OPS - LP

Paikalliset opetussuunnitelmat - Lokala läroplanerna

Paikalliset opetussuunnitelmat on laadittu valtakuunnallisen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti. Suunnitelmat otetaan käyttöön vaiheittain niin, että 0.-6.-vuosiluokan astui voimaan 1.8.2016, 7. vuosiluokan 1.8.2017, 8. vuosiluokan 1.8.2018 ja luolta 9. vuosiluokan 1.8.2019.
Laajempia päivityksiä tehdään lukuvuoden 2017-18 aikana.

De lokala läroplanerna är uppgjorda i enlighet med de nationella läroplansgrunderna (2014). Planerna tas i bruk stegvis, så att årskurserna 0-6 inledde 1.8.2016, årskurs 7 inledde 1.8.2017, årskurs 8 inleder 1.8.2018 och slutligen inleder årskurs 9 1.8.2019.
Under läsåret 2017-18 genomförs ännu större uppdateringar.