Förfrågan om Skiftomsorg

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito 1.8.2021 alkaen

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös huoltajan opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta. Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella.
Vuorohoitoa järjestetään
- Koskenkylän päiväkodissa ympärivuorokautista hoitoa
- Tesjoen päiväkodissa arkisin klo 5.30–22.00
- Maksusitoumuksella toisessa kunnassa
Kyselyn tarkoitus
Haluamme selvittää kyselyn avulla, onko tarvetta tehdä muutoksia vuorohoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä keskustassa ei ole vuorohoitoa tarjolla, vaikka varhaiskasvatus- ja esikouluikäisiä lapsia on keskustan alueella määrällisesti eniten. Esikouluikäisillä on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ja näin ollen myös vuorohoitoon. Tämän lisäksi haluamme selvittää Ruotsinpyhtään alueen perheiden vuorohoitotarvetta.
Vuorohoito koskenkylässä jatkuu.
Pyydämme vuorotyötä tekeviä huoltajia vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuorohoidon järjestämisen suunnittelussa.
Kysely on avoinna 3.2.2021 – 17.2.2021. Vastaa ja vaikuta! Kyselyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. Kyselyn linkki https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364


Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg.
Skiftomsorg finns som
- omsorg dygnet runt i Forsby daghem
- vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem
- med betalningsförbindelse i annan kommun
Enkätens mål
Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter.
Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.
Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverka! Det tar 5-10 minuter att svara på enkäten. Länken till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä