Opintojaksojen valintaohjeet keväällä 2021 Mäntsälän lukioon hakeville

Mäntsälän lukioon keväällä 2021 ensimmäiseltä hakusijalta hakevat tekevät opintojaksovalintansa seuraavasti:
  • esivalinnat oman peruskoulun Wilman kautta 31.3. - 11.4.2021 (koskee vain Mäntsälän peruskouluista hakevia)
  • varsinaiset valinnat eli ensimmäisen vuoden lukujärjestykset tehdään koulun puolesta valmiiksi kaikille syksyllä 2021 aloittaville
  • valinnat tarkistetaan yhdessä opiskelijan kanssa lukion opinto-ohjaajan haastattelussa toukokuussa
Esivalintoja varten on tarkat ohjeet tällä sivulla alempana. Lue ohjeet huolella, sen jälkeen valitseminen on helppoa.

Mäntsälän peruskoulujen ulkopuolelta hakevat ensisijaiset hakijat:
Lukion opinto-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä hakulomakkeella merkityn sähköpostin kautta sekä puhelimitse hakuajan päättymisen jälkeen.

Muilta kuin ykkössijoilta tulevat hakijat:
Kesäkuussa saapuvassa valintakirjeessä annetaan ohjeet ilmoittautumisesta ja valintojen tekemisestä.

Yhteishaun ulkopuolelta tulevat hakijat:
Valinnat tehdään lukion opinto-ohjaajan kanssa heti kun opiskelija on hyväksytty opiskelijaksi.

Ohje esivalintojen tekemiseen


Ohje tiivistettynä:

  • valitse pitkä tai lyhyt matematiikka
  • valitse uskonto tai ET alla olevan ohjeen mukaan
  • valitse fysiikan opintojaksot, jos aiot opiskella lukion fysiikan kokonaisuudessaan
  • valitse haluamasi ylimääräiset kielet (ei pakko valita mitään)
  • valitse opintojaksoja oikeasta sarakkeesta vähintään 22 opintopisteen verran, enintään 28 pistettä
  • jos tuntuu, että et osaa tehdä valintoja, tee vain neljä ensimmäistä valintaa yllä olevista (alleviivattu), lukio valitsee sinulle loput!

Osa opintojaksoista valitaan sinulle automaattisesti, koska ne ovat kaikille pakollisia ensimmäisen vuoden opintoja. Niiden lisäksi voit ottaa muita opintoja. Ensimmäisenä vuonna tulee kaikkien suorittaa vähintään 60 opintopistettä. Se on riittävä määrä, enempää ei tarvita. Mikäli haluat ottaa enemmän opintoja, suositus on max 66 opintopistettä. Tämä siksi, ettei koulutyö käy sinulle liian raskaaksi. Laske valintoja tehdessäsi itse, että vaadittava määrä 60 op tulee täyteen.

Taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on kerrottu sinulle ko. aineesta valmiiksi valittavat opintojaksot. Toisessa sarakkeessa on lueteltu muut saman aineen tarjolla olevat opintojaksot, joita voit valita ensimmäiselle vuodelle. Nämä opintojaksot näkyvät valintatarjottimella. Opintojakson sisällön näet oman Wilmasi esivalintatarjottimesta klikkaamalla opintojakson päällä hiiren oikeaa painiketta. Osan pakollisista voi opiskella halutessaan vasta 2. vuonna (esim. BI02 ja HI02).

Jokaiselle valmiiksi valittavat opintojaksot
(eivät näy tarjottimessa)

Valittavissa olevia opintojaksoja (näkyvät esivalintatarjottimessa)
Punaisella 1. vuoden pakolliset kurssit
Alleviivattu pakolliset, jotka voi ottaa 1. tai 2. vuonna.
Äidinkieli
ÄI01 (2 op)
ÄI02+3 (2 op)
ÄI04 (2 op)
ÄI12 Kielenhuolto (2 op)
Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään tietoja suomen kieliopista ja kirjoitetun yleiskielen sopimuksista. Tavoitteena on hallita keskeiset lukion äidinkielen opiskelussa tarvittavat kielenhuollon käsitteet sekä parantaa omien tekstien kieltä.
  Suomi toisena kielenä
Valitse S2, jos olet peruskoulussa opiskellut S2 eikä kielitaitosi riitä suomi äidinkielenä -opiskeluun.
S201 (2 op)
S02+3 (2 op)
S04 (2 op)
Englanti A-kieli
ENA01+2 (4 op)
ENA03 (2 op)
ENA09 (2 op)
Kerrataan perusopetuksen aikana englannin kielessä opittuja asioita. Tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisätukea peruskielitaidon vahvistamiseen.
Ruotsi B-kieli
RUB01+2 (4 op)
RUB10 (2 op)
Kerrataan perusopetuksen aikana ruotsin kielessä opittuja asioita. 
Tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat lisätukea peruskielitaidon vahvistamiseen. Valitse, jos peruskoulun ruotsin numerosi on 5 tai 6.
Valitse haluamasi kielet. Kielet aloitetaan alkeista, joten jos olet opiskellut kieltä jo peruskoulussa, voit halutessasi siirtyä suoraan kakkos- tai kolmosjaksolle oman lähtötasosi mukaan.

Kielten opintojaksoja on yhteensä 8 koko lukion aikana. Jos haluat opiskella ne kaikki, valitse ensimmäiselle vuodelle kaikki kolme kurssia.

Jos haluat opiskella kielestä vain alkeet, voit halutesasi valita vain 1 - 2 kurssia ja seuraavana vuonna on mahdollista valita lisää.
Espanja B3-kieli
ESB01, ESB02, ESB03 (jokaisen laajuus 2 op)

Ranska B3-kieli
RAB01, RAB02, RAB03 (jokaisen laajuus 2 op)

Saksa B3-kieli
SAB01, SAB02, SAB03 (jokaisen laajuus 2 op)

Venäjä B3-kieli
VEB01, VEB02, VEB03 (jokaisen laajuus 2 op)
Biologia
BI01 (2 op)

Valitse BI02 tai BI05 tai halutessasi molemmat, jos tiedät jo nyt, että aiot kirjoittaa biologian YO-kirjoituksissa.
BI02 (2 op)
Tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä ympäristöongelmia Suomessa ja muualla maailmassa.

BI05 (2 op)
Perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Opintojakson aikana tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.
Maantiede
GE01 (2 op)


GE02 (2 op)
Tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.
Fysiikka
FY01+2 (2 op)

HUOM. Valitse FY03 ja FY04 , jos aiot opiskella lukion kaikki fysiikan opintojaksot! Toisena vuonna ei ehdi enää aloittaa fysiikan opiskelua siten, että kaikki opintojaksot ehtisi saada valmiiksi lukion aikana.
FY03 (2 op)
Tutkitaan termodynaamisia systeemejä, energian siirtymistä systeemien välillä ja energian siirtymisen vaikutuksia. Keskeiset sisällöt liittyvät esimerkiksi energiantuotantoon, ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen. Opintojakso antaa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

FY04 (2 op)
Tarkastellaan tasaista ja muuttuvaa liikettä. Perehdytään voimaan olennaisena kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia kuvaavana suureena ja siihen, miten Newtonin II lakia käytetään mallinnettaessa voiman vaikutusta liiketilan muutokseen. Energiaa ja liikemäärää tarkastellaan mekaniikan keskeisinä käsitteinä ja säilyvinä suureina.
Kemia
KE01+2 (2 op)
 -
Matematiikka
MAY01 (2 OP) - kaikille pakollinen yhteinen matematiikan kurssi

Valitse pitkä (MAA) tai lyhyt (MAB) matematiikka. Punaisella on merkitty 1. vuoden pakolliset kurssit.

MB: Valitse kertauskurssi MAB11, jos matematiikka on sinulle vaikeaa.

MAB02 (2 OP)
MAB03 (2 OP)
MAB11 (2 OP) Lyhyen matematiikan opintojaksojen 1 - 2 kertaus.

tai

MAA02 (3 op)
MAA03 (2 op)
MAA04 (3 op)
MAA13 (2 op) Pitkän matematiikan tuki.
Historia
HI01 (2 op)

HI02 (2 op)
Tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä, valtasuhteiden muutoksia ja niiden taustoja 1800-luvun lopulta nykypäivään.
Filosofia
FI01 (2 op)
 
Yhteiskuntaoppi
YH01 (2 op)
 
Psykologia
PS01 (2 op)


PS02 (2 op)
Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana, tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa, kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa, identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana, kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus, psykologinen tutkimus.
Terveystieto
TE01 (2 op)

TE02 (2 op)
Kehitetään valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Tarkastellaan mediaympäristön ja muiden elinympäristöjen terveysvaikutuksia sekä arvioidaan omien valintojen merkitystä ympäristön terveellisyydelle. Lisäksi syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin.
Uskonto / ET
Valitse UE1, jos kuulut evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Valitse UO1, jos kuulut ortodoksiseen kirkkoon.

Valitse ET1 ja ET2, jos kuulut siviilirekisteriin. Siviilirekisteriin kuuluva voi halutessaan valita ET:n tilalle uskonnon.

Jos kuulut johonkin muuhun uskontokuntaan kuin UE tai UO, sinun ei tarvitse valita uskontoa eikä ET:tä, mutta sinulla on mahdollisuus valita kumpi tahansa.
UE01 (2 op)

tai

UO01 (2 op)

tai

ET01 (2 op)
ET02 (2 op)
Kuvataide ja musiikki
Jokaisen on valittava pakollisena musiikista ja kuvataiteesta kolme kurssia seuraavista:
MU1, MU2, KU1, KU2
KU01 (2 op) - Omat kuvat, jaetut kulttuurit
KU02 (2 op) - Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt
MU01 (2 op) - Intro - kaikki soimaan
MU02 (2 op) - Syke - soiva ilmaisu

KU03 (2 op) - Kuva viestii ja vaikuttaa
KU04 (2 op) - Taiteen monet maailmat
KU05 (2 op) - Nykytaide
KU06 (2 op) - Valokuvailmaisu
KU07 (2 op) - Videoilmaisu
KU08 (2 op) - Keramiikka

MU03 (2 op) - Genre - globaali uteliaisuus
MU04 (2 op) - Demo - luovasti yhdessä
Liikunta
LI01 (2 op)
LI03 (2 op)
Tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin, ylläpidetään ja kehitetään liikuntataitoja ja fyysisiä ominaisuuksia.

LI6 (2 op)
Palloilulajit ensisijaisesti tytöille suunnattuna.

LI7 (2 op)
Palloilulajit ensisijaisesti pojille suunnattuna

LI11 (1 - 5 op)
Urheiluvalmennuksen tavoitteena on mahdollistaa lajinsa lisäharjoittelua koulupäivän yhteydessä. Opintojaksossa opiskelija suunnittelee yhdessä valmentajan kanssa asianmukaisen harjoitussuunnitelman. Harjoitussuunnitelma käydään läpi yhdessä liikunnanopettajan kanssa ennen toteuttamista. Urheiluvalmennus-opintojaksoja voi suorittaa lukion aikana yhteensä viisi, yksi opintojakso/lukukausi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä