Info 2020-2021

info om lovdagar

Tidpunkt för permittering av personalen inom småbarnspedagogiken och permitteringarnas inverkan på tjänsterna 

Föredragning: chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 31 32 

För att balansera Lovisa stads ekonomi i enlighet med stadsfullmäktiges beslut (9.7.2020, § 62) ska 3/4 av stadens personal permitteras för två veckor. Permitteringarna genomförs hösten 2020 eller våren 2021 och gäller också personalen inom småbarnspedagogiken. 

Permitteringarnas inverkan på tjänsterna 

Permitteringen av personalen inom småbarnspedagogiken försämrar småbarnspedagogikens tjänster, bland annat servicehandledningen, och påverkar öppettiderna för enheterna inom småbarnspedagogiken. Permitteringarna försämrar också personalens arbetshälsa. 

Antalet daghem som är stängda under skolornas lov ökar 

Småbarnspedagogiken utgör lagstadgad verksamhet, och i bestämmelserna fastställs relationstalet för barn och anställda inom småbarnspedagogiken och gruppstorleken inom familjedagvården. Permitteringarna inom enheterna för småbarnspedagogik måste genomföras under skolornas lov då behovet av småbarnspedagogiktjänster i regel varit mindre.För att kunna genomföra permitteringarna och samtidigt personalens semestrar, måste en stor del av enheterna för småbarnspedagogik vara stängda under skolornas lov verksamhetsåret 2020–2021. När verksamheten planeras för loven, följer vi Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar gällande anordnandet av verksamhet under coronavirusepidemin. Det här betyder att verksamheten ordnas så att så få grupper som möjligt blandas ihop eller sammanslås. 

Före lovet skickas det ett meddelande till vårdnadshavarna där man begär att de inom en viss tid anmäler i tjänsten eSmåbarnspedagogik frånvarodagarna och de preliminära vårdtiderna under lovet i fråga. Då antalet barn i behov av tjänster blivit klart reduceras småbarnspedagogiken så att den svarar mot barnens vårdbehov. Familjerna underrättas i god tid om ändringarna i enheternas öppettider. 

Hur frånvaro inverkar på klientavgiften 

Nämnden för fostran och bildning godkände de gällande principerna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken på sitt sammanträde 26.2.2020 (§ 21). I enlighet med dessa principer får vårdnadshavaren kompensation i avgiften för frånvarodagar som meddelats på förhand enligt följande: 

  • mellan jul och nyår (27–31.12) 
  • för sådana dagar då barnets egen enhet för småbarnspedagogik är stängd. 

Juli är avgiftsfri månad för alla barn. 

För att kunna genomföra permitteringen av personalen, för att personalen ska kunna ta ut sin semester i tid och för att kunna uppmuntra föräldrarna att själva sköta sina barn, är det all anledning att göra tillfälliga ändringar i praxisen för kompensation av klientavgifter. Vårdnadshavarna behöver få kompensation i avgiften för barnens frånvarodagar under följande lov: 

  • jullovet 21.12.2020–5.1.2021 
  • sportlovet 22–26.2.2021 
  • sommarlovet 7.6–31.7.2021. 

Förslag: Nämnden för fostran och bildning antecknar ärendet för kännedom och godkänner de tillfälliga ändringarna i praxisen för kompensation av klientavgifter. Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautusten ajankohta ja lomautusten vaikutukset palveluun 

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132 

Loviisan kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (9.7.2020, § 62) 3/4 kaupungin henkilöstöstä lomautetaan kahdeksi viikoksi. Lomautukset toteutetaan syksyn 2020 tai kevään 2021 aikana ja koskevat myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä. 

Lomautusten vaikutukset palveluun 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kohdistuvat lomautukset heikentävät varhaiskasvatuksen palveluita, muun muassa koskien palveluohjausta ja varhaiskasvatusyksiköiden aukioloaikojaLomautukset heikentävät myös henkilöstön työhyvinvointia. 

Koulujen loma-ajaksi suljettavien päiväkotien määrä kasvaa 

Varhaiskasvatus on lakisääteistä toimintaa, säädöksissä on määritelty päiväkodeissa noudatettavasta lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön suhdeluvusta sekä perhepäivähoidon ryhmäkoosta. Varhaiskasvatusyksiköissä lomautukset on sijoitettava koulujen loma-aikoihin, jolloin varhaiskasvatuspalvelujen tarve on pääsääntöisesti ollut vähäisempää. Jotta lomautukset saadaan toteutettua ja samalla vuosilomat pidettyä, on suuri osa varhaiskasvatusyksiköistä suljettava koulujen loma-aikoina toimintavuonna 2020–2021.Varhaiskasvatuksen järjestämisessä lomien ajaksi, noudatetaan Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) antamia ohjeistuksia. Tämä tarkoittaa, että toiminta järjestetään niin, että ryhmiä sekoitetaan tai yhdistetään keskenään mahdollisimman vähän. 

Ennen lomia huoltajille lähetetään tiedote, jossa heitä pyydetään ilmoittamaan eVarhaiskasvatus-palvelun kautta kyseisen loman osalta poissaolopäivät tai alustavat hoitoajat tiettyyn määräaikaan mennessä. Kun palvelua tarvitsevien lasten määrä on varmistunut, varhaiskasvatusta supistetaan vastaamaan lasten hoidontarpeita. Muutoksista varhaiskasvatusyksikköjen aukioloissa ilmoitetaan perheille hyvissä ajoin. 

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuihin 

Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi voimassa olevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen periaatteet kokouksessaan 26.2.2020 (§ 21). Näiden periaatteiden mukaisesti maksuhyvitystä annetaan ennalta ilmoitetuilta poissaolopäiviltä seuraavasti: 

  • joulun ja uuden vuoden välillä (27.–31.12.) 
  • sellaisilta päiviltä jolloin lapsen oma varhaiskasvatusyksikkö on suljettu. 

Heinäkuu on kaikille maksuton. 

Jotta henkilöstön lomautukset saadaan toteutettua, vuosilomat pidettyä ajallaan ja vanhempia kannustettua hoitamaan lapsiaan itse, varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevaa hyvityskäytäntöä on syytä muuttaa tilapäisesti. Lasten poissaolopäivät on hyvitettävä maksussa seuraavien lomien kohdalla: 

  • joululoma 21.12.2020–5.1.2021 
  • hiihtoloma 22.–26.2.2021 
  • kesäloma 7.6.–31.7.2021. 

Ehdotus: Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy tilapäiset muutokset asiakasmaksujen hyvityskäytäntöön. 

 

Allmän info

ALLMÄN INFO

-Kom ihåg att namnmärka barnets kläder, speciellt UTEKLÄDER,REGNKLÄDER,SKOR,STÖVLAR, MÖSSOR och VANTAR. Observera att namnet syns tydligt och att man inte blandar med eventuella ”gamla” namn.

-Håll koll att barnet har reservkläder på dagis. Misstag händer alla ibland, ex. Mjölkglas i famnen under maten.

-Uppdatera också reservklädernas storlekar.

-Vi önskar skilda utekläder och innekläder nu fast det är varmt, på så sätt får vi inte in massvis med sand där vi vilar/leker.

-Kolla knipan ovanför barnets korg ifall där finns info till pappers som ska tas hem.

-Nu under korona-tider tvättar vi barnets ”tuti-djur” här på dagis.

-Ha gärna rena kläder på barnet varje dag, för att undvika att bobbor o smittor åker fram och tillbaka mellan hemmet och dagis.

-Vi tvättar barnens händer när ni anländer till dagis, Kom ihåg att tvätta händerna också när ni kommer hem från dagis.

-Undvik onödig vistelse inne på dagis.

-En familj i gången nere i tamburen.

-Håll koll på att fylla i vårdtider på e-småbarnspedagogik i tid, låser sej alltid på måndag 2 veckor framåt. Personalen gör sina arbetsturer enligt barnens vårdtider, så därför är det viktigt att tiderna blir ifyllda rätt och i tid.

-Kolla pedanet för info och kalender.

-Pga. Korona-situationen får vi tyvärr inte göra några utflykter och resor nu under hösten heller. Picnic försöker vi göra iallafall,så kolla kalendernvilka dagar vi har det inplanerat

YLEINEN INFO

-Muista merkitä lapsen vaatteet nimellä selvästi. Erityisesti ulkovaatteet,kengät,saappaat,sadevaatteet, pipot ja hanskat. Huomioi että nimi näkyy selvästi, jotta emme joudu arvuuttelemaan jos saappaissa esim. monta ”vanhaa nimeä” myös.

-Huolehdi että lapsella löytyy päiväkodilla vaihtovaatteet, vahinkoja sattuu kaikille, esim. maitolasi voi kaatua syliin.

-Päivitä välillä varavaatteiden kokoa, menevät äkkiä pieneksi varsinkin jos harvoin tarvitsee vaihtovaatteita.

-Toivomme eri vaatteen ulkoiluun, myös lämpimällä kelillä. Näin saadaan minimoitua hiekan ja lian tuontia sisäleikkitiloihin ja esim. päiväuni-patjoihin.

-Tarkista lapsen korin yläpuolella oleva pyykkipoika. Siinä saattaa olla kotiinviemisiä esim. info-lappuja.

-Korona-aikaan pesemme lapsen ”unilelun” päiväkodilla.

-Pidä mielellään puhtaat vaatteen lapsella joka päivä, näin minimoidaan että tartuntoja viedään päiväkodilta kotiin ja toisinpäin.

-Pesemme lasten kädet aamulla kun tulette päiväkodille, muistakaa pestä myös kun tulette kotiin päiväkotipäivän jälkeen.

-Yksi perhe kerrallaaän päiväkodin eteisessä, jos ”ruuhkaa” niin odotetaan vuoroa ulkopuolella.

-Pidä huoli että lapsen hoitoajat kirjataan ajallaan e-varhaiskasatukseen. Maanantai-iltaisin lukkiutuu aina 2 viikon päästä oleva viikko. Henkilökunta tekee työvuorot lasten hoitoaikojen mukaan.

-Tarkista Pedanet, sielä infoa ja kalenterimerkintöjä.

-Korona-tilanteen takia emme saa tehdä reissuja tai retkiä nyt syksylläkään. Picnicit pyritään pitämään n. joka toinen viikko, joten seuraattehan pedanetin kalenteria mille päiville ne on suunniteltu.
Hur gå tillväga vid fall av symptom av luftvägar

HUR GÅ TILLVÄGA VID FALL AV SYMPTOM AV LUFTVÄGSINFEKTION

(ex. Snuva ,hosta, sjuk hals, feber, diarre)

-Stanna hemma , meddela dagis.

-Man hänvisas att enligt rekommendationerna kontakta hälsovårdscentralen för mera direktiv.

-Man rekommenderar att man får inte komma tillbaka till dagis innan man fått ett negativt svar på covid-19 testet, även om symptomen är lindriga.

-Stanna hemma tills barnet har varit symptomfritt i 2 dygn.

-Om covid-19 testet är negativt och symptomen är så gott som borta, kontakta dagis och diskutera ifall barnet har ett bra allmäntillstånd och ork att återvända till dagis.

-Stanna gärna hemma även ifall någon annan i familjen lider av symtom för luftvägsinfektion.

-Följ överlag med vad THL och Utbildningsstyrelsen ger för direktiv angående Covid-19 , där finns rekommendationerna för småbarnspedagogik som vi följer.

-Följ också med Lyckebos pedanet-sida med corona-info samt Lovisa Stads direktiv angående viruset.

MITEN TOIMIA JOS ON HENGITYSTIEINFEKTION OIREITA

(esim. Nuha,yskä,kurkkukipu,kuumetta,ripulia)

-Jää kotiin,ja ilmoita päiväkodille.

-Suositellaan olemaan yhteydessä terveyskeskukseen yleisten suosituksen mukaan, sieltä saa lisäohjeita.

-Suositellaan että päiväkotiin ei palata edes pienillä oireilla, ennen kuin covid-19 on poissuljettu negatiivisella testillä.

-Pysy kotona, kunnes lapsi on ollut oireeton 2 vuorokautta.

-Jos Covid-19 testi on negatiivinen, lapsi voi palata päiväkotiin pienillä oireilla,jos yleistila on ok ja lapsi on sellaisessa kunnossa että jaksaa olla päiväkodissa.

-Jää mielellään kotiin myös jos jollain toisella perheenjäsenellä on hengitystieinfektion oireita.

-Seuraa THL:llän ja opetushallinnon ohjeita ja suosituksia koskien covid-19. Sieltä löytyy varhaiskasvatuksen suositukset.

-Seuraa myös Lyckebon pedanet sivua- corona-infoa sekä Loviisan Kaupungin suosituksia koskien virustilannetta.

Tema för verksamhetsåret

TEMAN FÖR VERSAMHETSÅRET

Teman inom gruppen

 

-Färger och bär

-Vi behandlar en färg och två olika bär i månaden. (ex. Augustis färg är röd och bären jordgubbe och blåbär)

-Vi övar på färgen, pysslar med färgen, sjunger färgsånger och hittar färgen i naturen.

 

 

 

Dansinstitutet och Musikinstitutet

Tanken är också att vi ska få delta i dansinstitutets samt musikinstitutets verksamhet under det kommande verksamhetsåret. Gällande det här får vi än så länge avvakta och följa med korona-situationen och hoppas vi kan ta emot personal från dans och musikinstitutet för att hålla verksamhet. Det här meddelar vi om mera genast vi hur det framskrider.TEEMOJA TOIMINTAVUODELLE

Teemat ryhmässä

 

-Värit ja marjat

-Käsittelemme yhden värin ja kaksi marjaa kuukaudessa. ( esim. Elokuu värinä punainen ja marjat ovat mansikka ja mustikka)

-Harjoitellaan väri, askarellaan värillä, lauletaan värilauluja ja etsimme luonnosta väriä.

 

 

 

Tanssiopisto ja Musiikkiopisto

Ajatus on että saamme osallistua tanssi ja musiikkiopiston tarjoamaan toimintaan, alkaen nyt syksyllä. Korona-tilanteen takia odotamme nyt ohjeita, mutta toivomme että voimme syksyn aikana vastaanottamaan henkilökuntaa tanssi ja musiikkiopistolta ja osallistua heidän toimintaan ryhmämme kanssa. Ilmoitamme asiasta lisää heti kun saamme lisätietoja.

kontaktuppgifter

LYCKEBO INFOBLAD för verksamhetsåret 2020-2021

 

Kontaktuppgifter:

Lyckebo 0405291533

(samtal,textmeddelande eller whatsapp) lyckebohommansby@gmail.com

Jessica Hoffman

Nina Nygård

Vynne Dahlström

Daghemsföreståndare för kunder och pedagogik:

Lena Rosenqvist Huhtanen

0405519115 Personliga e-post adresser: fornamn.efternamn@loviisa.fi

Daghemsfakturering Veronica Lindblom 0406375815

 

Pedanet/Lyckebo

Lovisa Stad/SmåbarnspedagogikLYCKEBO INFOLEHTIÖ toimintavuodelle 2020-2021

 

Yhteystiedot:

Lyckebo 0405291533

(puhelut,tekstiviestit ja whatsapp) lyckebohommansby@gmail.com

Jessica Hoffman

Nina Nygård

Vynne Dahlström

Päiväkodinjohtaja asiakkaat ja pedagogiikka:

Lena Rosenqvist Huhtanen

0405519115 Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@loviisa.fi

Päiväkotilaskutus Veronica Lindblom 0406375815

 

Pedanet/Lyckebo

Loviisan Kaupunki / Varhaiskasvatus

Förfrågan om Skiftomsorg

Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen vuorohoito 1.8.2021 alkaen

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua, johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset. Ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa voidaan erityisin perustein järjestää tarvittaessa myös huoltajan opiskelun vuoksi (esim. opiskeluun liittyvä työharjoittelu). Vuorohoito on iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä annettavaa varhaiskasvatusta. Vuoropäiväkodin aukioloaika määräytyy huoltajien etukäteen varaamien hoitoaikojen perusteella.
Vuorohoitoa järjestetään
- Koskenkylän päiväkodissa ympärivuorokautista hoitoa
- Tesjoen päiväkodissa arkisin klo 5.30–22.00
- Maksusitoumuksella toisessa kunnassa
Kyselyn tarkoitus
Haluamme selvittää kyselyn avulla, onko tarvetta tehdä muutoksia vuorohoidon järjestämiseen. Tällä hetkellä keskustassa ei ole vuorohoitoa tarjolla, vaikka varhaiskasvatus- ja esikouluikäisiä lapsia on keskustan alueella määrällisesti eniten. Esikouluikäisillä on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen ja näin ollen myös vuorohoitoon. Tämän lisäksi haluamme selvittää Ruotsinpyhtään alueen perheiden vuorohoitotarvetta.
Vuorohoito koskenkylässä jatkuu.
Pyydämme vuorotyötä tekeviä huoltajia vastaamaan seuraavaan kyselyyn. Kyselyn tuloksia hyödynnetään vuorohoidon järjestämisen suunnittelussa.
Kysely on avoinna 3.2.2021 – 17.2.2021. Vastaa ja vaikuta! Kyselyn vastaamiseen menee 5-10 minuuttia. Kyselyn linkki https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364


Skiftomsorgen inom småbarnspedagogiken i Lovisa från och med 1.8.2021

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftarbete är berättigade. Kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid behov även om en vårdnadshavare studerar (t.ex. studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och andra helger. Skiftdaghemmets öppettider bestäms enligt de omsorgstider som vårdnadshavarna bokat i förväg.
Skiftomsorg finns som
- omsorg dygnet runt i Forsby daghem
- vardagar kl. 5.30–22.00 i Tessjö daghem
- med betalningsförbindelse i annan kommun
Enkätens mål
Med hjälp av enkäten vill vi utreda om det finns behov av att ändra på ordnandet av skiftomsorg. För tillfället erbjuds ingen skiftomsorg i centrum trots att de flesta barn i åldern för småbarnspedagogik och förskola finns på centrumområdet. Under förskoleåret är barnen berättigade till kompletterande småbarnspedagogik och därmed också rätt till skiftomsorg. Därtill vill vi utreda familjernas skiftomsorgsbehov på Strömforsområdet.
Skiftomsorgen i Forsby fortsätter.
Vi ber vårdnadshavare som gör arbete i skift att svara på följande enkät. Svaren kommer vi att använda då vi planerar ordnandet av skiftomsorg.
Enkäten är öppen 3.2.2021 – 17.2.2021. Svara och påverka! Det tar 5-10 minuter att svara på enkäten. Länken till enkäten https://link.webropolsurveys.com/S/3E87F6773B3FF364

obs!obs!obs!

Bästa vårdnadshavare till barn inom småbarnspedagogiken, 

Stadsfullmäktige beslöt (9.7.2020, §62) att permittera 2/3 av stadens personal i två veckor som en ekonomisk balanseringsåtgärd. Permitteringarna genomförs under hösten 2020 och våren 2021. 

Målet är att permitteringen av småbarnspedagogikens personal ska genomföras så att inverkningarna på familjernas vardag är så små som möjlighet. Målet är också att permitteringarna ska belasta vår personal så lite som möjligt. 

Under skolornas jullov har vårdbehovet i allmänhet varit mindre och småbarnspedagogiken verksamhet har normalt reducerats under mellandagarna (27.-31.12).  Pga. permitteringsplanerna kommer verksamheten undantagsvis i år att reduceras under tiden 21.12 2020 - 5.1.2021. 

Vi ber er att så fort som möjligt, dock senast 25.10.2020, meddela (via eSmåbarnspedagogik-tjänsten) ert barns vårdbehov för den här tiden. Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet är under jullovet, uppmanar vi er att reservera vård för säkerhetsskull. Frånvarodagar under tiden 21.12 2020 - 5.1.2021 krediteras i småbarnspedagogikens kundavgift. 

Vilket daghem som kommer att dejourera under den här tiden, bestäms när antalet barn som behöver vård har bekräftats. Det kommer personal från olika enheter till det dejourerande daghemmet. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats. Vi informerar mer om arrangemangen så fort som möjligt. 

Vi beklagar i förväg de eventuella besvär det här kan medföra. 

 

Med vänlig hälsning, 

Sofia Hoff 

Chef för småbarnspedagogiken 

 

Mer information: 

sofia.hoff@loviisa.fi 

tfn. 044 3493132 


Hyvät varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten huoltajat, 

Loviisan kaupungin talouden tasapainottamiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti (9.7.2020, §62) 3/4 kaupungin henkilöstöä lomautetaan kahdeksi viikoksi. Lomautukset toteutetaan syksyn 2020 tai kevään 2021 aikana. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön lomautukset pyritään toteuttamaan niin, että vaikutukset perheiden arkeen olisivat mahdollisimman vähäiset. Tavoitteena on myös, että lomautukset kuormittaisivat henkilöstöämme mahdollisimman vähän. 

