Oppilaskunta

Testi

  • Palauta kuva tai muu tiedosto
  • Palauta merkintä
  • Palauta linkki

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Mikä on oppilaskunta?

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tehtävänä on ohjata oppilaat keskinäiseen yhteistyöhön, pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa koulussa ja edistää oppilaiden harrastustoimintaa sekä vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

Oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa demokraattista toimintakulttuuria. Se kehittää oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Oppilaiden osallisuus pohjautuu siis sekä opetuksen arvoihin että tavoitteisiin ja tehtäviin. Osallisuudella tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa lapset asettavat tavoitteita, keskustelevat ja pohtivat eri ratkaisuja sekä tekevät päätöksiä ja kantavat vastuun tekemisistään. Toiminta tarjoaa osallisuuden kokemuksen kaikille lapsille ja aikaansaa muutoksen heidän elinympäristössään.

Vuoden 2018 alusta alkaen oppilaskunnan hallituksen jäsenet muodostavat oppilaskuntatoiminnan lisäksi myös Luhangan koulun ympäristöraadin osana Vihreä Lippu -toimintaa.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä