Info!!

Sivistystoimi tiedottaa: Ei puolikuntoisena kouluun tai päiväkotiin, ulkomailta palaavia pyydetään pysymään kotona 14 vuorokautta

Sivistystoimen koronavirusohjeet ja periaatteiden päivitys 13.3.2020 klo 8.00:

 1. Erasmus +-hankkeiden matkat ja vieraiden vastaanottaminen keskeytetään ajalle 12.3.-30.5.2020. Muut ulkomaanmatkat ja vierailut jätetään myös toteuttamatta.
 2. Hallituksen 12.3. antaman ohjeen mukaan koulujen, lukioiden ja päiväkotien vierailuja, retkiä tai matkoja ei toteuteta koulun ulkopuolelle. 
 3. Ulkomailta palaavien lasten/oppilaiden/opiskelijoiden pyydetään pysymää kotona 14 päivän ajan Ole yhteydessä opettajaasi koskien kotitehtäviä. Korona-asioissa seuraa THL:n ohjeita.
 4. Muita ohjeita:
  • Korostetaan etteivät oppilaat tai lapset tule puolikuntoisina/kipeinä kouluun tai päiväkotiin
  • Uusia lomia ei myönnetä oppilaille/opiskelijoille matkoja varten. Toivomme matkustusilmoitusta, jos on aikomus matkustaa
  • Koulu ohjeistaa oppilaita ottamaan kirjansa ja muut opiskeluvälineensä kotiin siltä varalta, että koulu joudutaan sulkemaan tai oppilas joutuu karanteeniin

Kaupungin johtoryhmä kokoontuu perjantaina 13.3. aamupäivällä, jonka jälkeen kaupunki tiedottaa lisäohjeista.

*******************************************************************************************************************************************************************************

 

Coronavirusinstruktioner och uppdatering av principerna, 13.3.2020 kl. 8.00:

 1. Erasmus +-projektens resor och mottagning av gäster avbryts för tiden 12.3–30.5.2020. Övriga utlandsresor och -besök genomförs inte.
 2. Utgående från regeringens instruktioner från 12.3 gör skolorna, gymnasierna och daghemmen inte några besök, resor eller utfärder som sker utanför skolan. 
 3. De barn/elever/studeranden som återvänder från utlandet skall stanna hemma i 14 dagar. Kontakta skolan om skoluppgifterna. Gällande corona gäller THL:s direktiv.
 4. Övriga instruktioner:
  • Det poängteras att eleverna inte skall komma till skolan eller daghemmet halvsjuka/sjuka
  • Nya ledigheter beviljas inte för elever/studeranden för resor. Vi kan be om en reseinformation ifall avsikten är att resa
  • Skolorna ber eleverna/studerandena ta med sina böcker och övrigt undervisningsmaterial i väskan till veckoslutet för det fall att skolan måste stängas eller att eleven försätts i karantän

Stadens ledningsgrupp samlas på fredag 13.3 på förmiddagen. Staden ger mer information efter det.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä