Opetussuunnitelma

Luhangan kunnan opetussuunnitelma

Opetushallitus on käynnistänyt valtioneuvoston asetuksen pohjalta opetussuunnitelman perusteiden valmistelun esiopetusta, perusopetusta ja lisäopetusta varten.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Joutsan seudulla on aloitettu seudullisen opetussuunnitelman valmistelu.
Luhangan opetustoimen henkilöstö osallistuu opetussuunnitelman valmisteluun yhdessä Joutsan henkilöstön kanssa.
Näillä sivuilla kerrotaan paikallisen opetussuunnitelmatyön etenemisestä sekä julkaistaan täydennyskoulutuksiin ja ops-työhön liittyvää materiaalia.

Tämä sivusto seuraa uuden perusasteen opetussuunnitelman, ns. OPS 2016, käyttöönottoa Joutsan alueella.

Toistaiseksi voimassaoleva opetussuunnitelma on luettavissa Tammijärven koulun vanhoilla kotisivuilla.
Luhangan ja Joutsan koulujen opetussuunnitelma

Uuden, 1.8.2016 voimaan astuvan opetussuunnitelman valmistelua voi seurata Peda.netissa:

Luhangan uusi OPS (työversio)

Alakoulun tuntijako 2015-2016

Vuosiluokka 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk
Äidinkieli ja
kirjallisuus AI
S2 suomi toisena
kielenä
7 7 5 5 5 5
Matematiikka MA 3 3 4 4 4 4
Ympäristö-ja
luonnontieto YM
2 2 3 3
Biologia ja
Maantieto BG
2 2
Fysiikka ja
Kemia FYKE
1 1
Uskonto
UE uskonto ev.lut
UO uskonto ortdoksinen
Ui uskonto islam
ET elämänkatsomus-
tieto
1 1 1 2 1 2
Historia HI 2 1
Taito -ja
taideaineet
7 7 9 8 8 8
Musiikki MU 1 2 2 1 1 1
Kuvataide KU 2 1 2 2 2 2
Käsityö KÄ
TS tekstiilityö
TN tekninentyö
2 2 2 2 2 2
Liikunta LI 2 2 3 3 3 3
A-kieli 2 2 2 2
Vapaaehtoinen A-kieli
ESA= espanjan kieli
RAA= ranskan kieli
3 3
Oppilaan
vkotunti-
määrä
20 20 24 24 25 25