Lukon koulun yhteystietoja

Yhteystietoja

Osoitteemme:
Lukon koulu
Lukontie 13
04740 Sälinkää

Rehtori Minna Seppälä puh. 040 314 5344
minna.seppala@mantsala.fi

1.-3. -luokan opettaja, turvallisuusvastaava, TVT-vastaava, Kirsi Malminen puh. 040 314 5347
etunimi.sukunimi@mantsala.fi

4.-6. -luokan opettaja, vararehtori,
Minna Fagerström 040 314 5346

etunimi.sukunimi@mantsala.fi

Koulunkäynnin ohjaaja Kristiina Kanervo

Koulusihteeri Minna Väistö-Tuppuri 0403145361

Erityisopettaja Johanna Pudas

Keittäjä Mia Lindén 040 314 5497

Kouluterveydenhoitaja Henna Manninen-Tikka:
040-4135146

Koulukuraattori Anja Mäenrinta:
040 314 5992

Koulupsykologi