Koulujen joululoman aikana hoidontarve on pääsääntöisesti ollut vähäisempää ja varhaiskasvatuksen toimintaa on yleensä supistettu välipäivinä (27.-31.12). Lomautussuunnitelmista johtuen toimintaa supistetaan tänä toimintavuonna poikkeuksellisesti 21.12 2020 - 5.1.2021. 

Pyydämme teitä ilmoittamaan lapsenne hoitotarpeesta kyseisenä aikana eVarhaiskasvatus-palvelun kautta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään sunnuntaina 25.10.2020. Jos huoltajat eivät määräaikaan mennessä tiedä joulunajan hoitotarvetta, kehotamme varaamaan hoidon varmuuden vuoksi. Poissaolopäivät ajanjaksolla 21.12 2020 - 5.1.2021 hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa. 

Päivystävä päiväkoti päätetään, kun hoitoa tarvitsevien lasten määrä on varmistunut. Päivystävään päiväkotiin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Emme siis voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikallaTiedotamme järjestelyistä lisää mahdollisimman pian.  

Pahoittelemme etukäteen tästä mahdollisesti aiheutuvaa harmia. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Sofia Hoff 

Varhaiskasvatuspäällikkö 

 

Lisätietoa: 

sofia.hoff@loviisa.fi 

puh. 044 3493132 

 

Danstassarna

VÄLKOMMEN ATT DANSTASSA IN I DANSENS VÄRLD!
Danstassarna-projektet, anordnat av Lovisa Dansinstitut börjar i Lovisa daghem under hösten 2020.
Under höstterminen erbjuder vi alla 3-5-åringar avgiftsfria barndans- timmar, följande daghemmets dagsrytm.
Dansprojektet anordnas i två etapper: de första 4 dansträffarna är för alla, efter det anordnas timmar till dem som vill fortsätta. Fortsättniningkursens omfattning är 2-4 ggr, beroende på gruppernas totala antal.
Ingen förhandsanmälning behövs för första etappens dansträffar.
Timmarna börjar i september, dagvårdens personal informerar datumet när kursen börjar.
Barnen bör ha under dansdagarna kläder som passar för träning, långt hår är bra att ha bundet. På timmarna dansas barfota eller i bromsstrumpor.
Höstliga danshälsningar,
Jenni Koistinen & Kati Kivilahti-Fagerudd Lärare på Lovisa Dansinstitut
Tilläggsuppgifter:
Kati Kivilahti-Fagerudd / Dansinstitutets rektor tel.0505921393 kati@loviisantanssiopisto.fi

TERVETULOA TASSUTTELEMAAN TANSSIN MAAILMAAN!
Loviisan Tanssiopiston Tanssitassut -projekti alkaa Loviisan päiväkodeissa syksyllä 2020!
Syyslukukauden aikana tarjoamme kaikille 3-5 -vuotiaille maksuttomia lastentanssi-tunteja päiväkodin hoitoaikana.
Tanssiprojekti järjestetään kahdessa vaiheessa: aluksi kaikille neljä tanssitapaamista, jonka jälkeen tunteja jatketaan halukkaiden kanssa. Jatkokurssin laajuus on arviolta 2-4 tapaamiskertaa, riippuen ryhmien kokonaismäärästä.
Ensimmäisen jakson tunneille ei ole ennakkoilmoittautumista.
Tunnit alkavat syyskuun aikana, päiväkodin henkilökunta tiedottaa alkamispäivämäärän.
Lapsilla tulisi olla tanssipäivinä mukana liikuntaan sopivat vaatteet, ja pitkät hiukset olisi hyvä olla sidottuina. Tunneilla tanssitaan paljain varpain tai jarrusukissa.
Syksyisin tanssiterveisin,
Jenni Koistinen & Kati Kivilahti-Fagerudd Loviisan Tanssiopiston opettajat
Lisätietoja:
Kati Kivilahti-Fagerudd / tanssiopiston rehtori p.0505921393 kati@loviisantanssiopisto.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä