Händelser och skolningar

ERITYISLAHJAKAS LAPSI - HAASTE VAI MAHDOLLISUUS?..

banderolli 5.jpgEtt tvåspråkigt, GRATIS föreläsningstillfälle för undervisningspersonal, vårdnadshavarna och tredje sektorn. 

Lahjakas lapsi ei välttämättä pysty käsittelemään tylsistymisen tai turhautumisen tunteita hyvin, ja siksi hän voi esimerkiksi olla häiriöksi verkkaisesti etenevällä oppitunnilla. Ongelman pitkittyessä lapsi voi jopa menettää kiinnostuksensa oppimista ja koulua kohtaan kokonaan, ellei hän saa aikuisen tukemana etsiä ja valita itselleen sopivaa työtapaa ja –tahtia. On kaikkien etu, että jokaista lasta tuetaan hänen omassa oppimisessaan ja kehittymisessään.


Järjestämme Loviisassa luentopäivän Lahjakkuus-teemalla: ERITYISLAHJAKAS LAPSI - HAASTE VAI MAHDOLLISUUS?

KUTSU
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita: vanhemmat, joukkueenjohtajat, valmentajat jne. ! Opetushenkilökunnan ilmoittautuminen PedaNEtin Osaava-Kunnig -tarjottimen kautta. Muut kiinnostuneet voivat tulla paikalle ilmoittautumatta. Tilaisuus on ainutlaatuinen. Toivomme, että mahdollisimman moni innostuisi mukaan. Kino Marilyniin mahtuu 170 henk.

Kurkota tähtiin – Sikta mot stjärnorna kuuluu OPH:n kärkihankkeisiin. Loviisalaisrehtoreiden valmistelema hanke keskittyy lasten ja nuorten lahjakkuuden problematiikkaan, erilaisiin käytännön kokeiluihin ja toimintamallien rakentamiseen. Hanke on täysin kaksikielinen ja siinä ovat mukana kaikki Loviisan perusopetuksen koulut. Työssä perehdytään ja perehdytetään niin teoriaan kuin koulukentän käytäntöihin ja käynnistetään toimintamallien kokeiluja: miten lahjakkaat oppilaat huomioidaan ja miten heidän opinpolkujaan voidaan kehittää?

Opetushenkilöstölle ja muille lasten ja nuorten kanssa toimiville järjestettäviin luentotilaisuuksiin on pyritty kokoamaan runsas paketti viimeisintä tietoa ja osaamista, joka auttaa lahjakkuuden löytymisessä ja tukemisessa. Nyt tarjolla oleva luentotilaisuus on järjestyksessä toinen, jonka järjestämme. Ensimmäinen kokopäiväkoulutus järjestettiin pelkästään loviisalaiselle opetushenkilöstölle marraskuussa 2018.

Hankkeen on tarkoitus tehdä lahjakkuudesta luontevasti näkyvää ja saada aikaan laajaa keskustelua, joka häivyttää aiheen ympäriltä mystiikan ja elitismin leiman.

Tänk dig att du sitter i skolan dag ut och dag in och inte lär dig någonting nytt. Du får ingenting ut av skolan. Du utvecklas inte. Allt du hör och får jobba med är något du har lärt dig för länge sedan och redan kan. Säger du åt läraren att du är klar med en uppgift, får du fler likadana. Du väcker en hel del misstro bland dina lärare, eftersom du anses vara alltför frågvis och kritisk till vad de säger, fast du egentligen bara är så nyfiken och vill veta mera. Alltid när du får bra resultat i proven retar dina klasskamrater dig, kallar dig nörd. För att inte behöva höra på allt detta retande, för att en gång passa in, skriver du medvetet sämre i provet.

Vi i Lovisa ordnar en föreläsningsdag runt begåvningar : SÄRBEGÅVAT BARN – EN UTMANING ELLER EN MÖJLIGHET?

INBDJUDAN
Alla är hjärtligt välkomna med: vårdandshavarna, lagledarna, tränarna osv. ! För undervisningspersonalen sker anmälningarna via PedaNet/Osaava-Kunnig. Andra intresserade är välkomna med utan förhandsanmälan.Tillfället är unikt. Vi önskar att många av er har möjlighet att delta. Det ryms 170 pers till Kino Marilyn.


PAIKKA: KINO MARILYN (Kuningattarenkatu 17, 07900 LOVIISA).
Lauantai 9.2.2019 kello 12-15.
Tilaisuus on maksuton ja kaksikielinen.
Kaikki luennoitsijat luennoivat omalla äidinkielellään.

