≡ Navigointi

Laaja-alainen erityisopetus

Lukuvuoden päätteeksi

Niin on tämäkin lukuvuosi saatu päätökseen. Yrityksenä oli toteuttaa sovitut tukitoimet, saada suunnitellut prosessit etenemään ja tehdä vuosikellon mukaiset asiat. Välillä tuntui, että oli too much everything, mutta sellaista on koulunpito sesongin päättyessä. Nyt on aika huilailla ja kerätä voimia.

Ensi lukuvuonna olen Riihenmäen yläkoulussa, ja Kirkonkylän pestiä hoitaa sijainen. Kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä oppimiseen liittyvissä asioissa, jotka askarruttavat. Puhelinnumero säilyy samana.

Oikein mukavaa kesää kaikkiin koteihin! Ja kiitos menneestä kolmesta vuodesta ja tehdystä yhteistyöstä. Levätyn kesän jälkeen onnea tulevaan meille kaikille. Marianne

Maaliskuussa

Lisääntyvä valo ja hupenevat hanget konkretisoivat kevään etenemisen. Yläkouluun siirtyvien osalta luokanvalvojat ovat tehneet tiedonsiirron, jossa kuuluu myös erityisopettajan terveiset, jotta vastaanottava koulu voi alkaa suunnitella tarkoituksenmukaisia ryhmiä ensi syksyksi.

Kuudesluokkalaisten kanssa olemme katsoneet YleAreenasta erittäin hyvän oppimiseen liittyvän neliosaisen ohjelmasarjan, josta teille Wilman kautta laitoinkin viestiä. Jaksoissa keskeistä on ollut oppilaan ohjaaminen löytämään omat strategiansa omassa oppimisessaan. Oppilaat ovat saaneet osallistua entistä enemmän oman opiskelunsa suunnitteluun. Monet oppilaat ovat kertoneet, millaisia keinoja he ovat kokeilleet oppiakseen paremmin.

Maaliskuussa aletaan pitää ymmärtävän lukemisen kokeita. 2. ja 5. luokkalaisille ne tehdään kaikissa kouluissa. Meillä kokeita pidetään myös eka- ja kolmasluokkalaisille. Oikeinkirjoitusta mittaavat sanelut ja matematiikan keskeiset sisällöt kartoitellaan hieman myöhemmin. Palkkiopetus ei ole toteutunut yhtä hyvin kuin syksyllä: hiihtoretket, koulutuspäivät jne ovat hieman laittaneet pakkaa sekaisin.

Huhtikuun aikana joudumme myös ottamaan vaikeita asioita puheeksi. Aina luokka-asteelta seuraavalle eteneminen ei ole oppilaan kannalta paras vaihtoehto, vaan luokalle jääminen / luokan kertaaminen voi olla koulupolkua tukevaa.

Siinä suuren pensselin kuvaa erityisopettajan vinkkelistä. 12 viikkoa ennen suvivirttä... Täytyy pysyä toiminnassa 😄, että ehtii.

Kevätlukukauden alussa

Pitkä joululoma alkaa olla taputeltu ja energiavarastot ainakin täydentyneet jolleivat ihan täydessä latingissa olisikaan. Ennen seuraavaa lomaa tehokkaita työviikkoja on seitsemän.

Nyt kun juuri on saatu arvioinnit syyskauden työskentelystä, on hyvä pohtia tavoitteiden asettelua ja tsemppipaikkoja keväälle. Aloitamme 4. ja 5. luokkalaisten kanssa eräänlaisella itsearvioinnilla. Koululaisen taidot ja tarkoituksenmukainen toiminta olisi hyvä saada käyttöön heti lukukauden alkaessa. Sanotaanhan niin, että millainen alku sellainen loppu...
Kuudesluokkalaisten tiedonsiirtopalaverit ovat tässä jaksossa ajankohtaisia. Pyörittelemme luokanopettajien kanssa palkkitunteja joko äidinkielestä tai matematiikasta. Pienryhmätunteja ja samanaikaisopetusta on tässä jaksossa enemmän.

Vuosi 2016 tuo mukanaan varmasti kivoja hetkiä! Niin minun uuden vuoden tinani näytti.

Marraskuussa

Ei ole enää montaa viikkoa koulunkäyntiä ennen joululomille jättäytymistä. Omalta osaltani viikot ovat rikkonaisia, sillä pidän virkavapauspäiviä säästösyistä ja jokusen päivän olen koulutuksessa.
Tämän hetken sesonkipuuhaa on kartoitella ymmärtävän lukemisen, teknisen lukutaidon ja oikeinkirjoituksen taitotasoa eri luokka-asteilla. Näihin tehtäviin ei tarvitse valmistautua. Tavoitteena on, että 4. luokkalaisten kanssa käydään ohjauksellinen keskustelu, jossa tämän vuoden tulosta verrataan viimevuotiseen ja asetetaan tavoitteita tulevalle. Yritämme pitää huolen, että tavallisiakin oppitunteja mahtuu viikkoihin.

Pääsen mukavaan puuhaan oppilaiden kanssa itsenäisyyspäiväjuhlan merkeissä. Harjoittelemme paitsi lippukulkuetta mutta myös keräämme juhlaan lasten ajatuksia ja kokemuksia itsenäisestä Suomesta. Juhlaa rakennetaan vapaaehtoisuuden ja oman innokkuuden pohjalta.

Lokakuussa

Neljännes lukuvuotta takana.
Syysloman alla ehdimme kerätä kolmelta luokalta (4a, 5 a ja 6a) palautetta palkkitunneista. Tosin juuri näistä luokista kaksi oli sellaista, joilla palkkitunnit käytettiin vain matematiikkaan. Äidinkielen osalta täytyy pyytää palautetta muilta luokilta.

Positiivisia mainintoja palkkitunnit saivat siitä, että oppiminen oli toiminnallista ja pelattiin. Tunnit menivät nopeasti. Oli kivaa, kun opettaja, opetustila ja opiskeluryhmä vaihtui. Opettajalla oli oppilaiden mielestä enemmän aikaa auttaa vaikeissa tehtävissä.
Negatiivisia mainintoja tuli siitä, että paikkojen vaihtaminen oli sekavaa, oppilaat vaihtoivat omin päin ryhmiä päästäkseen kaverin kanssa samaan ryhmään ja kotiläksyjen määrä oli epätasaista.
Osa oppilaista toivoi, että palkkituntisysteemiä voisi käyttää muissakin oppiaineissa. Ei huono. Tästä on mukava kehitellä lisää seuraavaksi neljännekseksi.

Mukavia hetkiä on myös koettu samanaikais-/yhteisopettajuuden merkeissä. Varsinainen helmi oli juuri loman alla: 5a luokan äidinkielen tunnin aiheena oli " Miten vastaan kokeeseen". Oppilaat ja aikuiset jakoivat ajatuksia ja käytänteitä hyvässä hengessä, ja tunti loppui aivan liian pian.

Pedagogiset asiakirjat ovat aika hyvällä mallilla. Deadline on lokakuun lopussa. Nyt onkin hyvä hetki vetää vähän happea. Kaikkiin koteihin oikein rentouttavaa ja irtauttavaa lomaa!

Syyskuussa

Vihdoinkin lukujärjestykseni on saanut lopullisen hahmonsa, ja se tuntuisi jopa toimivan.

Yleisopetuksen luokissa olen kaikilla luokka-asteilla kaksi viikkotuntia palkkitunneilla, jolloin saamme opetusryhmät oppilasmäärältään pienemmiksi ja ehdimme antamaan paremmin henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Oppilaat pääsevät opiskelemaan näin eri opettajien johdolla. Itse koen olevani onnekas, kun pääsen tutustumaan kaikkiin koulumme oppilaisiin oppituntien aikana.

Loppuosa tunneistani suuntautuukin tukea tarvitseville oppilaille. Suunnittelemme yhdessä luokanopettajien ja myös teidän huoltajien kanssa täsmäharjoitteita (esim. oikeinkirjoitusryhmä, ymmärtävän lukemisen ryhmä, matematiikan lukujonotaidot ja kymppiylitys jne). Opetus tapahtuu jaksomaisesti.

Opetan koulussamme tänä lukuvuonna myös suomi toisena ja vieraana kielenä (s2).

Minulla on aina pyrkimys siihen, että sovitut oppitunnit toteutuvat. Välillä oppituntien ajalle tulee kouluneuvotteluita, retkiä, koko koulua koskevia tapahtumia. Silloin sovitellaan, mukaudutaan ja sopeudutaan.

Näillä mennään.

Elokuussa

Kolmas lukuvuosi Kirkkiksellä on osaltani käynnistynyt mukavissa merkeissä. Valtaosa oppilaista on entuudestaan tuttuja ja uusien kanssa tulemme tutuiksi pikkuhiljaa.

Ensimmäisten viikkojen ajan olen melko paljon ekaluokkalaisten kanssa tutkailemassa, mitä eskarivuodesta reppuun on jäänyt 😊. Muita luokka-asteita totutamme yhdessä luokanopettajien kanssa uudenlaisiin opetuskäytänteisiin: kolme opettajaa hoitaa rinnakkaisluokkien opetusta yhdessä matematiikan ja äidinkielen tunneilla. Joka päivä opin uutta itsekin - joskus (lue: aika usein) yrityksen ja erehdyksen kautta. Tähän asti oppilaiden antama palaute kokeilustamme on ollut positiivista.

Edelleen seurailen oppilaiden taitojen kehittymistä matematiikassa ja äidinkielessä. Yritän pitää teidät huoltajat ajantasaisena tuloksista.

Koulutyön alussa on paljon yhteistyötapaamisia opettajien, oppilashuoltohenkilöstön, puheterapeuttien jms kanssa. Sanotaanhan, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Koulumme puheopetustarpeen kartoitus ja opetuksen koordinointi kuuluu minulle. /R/-kerhoja alkavat pitää Katri Eskelinen, Irmeli Lallukka ja Outi Ojanen. Äännevirheen korjaus vaatii myös kodilta pitkäjänteistä työtä - kerran viikossa koulussa tapahtuva ärrän päräyttely ei riitä.

Kohta alamme päivittää pedagogisia asiakirjoja ja silloin tapaamme kasvokkain. Osallistun tapaamisiin mahdollisuuksien mukaan. Minulla on tunne, että tästäkin tulee hyvä lukuvuosi.

Laaja-alainen erityisopetus

Kirkonkylän koulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii Marianne Tuulkari-Honkanen. Saat minut parhaiten kiinni Wilman välityksellä tai sähköpostitse (marianne.tuulkari-honkanen@mantsala.fi).

Kuluvana lukuvuonna osallistun eri luokka-asteiden yhteisopetukseen äidinkielessä ja matematiikassa (kahdella rinnakkaisluokalla on kolme opettajaa). Yksilö- ja pienryhmätunnit kohdentuvat pääasiassa tehostetun tai erityisen tuen oppilaille. Niistä ilmoitetaan aina huoltajille.

Toivon matalan kynnyksen yhteydenottoa mieltäsi askarruttavissa asioissa.