Opinnot lukion ulkopuolelta

Opetussuunnitelmaan uusia kursseja syksyllä 2018!

Nuorisovaltuustotoiminta (1 – 2 kurssia)
Opiskelija voi saada kurssin säännöllisestä toiminnasta nuorisovaltuustossa. Opiskelijan pitää toimittaa lukiolle todistus toiminnasta. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

Työelämä- ja opiskeluvalmiudet (1 – 3 kurssia)
Kurssin voi saada lukion ulkopuolisella toiminnalla. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa ja työllistymistä tukevia tietoja ja taitoja. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta.

 • erilaiset leiri- ja kerhonohjaajakurssit sekä näihin liittyvä ohjaustoiminta (esim. isoistoiminta, partio, vapaapalokunta, lastenhoitokurssit)
 • toiminta järjestötyössä tai osallistuminen yhteiskunnallisiin projekteihin
 • toiminta urheiluseurassa ohjaajana, valmentajana tai erotuomarina
 • vapaaehtoistyö järjestöissä tai julkishallinnon organisaatioissa
 • opiskelijan itse kustantamat työelämävalmiuksia lisäävät koulutukset, esim. ensiapukurssi, hygienia- ja anniskelupassi, järjestyksenvalvoja- tai työturvallisuuskoulutus
 • avoimen korkeakoulun tai muiden oppilaitosten opinnot, jotka tukevat työelämä- ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä
 • palkaton, opinto-ohjaajan kanssa suunniteltu työelämääntutustumisjakso osana lukio-opintoja
Työelämään tutustuminen (1 – 4 kurssia)
Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi opintoja kesä- tai osa-aikatyöstä tai työharjoittelusta. Tavoitteena on kannustaa opiskelijaa hankkimaan uravalintaa tukevaa työelämätietoutta. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Opiskelijan pitää toimittaa lukiolle työnantajan kirjoittama työtodistus ja kirjallinen, ohjeiden mukainen raportti työkokemuksesta. Mikäli työtodistuksesta ei näy osa-aikatyön tuntimäärä, toimita liitteenä tuntilista, palkkalaskelma tms. luotettava selvitys kertyneestä tuntimäärästä. Hyväksilukuhakemukset opolle. HUOM. Osa-aikaisen työsuhteen päättyessä pyydä aina työnantajaa merkitsemään työsuhteen aikana kertynyt tuntimäärä työtodistukseen, se helpottaa hyväksiluvun tekemistä. Joissain tapauksissa voit saada työkokemuksesta kursseja myös jatko-opinnoissa, silloin tuntimäärästä on myös hyötyä.

Tee raportissasi selvitys (min. 200 sanaa) seuraavista asioista:
 • mikä työpaikka ja missä
 • mikä toimiala: mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa tai mikä on organisaation tarkoitus
 • minkä kokoinen organisaatio
 • mikä oli oma tehtävänimikkeesi
 • mitä työtehtäviisi kuului
 • millaista osaamista työ vaatii

Urasuunnittelu (5 – 7 kurssia)
Urasuunnitteluun valmentavan kurssikokonaisuuden tavoitteena on tutustua koulutukseen ja työelämään oman jatko-opintosuunnitelman näkökulmasta. Kokonaisuus sisältää palkattoman, opinto-ohjaajan kanssa suunnitellun työelämääntutustumisjakson, joka on laajuudeltaan vähintään 5 kurssia. Työelämäjakson voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdessä työpaikassa (syvällisyys) tai halutessaan tutustua jakson aikana 2 – 3 eri työpaikkaan (laaja-alaisuus). Suoritukseen kuuluu myös alan oppilaitokseen tutustuminen. Kokonaisuutta voi täydentää suorittamalla aiheeseen liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja. Suoritukseen vaaditaan ohjeistettu raportointi. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Kurssikokonaisuutta koordinoi opo.

Liiketoiminta (1 – 4 kurssia)
Kurssin voi saada lukion ulkopuolisilla opinnoilla, jotka perehdyttävät opiskelijaa liiketoiminnan perusteisiin: myynti, markkinointi, kaupallistaminen, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja globaalien markkinoiden toiminta. Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan kaupallista osaamista ja kykyä hahmottaa globaalia taloutta. Tämä kurssi on mahdollista suorittaa esimerkiksi Taloudellisen tiedotustoimiston verkkokursseilla. Yksi kurssi edellyttää 30 tunnin työpanosta. Kursseja koordinoi rehtori.Lukio-opintoja nettilukiossa

Lukion kursseja voi suorittaa itsenäisesti nettilukiossa. Nettilukio on etälukio, jossa kurssit suoritetaan verkko-opintoina. Koetta ei yleensä ole, kurssit suoritetaan tehtävillä, jotka palautetaan ohjeiden mukaan verkossa. Kurssit maksavat 140 e / kurssi, ja opiskelija MAKSAA KURSSIN ITSE ellei lukion kanssa ole toisin sovittu.

Lukio maksaa kurssin vain siinä tapauksessa, että opiskelija muutoinkin joutuisi suorittamaan kurssin itsenäisesti. Lukion maksamista suorituksista neuvotellaan aina opinto-ohjaajan kanssa ennen kurssin aloitusta. Opintojen laiminlyönnin seurauksena syntyneet lukujärjestystekniset ongelmat eivät oikeuta lukion maksamiin kursseihin.

Kuka tahansa voi käydä tutustumassa nettilukion kursseihin ilmaiseksi. Niitä voi käyttää mm. oman oppimisen tukena. Kursseista joutuu maksamaan vasta siinä vaiheessa, kun lähettää tehtäviä ja pyytää kurssista arviointia.

Nettilukio noudattaa aikuislukion opetussuunitelmaa. Aikuislukion ja päivälukion kurssinumerot vastaavat suureksi osaksi toisiaan, mutta eivät kaikkien kurssien osalta. Tarkista aina kurssin nimestä (älä numerosta), oletko oikealla kurssilla. Mikäli aiot suorittaa jotain lukiokursseja nettilukiossa ja haluat siirtää ne lukiotodistukseesi, ota yhteyttä OPOon ennen kurssin aloittamista, tarkistetaan kurssien vastaavuus.

Mikäli haluat tutustua nettilukion kursseihin, toimi seuraavasti:
 1. rekisteröidy käyttäjäksi (ei maksa mitään, tarvitset toimivan sähköpostin)
 2. kirjaudu Muikkuun
 3. etsi haluamasi kurssi
 4. mikäli haluat suorittaa kurssin itse maksaen, tee tehtävät ja toimi saamisesi ohjeiden mukaisesti