Opinnot muissa oppilaitoksissa

Lukio-opintoja nettilukiossa

Lukion kursseja voi suorittaa itsenäisesti nettilukiossa. Nettilukio on etälukio, jossa kurssit suoritetaan verkko-opintoina. Koetta ei yleensä ole, kurssit suoritetaan tehtävillä, jotka palautetaan ohjeiden mukaan verkossa. Kurssit maksavat 120 e / kurssi, ja opiskelija MAKSAA KURSSIN ITSE ellei lukion kanssa ole toisin sovittu.

Lukio maksaa kurssin vain siinä tapauksessa, että opiskelija muutoinkin joutuisi suorittamaan kurssin itsenäisesti. Lukion maksamista suorituksista neuvotellaan aina opinto-ohjaajan kanssa ennen kurssin aloitusta. Opintojen laiminlyönnin seurauksena syntyneet lukujärjestystekniset ongelmat eivät oikeuta lukion maksamiin kursseihin.

Kuka tahansa voi käydä tutustumassa nettilukion kursseihin ilmaiseksi. Niitä voi käyttää mm. oman oppimisen tukena. Kursseista joutuu maksamaan vasta siinä vaiheessa, kun lähettää tehtäviä ja pyytää kurssista arviointia.

Nettilukio noudattaa aikuislukion opetussuunitelmaa. Aikuislukion ja päivälukion kurssinumerot vastaavat suureksi osaksi toisiaan, mutta eivät kaikkien kurssien osalta. Tarkista aina kurssin nimestä (älä numerosta), oletko oikealla kurssilla. Mikäli aiot suorittaa jotain lukiokursseja nettilukiossa ja haluat siirtää ne lukiotodistukseesi, ota yhteyttä OPOon ennen kurssin aloittamista, tarkistetaan kurssien vastaavuus.

Mikäli haluat tutustua nettilukion kursseihin, toimi seuraavasti:
  1. rekisteröidy käyttäjäksi (ei maksa mitään, tarvitset toimivan sähköpostin)
  2. kirjaudu Muikkuun (musta yläpalkki em. sivulla)
  3. etsi haluamasi kurssi
  4. mikäli haluat suorittaa kurssin itse maksaen, tee tehtävät ja toimi saamisesi ohjeiden mukaisesti

Opinnot muualla kuin lukiossa

Voit suorittaa kursseja oman lukion lisäksi myös muissa oppilaitoksissa, esimerkiksi kesälukiossa, aikuislukiossa (esim. Lahti, Kerava), kansalaisopistossa, musiikkiopistossa tai ammattiopistossa. Yleensä tällaiset opinnot voidaan sisällyttää osaksi lukio-opintoja, mutta varmista kurssin sopivuus lukiokurssiksi opinto-ohjaajalta ennen opintojen aloittamista. Näistä kursseista aiheutuvista kustannuksista vastaa opiskelija itse.