Koulun järjestyssäännöt 2016

Luhangan koulun (ent. Tammijärven koulu) järjestyssäännöt 2016

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
 • Järjestyssääntöjen tarkoitus on informoida lainsäädännöstä ja järjestyssääntöjen velvoittavuudesta.
 • Säännöt ovat voimassa Tammijärven koululla (koulurakennuksessa ja koulun piha-alueella) sekä kaikissa koulun järjestämissä tapahtumissa ja retkillä.
 • Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun kerhoissa ja iltapäivätoiminnassa.
 • Koulumatkoilla takseissa ja busseissa noudatetaan koulun ja kuljettajien yhdessä sopimia pelisääntöjä.

OPPILAAN YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO SEKÄ MUUT OIKEUDET

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan esi- ja perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Jokaisella oppilaalla tulee olla tasavertainen asema riippumatta sukupuolesta, kielestä, kulttuurista tai uskonnosta.
 • Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
 • Tammijärven koululla on laadittu suunnitelma (Miten toimin kiusaamistilanteessa?) oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

VASTUU JA TURVALLISUUS

 • Tulen ajoissa kouluun.
 • Noudatan sopimuksia, lakeja ja aikuisilta saamiani ohjeita.
 • Noudatan liikennesääntöjä.
 • Käyttäydyn rauhallisesti, ystävällisesti ja kohteliaasti koulukyytejä odottaessani ja kyydissä ollessani.
 • Vietän välitunnit sovitulla alueella.
 • Suojelen yhteistä omaisuutta sekä ympäristöä niin elävää kuin elotonta.
 • Korvaan aiheuttamani vahingot ja siistin epäjärjestykseen saattamani koulun omaisuuden.
 • Pidän kännykän repussa äänettömällä tai suljettuna koulupäivän aikana. Käytän koulun teknisiä laitteita vain luvalla.
 • En roskaa.
 • En kiusaa ketään.
 • En ota toisesta kuvia tai videoita luvatta enkä julkaise niitä internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
 • Kerron jollekin aikuiselle kaikesta havaitsemastani ja kokemastani kiusaamisesta.
 • Kerron koulun henkilökunnalle havaitsemani puutteet kouluympäristössä.
 • Säilytän polkupyöriä, suksia ja muita välineitä niille osoitetuissa paikoissa.
 • Heitän lumipalloja vain sille osoitetulla paikalla.
 • Liikuntasalin käyttöä valvotaan valvontakameran avulla.
 • En tuo kouluun vaarallisia esineitä tai aineita.

HYVÄ KÄYTÖS

 • Käyttäydyn ystävällisesti ja kohteliaasti.
 • Olen rehellinen.
 • Käytän asiallista kieltä.
 • Muistan tervehtiä.
 • Kunnioitan toisten koskemattomuutta. En satuta toista. En koske toiseen ilman lupaa enkä loukkaa toisen tunteita.
 • Autan apua tarvitsevia.

OPISKELU

 • Opiskelen parhaani yrittäen.
 • Annan työrauhan ja edistän työrauhaa omalla toiminnallani.
 • Huolehdin omista tavaroistani enkä käytä luvatta toisten tavaroita.
 • Teen läksyni huolella ja ajallaan.
 • En lainaa luvatta toisten tuotoksia ja merkitsen lähteet asianmukaisesti.

TERVEET ELÄMÄNTAVAT

 • Pukeudun asiallisesti.
 • Harrastan liikuntaa päivittäin, nukun riittävästi ja syön terveellisesti.
 • Noudatan hyviä ruokailutapoja.
 • Maistan rohkeasti uusia ruokalajeja.
 • Kieltäydyn tupakasta ja muista päihteistä.

SEURAUKSET NÄIDEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA

 • Saan kavereita ja minuun luotetaan.
 • Oppiminen onnistuu.
 • Pärjään elämässä.

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

 • Tammijärven koulun järjestyssäännöistä tiedotetaan koteja lukuvuoden alussa lukuvuositiedotteessa ja vanhempainillassa.
 • Järjestyssäännöt ovat kaikkien luettavissa koulun verkkosivuilla.
 • Järjestyssääntöjen ajankohtaisuutta ja toimivuutta arvioidaan lukuvuosittain kouluvuoden alkaessa.