tiedot hakujesi pohjaksi myös lukion jälkeen.

Huom. Seuraavana käytettävät temperamentti- ja enneagrammitestit eivät ole tieteellisesti päteviä testejä, mutta toimivat silti hyvin itsetutkiskelun välineenä. Pohdi testien tuloksia kriittisesti - samoin kuin omia testivastauksiasi!

11. Tehtävä
Perusta portfolioosi Itsetuntemus-niminen sivu. Tee pieni Temperamentti-testi. Ota kuvakaappaus testin tuloksesta ja liitä se Itsetuntemus-sivulle. Pohdi kuvan alla, miltä osin tunnistat itsesi testin tuloksesta ja mikä ei mielestäsi pidä paikkaansa.

12. Tehtävä
Tutustu persoonallisuuden eri ulottuvuuksiin enneagrammi-persoonallisuustestin avulla. Liitä tulos kuvana portfolioosi Itsetuntemus-sivulle. Pohdi kuvan alla, miltä osin tunnistat itsesi testin tuloksesta ja mikä ei mielestäsi pidä paikkaansa.

13. Tehtävä
Arvioi luonnettasi rastimalla itseesi sopivat ominaisuudet. Listaa valitsemasi ominaisuudet pedanetiin Itsetuntemus-sivulle.

14. Tehtävä
Tarkastele älykkyyden eri lajeja (jaettu kopiona tunnilla). Mitkä ovat kolme vahvinta älykkyyden lajiasi? Millaisissa työtehtävissä niitä voisi hyödyntää? Onko jokin (tai jotkin) älykkyyden lajeista heikompi? Millaisista työtehtävistä selviytymistä se voisi vaikeuttaa? Miten voisit vahvistaa sitä?

15. Tehtävä
Testaa ammatillista suuntautumistasi TE-palvelujen AVO-testillä. Tee testistä työn ominaisuudet, kiinnostukset ja kyvyt -osiot. Tallenna testin tulokset salasanan taakse testisivulle. Ota kuvakaappaus jokaisen testin tuloksesta (yhteenvedosta) ja liitä tulokset portfolioosi kuvana. Laadi portfolioon tätä varten uusi sivu nimeltä Ammatillinen suuntautuminen. Kerro lopuksi, mitä itseäsi kiinnostavia ammatteja ohjelma sinulle ehdotti.

16. Tehtävä
Tee Duunikoneen testi ja kopioi tulos portfolioon Ammatillinen suuntautuminen -sivulle. Testisivun tekstiä ei välttämättä saa kopioitua tekstiä valitsemalla eikä näyttöön tule koko tekstiä kerralla. Pystyäksesi kopioimaan tekstin kokonaisuudessaan toimi seuraavasti:
 • Valitse kopioitava alue pala kerrallaan leikkaustyökalulla (kysy opolta ohje, jos et osaa) ja liitä palaset peräkkäin Pedanetiin.
 • Jos tallennat työsi kuvana (jpeg), liitä se Ammatillinen suuntautuminen -sivulle joko tekstimoduuliin tai kuvamoduuliin.
 • Jos tallennat työsi Writeriin, tallenna työsi pdf-tiedostoksi ja palauta tiedostomoduuliin.
Pohdi, tunnistatko itsesi Duunikoneen testituloksesta: mikä osui, mikä ei?

17. Tehtävä
Tarkastele AVO-testin ja Duunitestin tulosta suhteessa omaan jatko-opintosuunnitelmaasi. Ovatko ne saman suuntaisia? Jos eivät, mistä se johtuu?

18. Tehtävä
Tutustu netissä oleviin työpaikkailmoituksiin. Etsi kolme itseäsi kiinnostavaa työpaikkaa, joissa voisit työskennellä lukion jälkeiset jatko-opinnot suoritettuasi. Kopioi ilmoitus kuvana Pedanetiin. Tutki työpaikassa vaadittavaa osaamista: koulutusta ja muita ominaisuuksia. Pohdi omaa koulutus- ja kehittymispolkuasi: millaisella koulutuksella voisit päästä kyseiseen työpaikkaan ja millaisia taitoja sinun pitäisi itsessäsi kehittää päästäksesi valitsemaasi työpaikkaan ja menestyäksesi työssäsi.

Työpaikkailmoituksia löydät mm. seuraavilta sivuilta:
duunitori.fi
oikotie.fi
monster.fi
TE-palveluiden avoimet työpaikat
rekrytointi.com

HUOM. Eri palvelut ovat profiililtaan hieman erilaisia, mutta lähes kaikki julkisen sektorin työpaikat näkyvät TE-palveluiden sivuilla.

19. Tehtävä
Olet aiemmin tutkinut itseäsi kiinnostavia jatko-opintovaihtoehtoja ja ammatteja. Pohdi vahvuudet, arvot ja työn ominaisuudet -tehtävissä (tehty tunnilla, jos olit poissa, pyydä ohjeet) valitsemiasi asioita ja kerro, miten valitsemasi tärkeät asiat toteutuvat suunnittelemillasi jatko-opintoaloilla ja/tai itseäsi kiinnostavissa ammateissa. Kirjoita vastauksesi ammatillinen suuntautuminen -sivulle.

20. Tehtävä
Tuntitehtävä: Laadi kutsumuskartta. Lue Lauri Järvilehdon blogikirjoitus Älä tee työtä rahasta. Palauta kartta opolle.

21. Vapaavalintainen lisätehtävä
Tee VIA-vahvuusmittarin tehtävät. Lue tästä ohje VIA-sivulle rekisteröitymisestä. Valitse lapsille ja nuorille tarkoitettu testi (Youth).Tallenna tuloksesi pdf-dokumenttina ja ota kuva 10 ensimmäisestä vahvuudesta, liitä kuva Pedanetin Itsetuntemus-sivulle.

Työelämähaastattelu - tämä vain VAIN RYHMÄLLÄ 1.3

Mikä on ammattinimikkeesi ja mitä työtehtäviisi kuuluu?

Millainen koulutus sinulla on?

Miten päädyit valitsemaan oman koulutuksesi ja miten päädyit juuri tähän työhön?

Mikä on parasta työssäsi?

Mikä on ikävintä tai tylsintä työssäsi?

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimpiä työelämätaitoja, joita työntekijällä pitäisi olla hallussa?
Millaisiin työelämätaitojen puutteisiin olet työurallasi törmännyt ja millaisia seurauksia näistä puutteista on aiheutunut?

Maailman Talousfoorumin tekemän selvityksen (2016) mukaan keskeisimmät tulevaisuuden
taidot ovat:
1. Kompleksinen ongelmanratkaisu
2. Kriittinen ajattelu
3. Luovuus
4. Ihmisjohtaminen
5. Yhteistyötaidot
6. Tunneäly
7. Päätöksentekotaidot
8. Palveluorientoituneisuus
9. Neuvottelutaidot
10. Kognitiivinen joustavuus

Millaisissa tilanteissa itse tarvitset näitä taitoja nykyisessä työssäsi?

Kun ajattelet koulutus- ja työuraasi, mitä tekisit matkan varrella toisin, jos voisit palata ajassa taaksepäin?

Keksikää ryhmän kanssa ainakin yksi kysymys itse.

HUOM. Ennen kuin lähdette haastattelemaan, selvittäkää itsellenne, mitä tarkoittavat kompleksinen ongelmanratkaisu, tunneäly ja kognitiivinen joustavuus. Teidän on osattava selittää käsitteet haastateltavalle.

Ryhmätehtävän tuotos:
Tee ryhmäsi kanssa 7 min. diaesitys, jossa esitellään haastattelun tulokset. Esitykset pidetään kertaustunnilla. Lataa esitys tiedostona alla olevaan laatikkoon.