KOHDERYHMÄ: Opetushenkilöstö / lahjakkuudesta kiinnostuneet huoltajat, valmentajat sekä kaikki 3. sektorin toimijat

KOHDERYHMÄ: Opetushenkilöstö / lahjakkuudesta kiinnostuneet huoltajat 3. sektorin toimijat

1. MAARIT KORHONEN : KOULUKRIITTISYYS
klo 12-13
Maarit Korhonen valittiin vuoden opettajaksi 2016. Hänen kirjansa ”KUN KOULU EI TAJUA” antaa yhden näkökulman koulussa annettavalle opetukselle. Maarit on myös huippusuosittujen pamflettien kirjoittaja (Koulun vika, 2012 sekä Herää, koulu 2014).

2. KARI UUSIKYLÄ : TÄTÄ SE ON JA NÄIN SE NÄKYY
klo 13-14
Kari Uusikylä on ollut ensimmäinen suomalainen opettajankouluttaja/tutkija/professori, joka otti lahjakkaiden opetuksen puheeksi vuosituhannen vaihteessa. Häneltä on aiheesta julkaistu mm. kirja LAHJAKKAIDEN KASVATUS (2002). Kari Uusikylä palkittiin keväällä 2005 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla koulutuksen ja opetuksen alan tiedonjulkistamisessa tehdystä monipuolisesta elämäntyöstä. Nyt hänellä on työn alla uusi teos, joka valmistunee kuluvan talven aikana.

3. MONA LILJEDAHL (Ruotsi): BLINKA LILLA STJÄRNA – ELEVER MED TWICE EXCEPTIONAL
klo 14-15 (möjlighet till frågor efter föreläsningen)

Mona Liljedahl, född i Jakobstad, Finland, uppvuxen i Sverige. Legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, verksam som specialpedagog och föreläsare på temat särskilt begåvade barn och elever. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (2018), Gothia Fortbildning AB. Bokdebuterade redan 2011 i hemlandet Finland med boken ”P.S. Tobak! Gunnar Södermans brev från den tröstlösa fronten” på Sahlgrens Förlag AB. Det här är första gången hon föreläser om särskild begåvning på hemmaplan.

Tuiki tuiki tähtönen : 2E - kahdella tavalla erikoislaatuiset
Lahjakkaisiin lapsiin joilla on jokin oppimista tai oppimisympäristöön sopeutumista haittaava ominaisuus viitataan englanninkielisellä termillä ”twice exceptional” eli ”kahdella tavalla erikoislaatuinen”. Käytössä on myös lyhenne ”2E”. Lahjakkaista lapsista juuri 2e-lapset ovat niitä, jotka tarvitsevat menestyäkseen eniten tukea.2e–lapsella voi olla diagnoosi esimerkiksi autismista, ADHD:stä, pakko-oireista tai masennuksesta. Ehkä hieman yllättäen myös erilaiset oppimisvaikeudet kuten lukihäiriö ovat tyypillisiä 2e–lapsille. On kuitenkin vaikeaa tehdä selvää eroa 2e–lapsen, joka tarvitsee erityistä tukea oppimiseen, ja lahjakkaan lapsen, jolla on vain erityinen oppimistyyli tai –preferenssi, välillä ja todennäköisesti suurta osaa 2e–lapsista ei olekaan diagnosoitu.

Blinka lilla stjärna – elever med Twice Exceptional
Även bland barn med särskild begåvning är det alltså 10 procent som SAMTIDIGT har en svårighet. Barnet har alltså både mycket lättare att lära, OCH mycket svårare att lära, jämfört med andra barn. Detta kallar vi 2e – twice exceptional. På svenska används ibland dubbelt särskild, och dubbelriktad begåvningsproblematik. Särskilt begåvade elever, eller särbegåvade som de också kallas, är elever som inte bara skulle kunna nå stjärnorna utan även själva skulle kunna bli de starkast lysande stjärnorna på skolans himmel. Men många av dem lyser så ojämnt att de misstas för elever med inlärningsproblem. Särskilt stor risk för feltolkningar löper särbegåvade elever med diagnoser, kallade Twice Exceptional. Skolan ser oftast funktionshindret men missar elevens kognition och inlärningsförmåga. Den här föreläsningen handlar om dessa blinkande elever och redogör för de metoder skolan behöver använda.