Liikkuva koulu - Skolan i rörelse

Liikkuva koulu - Skolan i rörelse

Kaikki Loviisan kaupungin perusopetuksen koulut ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -hankkeessa. Tältä sivustolta löydät ideoita ja kokemuksia kouluarjen liikunnallistamiseen ja toiminnallistamiseen. Jaathan sinäkin loistavat ideasi ja kokemuksesi muiden käyttöön.

Ideat ja kokemukset voi toimittaa sivuston ylläpitäjille sähköpostitse.

Sivustolta löytyy myös vapaa-aikapalveluiden kouluille tarjoamat palvelut.

Grundläggande utbildningen i Lovisa stad är med i det riksomfattande Skolan i rörelse-programmet. Från den här webbsidan hittar du ideér och erfarenheter, hur du kan göra skoldagen mera aktiv och funktionell. Dela gärna med oss dina strålande ideér och erfarenheter, så vi alla kan ha nytta av dem.

Dina ideér och erfarenheter kan du skicka till administratörernas e-post.

På webbsidan hittar du också tjänster som stadens fritidsväsende erbjuder skolorna.

Ylläpitäjät / administratörer
John Björkskog ja Merita Kontto (etu.sukunimi@edu.loviisa.fi)