Yhteystiedot

Yhteystiedot

Rehtori Kirsi Laine, 040-314 5 356
Vararehtori Anita Miettinen, 040-314 5 329
Koulusihteeri Eija Karlsson, 040-3146735

Henkilökunnan huone, 040-314 5 304
Keittiö, 040-314 5 314
Talonmies Vesa Ruotsalainen 040-3145429

Opettajat:

1.-2
lk Marja-Leena Hankivuo
3.lk Tapani Elonheimo
4.lk Anita Miettinen

5.-6.lk Jouni Paananen
koulunkäynninohjaaja Mervi Iivonen

Oppilashuoltohenkilöstö:
laaja-alainen erityisopettaja Anne-Maarit Hannila-Saarinen, 0403145994
koulukuraattori Anja Mäenrinta, 0403145992
kouluterveydenhoitaja Annika Kokkoniemi, 0403145604
koulupsykologi  0403145531

Henkilökunnan sähköpostit: etunimi.sukunimi@mantsala.fi