Oppimisen tuki

Luhangan kunnan erityisopetusmalli

Opetushallituksen päätöksestä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2011 tehdyt muutokset ja täydennykset koskevat myös oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Luhangan kunta on laatinut moniammatillisessa yhteistyössä kunnan erityisopetusmallin.

Erityisopetusmalli on päivitetty 2014 uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) velvoittamalla tavalla vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksia.

Erityisopetusmallissa kuvataan yksityiskohtaisesti, miten erityisopetus ja muu oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luhangan kunnassa toteutetaan.